www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


4. strana ze Zprávy vládě ČR

Vysvětlení, že odpovědi šetřitelů, které jsou o ničem, ktr= vůbec nic nevysvětlují, na nic neodpovídají, jsou jen útoky ve smečce, které vedou k nahánějí oběti úřednických zločinů do zoufalých situací, k zoufalým činům a i k sebevraždám.
A popisuji Třebíčeké souzení, jak vlastně nikdy nic špatného o rodičích neřešili, nesoudili. Jen vydávali rozsudky.


Nikdo z nich nic z mého popisu případu neoznačil za lež, nepravdu, že se nestalo, či že se stalo jinak. Všichni výše uvedení s mým popisem případu souhlasili, respektive, nic proti tomu mému výkladu nemají. Ve všem mi dali za pravdu.
Nikdo z nich neobjevil na postupu úředníků nic divného, závadového, natož pak nezákonného. Přitom nikdo z nich nic nevysvětlil, nikdo na nic nedokázal odpovědět. A tyranie, šikana, teror, kterému jsme léta čelili, ten nikoho z nich nezajímal.

Jejich odpovědi jsou jen jalové bla bla bláááááááá o ničem.

Takový postup sociálního odboru a takové krytí od všech těch kontrol a vyšetřovatelů, ta beznaděj, to zoufalství z toho, jak z člověka po tom všem mají jenom srandu, jak s ním pohrdají, přesně toto dohání oběti úřednických zločinů k zoufalým činům a mnohdy i k sebevraždám. Pokud se po tom všem šetření nic vysvětlit, na nic se nenašla odpověď … a už všichni mají hotovo …

A ty pomluvy a lži a nesmysly, to očerňování a kriminalizování otce pořád platí a už tak musí zůstat na věky. Proč bych s tím měl žít?
To po mě přece nikdo nemůže chtít.

Dovolte mi po tom všem alespoň důstojně zemřít. Povolte mi eutanazii.

Není, neexistuje už jiná možnost, jak udělat za tím vším úřednickým běsnění, alespoň důstojnou tečku.

Takový je tento stát, takové máme úředníky a takto se zde s občany, s rodinami, s dětmi zachází. Vůbec nic z civilizovaných postupů v našem případě neexistovalo. Ani ústava, ani zákony a ni práva. Nadlidé ve státních službách se rozhodli rozdělit stádo dobytka a tak konali, jak konali.

Proč žít, když na tomto světě pro mocné nemá otec v rodině vůbec žádnou hodnotu a ani právo na nic? Když zde pro mocné nemá ani rodina žádnou hodnotu? A dokonce ani děti? Náš případ to jasně dokládá. Nejde už jen o to, co nám úředníci provedli.
Jde o to, jak je to všem úplně jedno, jak to zde vůbec nikomu nevadí. Jak to zde vůbec nikoho nezajímá.

Moc úředníku se takovými případy zvyšuje, jejich vazby se upevňují, a nad sebou už nemají vůbec žádnou kontrolu. Tak proč by něco dodržovali, proč by se měli něčím řídit? Když je potřeba, tak ve zločinech na občanech, dokonce i ve zločinech na dětech dokonale spolupracují. Dokonce i tehdy, když zde úředníci kupčí s dětmi, když se rodina rozbíjí pro zajištění třetí osoby.

Proti tomu neexistuje obrana. Nedá se pře tím schovat, zachránit, neb nás si úředníci sami našli. Manželku si na svůj úřad tajně pozvali. A ona tam za nimi v utajení přiběhla. Takto mafiánsky sociální odbor pronikli do naší rodiny.
Otce předem od dění v jeho rodině izolovali.
A od té doby až dodnes mu vůbec nic neuznali. To je přece naprosto šílené.
A matka našich dětí nikdy nevypovídala, nikdy nic nevysvětlovala.
Ona dodnes neví, proč rozbila rodinu, proč odkopla dítě.
Všechno si to na nás úředníci jen vymysleli.

 

Postačil jim jeden jediný podpis od matky dětí, o všechno ostatní už se postarali sami.

Jeden jediný podpis pokoutně získaný pod nesmyslným návrhem soudu - a to sociálnímu odboru na zničení rodiny bohatě stačilo.

Čas státu na vyřešení případu vypršel.
Už nechci nic šetřit, už na nic nežádám odpověď.

Musí se udělat tečka za případem. Dovolte mi po tom úřednickém teroru vůči nám alespoň důstojně zemřít.
Už nechci být v postavení žebrajícího otroka, který nemá nárok ani na řádné vysvětlení úkonu, který úředníci spáchali na jeho dětech. Který se musí poslušně podřídit všem těm pomluvám a lžím a křivým tvrzením. Který jen sleduje, jak sociální odbor navádí ke křivým výpovědím pro soud jeho vlastních dětí, jen aby děti otci co nejvíce uškodili. Jen aby tím v dětech vyvolali pocit strachu z otce, celoživotní nenávist vůči němu. Přece otec jen lže, vymlouvá se, všechno svádí na druhé, přitom on za všechno může, protože se o nic nestaral, byl jen formální, protože odvrhává děti, zatím co matka to po něm napravuje.
Ti všichni vyšetřující se nezbláznili. Oni jen svých postů podporovali tyranii, tyrana, kryli zločiny na rodině, kryli zločiny na dětech.

Bůh ochraňuj občany před okresním soudem Třebíč

Občan má být na takové úrovni, aby byl schopen přijmout, vyrovnat se, smířit se s demokratickými rozsudky realizovanými našimi nezávislými, nanejvýš spravedlivými soudci. Já je klidně přijmu. Já už se smířil i s tím, že jsem byl odstěhovaný, formální, že Jakub neexistuje, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu ….  
Ale nelze přijmout rozsudky jménem republiky, které dokládají, že u nás nic neplatí.  Ani ústava, ani právo rodičů, a oni ochrana rodiny, ani ochrana a práva dětí. Ty rozsudky dokládají, že jsme na úrovni teroristických států, kde platí jen zvůle mocných.

Proto ty rozsudky ani nelze přijmout. I vy, vládo se proto od takového soudnictví distancujete.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop