www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


5. strana ze Zprávy vládě ČR

Třebíčské soudění, kdy bývalka ve stejné věci poslala třem různým soudům v návrzích soudům ve stejné věci zcela opačné tvrzení. A přesto - všechno ji všechno bez problému prošlo.


Soud o děti byl proto, neb bývalka soudu uvedla, že prý jsem odstěhovaný, že prý manželství je jen formálním svazkem. To zahájilo, ale to i dokončilo rozbíjení rodiny, soudní proces o děti.

Ani ne o půl roku později, rozvodovému soudu bývalka uvedla, že ona odešla ze společné domácnosti, proto se rozvádí.
A soudu o majetek bývalka dokonce uvedla, že to ona odešla ze společné domácnosti, a že manžel byl pořád doma a všechny naše prostoty používal a pořád používá jak k bydlení, tak i k podnikání. A proto ona žádá ze všeho polovinu. A soud ji ze všeho polovinu přiklepl. To znamená, že nám soudce potvrdil, že jsem se nikdy neodstěhoval, že jsem nikdy ani nemohl být formální, když mé podnikání trvale zvyšovalo náš společný majetek.

Ty soudy bývalka bez problému vyhrála, přestože každému soudu ve stejné věci uvádí pravý opak.

Tak kdo tedy odešel ze společné domácnosti, co je pravda a co je křivé, lež podvod?
Který soud platí a který soud byl podvod na mě, ale i na děti?

Ale to byla jen rozcvička.

Bývalá manželka dvěma soudům uvedla

V návrhu soudu o děti vzniklého na sociálním odboru je o otci uvedeno, že je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem. Manželka soudu uvedla, že proti otci nemá vůbec nic. Že tedy rodiče nemají žádné konflikty, hádky, bitky, že rodiče nemají vůbec žádné problémy. To uvedla matka soudu. Problém byl jen ten – že otec není.

Rozvodovému soudu také neuvedla ani jeden konflikt, nějaký neřešitelný problém, o soužití vůbec nic špatného.
A já?

V rozsudku o majetek soudce uvedl, že manžel vůči manželce neměl žádné výhrady, „že jsem popisoval naše manželství jako klidné a bez hádek“.

Když se tedy podřídíme rozsudkům, tak od tří soudů máme, že matka i otec soudům v návrzích oznámili či přímo vypověděli, že nemají mezi sebou vůbec žádné problémy. Ani ty nejmenší. Ani u jednoho soudu se žádný neřešil, ba ani nezmiňoval.

To jsou výsledky našich demokratických, spravedlivých, nezávislých soudů. Tomu je potřeba se podřídit, s tím je potřeba se smířit.
Přece se nechcete vzepřít rozhodnutí soudů, že? A k tomu ještě hned třem soudům.
Ale,

jak je v takové situaci možné, že děti přišly o jednoho rodiče, o rodinu, o majetek, zázemí, dokonce i o sourozence?
Jakou ochranu zde má rodina, když máme od všech tří soudu potvrzené, že oba rodiče soudům uvedli, že ani jeden rodič s tím druhým neměl vůbec žádné problémy, neměli ani hádky, jejich soužití bylo klidné?

Platí u nás ještě ústava, základní lidská práva, je zde ochrana dětí anebo už to všechno nahradila soudcovská zvůle?
Co to je za soudnictví, co to je za soudce? Čemu se to tedy máme podřídit, co tedy platí? Platí ústava a ochrana rodiny, ochrana dětí anebo je nad ty ústavní zákony nadřazeno rozhodnutí soudu?

Tři soudci – tři soudy a ani jeden soudce nedokáže vysvětlit, proč se vlastně rozbila rodina, proč vlastně soudili.
A přesně toto je past na otce a to rozvazuje ruce i fantazii sociálním odborům jak Moravské Budějovice, tak i Rosice u Brna.

Už nejde o rodiče, už jde o děti, v našem případě dokonce o prvňáčka. Když není oficiální důvod na rozbití rodiny, tak se něco vymyslí. A to něco jsou pomluvy a lži o otci. Čím více, tím lépe. Jen ať se dítě otcem straší, děsí, ať otce co nejvíce nenávidí. Ať je jeho přáním odkopnout otce, odkopnout Jakuba a utíkat za Tomášem, ze kterého měla panickou hrůzu. To je přesně náš případ.
Přečtete si v krajské zprávě, jak za otcem není vůbec nic dobrého, hezkého, jak byl jen škůdce rodiny. Jak dokonce vedli děti, aby podporovali a kryli tyrana Tomáše.
V tom vynikl hlavně sociální odbor Rosice u Brna. Ti přes Barboru dodali soudu takové hnusy o otci, že mi ani nedovolili se s tou její výpovědí seznámit. Takto je sociální odbor naváděl, ničil.
Není náhodou, že za tyranii, šikanu, podvody a lži napáchané na otci bylo už dvěma mým dětem a s okamžitou platností soudně zrušeno výživné.
Takto děti platí za zločiny sociálních odborů Moravské Budějovice a Rosice u Brna.
Dvěma dětem bylo soudně zrušeno výživné, přitom sociální odbory trvale kriminalizují otce.
Pořád ty jejich hnusy o otci platí.

I po tom všem šetření. A už další šetření ani není možné. Už ty nesmysly na nás hozené musí tak zůstat.

Co s tím?
Nezbývá, než mou žádost rychle a kladně vyřídit. Jen eutanazie může za těmi zločiny spáchanými z moci úřední, i za ke krytí toho všeho kontrolami a vyšetřovateli, udělat alespoň důstojnou tečku.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop