www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


8. strana ze Zprávy vládě ČR

Tomášovo hodnocení návštěvy psychologa, popis jeho ovládání matky, a vysvětlení, proč musel z domu.


Citace z jeho dopisu pro mě, když mu bylo 15 let:

"Co sis sliboval od toho, že jsi mě nechal navštěvovat psychologa?
Já jsem totiž úplně normální, psycholog mi nedal nic novýho, jenom při svých testech zjistil to, co o sobě už vím dávno. Tys vyvolával hádky a dělal prostředí, ve kterém já prudce reaguji, protože jsem povahou cholerik."

Takže místo nějakého poznání, zlepšení situace, tak se jen Tomáš ujistil, že vlastně za nic nemůže, on že jen prudce reaguje, protože je cholerik. On nám může udělat cokoliv, protože on za to nemůže. To rodina je vším vina. Cokoliv mu říci, jenom kolem projít, připravit jídlo, které nechtěl, promluvit v jeho blízkosti, dýchat stejný vzduch, být ve stejné místnosti ... to všechno už mu dělalo nepřátelské prostředí a on chudák musel prudce reagovat.
Takto terorizoval celou rodinu, takto si to vysvětloval, a to mu bylo 15 let.


Když si na mě jen tak v devatenáct letech vymyslel exekuci, tehdy byl nejšťastnější. Konečně nade mnou zvítězil. Konečně si prosadil, že on je tady pán a že mě ztrestá, kdykoliv se mu zlíbí. Kromě jiného mi tehdy napsal jsi jen zrůda, drž hubu a plať.“

Exekuci si na mě vymyslel, a to jsme ještě byly rodina. Ale on už se jí zmocnil, bylo to 3 měsíce po tom, co děti dostala do péče matka a kdy ještě ani nebyla u soudu žádost o rozvod. Já už jsem tehdy Tomáše rok neviděl. A toto on na mě narafičil. Za další rok jsem žádal soud o snížení výživného. Tomáš s tím nesouhlasil.
Soudkyně byla zděšena z toho, co mi Tomáš za hrůzy prováděl, jak se to ke mně choval. A tak nejenže mu výživné snížila, ale s okamžitou platností mu je zrušila.
Takže mám soudně potvrzené, že Tomáš byl mimořádně nebezpečný, bezcitně krutý tyran, který byl za to, jak se choval k otci soudně trestný tím, že mu bylo okamžitě zrušeno výživné. A věřte, výživné se za prkotiny, za nějaký pocit křivdy, soudně neruší v polovině školního roku.
Bylo to 8. ledna 2009, tedy rok a půl po tom, co se zmocnil rodiny.

Když pro něj sociální odbor rozbil rodinu, když se jich zmocnil, tak jim v Lukovanech udělal pravé peklo.
Už nebyl nikdo, kdo by se mu postavil. Matku napadal, protože na něj nechtěla přepsat domek.
Těhotnou sestru Barboru dokonce vyhnal z domu. Ta před ním našla ochranu v azylovém domě ve Zbýšově.

Tomáš zcela ovládal matku. Když potřeboval, matka ho vždy a ve všem a zcela podpořila. Ona vlastně ani nemluvila. Tomáš si ji dotáhl tam, kam potřeboval. Odvykládal svůj dojemný příběh, kterým posluchače rozplakal. A matka mu všechno potvrdila, vlastně jen odkývala. Jsem si jistý, že naprosto stejně to probíhalo i na sociálním odboru. Proto si ji tam dotáhl, proto je jejich zpráva plná bludů a nesmyslů, které jim Tomáš navykládal. Matka nevypovídala a ani nemohla vypovídat. A matka mu všechno jen odkývala.
Proto je celá krajská zpráva jen chvalozpěv o plnoletém Tomášovi, proto je otec líčený jako nějaká stvůra, která nezvládla výchovu, která odvrhává děti, která nikdy nic dobrého neudělala.
Proto sociální odbor musel otce obejít, všechno mu tajit a proto jej už sociální odbor musel od dění v jeho rodině zcela izolovat. Jak také jinak jednat s otcem – s takovou stvůrou, jak mě Tomáš vylíčil?  Byli si tím vším tak jistí, proto ani nezaváhali do krajské zprávy uvést, jak je Tomáš úžasný a jak otec jen škodil, nic nezvládl, nic neudělal dobře …. Celá zpráva je jen o úžasném Tomášovi a hrůzném otci. Proto je nezajímali rodiče. Jejich zájmem bylo odstranit Tomášovi otce z rodiny. Aby si odtáhl matku do Lukovan, kde měla domek, aby měl kde bydlet, aby měl zázemí.

Trochu jsem přeskočil děj, je potřeba se vrátit.
Když bylo Tomášovi 17 let, čím dál častěji a před celou rodinou mi hrozil fyzickou likvidací způsobem, že z toho pětiletá Vendulka měla nervové záchvaty. Už nebylo kam ustoupit. Ale ve škole všechno věděli a já věřil, že se to řeší. Ale ono pořád nic. Prý se musí pomalu, prý se musí rozvážně, prý se musí nenápadně … Takto řešil, vlastně neřešil, kryl tak hrůznou tyranii třídní učitel.

Po jednom obzvláště brutálním slovním výstupu jsem dal manželce na výběr. Buďto se na Tomáše zavolá policie a ta ho vykáže z domu, anebo ještě zkusíme manželskou poradnu. Manželka rozhodla a sama telefonicky objednala – manželskou poradnu Jihlava.
Tam se dohodlo, že ten, kdo škodí, nic neuznává, vyvolává hádky, terorizuje zbytek rodiny, vytváří konfliktní situaci a libuje si v hádkách a ve řvaní na všechny, že musí z domu pryč.  To bylo nejen nejlepší, ale dokonce jediné možné řešení. Jinak by nás snad vyzabíjel.

Tomášovi bylo 18 a půl a musel z domu, na což se nesmírně těšil.
A my všichni také. Včetně matky.
Nebyl ani náznak od někoho, že by neměl odejít, že by někdo proti tomu něco měl.
Všichni byli šťastni, všichni se těšili.
Tomáš si posbíral, co chtěl. Nikdo mu nic nezakazoval, ba ani nekontroloval. A spolužák ho posledního srpna 2006 odvezl. S nikým se nerozloučil, nikdo nevěděl, kam jede. Jen jsme se tiše modlili, aby se už nevrátil. To bylo 31. srpna 2006

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop