www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


9. strana ze Zprávy vládě ČR

že prý si nebudu dobrovolně plnit vyživovací povinnoat, křivě uvedl soudu, a vysvětlení, jak všechny složky nejenže kryli, ale oni i zcela podporovali tyranii Tomáše.


Jako otec mohu tu část uzavřít slovy – velice brutální tyranie od Tomáše po pěti letech řešení s odborníky i se školou skončila. Podařilo se mi před ním ochránit rodinu, ochránit jeho matku i jeho sourozence, jak jen to bylo v dané situaci možné.

Tomáš byl plnoletý, na poslední rok gymnázia odešel na zkušenou z domu.

Aniž bych tušil, tak měsíc před odchodem z domu Tomáš tajně psal soudu, že prý si za měsíc nebudu plnit vyživovací povinnost a tudíž on že nemá jinou možnost, než měsíc před první platbou se obrátit na soud.
I to je důkaz, že s ním ani nešlo vyjít. 
Ale hlavně – v tom návrhu soudu popisuje svůj odchod z domu a to ještě měsíc před tím, než se udál. Soudu v něm píše, že on byl problém a že jediné možné řešení na zlepšení situace bylo, aby on odešel z domu. Že nám to radil psycholog. Proto odešel. Vůbec nic o tom, že by otec něco špatně dělal, měl se změnit, jinak chovat a podobně. Špatně, přímo hrůzně se choval pouze Tomáš. Proto sám napsal soudu, že aby se situace v rodině uklidnila, aby bylo všechno tak, jak má být, musí on odejít.

Cituj z jeho návrhu soudu:

Neustále se hádáme (s otcem), což narušuje soužití celé rodiny“
„Pokud se pravidelně s otcem hádám, má to značný vliv na celou rodinu.“

Psycholog mi doporučil, abych se v zájmu zachování dobrých vztahů mezi mými rodiči a sourozenci co nejdříve odstěhoval ….

A nyní se podívejte, jak odchod Tomáše z domu, popisuje sociální odbor krajské kontrole. Prý jsem odvrhl dítě.

A postačí vám jen tyto dva dokumenty, jeho návrh soudu a krajská zpráva, aby vám bylo jasné, že sociální odbor Moravské Budějovice je státní zločinecká organizace, která zneužívá svého postavení, své moci, aby na základě křivých obvinění, pomluv a lží záměrně likvidovala rodiny, záměrně ničila rodiče a doháněla je tím k sebevraždám, a dokonce aby záměrně ničila a ožebračovala děti. Náš případ to všechno dokládá, náš případ ty zrůdné praktiky odhaluje.

Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, který si tu pomluvu o odvrhnutí dítěte otce, na mě vymyslel.
Přece ten zločin, je uvedený v krajské zprávě i s tím, jak jsem byl za to sociálním odborem trestán. Přece to mé křivé obviněné rozbilo rodinu, dokonce mě to z dění v mé rodině předem a zcela vyloučilo. Vyloučit otce z dění v jeho vlastní rodině, to přece není jen tak. A když už si to na otce sociální odbor dovolil s ještě se tím chlubí v krajské zprávě, tak přece museli tu informaci od někoho získat. Nebo si to vymysleli sami. Já nevím. To mělo objasnit policejní vyšetřování.

Policie to samozřejmě odložila. Takže ta pomluva, to křivé obvinění, ten nesmysl, nejenže to tak zůstalo, nejenže to platí dodnes, ale dokonce jsem se nikdy ani nedozvěděl, kdo si to na mě vymyslel. A to kromě trestního oznámení proběhlo dalších 22 šetření.
A já se o tom nedozvěděl vůbec nic a pořád to platí. Takto krutý je tento stát k občanům, k otcům. Pak se nedivte, že se otcové věší, když se s nimi takto zachází. Ani na vysvětlení po tom všem nemám nárok.

Jak toto chcete řešit?

Eutanazie, moje obětování se pro stát, to je jedinou možností, jak za případem udělat alespoň důstojnou tečku.

Nejen škola, ale i sociální odbor Moravské Budějovice, ale i Rosice u Brna, ale i manželská poradna Třebíč, ty všichni věděli o krutostech, jakých se na své rodině dopouštěl Tomáš. A oni to nejenže kryli, oni dokonce Tomáše v týrání zcela podporovali. Dokonce naváděli i ostatní děti k podpoře tyrana Tomáše a k pronásledování, k odsuzování otce.
O tyranii vědělo i několik soudců. A nejenže to zen svých pozic kryli, ale jak vysvětlím, dokonce tyranii ze svých postů odměňovali.

O tyranii, a krutostech, co z toho vzešly, věděla i policie. Od toho nejnižšího stupně, přes policejní ředitelství až po policejní prezídium, včetně policejního prezidenta.

Všechno o tyranii u nás, o tyranovi Tomášovi věděl i hejtman, jeho krajská kontrola.
Ä dokonce už dva ombudsmani.
A všichni se za toho tyrana postavili, všichni ho podpořili.

Taková situace už přece ani nemá normální řešení.
Všichni aktéři našeho případu jen zneužívali své moci, jenom aby ze svých postů ututlali tyranii, podpořili tyrana a jeho krutosti vůči rodiči. Případ má už jen jediné možné řešení, jak za případem udělat alespoň důstojnou tečku.

Nechme umřít oběť toho všeho, a tím se všichni ostatní zachrání.

Společnost, která tak podporuje tyranii, tyrana, která se svým postojem na tyranii sama aktivně podílí, dokonce nutí se na ni podílet i další děti, taková společnost nemůže mít problém v takové situaci povolit eutanazii.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop