www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


10. strana ze Zprávy vládě ČR

Tomášovi  zobali z ruky všichni. Škola, sociální odbor, dva ombudsmani, policie na všech stupních včetně policejního prezidenta ... Skákali  tak, jak jim ten sedmilhář nakukal. A on jim nakukal takové nesmysly, a už to prošlo tolika šetřením, že případ už ani nemá řešení. Prorože když by padl Tomáš, pak by padli všichni. Proto pořád platí to, co jim nakukal. I když jsou to totální nesmysly.


Je potřeba si uvědomit, že já se obětuji pro vás.
Já vám pomáhám v situaci, kterou už nikdo nedokáže řešit.

Tomáš je lidový vypravěč, sedmilhář, který má nadpřirozenou schopnost manipulovat, ovlivňovat, přesvědčovat.

Tomáš není nějaký ubožák, nějaký odpadlík.
Tomáš je hrdina, protože je za ním přímo mistrovské dílo.

Tomáš si dokázal ochočit celý gympl, vedení školy mu trvale zobalo z ruky. Bylo jim jedno, co jim oznamuje otec. Pro ně byl partner Tomáš, otec je nezajímal. Dokonce se prý na chudáka Tomáše ve třídě finančně skládali.
Tomáš tak oblbl manželskou poradnu Třebíč, že doktorka Mlejnková neváhala podvádět a lhát, přetvařovat se, jenom aby se postavila k situaci tak, jak on ji nalajnoval. Doktorka Mlejnková se tvářila, jako že pomáhá rodině, a přitom tajně a s plnoletým Tomášem, který ani doma nebydlel, už dělali závěrečné kroky na rozbití rodiny.

A otec, kterého oblbovala v manželské poradně, jak prý pomáhá rodině, o ničem neměl ani ponětí. Pak někomu věřte.

I na tu doktorku jsem za ten podvod podal trestí oznámení. Samozřejmě, policie to odložila.

Tomáš si dokázal zaúkolovat sociální odbor Moravské Budějovice.
Už jen to, že s ním, s plnoletým, z domu již dávno odstěhovaným, vůbec jednali, byl od něj úžasný herecký výkon. Pro ně nebyl partnerem otec. Pro ně byl partnerem Tomáš.

Dokázal, aby pro něj nejenže odstranili otce, ale aby otce od všeho izolovali a hlavně, aby on se nikdy nesetkal s otcem a nemusel nic vysvětlovat. Toho se bál, jako čert kříže, protože hned bych ho usvědčil z podvodů a ze lží. Ale sociální odbor se o něj perfektně postaral, ve všem mu zcela vyhověl. Zatím co Tomáš všechno řídil, u všeho a v utajení před otcem byl, sociální odbor s otcem vůbec nejednal. Takže se ho ani na nic neptali. Co jim nakukal Tomáš, to pro ně bylo svaté.
A soudce, ten ani nevěděl, co se vlastně soudí. Ten jen plnil požadavek sociálního odboru. Soudce dokázal takřka okamžitě rozhodnout o dětech, přitom ani netušil, proč se rozbíjí rodina, ani kdo za to může. Ale tomu se budu ještě věnovat.

Tomáš si podmanil i celou policii ČR od toho nejnižšího až po ten nejvyšší stupeň. Všichni ho kryli, všichni se tvářili, jak je všechno v pořádku. A že co jsou dle mého normálně trestné činy, tak v našem případě prý trestné činy nejsou. Policie to dotáhla v krytí tyranie, tyrana tak daleko, že se dokonce pokusila z jeho oběti, z oběti tyranie udělat duševně nemocného a takto léta týranou oběť zlikvidovat. Sociální odbor pro Tomáše rozbil rodinu, odstranili mu otce z rodiny, policie se jej pokusila zlikvidovat.

To vše – pro Tomáše.

Tomášovi zobali z ruky dokonce už dva ombudsmani.
I ti mají závěry, že rodina se rozbila kvůli Tomášovi, aby prý za ním mohli sourozenci. Až tak komickou mám od nich odpověď.
Takto všichni nejenže kryli tyranii, ale všichni kvůli němu zneužívali svých funkcí, likvidovali důkazy, vymýšleli falza a to jenom proto, aby Tomáše v jeho díle proti rodině ochránili.

Vládo,

eutanazií mi neprokážete nějakou milost. Kdepak. Mně tím nijak nepomůžete, mě to jenom zabije.
Eutanazii já vás zachraňuji před tou hanbou, kterou škola, manželská poradna, úředníci, policie, soudci i ombudsmanové díky své podpoře tyrana a zobáním mu z ruky ze svých postů na tuto zemi, ne celý náš prý právní systém - hodili.

Mě Tomáš nenapálil. Mě ne. Já jsem vždy o tom, co tvrdí přemýšlel a sháněl si další informace. Proto mě jen tak nenapálil.

Úředníci a policie a ombudsmanové si ho hřáli na hrudi, ze všech sil kryli, podporovali a mě trvale odkopávali.
Proto jsme tam, kde jsme. A proto je tu moje žádost, tento popis.

Dovolte mi alespoň po tom všem, abych je obětováním svého života zachránil, když už mě nedohnali k sebevraždě.
Pak si všichni dál a neochvějně stůjte za tím, jak se prý matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Když toto nejenže prošlo a nešlo s tím nic dělat,
ale po tom všem šetření to platí pořád,
pak mi prostě musíte eutanazii schválit.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop