www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě potřebují zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do ridiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí sepsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. A ještě ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila. Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak douho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.
Vysvětlení:

 

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava. 
A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy 
Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úředniuckou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Jako jednotlivý - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se žádná sourozenecká skupina odvrhnutím Jakuba ani nemohla obnovit.
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody.
A že nelze zjevné pomluvy a lži nekomu vnucovat a to ještě přes soudy a léčbu.
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny.
A že nejde z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nende osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodo duševné poruchy, která nikde není řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucocat občanovi, zlikvidovat mu něktará základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
A to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákoností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás. A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného. A nikdy ani neuvidí. To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení potřebuji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsme se museli podřídit, tak ať už mi ho konečně řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychaietrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


5. února 2017

Poprvé a přesně takto jsem informoval ing. Vlastimila Bařinku o tom, jak jeho úředníci podvádějí. Protože jsme neoznamoval maličkosti, a aby se v tom nedalo podvádět, kopie dopisu jsem poslal i pracovnicím OSPOD MB, který mohou za tento případ, OSPOD Rosice, a na vědomí Policii ČR a MPSV.


 

SPOD Mor. Budějovice
Ing. Jana Loiblová
kancelář č. 256
MěÚ, nám míru 31
676 02 Mor. Budějovice

OSPOD Mor. Budějovice
Dis. Stanislava Chalupová
kancelář č. 256
MěÚ, nám míru 31
676 02 Mor. Budějovice

Na vědomí

ing. Vlastimil Bařinka
starosta 
Moravských Budějovic

 

Na vědomí
OSPOD Rosice u Brna
Bc. Vaverková Vítězslava
Žerotínovo náměstí 1

665 01 Rosice

Na vědomí

Policie ČR

MPSV

 

Paní ing. Jano Loiblová, paní Dis. Stanislavo Chalupová 5. února 2017

popíšu vám zločiny, které z moci úřední napáchal na mé rodině, na mých dětech – OSPOD Moravské Budějovice. 
Popíšu vám, jak snadno se z moci úřední vyráběj chroničtí stěžovatelé, aby se z odpovědí o ničem rodič záměrně doháněl do zoufalých situací, k zoufalým činům, i k těm nejzoufalejším.

Pokud chcete k mému obviňování, k mému popisu děje cokoliv dodat, učiňte tak neprodleně. Kdokoliv. Pokud ne, pak se na věky smiřte s tím, že ve všem, co zde popisuji o úřednických zločinech na mých dětech, na mé rodině, mám pravdu. 
A že takto pravdu, takto můj případ budu trvale předkládat veřejnosti všemi možnými způsoby.

Co všechno už jsem dokázal?
Takřka 10 let uplynulo, a otec pořád dokola vysvětluje, dokládá, žádá, prosí, žebrá, ponižuje se … a pořád nic neví.
Nikdy nebyly a pořád ani nejsou na nic řádné odpovědi.  Přitom případem se zabývalo několik různých kontrol, několik státních zástupců, opakovaně MPSV, 2 ombudsmani, vláda ČR a policie ČR a to dokonce na všech stupních. 
Celkem to bylo na 23 různých kontrol a šetření. V případu jsem podal 12 trestních oznámení. 
Obecné odpovědi zcela o ničem a odkládání všeho, aniž by se cokoliv vysvětlilo, na cokoliv odpovědělo, to mě dohnalo k mnoha zoufalým činům které byly mnohdy na hraně zdravého rozumu, mnohdy na hraně zákona. 
Zcela nesmyslná, zjevně křivá, totálně debilní Krajská Zpráva, (KZ), ve které je vyjádření se k případu Orgánem Sociálně Právní Ochrany Dětí  Moravské Budějovice (OSPOD MB)  a především to, že s těmi nesmysly v ní uvedených nešlo nic dělat, mě takřka dohnalo k sebevraždě. Policie ČR za pomocí hasičů a rychlé záchranky mi zachraňovali život. 
Aby nedošlo k omylu - Pomluvy a lži a křivá obvinění OSPODu MB uvedená v KZ mě takřka dohnali k sebevraždě. 
To není můj názor. Přesně takto by případ měla po svém zákroku u nás evidovat i policie ČR.

Nyní se touto zprávou vracím na začátek případu a tam, kde všechno začalo. Na OSPOD Moravské Budějovice. 
Skutečností je, že já už ani nic nepotřebuji. Mám přesný popis toho, co a jak se nám stalo. Od vás. Na doložení zločinů OSPOD MB mi bohatě postačí návrh soudu a krajská zpráva. Pokud budete chtít popřít něco z toho, co zde popisuji, musíte popřít vaše vlastní tvrzení pro soud, a vaše vlastní tvrzení krajským kontrolorům. Musíte popřít úplně všechno.


Jakou hodnotu má v této zemi otec z obyčejné rodiny?
Jak asi může platit, že v rodině rozhodují oba rodiče, když jeden rodič nic neví, ničemu nerozumí, proto ani nemůže nic chápet, jen pořád dokola vysvětluje a dokládá nesmyslnost tvrzení OSPODu MB, když jej všichni pořád jen odkopávají?  
Proč se musím smířit s tvrzením úředníků, že jsem byl odstěhovaný, jen formální, když tak obrovské dílo jsem přímo doma pro rodinu každodenní prací vytvořil? Proč se musíme smířit s tvrzením, že by matka nikdy neodvrhla dítě, že rozbíjí rodinu jenom proto, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu a že se jí to za pomoci OSPOD MB i podařilo, když je to hovadina?
Jak je možné, že po tom všem ta křivá obvinění, ty nesmysly, vzniklé na OSPOD MB a hozené na otce pořád platí?
Vy jste s takovým postupem proti rodině, otci, proti dětem jistě spokojeni. Vám to tak stačí. Ale tak to má zůstat na věky? 
Jak se asi mají k sobě chovat sourozenci, když byl Jakub odkopnut jako prašivina a OSPOD MB to prezentuje, jako správný a zodpovědný krok matky na obnovení sourozenecké skupiny? 
Otec to chce už tolik let napravit, ale všichni jim pohrdají, posmívají se mu, jak prý se má smířit, přijmout, vyrovnat se ... 
A otec pořád dokola vysvětluje, že odkopnutím dítěte ani nelze obnovovat, natož pak tmelit sourozeneckou skupinu, ale že je to naopak. Že se tím zrůdným úřednickým aktem totálně a na věky sourozenecká skupina zdevastoval způsobem, že už to nikdy ani napravit nepůjde. Vy to skutečně po tom všem ještě nechápete?

Ale pak se nedivte, že tím nejen rodiče, ale i děti doháníte do zoufalých situací a mnohdy i k sebevraždám. Je to právě z té bezmoci, z toho zoufalství, co si na rodinu, na rodiče, na děti, úředníci z moci úřední vymysleli. A že s tím nelze nic dělat. 
Proto jsem vládě ČR veřejně slíbil, že pod těmi křivými obviněním, co si na mě OSPOD MB vymyslel, nebudu žít.

strana 1 / 20


Jak je možné, že otec nic neví, přitom všechna ta křivá obvinění otce tak snadno a tak rychle prošla?

OSPOD MB do naší rodiny pronikl bez vědomí otce a ihned započali rozbíjet rodinu. A před otcem všechno záměrně tajili. 
Otce si z OSPOD MB ani jednou nepozvali, s otcem tedy vůbec nic neřešili, u otce si nic neověřovali, a proto od otce nemají ani jedno vyjádření se alespoň k něčemu. Otec dodnes ani netuší, zda a co vlastně manželka a děti - vypovídaly.
OSPOD MB jednal pouze a jen s matkou a s některými dětmi. OPSPOD MB nikdy neřešil žádný problém mezi rodiči, ale ani problémy otec – děti, protože opakuji - s otcem vůbec nejednali, nebylo kdy. Ani jednou si ho nepozvali.
Že se rodiče vůbec řešit nebudou, že rodiče nemají žádné konflikty, hádky a že je ani nemohou mít, to OSPOD MB oznámil i soudu. 
Dle nich byl otec odstěhovaný, manželství bylo prý jen formálním svazkem.
Že se nebudou řešit rodiče, že úředníky rodiče vůbec nezajímají, to uvádí OSPOD MB i v KZ, neb ta je celá jen o tom, že pro úředníky byla jediným zájmem sourozenecká skupina. Její obnovení, její tmelení. Tedy – žádní rodiče, žádná rodina. 

To vše jsou fakta a jimi dokládám, proč otec pořád nic neví, proč ani nemůže něco vědět.
Protože s ním nikdo nikdy nejednal, nikdo nikdy mu nic nevysvětlil, na nic neptal, s ničím nekonfrontoval. A nic neuznal.
Byl to postup z moci úřední, jako by byl otec odstěhovaný, jako by bylo manželství jen formální, jako by otec neexistoval. Přesně tak to bylo. Proto ani k jednomu ze všech těch křivých obvinění otce nemají ani jedno jeho vyjádření.


Povinností OSPODu MB je rodičům, tedy i otci úřednické postupy v jeho rodině řádně vysvětlit.

Přece oba rodiče musí vědět, protože v rodině jsou, v rodině rozhodují oba rodiče, nejen jeden.

Jak OSPOD MB pracuje, jak se chová k rodinám, k rodičům, k dětem, když ten druhý rodič pořád žádá, prosí, žebrá, ponižuje se … a vůbec nic s tím nenadělá, nemá šanci se nic dozvědět?
Když svůj postup nedokážou vysvětlit, tak jej prostě nevysvětlí, ať se s tím jeho oběti vyrovnají, jak chtějí. Ať se třeba zabijí, jim je to jedno. OSPOD MB má takovou moc, že nikdy ani nevysvětlí, proč tak nekompromisně rozbíjeli rodinu.

10 let po jejich akci a nic se nedá vysvětlit, natož pak pochopit. A otec pořád jen žebrá, prosí ty úřednické nadlidi, tu nadřazenou úřednickou rasu, která se tu k otci chová jako za otrokářské společnosti k otroku, který nemá na nic nárok.
A copak ostatní členové rodiny, co děti, ty snad vědí, ti všemu rozumí? Tak proč se to otci pořád tají?


Já jsem všechno zredukoval na pouhé tři otázky ve dvou větách. 
Alespoň na ně mi odpovězte tak, aby odpovědi každý rozuměl.


S jakým konkrétním problémem přišla manželka, paní Blanka Klušáková 11. dubna 2007 na OSPOD MB 
a jaká konkrétní pomoc byla naší rodině tímto úřadem ten den poskytnuta? 
Jak OSPOD MB vysvětloval tehdy prvňáčkovi Vendule, že už není jiná možnost, že už se musí rozbít rodina?


To chce otec OSPOD MB tak moc, to chce otec po nich nemožné? Jak to, že na to doposud nemá odpovědi? 
Nebo matka a dcery to vědí, jim to vysvětlili a před otcem se všechno tají? Proč? A takto to má zůstat na věky? 
A proč bych se s tím měl smířit?  
Přece i otec má právo vědět a úřad povinnost řádně vysvětlit!  
Nebo ani to už neplatí?

Ve zprávě je hodně otázek. Na ně nemusíte odpovídat. Jsou tam jen pro co nejlepší vysvětlení případu. Protože dříve či později se tento případ zařadí mezi to nejzrůdnější, co kdy úředníci z mocí úřední napáchali v této zemi rodičům, dětem.

Šlo rodinu, šlo děti před zločiny napáchaných z moci úřední ochránit? 
Nešlo.

Útok z mocí úřední proti naší rodině nešlo ani očekávat. 
Byl tajný, vedený z moci úřední, při izolaci otce od děje, takže mu nešlo ani předejít, ani později čelit. 
OSPOD MB k naší rodině přistupoval jako ke stádu dobytka při jehož dělení se nemusí ničím řídit, nic dodržovat, s nikým se domlouvat, a dokonce ani nic vysvětlovat. A jak už jsem vysvětlil, dokonce ani na nic řádně odpovídat.
To trvá a platí pořád.

strana 2 / 20

 


Zde je vysvětlení, že OSPOD MB otci nedal ani šanci chránit rodinu, chránit své děti. 
Tak promyšlený, tak brutální byl jejich útok z moci úřední. 

Tomáš už byl od září 2006 z domu a díky tomu byl doma naprostý klid.  
V únoru 2007 se prudce zhoršilo chování šestnáctileté Barbory k otci. Když došlo za plné podpory matky na vydírání otce hrozbou sebevraždy, okamžitě jsem se obrátil na pomoc do manželské poradny Třebíč. Situaci v rodině před jejím rozbitím máme přesně zdokumentovanou od manželské poradny Třebíč. Vyžádal jsem si a mám jejich zápis se sezení. 
Z řešení Barbory se situace prakticky ihned přesunula na řešení manželky.
Že nepoklízí, nevaří, nestará se, nepodílí se, že je doma neuvěřitelný bordel a smrad. Že navádí a štve děti proti otci, aby ho ignorovali, posmívali se mu, pohrdali jím Že navádí Barboru ke kradení peněz, aby se neučila, nechodila do školy a aby si to prosadily, proto otce vydírala, vyhrožovala sebevraždou. Že skočí z Třebíče z mostu, pokud by ji otec v něčem bránil, něco od ní požadoval … Manželka, ale i Barbora tam na začátku března 2007 všechno přiznaly a slibovaly nápravu. Že se budou k otci chovat lidsky, že začne poklízet, starat se … Obědy se vyřešily tak, že se objednaly z družstva. Takže pořád nevařila, obědy se kupovaly.
Podstatné je, že ani Barbora ale hlavně ani manželka proti otci neměli vůbec nic špatného.
Mě jen chválili. Co také jiného, když se nepodílely, nepomáhaly, dělaly si co chtěly, chodily kdy a kam chtěly, zatím co já jsem každý den od rána do noci dřel doma v rodinné firmě a doma takový nepořádek a smrad a k jídlu jen chleba? 
Chodil tam i Tomáš a taktéž – vůči otci vůbec nic neměl, nebylo, neřešilo se
Ani to nejmenší.

To oni chybovali, to oni porušovali základní pravidla slušnosti i soužití. To se tam řešilo. To oni slibovali nápravu. 
Otec nemusel slibovat nic. Po otci nikdo nic nechtěl. 
Začátkem dubna 2007 byla tedy situace v rodině klidná, stanovily se úkoly, které slíbily dodržovat. A bylo. 
Za celou dobu nepadlo ani slůvko o tom, že by byla rodina v ohrožení, že by se mohla rozpadnout. Že by něco směřovalo k rozvodu rodičů.
Bylo to přesně naopak. 
V manželské poradně si uvědomily chyby a slibovaly nápravu. 
Tak to u nás bylo na začátku dubna 2007.

A přesto – 11. dubna 2007 odešla tajně manželka na OSPOD MB aby je prý požádala o pomoc pro naši rodinu. 

Dodnes není jasné, s jakým problémem tam tehdy šla? 
Šla tam poprvé, a výsledkem pomoci bylo okamžité sepsání návrhu soudu na svěření dětí do její péče z důvodů, že prý je manžel odstěhovaný, že prý je manželství jen formálním svazkem. A je tam uvedeno, že děti o záměru matky rozvést se - vědí. 
Přitom doma se všichni až do 23 dubna tvářili, jako že nic. Prý se nic neděje, prý je všechno v nejlepším pořádku.

16. dubna měla manželka narozeniny.
Dal jsem jí její první mobil, víno, a večer byl sex. 
A pořád to vypadalo, že se nic neděje, že je všechno v nejlepším pořádku. 
I za to o několik let později pak bylo Barboře zrušeno výživné. Tajení všeho otci u soudu Barbora přiznala.
23. dubna mi manželka řekla: Na ledničce máš papír, přečti si ho.


Tehdy a takto jsem se dozvěděl, že ona už učinila kroky na rozbití rodiny. Tehdy jsem netušil, že se tajně domlouvala na OSPOD MB, kteří nám to takto zařídil. Ještě se v KZ chlubí, že to otci záměrně tajili, neb prý je to lepší, neb si to rodiče různě rozmýšlí, dělají nátlaky, vyhrožují, hroutí se …. 
Chaaa chááááááá …
Takže oni z OSPODu soudu poslali, že je otec odstěhovaný, že manželství jen formálním svazkem, ale před otcem to záměrně tajili, aby to náhodou nemohl změnit.


Doma jsme rozbíjení rodiny nikdy neřešili. Žili jsme tak, jako by se vůbec nic nedělo. Ani jeden hovor o tom. Nebylo o čem.
Já jsem si byl jistý, že až OSPOD MB přijde na kontrolu a uvidí, co všechno už jsem doma dokázal, umím a znám, o co všechno jsem se staral, protože jsem byl pořád doma …. A ona si pošle takový nesmyslný návrh soudu …
Mě bylo jasné, že takový návrh ani nemůže řešit soud, jak je nesmyslný, křivý, ale že jej bude řešit psychiatr.
A manželka také nic neřešila, neb ani nic řešit nepotřebovala, Aniž bych tušil, ona už měla jistotu, že ji ten zjevně křivý, totálně nesmyslný návrh projde. Přece si ho přesně tak, jak potřebovali pro své vlastní zájmy, napsali na OSPOD MB. 
A také měla jistotu, že děti bez problémů a jakéhokoliv šetření, zjišťování něčeho, dostanedo péče.
Tedy – nejenže si otec ani neškrtne, ale předem vyloučila jakoukoliv možnost zachraňovat rodinu. Přece otec je odstěhovaný, manželství jen formální. Prokazatelně otec ještě vůbec nic netušil a OSPOD MB už měl hotovo. Soud jim to jen potvrdí. Potvrdí, že otec je odstěhovaný, že manželství je jen formální. A přesně tak se i stalo. 
Ale to jsme tenkrát nevěděl, vůbec jsem nepředpokládal, nedalo se předpokládat, že by tak křivý návrh mohl projít.
Vše probíhalo v naprostém klidu – proto nikdo nikdy ani neuvedl, že by se rodiče hádali. My rozbíjení rodiny nikdy neřešili.

strana 3 / 20

 

 

21. června bylo první stání a OSPOD s otcem vůbec nic neřešil. Ani jednou si ho nepozvali.Otce si nikdy nepozvali. 
Proto ani nemohl vědět, co že se to v rodině děje, řeší, co kdo vypovídá … Na nic ho při tak fatálním zásahu v rodině OSPOD MB nepotřeboval. Proto se ani doma nic neřešilo. Nikdo nic neřešil. 
30. června se manželka i s dcerami odstěhovala. Pak už jsem se s ní setkal jen u soudů. 
Takže – my nikdy rozvod či co a jak s dětmi, neřešili. O všechno se postaral OSPOD MB a rozvod byl jen důsledek toho.
Já jen zíral, jak jsem OSPODem MB od dění v rodině izolovaný, jak po mě nikdo nic nechce, na nic se neptá, nic nezjišťuje, nic neřeší.


Soud také nic nezjišťoval, tedy také nic neřešil, na nic ohledně důvodů rozbíjení rodiny, na mé odstěhovaní, formálnosti ho nic nezajímalo a prakticky ihned rozhodl.
Proč se rozbíjí rodiny se neřešilo ani u soudu.
Dokonce ani to, jaký je kdo rodič. 
Stanislavu Chalupovou za OSPOD MB ze všeho zajímalo pouze to, proč jsem zrekonstruoval dům až po odchodu manželky? To byla jediná otázka od OSPODu MB směrem k otci za celý proces. A ta jedna jediná otázka OSPODu MB směrem k otci zazněla až u soudu. A byla – o rekonstrukci domu. 
Vůbec nic o nějakém odvrhnutém dítěti, tmelení sourozenců, že chodili za někým tajně … 
To nikdy nikde nezaznělo.
Soudce sice slíbil testy rodičů, vypovídání dětí, ale nic z toho se nekonalo. Prý už má v případu zcela jasno.
Byl pouze a jen ten návrh soudu, který dokonce nějaké problémy, konflikty rodičů – vylučoval.
Soud tomu návrhu soudu, že je otec odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem - zcela vyhověl. 
Ale do rozsudku napsal pravý opak. Že ze společné domácnosti odešla matka. A opět - ani zmínka o tom, proč vlastně odešla, co bylo za problém. Takže ani o tom, proč vlastně odešla matka, jaký k tomu měla důvod, se nic neví.  
Proto pouze a jen ten návrh soudu, který vznikl na OSPOD MB v utajení před otcem, rozbil rodinu.
Co taky jiného? 
Žádný jiný důvod nebyl, neexistoval, neřešil se, proto ani v návrhu soudu, ani v rozsudku, není zmiňovaný.
Totálním vyloučením otce, totální izolace otce od děje v jeho rodině, umožnilo OSPODu MB rozbít rodinu.
Ta diskriminace otce byla daleko zrůdnější, než se jeví. Protože nejde o to, že otec neměl šanci získat dcery do výchovy. 
Především šlo o to, že otce diskriminovali z důvodů, aby ani nemohl zachránit rodinu, aby to ani nešlo.

 


ROZVOD:
Často a zřejmě i úmyslně se zaměňuje rozbíjení rodiny (soud o dětí) s rozvodem (soud manželů).
Rozbíjení rodiny od začátku do konce řídil OSPOD MB.

Až bylo rozhodnuto o děti, až byl vydán rozsudek, až pak, až o 2 měsíce později se manželka obrátila na soud s žádostí o rozvod. A na tom už se OSPOD MB nijak nepodílel. Už nebylo co řešit. Děti už byly vyřešené.
O dětech bylo už dávno soudně rozhodnuto, proto rozvod byla už jen formalita. Taky trval jen asi 15 minut.

Nyní vám ten teroristický útok na naší rodinu z moci úřední přesně popíšu:

Rozvést jsme se mohli až po tom co manželka mohla soudu uvést, že manželství nefunguje. A aby manželství skutečně nefungovalo, musela se ONA odstěhovat ze společné domácnosti.
Ale jak odůvodnit její odchod, její rozbití rodiny, když pro záchranu Tomáše potřebovala odejít od manžela, proti kterému nikdy nic neměla, nikdy nic se neřešilo, když toho tolik dokázal, zná a umí, tolik toho pro rodinu už udělal? Když zde díky jeho rodinné firmě vytvořil tak vynikající jistoty a zázemí a hodnoty a možnosti realizace pro každého člena rodiny? Když rodiče se dokonce ani nehádali? Jak odůvodnit odchod od toho všeho?


A tak nastupuje úřednická prasárna všech prasáren z moci úřední, za kterou by se mělo popravovat.


OSPOD MB věděl, že hned po škole se manželka odstěhuje, proto přece rozbíjeli rodinu, aby manželka odešla jenom proto, aby za ní přišel Tomáš. Přesto měli tu drzost soud nevídaným, neslýchaným způsobem podrazit, neb soudu v návrhu napsali – že ne matka se chystá k odchodu ze společné domácnosti na který ji dokonce připravovali, ale že prý otec se odstěhoval ze společné domácnosti, že to otec svým odchodem učinil z manželství jen formální svazek.
Takto zjevný podvod a jakou měli jistotu, že jim to projde, že otci přes celý proces nedovolí ani pípnout, že se mu ani testy nedovolí, že se ani nebude řešit, jak se kdo podílel, staral, že se dokonce ani nedovolí, aby se dělali testy rodičů …

strana 4 / 20

 


To všechno musel OSPOD MB vědět.
To dokládá, že rodiny, rodiče i děti jsou vydány na milost a nemilost úřednickým teroristům.
OSPODu MB bylo jasné, že soudce bude skákat, jak oni budou pískat. Proto se to všechno stalo a přesně tak, jak popisuji.

Na základě takového a naprosto zjevného podvodu OSPOD MB rozbil rodinu.
Kdyby manželka nechtěla odejít, tak není důvod, aby se soudilo o děti. Od prvopočátku bylo OSPODu MB jasné, že manželka odejde. A také, ještě v půli procesu skutečně odešla. A proces ještě neskončil a Tomáš už tam cupital za nimi. 
Soud o děti začal a skončilo s tím, že prý otec odešel ze společné domácnosti, že prý manželství bylo jen formální.
Přitom ze společné domácnosti v polovině procesu o děti odešla manželka.


Rozvod jsme ani nemohli řešit, protože od 30. června jsme se už neviděli, neb byla odejitá. Ještě ani nebylo rozhodnuto o dětech a už jsme se neviděli. Jen u soudů. Za měsíc od jejich odchodu u soudu o děti a za dalších další 4 měsíce u rozvodu. Já jsem nikdy manželce netelefonoval, jen jsem ji krátce po rozsudku o děti napsal v půli srpna, neb zde byla nějaká vyřizování, platby a podobně. 
Na to mi odepsal Tomáš, že prý jsem sajrajt, psychopat, zrůda, že nemám co psát jeho matce, že on všechno vyřizuje, že se mám obracet pouze na něj. Takto mi ani nedovolil se před rozvodem domlouvat se s manželkou.


Rozvodovému soudu uvedla manželka přesný opak toho, než uvedla soudu o děti. Že prý ona odešla ze společné domácnosti, proto se rozvádí. To byl ten důvod. Její odchod. Takto soudu potvrzuje to, co jsem výše uvedl.

A opět v návrhu neuvedla na manžela nic špatného, opět nebylo co řešit, vysvětlovat. Jako hlavní důvod uvedla, že prý jsem Tomášovi přestal platit výživné a on byl donucen vymáhat výživné soudně. Tomáš křivě udal otce soudu, že prý si otec dobrovolně neplní vyživovací povinnost …. A takto si sám pro sebe a přes matku na tu křivárnu na otce udělal alibi. 
Soudu jsem vysvětloval, že je to nesmysl, pomluva, křivé obvinění. 
Že já jsem Tomášovi výživní platil a to dokonce dříve než jsem měl platit a dokonce více, než pak určil soud.

Ale že matka mu neplatila za jeho poslední rok studování na gymplu ani korunu. 
Tomáš má středoškolské vzdělání jenom díky penězům od otce, matka se na něj ten poslední rok úplně vykašlala, ta si u něj vyživovací povinnost neplnila, a to žádnou formou.


Nesouhlasil jsem s důvody v návrhu, žádal jsem změny, soud to nedovolil. Proto máme výsledek, že vyhovění návrhu soudu na rozvod soud potvrdil křivé obvinění manžela od manželky a navíc, že legalizoval neplacení si vyživovací povinnosti manželky. Manželka Tomášovi neplatila vůbec nic, ale se rozvedla, že prý otec nechtěl Tomášovi platit.
To nás rozvedlo. Takové křivé obvinění manžela soudu a legalizování trestného činu manželky přímo od soudem.


Na rozvodu jsem musel trvat.


Zde jsme měli a máme zahradnictví, kde bylo pořád práce až nad hlavu. A to bylo společné. Takže aby jeden dřel budoval, staral se, vrážel do našeho zahradnictví peníze a ten druhý by jen čekal, až se hodnota co nejvíce navýší, aby si pak řekl o polovinu ze všeho, tedy i ze zahradnictví …. To by přece nešlo.


Ale hlavně – já za svou manželkou kdykoliv mohl. Přece to byla moje manželka. Jako manžel jsem mohl trvat na jejím vrácení se.  A ona se mohla kdykoliv nastěhovat zpátky, přece jí zde patřila polovina ze všeho. I ze zahradnictví. Pořád byla mou manželkou a do rozvodu se mohlo stát cokoliv. 
Ale pak by nastala kuriózní situace – že bychom pořád žili spolu, dokonce se nikdy ani nerozvedli, dokonce jsme mohli společně pracovat, tedy podnikat v našem společném zahradnictví … ale naše společné děti by mohl vychovávat jenom jeden.

A dokonce by se mohlo stát, že by ani nikdy nedala žádost o rozvod … 
a při tom o dětech by bylo soudně rozhodnuto.          Je snad jasné, že toto bylo pro otce neakceptovatelné.
Protože jakou by pak měl otec roli v rodině? Na tomto vidíte ten úřednický masakr naší rodiny v celé parádě.

Proto už musel být rozvod. Právě to soudní rozdělení dětí rozbilo rodinu a prakticky donutilo rodiče, otce, k rozvodu.
Jenom to tvrzení, že je otec odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem, rozbilo rodinu. To tvrzení vzniklo na OSPOD MB. A při kontrole v bydlišti, když si pravdivost tvrzení v návrhu soudu přímo tady Dis. Stanislava Chalupová ověřovala, tak je nechala v platnosti přesně tak, jak bylo, přesto že jsem proto tomu vždy protestoval.


Proto je správné, když tvrdím, že OSPOD MB, jejich křivé, totálně nesmyslné tvrzení soudu dotlačilo rodiče k rozvodu.

Rozvedli nás 28. 11. 2007, tedy jen necelých 5 měsíců po tom, co manželka odešla od manžela, co spolu nežili.

strana 5 / 20

 


Teroristický útok na naši rodinu, na děti z mocí úřední, 
nevídaný, neslýchaný zločin spáchaný OSPOD MB popsaný tak, že to i debil pochopí:


11. dubna 2007 se na OSPOD MB tajně, bez vědomí otce a Jakuba dostavila matka našich dětí, a vypověděla jim, že otec odvrhl Tomáše, že chce rozbít rodinu, aby mohla obnovit sourozeneckou skupinu a že prý ony chodí za Tomášem tajně.
A OSPOD MB, aniž by si cokoliv ověřovali, aniž by se kohokoliv na cokoliv ptali, okamžitě posílají soudu, že prý je otec odstěhovaný, že je manželství pouze formálním svazkem.
A ještě poučují manželku, aby všechno před manželem tajila. 
OSPOD MB se ještě chlubí, jak podvedli soud, že záměrně soudu zatajili pravé důvody rozbíjení rodiny
Přece jim vypověděla, že otec odvrhl dítě, že chce tmelit sourozence, že chodí za Tomášem tajně … přece je toho celá krajská zpráva a ony poslali soudu něco úplně jiného. Tak jiného, že to dokonce odporuje tomu, co jim tam vypověděla.


Návrh soudu o děti, úřednická prasárna všech prasáren, který vznikl tak pokoutně na OSPOD MB
že prý byl otec odstěhovaný, že prý manželství bylo jen formálním svazkem. Ten návrh soudu

otec
vždy považoval za křivý, nesmyslný, za tak kokotským, že je dokonce všemi nevysvětlitelný.

Matka těm důvodům nikdy nerozuměla, nikdy je nedokázala vysvětlit a nikdy je ani nevysvětlila. 
U dalších soudů je zcela popřela, soudům tvrdila pravý opak. Že otec byl pořád doma a pořád užíval společný majetek nejen k bydlení, ale i k podnikání. A že požaduje ze všeho, tedy nejen z bydlení, ale i ze zahradnictví polovinu. A polovinu také dostala. Takže soud nám potvrdil, že otec ani nemohl být odstěhovaný, natož pak formální, ale že byl pořád doma. A pořád a přímo doma každodenně od rána do noci vytvářel pro rodinu, pro děti majetek značné hodnoty.

Děti tomu návrhu soudu nikdy nerozuměli, nerozumí, nedokážou jej vysvětlit. Ani jedno dítko.
Barbora o několik let později soudu uvedla, že neví, že netuší, proč se rozbila rodina.
Výsledkem kvalifikované pomoci OSPODu MB naší rodině je, že nikdo z rodiny tomu jejich návrhu soudu nerozumí, nedokáže jej vysvětlit. A když to nedokáže nikdo z rodiny, tak to nedokáže nikdo. Dokáže to pouze a jen OSPOD MB.  
Ale …. 
Stanislava Chalupová za OSPOD MB mi u nás při kontrole bydlení dala za pravdu, že ten návrh soudu je křivý, nesmyslný, ale že ona s tím nemůže nic dělat, že to až u soudu. Takže ani ona jej nedokáže vysvětlit.
Soudce ohledně toho, kdo se vlastně z rodiny odešel a proč, neřešil vůbec. Takže asi ani on o tom nic neví. 
Komické je, že soudce sice rozsoudil, nechal v platnosti návrh soudu, že se otec odstěhoval, že manželství bylo jen formální ale do rozsudku uvedl, že ze společné domácnosti se odstěhovala manželka. Soudce řešil odchody obou rodičů, ale nemá ani tušeni, kdo a proč odešel. Návrh soudu, kterému vyhověl, zcela odporuje rozsudku. 
Soud začal tím, že prý se odstěhoval otec, a proto matka chce děti do péče. A skončil tím, že se vlastně odstěhovala matka
Takto soudí Mgr. Vilém Machálek, Okresní soud Třebíč.


Ing. Jana Loiblová, šéfová OSPOD MB mi při mém pozdějším šetření písemně potvrdila, že si za tím návrhem soudu stojí, že nic jiného nebylo. Jen ten návrh soudu. A to ji potvrdila i ing. Jana Špačková. Takže prakticky šly proti rozsudku.

A o půl roku později z jejího OSPOD MB mi poslali po šetření v KZ, že všechno bylo úplně jinak.
A o tom návrhu soudu, o tom důvodu, který si na svém úřadu na nás vymysleli a prezentovali jako kvalifikovanou pomoc naší rodině, o něm ani písmenko. A najednou si OSPOD MB přišel s úplně jinými důvody, se kterými jsem se seznámil až 2 roky po všem. A které jejich návrhu soudu zcela odporují.

A včil aby se v tom prase vyznalo.
Tak co tedy platí a co už neplatí?
S jakým důvodem skutečně přišla bývalka a ještě k tomu tajně na OSPOD MB a jaká konkrétní pomoc naší rodině byla, když jejím výsledkem byl návrh soudu, jaký byl? A který při krajském šetření najednou zmizel? 
A jak vysvětloval OSPOD MB prvňáčkovi Vendulce, že se musí rozbít rodiny, protože už jiná možnost neexistuje?

Dokud se ten návrh soudu řádně neobjasní, mám právo šířit, že naše rodina, naše děti se staly oběťmi brutálního teroristického útoku z moci úřední, který realizoval OSPOD MB, který řídila přímo její vedoucí, ing. Jana Loiblová a který prakticky realizovala Dis. Stanislava Chalupová.

strana 6 / 20

 


OSPOD MB neměl vůbec žádný důvod, na rozbití rodiny. 
Ani to pro ně nebyl problém. 
Proto si vymysleli takový, kterým do rodiny přes matku proniknou tajně, aby otec nevěděl, aby ani netušil a hned provedli tak fatální úkon, který už nebylo možno zvrátit, neb si tím svým důvodem otce od děje v jeho rodině zcela izolovali. 
Když otec nic neví, nemůže řešit. A jim otec nemohl zhatit plány, vyrobili si z něho otce odstěhovaného, formálního. Proto si vymysleli právě takový důvod, a proto se k otci chovali, jako by byl odstěhovaný, jako by bylo manželství jen formálním svazkem. Když je odstěhovaný, formální, není co s ním řešit.
Pouze a jen toto úplně všechno a dokonale vysvětluje. 
Důkazů je o tom plno, proto jiná verze už ani nemůže být. K usvědčení jich postačí jejich návrh soudu a jejich krajská zpráva. A už se z mimořádně brutálního zneužívání moci k likvidaci rodiny, z likvidace dětí, nevylžou.

Kvalifikovaná pomoc OSPODu MB naší rodině, jejich návrh soudu, najednou zmizel. Proč?
Při krajské kontrole po mém vysvětlení se už neodvážili tvrdit, že byl otec odstěhovaný, že manželství bylo jen formálním svazkem. To už nešlo. Proto moji stížnost na křivý, na zcela nesmyslný návrh soudu řešili tak, jako by ten návrh soudu vůbec neexistoval. Takto funguje krajská kontrola. O jejich návrhu soudu v celé KZ není ani písmenko.


Ale potřebovali vyřešit – že si otce ani jednou nepozvali, že s otcem ani jednou nejednali, že od něj nemají vyjádření vůbec k ničemu. Jako by otec nebyl, jako by otec neexistoval. To vyloučení otce si pohotově nahradili jiným křivým obviněním otce, že prý otec odvrhl dítě, a proto byl z procesu vyloučen.
Dle OSPODu MB, dle jejich tvrzení krajské kontrole otec prý odvrhl dítě, proto byl z procesu o děti vyloučen. 
OSPOD MB krajské kontrole přiznává, že otec byl skutečně vyloučen, že tedy ani neměl šanci chránit rodinu.
Otec prý odvrhl dítě, Tomáše, a za to byl OSPODem MB trestán tím, že úřední proces probíhal bez něho.
Takže předem už byl jasný výsledek, když byl otec vyloučený. Já nic netvrdím – to oni tvrdí. Že prý jsem odvrhl dítě. 
Proto oni měli právo, povinnost mě z procesu vyloučit. A ještě tvrdí, že prý by matka nikdy neodvrhla dítě. 

Úředníci demokratického státu a nebo už teroristé, kteří terorizují rodiny?
Dle KZ byly matce svěřeny děti do výchovy jenom proto, že by nikdy neodvrhla dítě. 
Že obnovovala sourozeneckou skupinu
.
To je taková hovadina, takový nesmysl, že za to mohu OSPOD MB poplivat, jak se mi zlíbí. A nic s tím nenadělají. Stačí si zjistit, co a jak se skutečně stalo. Jak se skupina obnovila. Který rodič skutečně odvrhnul dítě a které dítě bylo odvrženo. Snad už jsem prokázal, že Jakub skutečně existuje. A mám přímo v rozsudku uvedeno, že Tomáš odvrhl otce.

Proto ze všech tvrzení OSPOD MB v KZ je zjevné, že jsme v moci teroristů, zločinného spolčení, protože normálním úředníkům by tak zjevné podvody, ty lži, nesmysly, ta křivá tvrzení, nikdy nemohla projít, jak gagantické jsou to hovadiny.

Já pořád dokazuji, že při tom aktu „tmelení sourozenců“ za aktivní pomoci a navádění OSPODem MB matka odkopla dítě, Jakuba, jako prašivinu
Jak je možné, že to nikdo z těch vyšetřovatelů a kontrol doposud nepochopil?
A za to bezcitně kruté a doposud nijak nevysvětlené odvrhnutí dítěte byla matka odměněna OSPODem MB svěřením dalších dětí do její péče. 
Otec neodvrhl dítě, ale byl z toho OSPODem MB obviněn. A na základě toho tvrzení byl z procesu vyloučený. 
Matka za navádění k tomu OSPODem MB odvrhla dítě jako prašivinu a byla za to pochválena a odměněna tím samým OSPODem MB možností vychovávat další děti. A s tímto se snad máme všichni smířit? Až za takové pitomce nás mají?


Chce snad někdo těmto tak zjevným podvodům z moci úřední, těm všem křivým obviněním říkat řádný postup?
Nebo že jsem nic neprokázal? 
Už jen to, že si sociální odbor někoho v procesu vyloučí je nezákonné. A oni se tím chlubí, jako by to u nich bylo běžné.


Mě OSPOD MB vyloučili z dění v mé rodině dokonce dvojnásobně.
Nejprve jejich návrhem soudu a když to padlo, pak prý proto, že prý jsem odvrhl dítě. 
Oba důvody znamenají jediné. ODPOD MB vůbec nic neřešil, nešetřil, neb šlo o jediné – nahradit v rodině otce Tomášem.

Nebo ještě pořád chtějí tvrdit, že byl otec odstěhovaný, a proto bylo manželství jen formálním svazkem? 
A že manželka chtěla tmelit sourozence a jinak, než odchodem od manžela to nešlo?
A že odchodem od odstěhovaného, od formálního manžela se jí podařilo obnovit sourozeneckou skupinu?

Ale pak se nemůže nikdo divit, že je tu tolik sebevražd a to už i sebevražd dětí, když takové hovadiny nás nutí přijmout.

strana 7 / 20

 


Totální zoufalství OSPODu MB z toho, že na otce nic nemají, se změnilo v absolutní úřednickou onanii. 
Prý za Tomášem chodily matka a dcery tajně. A tajení to před otcem (a Jakubem) prý ohrožovalo morální vývoj dcer.
U normálních úředníku by se zjišťovalo, proč chodili za Tomášem tajně. Když nevíme proč, tak to nemůžeme ani posoudit.

OSPOD MB toto neřešil, protože by se hned zjistilo, že si to na otce vymysleli.
A vymysleli si to proto, aby si tím křivým obviněním otce z něho vyrobili zrůdu. Přece chudák matka a chudáci dcery … dokonce museli chodit za Tomášem tajně. 
Přitom je to od OSPODu MB jen další slabomyslný podvod a křivárna na otce. Ale když toto mělo rozbít rodinu … 
My jsme před tím řešili v manželské poradně, že si Barbora dělá co chce, že klidně i několik dní nepřijde domů … A že si matka dělá, co jen ona chce. Že se nestará, nevaří, nepoklízí, nepodílí, že si neplní nic … A tací prý přišly plakat na OSPOD MB, že chodí za Tomášem tajně? Proč tajně? Přece tam chodili běžně, dokonce s ním byly i na zábavě, dokonce u něj i spaly, zatím co já se doma staral o Vendulku. A nebyl v tom vůbec žádný problém. Proto jsem manželce dal 16. dubna její první telefon, aby mohla být s Tomášem v kontaktu, kdykoliv chtěla. Komu jinému by volala, než jemu? 
A podívejte, co si na manžela manželka a hlavně dcery na OSPOD MB vymyslely.
Přesně takto se OSPOD MB záměrně snaží zlikvidovat vztahy mezi rodičem a dítětem, postavit je v nenávist proti sobě.
Přitom je to tak zjevné navádění a štvaní dětí proti otci páchané OSPODem MB.

Jak to asi měl otec řešit, když o tom nevěděl, jak se ještě sami chlubí? 
Nemůže řešit to, o čem nemá ani ponětí.


Proto to ani není a ani nemůže být selhání otce, ale totální selhání matky.
Matka nemá co prvňáčka někam tahat tajně a ještě ji nutit, aby to otci tajila. To je navádění dětí proti otci, k nenávisti otce. Jakou asi může mít otec v rodině hodnotu, když matka takto vede dítě už od první třídy? To je mravní ohrožení vývoje dítěte jako vyšité. A jako vždy – matka je za to selhání od OSPOD MB chválená a otec odsuzován. Přitom s tím otec ani nemohl nic dělat, když o tom nevěděl.
Ale ono se to nedělo, oni s to na otce jen vymysleli, aby alespoň něco na něho měli. Já jen vysvětluji, že i kdyby to byla pravda, že by za to otec nemohl. To je jasné. A přesto si i za to OSPOD MB z otce stvořil zrůdu. I když za nic nemohl.


Stejně tak se OSPOD MB nehodilo, že otec každý den připravoval prvňáčka do školy. 
A před tím do školky.

Nikdo jiný. Matka odjížděla už 2 roky každý den v 5 do Moravských Budějovic. Proto jenom otec se staral, nikdo jiný. 
A to prý dcery popřely. Chápu. Donutili je. Přece když byl otec odstěhovaný, když manželství bylo jen formální …. 
Proto se otec nemohl starat o prvňáčka, a proto museli prvňáčka donutit, aby křivě vypovídala pro soud.
Takto si OSPOD MB snadno přes dcery stvořil z otce podvodníka, lháře, který dokonce úředníkům lhal, chtěl je podvést, že prý jen on budil, připravoval a staral se o prvňáčka … Ale dcery toho prolhaného otce odhalily … prostě – fůůůůůj otec.
Už jen otázka – když otec ráno nebudil, nepřipravoval a nevyprovázel Vendulku na autobus, tak kdo tedy, by je odhalila.


Takto OSPOD MB v procesech podvádí, manipulujete, takto ničí životy nejen rodičům, ale i dětem, neb děti nutí křivě vypovídat o otci. Přitom ty křivé výpovědi mají v procesu zcela fatální význam. Protože - kde by OSPOD MB bez nich byl?
Ale co potom v  běžném životě?

Myslíte, že Jakub někdy takové lži o otci Vendule odpustí? Nucením prvňáčka ke křivým obviňování otce pro soud totálně zdevastovaly sourozeneckou skupinu. Kdo tedy Vendulu ráno budil a připravoval, když to nebyl otec? Jak to že se rok před otcem přetvařovala, lhala mu, podváděla, tajila, že chodí za Tomášem tajně? To všechno přece rozbilo rodinu. Protože to Vendula vypověděla. Ne že se to dělo, to se nikdy neřešilo. A neřešilo se to, protože, se to nedělo. Protože si to jen vymysleli. Úředníkům to tak stačilo. A Vendula s tím, jak lhala, křivě vypovídala už jako prvňáček pro soud o otci bude, žít.


Přece OSPOD MB není tak debilní, aby si nezjistili, aby nevěděli, kdo celou školku a pak celou první třídu budil, připravoval a vypravoval Vendulku do školy a kór, když jsou tvrzení otce a dcer v rozporu. To je vyloučeno. Záměrně podváděli, záměrně nutili prvňáčka ke křivým výpovědím o otci, jenom aby dítě otci co nejvíce uškodilo. Výsledek této OSPOD MB zvrhlosti je, že ne skutek, ale že to, co prvňáček Vendula vypověděla pro soud, že to rozbilo rodinu.

Ne rodiče, žádný jejich konflikt se přece nikdy neřešil. Ale výpovědi prvňáčka Vendulky o otci pro soud, to rozbilo rodinu. Jinak si ani tvrzení OSPODu MB v KZ nelze vyložit.

strana 8 / 20

 


Proč to všechno? 
Proč pořád nelze nic vysvětlit? Proč je v případu tolik a tak lehce odhalitelných podvodů, pomluv a lží a 
tolik a tak a hlavně tak snadno vyvratitelných křivých obvinění od OSPOD MB?


Protože OSPOD MB zaúkoloval 19 letý a z domu již dávno odstěhovaný syn Tomáš. Bezcitný, krutý tyran.


A to se OSPOD MB nemá čím chlubit. A proto si vymýšlí a přitom už nic z toho vymyšleného neplatí, tak proto nic nelze vysvětlit. V KZ OSPOD MB opakovaně zdůrazňuje, že jim šlo o sourozence. Ale pouze o toho, který byl mimo sourozeneckou skupinu. Tedy o Tomáše. Všechno jen kvůli Tomášovi. O něm je celá krajská zpráva. O tom, jaký k němu měli rodiče vztah. Jenom kvůli němu se rozbíjela rodina. Aby se mohl začlenit a také ho začlenili. V KZ jiný důvod ani není. 
OSPODu MB šlo pouze o začleňování Tomáše do sourozenecké skupiny, ale bez Jakuba. Na moji přímou otázku, zda OSPOD MB zjišťoval, proč nebyl se sourozenci, s rodiči, odpověděli – že to nezjišťovali, protože Tomáš byl plnoletý a nebyl účastníkem řízení.Takto ho kryli. Přitom si k nim na úřad chodil, jako by mu patřil. U všeho a od prvopočátku byl. Zatím co otec o ničem neměl ani ponětí, z procesu byl předem a zcela vyloučen … otce si na úřad ani jednou nepozvali. Tomáš tam byl jako doma. Od prvopočátku až do konce.


Celá zpráva je jen o Tomášovi, jak byl chudák odstrčený, jak za ním chodili tajně, jak se to musí změnit, jak se musí rozbít rodina, aby se obnovila sourozenecká skupina …. a hned konali …. To najednou OSPODu MB nevadilo, že je Tomáš plnoletý, a že ani není účastníkem řízení.
Ani že otce kvůli němu vyloučit z děje v rodině, protože ho prý otec odvrhl. Aby si otce odrovnali, to se jim Tomáš hodil, až moc. Aby se ututlalo, jak v rodině řádil, tak se jeho odchod tutlal.

Přitom proč Tomáš odešel z domu je na celém případu to nejdůležitější, když ho chtěli dosadit zpátky. A je to prý nezajímalo. Jeho odchod z domu je nezajímal, přitom dělali všechno možné i nemožné, jen aby to změnili. 

Pročpak tedy Tomáš odešel z domu, proč o tom OSPOD MB nechce nic vědět? 
Protože o tom ví všechno.


Tomáš terorizoval celou rodinu. Nejvíce matku. Za ni, že dělá na prasečáku se tak styděl, že ji to dával každodenně sežrat. A protože to bylo čím dál horší, řešilo se to s odborníky. To matka jej nahlásila a objednala u školního psychologa, to matka jej nahlásila a objednala do manželské poradny Jihlava. S ní jsem se dohodl a o Tomášově agresivitě informoval gymnázium. Mám kufr dokumentů a důkazů o tom, jak se tyranie Tomáše řešila. 
Odborníci v manželské poradně Jihlava poznali, že Tomášova stupňující se agrese je už za hranou únosnosti, je příliš nebezpečná a že musí z domu. U toho jednání, kde se toto rozhodlo jsem já ani nebyl. Tam s ním byla jen matka.
Všichni jsme s takovým řešením souhlasili. Nejvíce Tomáš. Ten byl přešťastný, že se konečně rodiny, kterou tak pohrdal, zbaví. Pořád nás pronásledoval řečmi, že jeho nejkrásnějším dnem bude, až odejde z domu, z rodiny, kterou tak pohrdal, za kterou se tak styděl. Ale styděl se vlastně jen za matku. Že má jen základní vzdělání, dělá jen pomocné práce, doma jen bordel a smrad, nulové hygienické návyky, jídla v takových podmínkách se každý štítil … A on, takový borec, taková třídní hvězda na gymnáziu ve třídě mezi Moravskobudějovickou smetánkou – a taková matka, a takové podmínky.

To nezvládal a matce to dával náležitě sežrat. Matka mu ze zoufalství psala, jak nemá být na ni tak krutý, zlý, že mu nikdy nic špatného neudělala … Zbytečně. 
Bylo mu osmnáct, na poslední rok gymnázia odešel z domu v naprostém klidu a se vším, co chtěl. Konečně byl šťastný. Nikomu, ani matce neprozradil, kam jde. Přesně takto, na základě doporučení psychologů s matkou, musel z domu. Jinak by nás vyzabíjel. Svůj odchod z domu popsal Tomáš i soudu a že on byl problém, musel z domu, to v něm soudu přiznává. 
Z domu odešel, aby pochopil, že si nemůže dělat, co chce. Že nemůže terorizovat členy rodiny, pohrdat rodiči, sourozenci. Až mu to dojde a bude to respektovat, má cestu zpět otevřenou.
Co je na tom špatného? To bylo nejlepší řešení. Měli jsme ho snad hlásit policii a nechat z domu jako agresora vykazovat?

A OSPOD MB to všechno věděl. Proto v KZ tvrdí, že to neřešil. Aby se mohli přetvařovat, jako že o tom nic nevěděli. Takové hrůzy a léta se děly v rodině a OSPOD MB to prý nezajímá. A přitom celá zpráva je jen o úžasném Tomášovi. 

Dva roky po tom, co náš vztah posuzoval při soudu o děti OSPOD MB jsem požadoval snížení výživného u Tomáše. Tomáš tvrdě nesouhlasil. Soudce byl z toho, jaké hrůzy mi Tomáš prováděl tak zděšen, že mu dokonce s okamžitou platností výživné zrušil úplně. To bylo v lednu 2009. A to by soudce bez mimořádně závažných důvodů neudělal. 
U toho soudu Tomáš odvrhl otce. A je to uvedeno v rozsudku. Tomáš odvrhl otce, ne naopak, jak prezentuje OSPOD MB.

strana 9 / 20

 


Pročpak OSPOD MB tak usilovně pomáhal matce obnovovat sourozeneckou skupinu, 
když Tomáš všemi tak pohrdal a byl tak šťastný, když od matky, když od sourozenců, odešel?

Protože při studování 4 ročníku na gymplu začínal řešit, co dál. Došlo mu, že je vlastně bezdomovec, bez prostředků, zázemí, že nemá nic. A že po skončení gymplu bude jeho situace beznadějná. Od otce měl 1500 Kč měsíčně, 810 Kč státní přídavek a dál už nic. S tím se nedá odstěhovat do úplně cizího města, (Brno) do úplně cizího prostředí a bez prostředků a zázemí začít studovat vysokou. A věděl to i učitelský sbor na gymnáziu a věděl to i sociální odbor, Stanislava Chalupová, která čerpala informace od Lojdů a šéfová, ing. Jana Loiblová, neb jejího syna, spolužáka ve třidě Tomáš využil. Nakukal jim samé krávoviny, vyděsil je historkami o krvelačném otci, a všichni se rozhodli Tomášovi pomoci, Tomáše zachránit. Nic by se nekonalo, kdyby matka neměla v Lukovanech prázdný domek. A kdyby nebyla duševně slabá. A protože obojí bylo, OSPOD MB dělal všechno možné i nemožné jenom proto, aby ji donutil se do něj nastěhovat. 
Aby ona od manžela odešla. Od prvopočátku pracovali na tom, aby ona odešla. Ne otec, jak křivě uvedli soudu
Duševně slabou manželku, kterou Tomáš zcela ovládal snadno přemluvili, a konali, jak konali. O to šlo. Dostat ji do Lukovan, ať to ty ostatní stojí, co to stojí. Šlo jim pouze o postarání se o Tomáše. Také tam Tomáš za ní po skončení gymlu ihned cupital, a tak by byl zachráněn. Prakticky šlo OSPODu MB jenom o to, odstranit mu otce z rodiny. 
Proto na OSPOD MB manželka nešla s nějakým problémem, kdepak. Tu si na OSAPOD MB dotáhl Tomáš jenom proto, aby před nimi matka podepsala ten zjevně křivý návrh soudu a aby ji za to slíbili, že už se o všechno postarají. 
Přesně takto si to devatenáctiletý mimořádně zákeřný, bezcitně krutý Tomáš zařídil. 
Přesně takto si zaúkoloval OSPOD MB.

Proto tak spěchali, proto tak konali, a proto se nic nedá vysvětlit, a proto nejsou na nic odpovědi. 

Nebylo to zadarmo. O úplatek za to si OSPOD MB sám řekl.
Než se OSPOD MB pustil do rozbíjení rodiny pro Tomáše, předem jim musel slíbit, že už nebude na ostatní zlý, krutý, že se bude chovat vzorně a ku prospěchu všech. Sám mi to napsal, aby se pochlubil, jak je mocný a jaká já jsem nula. Přece s ním OSPOD MB jednal, on byl u všeho od prvopočátku. Před otcem vše tajili a ani jednou si ho na úřad nepozvali.

OSPODu MB stačil jen ten jediný podpis pod zjevně křivý návrh soudu, kterému matka ani nerozuměla. A ten od ní získali ihned při její první návštěvě, a ještě v utajení před otcem. Nic jiného už nepotřebovali. Jen ten jeden jediný podpis. 
Ani jeden rodič nevypovídal. Že nevypovídal otec, tím se sami chlubí nejen v návrhu soudu, ale i v KZ. 
A ani matka nevypovídala, neb takové kraviny ani vypověděl nemohla. Když už nic jiného, přece musela vědět, kolik má dětí, když rozbíjí rodinu, aby obnovila sourozeneckou skupinu, aby tmelila sourozence. A když prý se jí to i povedlo.
OSPODu MB stačil jeden jediný podpis pokoutně vylákaný na duševně slabé manželce a pouze na základě toho rozbili rodinu a donutili rodiče se rozvést, jak jsem už popisoval. A podívejte, k čemu to kromě jiného vedlo.


Peníze jsou až na prvním místě. 
Ale když rodič rozbíjí rodinu a žádá o děti do péče, neměl by mít až takovou bídu. 

Když manželka žádala soud o děti, soudu uvedla, že si práci našla. A že bude brát 8 -12 tisíc korun. Takto to slíbila soudu. A tak je to uvedeno i v rozsudku o děti z 3. srpna 2007. A i na základě takového tvrzení, slibu soudu, dostala děti do péče.
A jen o 3 měsíce později, co ji soud přiklepl děti …
V žádosti na rozvod 25 října, rozvodovému soudu v návrhu uvádí, že její příjmy jsou okolo 7 tisíc korun. Tedy dokonce o

1 tisíc méně, než byla tehdy minimální mzda. Takto podvedla soud.
S takovým příjmem ani neměla dostat děti do péče, když si nevydělala dost, ani sama pro sebe. A ona si jen tak rozbije rodinu a celá šťastná se stává samoživitelkou. Tady vidíte, do jakých sraček je OSPOD MB tmelením sourozenců dostal.

Z té její pidi výplaty se financovalo kromě jiného i vzdělání dětí:
1. Vendula, druhá třída ZD Zbýšov. Každý den dojíždění do Zbýšova 5 km tam a 5 km zpět. 
2. Barbora, druhý ročník střední školy Třebíč. Každodenní dojíždění do Třebíče, 30 km tam a 30 km zpět. 
3. Tomáš, 1 ročník VŠ Brno. Každodenní dojíždění do Brna, 30 km tam a 30 km zpět.
4. A protože se nastěhovala do nelidských podmínek, o dva roky později nelidské podmínky musel maskovat OSPOD Rosice u Brna soudu tím, že mu uvedli, že se tam provádí rekonstrukce domu. Samozřejmě, z toho platu 7 tisíc korun.
Do této situace, do té nelidské bídy jen tak nahnal naše děti OSPOD MB a OSPOD Rosice u Brna to schvaloval.

strana 10 / 20

 


OSPOD MB se v krajské zprávě dušuje, takřka přísahají ….. 
„U matky jsem si jisti tím, že nebude dcery popouzet proti otci
.“

Kdopak si je tak jistý? 
Přece ing. Jana Loiblová a Dis Stanislava Chalupová, tedy OSPOD MB.


Takto se postavily za matku a děti a proti otci. Za její výchovu a za její vedení dětí se postavily.
To, co se u nás dělo, jak se chovali k otci, to považovali za naprosto normální, v pořádku.Děti otci vůbec nic špatného nedělali. Kdepak. To ani náhodou. Přece jsou si jisti … A to už má nějakou hodnotu. Ale pro sichr si z procesu otce raději odstranily, aby se náhodou neprovalilo, co už mu napáchaly. A o čem obě výše jmenované dámy moc dobře věděly. 

Tomáš otci běžně říkal, že je otec psychopat, zrůda, lhář … od 16 let mi opakovaně a mimořádně agresivně vyhrožoval fyzickou likvidací, pokud se mu nepodřídím, pokud nebudu skákat tak, jak on bude pískat. A to se dělo za plné podpory jeho matky a před všemi členy rodiny. Matka si přece ohledně jednání Tomáše s otcem na nic nestěžovala.
Před odchodem z domu mě Tomáš tajně a křivě udal soudu z neplnění si vyživovací povinnosti. Za to se pak soudu omlouval. S matkou a v utajení před otcem začal s OSPODem MB likvidovat rodinu. U všeho byl. Dokonce i u soudu o děti.

A pak, později … Jen pár dní po tom, co soud odklepl manželce děti, tak mi zakázal své manželce psát, kontaktovat jí, neb prý on už všechno řídí, a tak se mám obracet pouze na něho. Takto mi zakázal kontakt s manželkou.
Krátce na to donutil matku, aby v rozvodových důvodech opět křivě obvinila manžela z neplnění si vyživovacích povinností u něj, za co se ale před rokem u soudu omlouval, že se v tom spletl. A opět z toho přes matku křivé obvinil otce. 
Za manželství si na otce křivě vymyslel exekuci a pak se mi jen posmíval – Jsi jen zrůda, drž hubu a plať.


Barbora
se mě v šestnácti letech za plné podpory matky ponižovala, že mě nesnáší, že se mě štítí, že mě nenávidí. Matka ji také vedla k tomu, aby otce zcela ignorovala, nebrala ho vážně, aby nechodila do školy, naváděla ji ke kradení peněz otci.
Naváděla ji, aby tajila, co vše v rodině Tomáš vyváděl, aby za všechno vinila otce. Aby tajila, že se nestará, nepomáhá, nepodílí se, nepoklízí, nevaří, že je doma nehorázný bordel a smrad … To aby maskovala pomlouváním a odsuzováním otce. Naváděla ji, aby otci tajila, že už rozbíjí, aby tvrdila, že chodí za Tomášem tajně, že otec nepřipravuje prvňáčka …


Vendulu
naváděla, že má podporovat Tomáše a ze všech konfliktů vinit otce. Aby pro soud tvrdila, že za Tomášem chodily tajně. Aby před otcem tajila rozbíjení rodiny. Aby pro soud tvrdila, že ji otec nebudil, nepřipravoval do školy, že je tedy otec podvodník a lhář …

To všechno se přece stalo. Jak je hrůzný otec, o tom je celá rajská zpráva. 
A jak to posoudil sociální odbor?

„U matky jsem si jisti tím, že nebude děti popouzet proti otci.“ …. a ….“Otec nezvládl výchovu“

Dle OSPOD MB matka zvládla výchovu a k čemu vedla děti, co dělali otci, to je v naprostém pořádku. To není dle nich popouzení proti otci, tím jsou si jistí. Takto se má v rodině jednat s otcem. Takto se mají vést děti.
Já OSPODu nemohu vysvětlovat, že děti nemohou otci hrozit jeho likvidací či ho vydírat vyhrožování sebevraždou.
Skutečně za takové jednání s otcem může výchova, rodiče? 
Děti by si to nikdy nedovolili, kdyby neměli takovou podporu OSPODu MB a OSPODu Rosice u Brna.

To oni tak potřebovali, to oni štvali děti proti otci. Jak by se život asi vyvíjel, kdyby Tomášovi řekli – otce si nesmíš podmaňovat, ovládat ho vyhrožováním mu jeho fyzickou likvidací. Ale to oni ne. Oni ho v takovém jednání proti otci zcela podporovali, stejně tak i Barboru. Stačí si přečíst rajskou zprávu. 

To samé období pak u obou dětí posuzovaly dva soudy. A byly zděšeny z toho, jakých hrůz se děti na otci dopouštěly. 
A oběma dětem, Tomášovi i Barboře bylo za to soudně předčasně a okamžitě zrušeno výživné. Takže chování dětí k otci soudy posuzovali zcela obráceně, než to pro soudy posuzovaly dva OSPODy. Přitom u soudů se mohli vyjádřit k obvinění všichni, zatím co u OSPODu s otcem nic neřešili, proto nemají vůbec žádné vyjádření otce. O otci, ale bez otce.

Jistě že do těchto situací nahnaly děti OSPODy. Jejich navádění a nucení dětí ke křivým výpovědím o otci pro soud. 
To je dostalo do celoživotních pastí. Prolhané, křivé OSPODy děti dohnaly do celoživotních pastí, jak nyní vysvětlím. 

Vendula už na necelý rok bude mít 18. let. 
Pak budu soud žádat o zrušení výživného i u ní.

Bude u soudu vysvětlovat, proč před otcem tajila, že chodí za Tomášem tajně, a že s matkou rozbíjejí rodinu. Kdo ji budil a připravoval do školy, když pro soud tvrdila, že to otec nebyl? Bude popisovat hádku rodičů – když od rodičů vždy znělo, že se rodiče nehádali. Bude vysvětlovat, jak obnovovali sourozeneckou skupinu, jaký má vztah s Jakubem ….

strana 11 / 20

 


Bude vysvětlovat, proč otci nepsala, když otec jí každý měsíc psal. Proč si od něj nevyzvedávala dárky? Proč se před ním schovávala u Lojdů pro pobavení celé vesnice …. Jak to, že tak podporovala Tomáše, který tak brutálně týral otce?
Proč se dle ní rozbila rodina, který z rodičů za to může? Poprvé se dozví, že ji vychovávala matka, která ani nedokáže vysvětlit, proč rozbila rodinu, proč odkopla Jakuba a ještě tak brutálně? A že ji ještě vychovávali sourozenci Tomáš a Barbora, kterým oběma bylo z důvodů týrání otce soudně zrušeno výživné. A jako vždy, celý soud si nahraji.

Kdo Vendulu do té situace dostal?     
Přece OSPOD MB a také OSPOD Rosice u Brna.


Oni potřebovali co nejbrutálněji a tedy co nejdále odehnat otce a proto se tak dělo. OSPOD Rosice u Brna pro soud přes děti dodal o otci takové hrůzy jako by děti popisovaly nějakou zrůdu, odpad, fekálie, ale určitě ne otce. 
Když jsem chtěl po úřednicích OSPODu Rosice u Brna si ty výpovědi dětí o mě přečíst, ani mi to nedovolili. Prý by to nebylo v zájmu dětí. Plivat přes děti na otce pro soud pomluvy a lži a křivá obvinění, to je v zájmu dětí. Ale aby se k tomu otec mohl vyjádřit, to už není v zájmu dětí.
A tak jako s Barborou, tak i s Vendulou to budu řešit u soudu, až bude plnoletá.

Já Vendulu po první řídě předával v perfektním stavu.
Když odcházela, měli jsme přímo pohádkový vztah. A podívejme, jak jej OSPOD MB a OSPOD Rosice u Brna zmasakrovali. Jak prznili její duši pro svoje zájmy. Nikdy od nich o otci neslyšela nic dobrého, jenom samé špatnosti. Jenom ji otcem strašili, aby se ho bála, aby z otce měla panickou hrůzu. 
Proto jsem také vždy říkal, že za Vendulou nikdy nepojedu, protože by ji to příliš ohrožovalo. OSPODu Rosice u Brna jsem vysvětloval, že by ji Tomáš zabil. Proto jsem za ní nikdy nejel, nikdy jsme se nesetkali, abych ji ochránil. U Tomáše otec musí být to nejhorší, co na světě je. Kolik si jen on od toho zvířete, které je jeho otec, vytrpěl. A kdyby Vendula o otci tvrdila něco jiného, nedej bůh, dokonce hezkého, kdyby snad něco od Tomáše zpochybnila, Tomáš by ji zabil. Protože on je ten nejlepší, dokonalý, on nikdy nic špatného neudělal a on má vždycky pravdu. A běda každému, kdo by to chtěl zpochybnit.


Když pro něj OSPOD MB rozbil rodinu, když se ji zmocnil, opět vládl velice tvrdě, krutě a nekompromisně. Už mu otec nestál v cestě, už se mohl na plno projevit. Jak už jsem psal, matce zakázal jakoukoliv komunikaci s otcem, tedy s manželem. A otci s manželkou. To on už vše řídil, vše muselo přes něj. 
Donutil matku se rozvést se na základě jeho křivých obvinění otce soudu ohledně výživného. 
Před tím s OSPODem MB v zádech donutil matku, aby odkopla Jakuba, připravila dcery o otce, zázemí, majetek ….

V Lukovanech ji agresívně nutil, aby na něj přepsala majetek …. Pořád chtěl velkou půjčku s ručením jejím domek ….
Matka s ním sváděla trvalý boj o vlastní bytí. 
Těhotnou sestru Barboru vyhnal z domu, ta před ním našla ochranu v azylovém domě ve Zbýšově u Brna  ….
Nejenže jsem měl ve všem pravdu, vše se potvrdilo, ale Tomáš se předvedl ještě v daleko brutálnější formě.
Proto jsem se správně rozhodl, že se s Vendulou nesejdu, jen ji budu psát. Jsem si jist, že jsem jí tím zachránil před útoky Tomáše, že jsme ji zachránil život. S otcem se Tomáš nikdy nijak nepáral, Jakuba odkopl jako prašivinu a k tomu donutil i ostatní, s Barboru se také nesral, tu těhotnou vyhnal z domu …. Vendula, ta byla pro něj ten nejmenší problém, když se mu zcela podřídí. Proto jsem za ní nikdy nejel. Tímto rozhodnutím je snad před ním v bezpečí, než mu začne odporovat.
Ale je možné, že u soudu se rozpovídá o tom, jaké poměry u nich vládly, co všechno musela snášet … Kdo ví?


Jen jednou za mnou Vendula přišla. Loni, po 9 letech. Přinesla mi ukázat vysvědčení, tedy doklad, že studuje. 
Přišla nečekaně, po devíti letech a hned že spěchá, že hned musí jít. Pobyla zde asi 5 minut a to zde ještě měla dva ochránce, aby ji zřejmě před otcem chránili. Tohle až budu líčit soudu, tak soudce vyskočí z kůže. 
Dítě si jen tak a po devíti letech přepadne otce s tím, že okamžitě musí zpátky. A kdo za to může? Ona? Nebo ti, kteří ji trvale vymývají mozek, děsí otcem a k takovému jednání s otcem ji pro jejich setkání navedli?

Já Vendule každý první den v měsíci psal, ona mi nepsala. Několikrát jsem jí napsal i toto.
To nejcennější, co ti v této situaci mohu dát je rada. Dám ti tu nejlepší radu, jakou ti může otec dát. Všímej si, pamatuj si, jak kdo mluví o tvém otci. A v průběhu času budeš jen zírat, jak se ti bude pohled na ty nejbližší měnit.
Proč toto? Protože dojde k závěru, že ti, co nejhnusněji mluvili o jejím otci se na ni dopustili těch největších zrůdností. Že ji záměrně naváděli a štvali proti otci a tím ji připravili o oporu a podporu otce i o možnosti od něj něco získat. 
A protože otec vybudoval zahradnictví, které má už značnou hodnotu, tak ji tací připravili i o značný majetek. Mám na mysli konkrétně Lojdovi, u kterých se před otcem každý rok schovávala. U kterých Tomáš čerpal sílu na útoky proti otci. Nepředpokládám, že ji vyplatí. Kdepak. Už jim posloužila, už se dost napředváděli, jak oni jsou ti vyvolení, jak za nimi Vendula může, a jak otec je jen zrůda. A jak oni ji před takovým otcem ochrání. Proto ji ochránili před podporou otce, i před jeho majetkem.

strana 12 / 20

 


Co by chtěla ze zahradnictví, ze kterého si matka už vytáhla polovinu pro sebe? A které jsem tu budoval jen já s Jakubem? To ji má Jakub za to ještě něco zaplatit, vyplatit ji? Za to, že před ním vše tajila, přetvařovala se, že ho jen tak odvrhla, aby se tmelila sourozenecká skupina? A že se před ním schovávala u Lojdů? Když odcházela, bylo ji 7 let. A pak ji Lojdovi vedli, jak jí vedli. Až to Vendule dojde, a když se kvůli tomu bude na ně zlobit, tak ji vyženou. Co s ní také jiného?

To všechno jsou důsledky vedení dítěte k nenávisti k otci od OSPOD MB a OSPOD Rosice u Brna. A Lojdovýma. A mým bratrem Vendelínem. Přece čím více hrůz na otce přes Vendulu pro soud nahustí, tím lépe. Protože otce okamžitě a co nejdále od Venduly odeženou a nebude už otravovat. O to OSPODům i jejím pseudokamarádům vždycky šlo. Aby otec utekl od těch hrůz, co se na něj u soudu či od nich vyvalilo co nejdále. Aby už byl od něj a nejlépe na věky pokoj.  
Nikdy, ani jednou, ani po tom všem od OSPODů nezaznělo, že se někdo chová k otci špatně. Vždy byl špatný jenom otec. 
Až u soudů mé dvě děti Tomáš i Barbora slyšeli pravý opak. Pravý opak toho, co do Venduly o otci hustili a ještě pořád hustí její nejbližší, uslyší u soudu o otci i ona. A tak je to dobře. Má přece právo se dozvědět o otci pravdu.

 


Od prvopočátku jsem odrážel útoky proti mně typu – že jsem chtěl zvrátit výsledky soudů, se kterými jsme se nikdy nesmířil, nevyrovnal, nebyl schopen je přijmout ….. 
Nechte toho. 
Já mám za sebou tak úžasné soudní procesy, že jsem připraven každému, kdo by s nimi chtěl jakkoliv manipulovat, rozbít hubu. Nechte to tak, jak to je, protože jen tak je to úžasné.


Podívejme se na soudní procesy z pohledu faktů:


Mé děti u soudů při rušení výživného slyšeli, jak je otec pracovitý, šikovný, kolik toho už dokázal, vybudoval, kolik toho zná a umí … To je vizitka otce. A Jakuba. Již odvedli obrovské množství práce, to je i plno zkušeností, proto toho otec tolik zná a umí. A již dokázal. A ještě dokáže. A ruku v ruce s tím se zvyšuje nejen jeho hodnota jako člověka, ale i majetek. Děti to o otci mají potvrzené přímo u soudů. Jak si mají otce vážit a být na něho hrdé … Kdykoliv jim mohu pustit zvukový záznam.
Bývalka u soudu o majetek vypověděla, že já byl pořád doma a využíval jsem společný majetek jak k bydlení, tak k podnikání …. A protože jsem byl pořád doma a pořád pracoval na společném, proto jsem toho pro nás všechny hodně vybudoval. A ona že vychovávala děti. A protože je vychovávala tak, jak se má, jak se soudům líbilo, proto jejímu návrhu zcela vyhověl. A přisoudil ji ze všeho, tedy i z celého zahradnictví, z celého manželova podnikání – polovinu.

To jsou ty soudy. Proti tomu ani nelze nic namítat. A proč? Přece všichni jsme se u soudů shodli, že otec je mimořádně šikovný, pracovitý, a proto už je za ním tak obrovské dílo. Takový byl a je otec, tak to znělo u tří soudů.


A už se dostáváme na začátek, k prvnímu soudu o děti, který já prý chci změnit. Takto podvádí ti, kteří případ šetřili.

Co bylo před tím, než se manželka a mé dvě děti, Tomáš a Barbora u soudů dozvěděli, jak je otec úžasný, pracovitý, charakterní, pravdomluvný …. a kolik toho už vybodoval pro ně všechny?


Na počátku bylo, že manželka soudu o děti uvedla, že manžela terorizuje, šikanuje, otročí. Že už ani nebere vážně, že má nějakého manžela, protože ho považovala za odstěhovaného, za formálního. A k takovému ona tudíž nemá žádné povinnosti. A takový nic nesmí. Takže, nejenže mu nevaří, ale ani žádné jídlo si nesmí doma brát. (to se řešilo i v Manželské Poradně). Že doma nepoklizeným a nestaráním se dělala takové podmínky, že byl z toho bordelu už takový smrad, až se musel odstěhovat do přístavby. Že měl jen samé povinnosti, jenom práci a vůbec žádná práva. Že se s ním na ničem nedomlouvala, nic neřešila, že všechno řídila sama a před manželem všechno ještě tajila. A naváděla i děti, aby se také tak k otci chovaly. (I to jsme před tím řešili v MP). Proto slibovala ve všem nápravu a já nemusel slibovat nic.

Probůh, proč bych na tom měl chtít něco měnit, když soudu sama uvádí, jak otce, respektive manžela otročila? 
Přece soudu sama napsala, že otec nemá žádná práva, do ničeho nesmí mluvit, nic s ním neřeší, o ničem neví, to všechno ona. Protože manžel je odstěhovaný a manželství je jen formálním svazkem. 
Přece – otce soudu o děti manželka popsala jako nějaké tažné zvíře, o které se navíc vůbec nestará.
Kdo z mužů, otců se může něčím takovým pochlubit? Tu čest mám jenom já. 
Proč bych si to měl nechat vzít?

strana 13 / 20

 


Obdobně úžasné to bylo i u rozvodového soudu.

Kdo má to štěstí, že se může pochlubit, že se rozvedl na základě křivých obvinění od syna?

Já mám od soudu s Tomášem v rozsudku uvedeno, že jsem platil dříve než jsem měl a dokonce více, než pak určil soud. Já mu peníze odeslal, já je neměl. Problém byl, že si Tomáš odmítal přebírat od matky mé poukázky na peníze.
A matka u soudu o majetek přiznala, že si u Tomáše neplnila vyživovací povinností, vysvětlovala, že prý nebyla schopná. Takže otec platil, a bylo to u soudu prokázané a Tomášem i přiznané, ale matka neplatila a vyživovací povinnost si u něj neplnila žádnou formou. I to je u soudu přiznané. Ono ani nebylo kdy si ji plnit, když prý za nic chodila tajně. Tedy jednou za čas a na několik minut. Takže já platil, já si perfektně plnil, ona celý rok vůbec nic. Ani korunu.
Rozvedli nás na základě jejího obvinění manžela u soudu, že prý já si neplnil a syn Tomáš byl proto donucen podat žalobu.
A protože soud jejímu návrhu zcela vyhověl, soud ji to křivé obvinění manžela rozsudkem zlegalizoval, tak tím zároveň soud i kryl trestný čin manželky, navrhovatelky – její neplnění si vyživovací povinnosti.


Soud rozsudkem jménem republiky zlegalizoval křivé obvinění žalovaného a zároveň tím kryje trestný čin žalobkyně.  
Ale on tím kryje i Tomášovo křivé udání otce soudu z neplnění si vyživovací povinnosti.  
Na základě toho jsme se rozvedli. Na základě křivě obviněného manžela od manželky. 
A za tou křivárnou proti otci opět stál – Tomáš. Jako půl roku před tím při soudu o děti.


Proč bych na tomto měl něco změnit? Přece pořád píšu o úřednicko soudcovském teroru. A o teroru Tomáše. 
Já přece rozvodovému soudu nikoho křivě neudal, abych tímto podvodným způsobem a přímo od soudu získal krytí vlastních trestních činů neplnění si vyživovací povinnosti a křivého obvinění otce od manželky a od Tomáše.
Podívejte na šikulku Tomáše. 
O tom, že si u něj matka celý rok neplnila vyživovací povinnost, a to žádnou formou, o tom nikde ani písmenko. A jak trvale pronásleduje otce, který vzorově platil. A jen díky otci má ukončené středoškolské vzdělání. A takto se za to otci děkuje.
Takto soudil – Mgr. JUDr. Jan Hurdík,  Okresní soud TřebíčCelá krajská zpráva je o úžasném Tomášovi. A o Jakubovi v krajské zprávě není ani písmenko.
S Jakubem nikdy nejednali, přitom matce pomáhali tmelit sourozeneckou supinu. A prý se jim to i podařilo. Bez Jakuba.

Postoj matky k Jakubovi přesně ukazuje její duševní sílu, citovou výbavu, a její schopnost vnímat realitu.

S Jakubem to bylo těžké. Hodně se učil, ale nic si nepamatoval. Věnoval jsem se mu pouze já. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem ho v první třídě učil, přímo přesvědčoval, že 4 bez dvou jsou dvě. To trvalo měsíce. Přitom o rok mladší Tomáš s přehledem počítal do stovky. Ten se nemusel učit, ten ihned chápal. A hlavně ihned chápal, co od něj chtějí lidé slyšet.
Manželka se nikdy s žádným dítětem neučila. To vždycky jen já. Vyráběl jsem plno pomůcek, vedl je k zeměpisu, dějepisu, neb to jsou i moje koníčky. Manželka měla jen jeden koníček. Hodiny vysedávat u Lojdů, popíjet kafíčko a chlubit se, co nadělá práce. Po té první třidě už jsme se Jakubem tolik neučil, šlo mu to lépe. A také, měl jsem plno práce. Až na začátku devítky. Učitelé mu nabízeli, že by snad mohl jít na nějakou dvouletku, že na víc nemá. To mě dost vadilo, a tak jsem se mu věnoval mírou vrchovatou. Když jsem ho chtěl přihlásit na střední školu, měli mě za blázna. Tak usilovně jsem se s ním učil, že se nejenže dostal na střední, ale že ji i bez problému zvládl. To vše je jen moje dílo. Já na rozdíl od manželky jsem vzdělání vždy řadil a řadím na první místo. Přece se pořád učím a učit se budu i nadále. Manželka má jen základní vzdělání a vždy se chlubila, jak je vzdělání na nic, zbytečné – ona přece žádné nemá a má se dobře. Památná je její věta – že učení, to je pro ni ztráta času. A tak se nic neučila, což prakticky znamenalo, že se ani nemohla v ničem nezlepšovala.
A mě těšilo, když děti měli psát o rodičích, rodině, a ony vždy psaly jen o otci. Nikdy o matce. O ni nebylo co psát.


Vendula byla ze všech nejchytřejší. Byla pořád se mnou v první třídě už počítala do tisíce a k tomu znala všechny státy Evropy a její hlavní města. Kdyby zůstala, jistě by studovala jakoukoliv školu, klidně i v zahraničí. Když nezůstala … 
Tomáš také mohl studovat jakoukoliv školu, jen si vybrat. Ale protože mu nikdo nikdy nevysvětlil, jak se má chovat k otci, proto nemá vysokou. A opět za to nemůže otec a jeho výchova, ale ti, co jej proti otci podporovali. Kteří ho podporovali a kteří ho naváděli proti otci. A to byly a doposud jsou Lojdovi a OSPOD MB a gymnázium MB. Tváří se, jak mu pomáhají, a přitom jsou to oni, její štvaní ho a podpoře proti otci, co mu zařídilo, že má jen gympl. 
Barbora, Když odcházela od otce, soudu v návrhu uvedli, že se učí průměrně. Ale matka ji pak do školy neposílala, a proto hned další rok měla na vysvědčení na střední ve druhém ročníku 6 pětek, a ze školy ji vyhodili.

strana 14 / 20

 


Čím více se já s Jakubem učil, tím více za něj manželka styděla. Jak on pořád nic nechápe, nerozumí, zatím co Tomáš, ten hned všechno ví, takto ho „povzbuzovala“. Ona se potřebovala chlubit a Tomáš, to bylo pro ni to nejlepší. Nic nemusela a výsledky měl. Proto se jím chlubila. A Jakubem čím dál více pohrdala. Slova jako – pořád jen lezeš otci do zadku, pořád děláš, co on po tobě chce, pořád ho jen posloucháš …. ty jsi slaboch, ty nejsi žádný chlap. Podívej na Tomáše – ten se otce nebojí, ten, když má pravdu, tak, mu klidně nadá, pohádá se s ním … Takto matka ho vychovávala, respektive trvale srážela a trvale jím pohrdala. Takto vnímala naši spolupráci. A samozřejmě – Tomáš měl vždycky pravdu. Takto matka selektovala děti, které jsou věkově jen rok od sebe. Neunesla, že mi Jakub pomáhá. A když mi pomáhá, tak mě vlastně i podporuje. A to byl problém. Protože ona potřebovala, aby na otce také nadával, stěžoval si, všechno na něj sváděl, aby tím ona ještě více vynikla, jak je ta statečná, pracovitá a co ona, co všichni si od manžela, otce vytrpí … A Jakub jí to kazil.


Zahradnictví se rozrůstalo, chodilo k nám čím dál více zákazníků, ze mě se stával odborník a co manželka? To byl pro ni problém, že ona se nemá čím prezentovat. V rodině si to vyřešila tvrzením – že zahradnictví je otce, to by pracovala za manžela, místo něj, a to ona nebude. Takto vedla i děti. Ale když někdo přišel, to se zahradnictvím chlubila. Přitom poslední léta v něm už vůbec nic nedělal. Nemusela. Věděla, že manžel se postará. On musí. Ona nemusela nic. Jak a proč to řešit, když to nechápala? Když ji nadáte, to rostliny nezaleje, to zákazníka neobslouží a vám to vezme sílu i motivaci. Proto jsem se nehádali. Ona neměla důvod a mě po těch létech bylo jasné, že ji jakékoliv domluvy nikam neposunou. Natož pak hádky
Ale tak to přece nebude pořád. Děti začnou dospívat, začnou si vodit návštěvy a bude jasné, jaký kdo je rodič. Takže za tu dřinu, za to všechno budu oceněn. A pro ni to bude nutit ke změně přístupu, pokud se nebude chtít dále propadat.
I na tomto vidíte, jakých krutostí se na otci OSPOD MB a OSPOD Rosice u Brna napáchal. I na dětech i na matce. Otec neměl šanci. Do naší rodiny vtrhli tajně, a jen ničili a rozsévali nenávist mezi členy rodiny, záměrně je stavěli proti sobě.


Proč se Jakub tak pracoval, místo aby si užíval dětství? 
Jakub vždy měl a má absolutní volnost. Problém je, že se nikdy nikam nehrnul. On byl pořád doma. Ven se bál, přece ho mata pořád srážela. A tak byl s otcem. Přece nebude s matkou sedět u stolu, dívat se s ní na telku, když všude bylo tolik práce. Přístup matky k němu, jeho neustálé srážení ho matkou, to vše se na něm zle podepsalo.
Jakub pořád pracoval a budoval zahradnictví. Proč ne? Pořád slyšel od matky, jak je to jeho, jak si to dělá pro sebe, tak proč by nedělal? To slyšel snad už od první třídy. Ne od otce, ten mu dával volnost. Od matky. Aby tím maskovala, proč ona se nemusí podílet, nemusí v zahradnictví nic dělat, když v něm Jakub tolik dřel. Tato si to tu za ta léta zařídila.

O rozbíjení rodiny z důvodů obnovování sourozenecké skupiny matkou a jeho sourozenci neměl Jakub stejně jako otec ani ponětí. A stejně jako otce ani jeho se na OSPODu MB nikdy na nic neptali, nic neověřovali, přesto že zde bydlel s námi. Toho ani neviděli. S ním ohledně rozbíjení rodiny matka nikdy nic neřešila, nic mu neříkala, na nic se ho neptala. Bylo ji jasné, že tu zůstane. A tak se mi před ním všechno tajilo. Na doporučení OSPODu MB, jak se chlubí v KZ. Aby si to otec nerozmyslel, aby nedělal nátlak … A tak si to OSPOD MB s Jakubem vyřešil tak, že se chovají, jako by nebyl, neexistoval. 
Proto z naší rodiny musel zmizet, proto o něm v krajské zprávě není ani písmenko. 
Proto je správné moje tvrzení, že jej matka odkopla nevídaným, neslýchaným způsobem, bezcitně a mimořádně krutě. 
Ale může za to matka, když jí k tomu naváděl a možná že i nutil OSPOD MB, aby mohli tmelit sourozence?


Když matka odjížděla, zanechala zde po sobě zdevastovaný dům. S Jakubem se domluvila, že si jej může opravit, že mu na to dá peníze. Přece si to dělá pro sebe, tak proč by si to neopravil? A tak si Jakub vzal půjčku a opravoval, a opravoval. 
Matka mu za to nikdy žádné peníze neposlala. 
Počkala, až to opraví, až pak si nechala udělat odhad a ze všeho soudně požadovala polovinu. Tedy i ze zahradnictví.  Vysvětloval jsem jí, že to zahradnictví jsem vybudoval s Jakubem, že se na něm nadřel, protože si to prý dělá pro sebe, jak mu neustále tvrdila. A když nyní chce polovinu, tak ať se s ním vyrovná. Vysmála se tomu, vysmála se Jakubovi. 
Že prý byl Jakub blbej, že prý neměl nic dělat, že je to jeho chyba. Přesně takto mu za léta dřiny pro ní poděkovala. 
Celý život všem lhala. Nechala dítě dřít nechala si od něj budovat majetek za příslib, že si to dělá pro sebe. Výsledkem je, že si nikdy nic Jakub pro sebe nedělal. Že budoval a vybudoval majetek matce. Sobě nic. 
Místo aby matka pracovala, starala se o společný majetek, a takto živila dítě, tak dítě otročila, jenom aby tu roli za ní už od útlého dětství převzalo dítě. Dítě matce zvyšovalo majetek. A při tom zvyšování majetku se mu matka ještě posmívala. 

Obdobné to bylo i ohledně peněz. Vysvětloval jsem jí, že Jakub si na rekonstrukci vzal půjčku, že ji ještě splácí, neboť mu slibovala, že si to dělá pro sebe, že se s ním finančně vyrovná. Tak jak se s ním vyrovná? I na to měla podobnou odpověď. Že je Jakub je blbej, že neměl nic kupoval, že neměl nic platil. Přesně takto se s ním vyrovnala. Shrábla jeho penízky a ještě se mu vysmála, jak je blbej, že platil. A ona je asi ta chytrá, když dostala penízky, které Jakub ještě léta splácel.

strana 15 / 20

 


Brzy to bude 10 let, co odešli, co ho neviděla. Přitom každý rok jezdí do Martínkova k Lojdům se předvádět, jak je šťastná. 
Každý rok Jakubovi na vánoce pošle pohlednici, neb má Jakub i narozeniny. Na předtištěné přání mu napíše jedno jediné slovo – máma.   Přejeme všechno nejlepší ….. a ona tam dopíše jen slovo …. máma To je celé. Jen to jedno slovo.
Už z tohoto je zjevné, že to nemá v hlavě v pořádku, že si dodnes neuvědomuje, co vlastně udělala. Proto mu to a takto píše. Přece je jasné, že pro to dítě nic nedělá, nic mu nepíše, nesděluje. Že to dítě pro ni vůbec nic neznamená. 
Že mu píše jenom kvůli sobě. Aby se zase mohla chlubit, jak ona je ta úžasná, milující matka, které svému milovanému synu každý rok píše. Nevděčný je její syn, protože on ji nepíše.
Takto to zní hezky a proto to dělá. Pro sebe. Aby se mohla chlubit a dělat tou dobrou. Ona mu přece píše, každý rok. To je pravda. Ale už neřekne, že je to jen jedno slovo za rok. Takto jednoduše vidí svět. 
Jí nevadí, že na věky přišla o dítě. Ona je přesvědčená, že nic špatného neudělala. A proto jí to nevadí.


Přece i Lojdovi, tací pobožní lidé ji utvrzují v tom, jak bylo správné, že rozbila rodinu. I bratr Vendelín ji chválí, jak udělala správně, když rozbila rodinu. I OSPOD MB, i OSPOD Rosice u Brna ji přeci jen vychvalují, jak udělala dobře …. jak nic neudělala špatně … přece Tomáš potřeboval pomoc a ona se vlastně obětovala. Proto je přece ta úžasná matka. 
Proto ji nevadí přijet do Martínkova, bydlí jen asi 300 m od Jakuba, kterého už 10 let neviděla, kterého odkopla jako prašivinu, kterého zde otročila pro budování svého majetku, kterého okradla, a u kterého vztah s ním vyměnila za peníze od něho a zde se jde před celou vesnici naparovat, jak je spokojena, jak se má krásně, jak je šťastná. 
Po tom, co předvedla se ještě vracet na místo činu a takto se předvádět … Ale proč by se nepředváděla?


Himlhergot donevetr krucajs element, tak jak asi taková matka může pochopit, že je něco špatně, když je takovými lidskými zrůdami tak manipulována, tak masírovaná? Věřte, u duševně zdravé matky by s něčím takovým nikdy neuspěli. Duševně nemocná matka by neodvrhla dítě a když jo, měla by z toho celoživotní trauma. 
Ale u duševně nemocné … duševně nemocná je ještě ráda, že odkopla dítě. Přece – všichni ji za to chválí. Ona jen udělala to, co po ní všichni chtěli. Přece vše se tajně domlouvalo u Lojdů, až se domluvilo, tajně šla na OSPOD MB a všichni se domluvili, aby to tajila před manželem i Jakubem. Všichni to před námi tajili. 
A když přesně udělala, k čemu ji naváděli, tak ji přece musí vychvalovat. Ale věřte, vychvalovat matku, která ani nechápe, nedokáže vysvětlit, proč odkopla dítě …. To by nedokázal každý.

OSPOD MB samozřejmě všechno věděl. Proto byl otec z procesu předem vyloučen, a proto se tváří, jako by Jakub ani neexistoval. 
A když pak čtete v krajské zprávě od OSPODu MB, jak postupoval v našem případu …. se všemi členy rodiny jsme opakovaně mluvili, všechno jsme pečlivě posuzovali, zvažovali, všechno nám do sebe logicky zapadalo, jsme si jisti … 
Matka by nikdy neodvrhla dítě, matka rozbíjela rodinu, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu, matce se podařilo obnovit sourozeneckou skupinu ….

Se stádem dobytka se musí zacházet lépe, než OSPOD MB zacházel s naší rodinou.

To, co si na nás vymysleli, to už ani nejsou lži, křivá tvrzení, to jsou totální sračky, kterými si z RODINY z rodičů, z dětí dělají z mocí úřední jen srandu. A jen čekají, až se z toho jejich oběť pomátne a nebo ze zoufalství z toho spáchá cokoliv. Nejlépe sebevraždu. Přece s otcem ani s Jakubem nikdy nemluvili. Otce si ani jednou na úřad nepozvali. 
Tak co jim do sebe logicky zapadá? Ta obnovená sourozenecká skupina?

Jediné, co do sebe logicy zapadá je toto:

Naše rodina, rodiče, děti byly obětmi brutálního úřednického běsnění z moci úřední spáchaným OSPODem MB, útokem, který přímo řídila vedoucí odboru ing. Jana Loiblováa prakticky ho realizovala DiS Stanislava Chalupová.


Na svůj úřad jste si tajně nechali Tomášem dotáhnout moji manželku, abyste z ní dostali podpis pod zjevně nesmyslný návrh soudu, kterému ani nerozumí, kterému nikdo nerozumí, který nedokáže nikdo ani vysvětlit. Před otcem jste vše záměrně tajili, otce jste si na úřad na vysvětlení alespoň něčeho, ani jednou nepozvali.
A o všechno ostatní jste se ze své moci postarali sami.


Ani jeden rodič nevypovídal. Všechno jste si na nás vymysleli.
Úplně všechno.
Já, Jiří Klušák z Martínkova vás z těch zrůdností z moci úřední proti mé rodině obviňuji.

strana 16 / 20

 


Otce jste si ani jednou nepozvali, takže ani neměl kdy vypovídat, s úředníky něco řešit, na něco odpovídat. Nebylo kdy. 
A proto také k ničemu z vašich tvrzení, z vašich obvinění otce nemáte vyjádření obviněného, otce rodiny. Vůbec k ničemu.  
A také – ani netuším, na co byste se mě asi tak mohli ptát?
Na to, jak jsem formální? Nebo jak chce matka odkopnutím Jakuba tmelit sourozence? Jak jsem odvrhl Tomáše?


A matka
Manželka nemusela vědět, že má manžela podnikatele, který je pořád doma, neb k podnikání využívá výhradně společný majetek. Nemusela vědět ani to, že jí přímo doma vybudoval zahradnictví, které tam bylo už 17 let. Nemusí ani vědět, že k nám jezdí zákazníci, neboť přímo doma prodáváme rostliny. A ani to, že přímo doma máme novou, zděnou prodejnu. 
Matka nemusela vědět, kolik má dětí. Ani to, že po odchodu Tomáše u ní vznikla vyživovací povinnost. Nemusela vědět ani to, že nemůže šestnáctileté dítě podporovat v tom, když otci opakovaně hrozí fyzickou likvidací. Ani že nemůže šestnáctiletou dceru vést k tomu, aby otce vydírala hrozbou sebevraždy, aby ji učila krást peníze, aby otce zcela ignorovala, aby místo do školy po ní chtěla, aby chodila za klukama a doma ji pak uspokojovala svými zážitky s nimi. 
Ničemu z toho matka nemusela rozumět, nemusela o tom vědět.

Ale OSPOD musí vědět.
Přece až po důkladném prozkoumání, prošetření všeho může kvalifikovaně rozhodnout.

Jak je možné, že se OSPOD MB ve všem, ale úplně ve všem pletl? A vždy v neprospěch rodiny, tedy v neprospěch otce?

Vysvětlení je jediné.

Ani matka nevypovídala, neb jsou to takové krávoviny, že je vypovědět ani nemohla. I dokonce i kdyby ty nesmysly, ty zjevné bludy skutečně vypověděla, tak by nikdy nemohly projít přes OSPOD MB.
OSPOD MB musí vědět, co to znamená formální manželství. 
OSPOD MB musí vědět, že když Tomáš vyhrožuje otci fyzickou likvidací, že tím terorizuje celou rodinu a musí z domu.

OSPOD MB musí vědět, kolik je v rodině dětí. 
OSPOD MB musí vědět, že odkopnutím dítě se nikdy nemůže obnovovat natož pak tmelit sourozenecká skupina.

Ale vypadá to, že OSPOD MB neví nic.

OSPOD MB dokonce neví ani to, že si nemohou zvát jen jednoho rodiče a s ním se domlouvat, jak již jimi započaté úkony, proti rodině, jak to všechno před tím druhým tajit.
A OSPOD MB doposud nepochopil, že odkopnutím dítěte se ani nemůže obnovovat ani tmelit sourozenecká skupina. 
Přitom OSPOD MB nutil a prakticky i ihned donutil matku, aby odkopla dítě, Jakuba.


U zdravé ženy, matky byste neměli šanci. Ale když je matka duševně nemocná, když se s ní z moci úřední manipuluje, řídí a ten druhý rodič se pro jistotu z dění v rodině odstraní. A odstraní se i dítě, které je pro tmelení sourozenců nadbytečné,
tak musíme dospět k jednoznačnému závěru. 
Ani jeden rodič nevypovídal.
OSPOD MB si zaúkoloval 19letý mimořádně krutý, bezcitný Tomáš, a OSPOD MB skákal, jak ten tyran pískal. Pro něj, pro Tomáše jste rozbíjeli rodinu. Jenom kvůli němu jste matku donutili, aby odkopla dítě. Jen to všechno vysvětluje. 
V KZ se tím vším ještě chlubíte, tedy prakticky i popisujete, přiznáváte. A protože vás to usvědčuje ze zločinů z moci úřední, tak z KZ vlastně už vůbec nic neplatí. A ničím jiným se to nenahradilo. A tak už to zůstalo. Všechno bez vysvětlení.


Já, Jiří Klušák z Martínova vás z toho obviňuji. 
Já Jiří Klušák z toho obviňuji vedoucí OSPOD MB ing. Janu Loiblovou a Dis Stanislavu Chalupovou.


Ale můžete se velice snadno bránit. Stačí odpovědět na tři otázky. Já mám právo to vědět a vy máte povinnost mi na to odpovědět, všechno vysvětlit. Přece vysvětlujete všem. Nebo oni vědí, všichni vědí, děti vědí a jen otec neví? Tak v čem je problém? Přece se něco stalo, něco jste udělaly s nesmírnými důsledky pro každého člena rodiny. Tak to už konečně vysvětlete. Jen teroristé konají a nemusí nic vysvětlovat. V demokracii má snad otec právo, aby se dozvěděl alespoň toto: 

S jakým konkrétním problémem přišla manželka, Blanka Klušáková 11. dubna 2007 na OSPOD MB 
a jaká konkrétní pomoc byla naší rodině tímto úřadem poskytnuta? 
Jak OSPOD MB vysvětloval tehdy prvňáčkovi Vendule, že už není jiná možnost, že už se musí rozbít rodina?


Odpovězte tak, aby tomu bylo rozumět. Aby tomu každý rozuměl. 
Nebo mi všechno a na věky budete tajit? 

Pak ale se musíte sklonit před tímto mým vysvětlením. Protože vy už nemáte žádné.

strana 17 / 20

 


Já jsem se členy rodiny absolvoval asi 15 různých soudních procesů. 

Nikdy, ani jednou se nestalo, že by u soudu někdo někdy řekl, že bych v něčem lhal, neměl pravdu, že se nestalo, že se stalo jinak, a podobně. Se vším, úplně se vším, co jsem kdy soudu poslal či u soudu vypověděl souhlasili. Přesněji -  proti ničemu, co jsem u soudu vypovídal, nikdo nikdy nic neměl. Mám zvukové nahrávky většiny soudů.  
Náš případ prošetřovalo přes desítku různých kontrol a kontrolorů.
Opět: Nikdy, ani jednou se nestalo, že by z kontrolorů někdo někdy řekl, že bych v něčem lhal, neměl pravdu, že se nestalo, či se stalo jinak, a podobně. Se vším, úplně se vším, co jsem jim poslal, souhlasili. Ani tomu nepotřebovali další důkazy, přesto že jsem jim je nabízel. Výsledem vždy bylo, že oni na takovém postupu OSPODu MB neviděli nic divného, závadného, natož pak nezákonného. 
Podal jsem 12 trestních oznámení.
K tomu ještě - práci policie prošetřovali všechny stupně policie, včetně policejního prezídia.
Opět: Nikdy, ani jednou se nestalo, že by z vyšetřovatelů někdo někdy řekl, že bych v něčem lhal, neměl pravdu, že se nestalo, či se stalo jinak, a podobně. Se vším, úplně se vším, co jsem jim popsal, souhlasili.

Všechno to, co jsem policii popsal a doložil mám od policie opakovaně potvrzené, že je všechno pravda. Že se stalo a přesně tak, jak jsem policii popsal. A že můj popis činů byl tak podrobný a tak perfektně doložený, že už jen z toho bylo policii všechno až tak jasné, že k tomu nepožadovali další důkazy, přesto že jsem jim je nabízel.


Vám nyní popisuji to samé.
Není nic jiného ani nic nového. Příběh i důkazy jsou pořád stejné, nic jsem nikdy nezměnil.
Proto nepředpokládám, že by po tom všem najednou z mého tvrzení něco neprošlo, či mělo problém projít. Přesto se dá očekávat, že budete vyhledávat, vyzobávat … Ale to je zbytečné.

Protože i kdybyste 100% z toho mého prohlásili za podvod, lež, křivé tvrzení, nic to na vašem zneužívání moci nemění.


Už jen to, že jste si tajně pozvali jen jednoho rodiče a s ním okamžitě učinili tak fatální krok proti rodině vás usvědčuje ze zneužití moci k záměrné likvidaci rodiny. V KZ vysvětlujete, že i proč jste si jednoho rodiče z procesu vyloučili, a dokonce k tomu vyloučení nemáte ani řádný popis ani vyjádření se toho vámi vyloučeného, nemáte k tomu vůbec nic. 
A krýt matku, která navádí děti k likvidaci otce, k vydírání ho hrozbou sebevraždy, navádění dítěte ke kradení peněz …. 
Vy jste to všechno kryly, dokonce podporovali, soudy to pak trestaly. Přece celá krajská zpráva jsou jen plivance na otce.


Policie v ničem z vašeho postupu nevidí trestný čin. 
12 trestních oznámení jsem podal – a nic není trestní čin.

Policie se za vás postavila a národu oznamují, že takové postupy proti rodinám, proti rodičům, proti dětem jako jste na nás aplikovali vy, jsou zde normální, běžné. Toto rodinám, rodičům, dětem vzkazuje policie ČR na všech stupních.

Policie se nemůže v tak dokonale popsaném a v ještě lépe doloženém případu plést.


Jedno trestní oznámení bylo na neznámého pachatele z důvodů křivého obvinění.
Dodnes nevím, kdo si na mě vymyslel, že prý jsem odvrhl dítě. Dokonce ani nevím, jak to mělo probíhat, co si vlastně pod tím mám představit. Ale pravdou je, že ten, kdo toto o mě uvedl OSPODu MB, je zodpovědný za rozbití rodiny. Protože to křivé obvinění odstranilo otce z dění v rodině, a proto otec ani nemohl chránit rodinu, nemohl chránit děti. Takovou sílu s takovými důsledky mělo to křivé obvinění otce. Odstranilo otce z rodiny, neumožnilo to ani řádný proces. 
A policie v takovém křivém obvinění otce s takovými důsledky pro rodinu nevidí ani podezření na trestný čin. 
Ponaučení?
OSPOD si může na rodiče vymyslet cokoliv, ani to obvinění nemusí s jimi obviněným řešit. A hned se to bere jako hotový fakt, dokonaný čin. Takže jsem měl štěstí. Také si na mě mohli vymyslet, že jsem omakával dcery a jak je vidět, nic bych s tím nenadělal. A vzhledem k tomu, že manžela šla na OSPOD MB tajně a tam se tajně proti otci domlouvali ….. brrrrrr
Ale když se toto smí, pak je v naší zemi každý otec ve smrtelném nebezpečí právě z takových praktik OSPODu. A také to vysvětluje, proč je zde tolik sebevražd, a to už i sebevražd dětí. Je to proto, že OSPOD může všechno a má vždycky pravdu. A při takových pravomocích jsou nám pak zákony, práva, zákonné postupy, dokonce i lidská práva zcela na nic.


Jedno trestní oznámená bylo z důvodů diskriminace.

OSPOD do naší rodiny pronikl tajně, bez vědomí otce 11. dubna 2007. Otce si tajným konáním od dění v jeho rodině izolovali, vzápětí z důvodů odvrhnutí dítěte z procesu vyloučili. Nikdy, ani jednou si ho na úřad nepozvali, ze celý proces mu nedali ani jednu otázku, proto ani nemají k ničemu ani jedno vyjádření. Nic mu neuznali, celá krajská zpráva je jen plná plivanců na otce, bez možností obrany, hájení se, bez jeho vyjádření se. Já to považuji za totální diskriminace.
Policie v tom ale žádný trestný čin nevidí, takže i takové vyloučení si otce z dění v jeho rodině je zde naprosto běžné.

strana 18 / 20

 


Ponaučení?

Otec není člověk, rodič, nemá žádná práva, žádnou ochranu, je majetkem OSPODu, který si a ním může dělat, co chce.

Když takto OSPOD chápe roli otce v rodině, pak mít v takových poměrech rodinu, děti, to se rovná sebevraždě, neb nikdy nevíme, kdy si pro své potřeby OSPOD otce z rodiny jen tak vyloučí, aby ho následně zavalili celou sérií křivých obvinění, pomluv a lží bez možnosti obrany, bez možností se k tomu alespoň vyjádřit.


Jedno trestní oznámení jsem dal z důvodů vedení dětí k nenávisti k otci.

Jaké hrůzy mi děti za manželství, tedy za podpory a navádění matkou prováděly, jsem zde už psal. Za to bylo dvěma z nich soudně a okamžitě zrušeno výživné. A na třetí to zřejmě čeká. OSPOD MB i OSPOD Rosice u Brna takové jednání dětí proti otci nejenže podporovali, oni k němu děti dokonce nutili. Děti by si z toho nic nemohli dovolit, křivě vypovídat pro soud, kdyby neměli takovou ochranu u sociálních odborů. Přece z dítěte, dokonce z prvňáčka vymámili, aby pro soud o otci uvedla, že se otec nestaral, nebudil a nepřipravoval jí do školy …. Že se otec hádal s matkou, že se hádal i s Tomášem a podalo se to soudu tak šikovně, aby bylo hned zjevné, že agresorem je otec. Celá krajská zpráva je jen o tom, jak je otec zlý, špatný, jaká je to zrůda. Jak za všechno může, jak všechno špatné způsobil. A nikdy nic dobrého neudělal. I za rozbití rodiny může otec i když ani nevíme, co vlastně udělal tak špatného, že se kvůli tomu rozbila rodiny. Ale to nevadí. Otec může za rozbití rodiny a basta. To je přece zjevné navádění dětí jednak ke křivým výpovědím, ale také k nenávisti otce.

Ponaučení?

Je chybou dítě vychovávat v tom, že nemá podvádět, lhát, pomlouvat jiné, křivě vypovídat. Je chybou dítě vést k tomu, že je pro něj důležitá rodina, že je pro ně důležitý a potřebný otec, sourozenci …  když v praxi, v životě je to zde úplně jinačí.
OSPOD MB to vše převálcoval, dětem zničil a zvítězilo, že v rodina je na nic, zbytečná, že otec je v rodině jenom proto, aby si do něj ostatní dle potřeby kdykoliv kopali a všechno na něj sváděli. Otec nemá do ničeho co mluvit, všechno se mu má tajit. Otec je na světě vlastně jenom proto, aby držel hubu, všechno oddřel, všechno si nechal líbit a hlavně, aby platil. 
Přece ani na řádnou odpověď, na řádné vysvětlení úřednických činů v jeho rodině nemá otec nárok.

OSPODy mým dětem prakticky předvedli, že když něco budou potřebovat, že základem je přijít na úřad tajně a tajně se s úředníky domlouvat. Jen to je cesta k úspěchu. Tajně přijít na úřad a tam že už se s úředníky vždy nějak dohodnou.


Policie v ničem v mém případu neobjevila ani náznak na trestný čin. Ne proto, že by se toho stalo málo, že by se něco neprokázalo, bylo zpochybňováno, že by bylo málo důkazů, někdo něco popíral …. Kdepak. V tom žádný problém nebyl. 
Policie potvrdila, že to, co jsem jim oznamoval a dokládal je až tak moc pravda a v pořádku, že k tomu už ani nic jiného nepotřebovali. A situaci museli zná perfektně, museli dobře vědět, co a jak se stalo, protože rozhodli.
Nemohli by rozhodnout, kdyby něco nevěděli, bylo nejasné, neměli jistotu, bylo nedostatečně doložené. Rozhodli. 
A rozhodli tak, že takové postupy úředníků, jak já je popisuji, jsou u nás v pořádku, běžné. 12 trestních oznámení jsem podal a u všech stejný výsledek.

Zjištění?
Takovým úředníkům a takovým jejich postupům proti rodinám, proti dětem bude policie ČR jménem zákona vždy pomáhat, takové postupy bude policie ČR vždy chránit. Občan, či dokonce dítě proti takovým praktikám mocných nemá šanci. OSPOD může děti navádět či je dokonce nutit ke křivým výpovědím pro soud proti rodiči. To policie zcela podporuje.

Proč jsem se o tom tak rozepsal? 
Protože můj příběh není jen o zločinech, jaké na nás napáchal OSPOD MB. 
Můj příběh je i o tom, jak se zde záměrně dohánějí nejen rodiče, ale i děti k zoufalým činům, i k sebevraždám.

Protože, kolik jsem toho po tolika létech úsilí, čeho jsem po tom všem dosáhl? Ničeho. Vůbec ničeho.

Pořád jsem na začátku Pořád prosím, žebrám, ponižuji se, vysvětluji … a kde jsou odpovědi alespoň na něco?

Kde jsou odpovědi alespoň na ten základ? Nikde. Nejsou, protože odpovědi - neexistují.
Po 10 letech šetření, po více jak 24 různých kontrolách a šetření, a po 12 trestních oznámení, po množství zoufalých činů, dokonce i po zachraňování mě policií před sebevraždou z arogance a podvodů a křivých obvinění od úředníků ….. 
a otec pořád prosí, žebrá, aby mu milostivě z OSPODu MB odpověděli alespoň na ty nejzákladnější otázky:

S jakým konkrétním problémem přišla manželka, Blanka Klušáková 11. dubna 2007 na OSPOD MB 
a jaká konkrétní pomoc byla naší rodině tímto úřadem poskytnuta? 
Jak OSPOD MB vysvětloval tehdy prvňáčkovi Vendule, že už není jiná možnost, že už se musí rozbít rodina? 

strana 19 / 20

 


Už je toto dokazuje, že jsme v rukou úřednických teroristů, šílenců, kteří se k nám chovají jako ke stádu dobytka. 
Ani na řádnou odpověď, ani na řádné vysvětlení jejich konání v mojí rodině nemá rodič, otec nárok.

OSPOD MB je tak falešný, prolhaný, tak už se do svých lží zamotal, že už ani na ty otázky odpovědět nelze.
Co jim manželka na úřadu asi tak řekla, že oni ihned poslali soudu, že je otec odstěhovaný, že je manželství jen formálním svazem, a ještě to před otcem záměrně tajili? Proč tak spěchali, když jim bylo jasné, že nikomu nic nehrozí, že otec nedělá vůbec žádné problémy a ani nemůže, když je odstěhovaný, když je jen formální?

A jak to asi vysvětlovali Vendule, když byla pořád s otcem a jen otec se staral a tolik jí toho naučil?


Na odpověď si počkám zákonnou lhůtu, tedy jeden měsíc. To je do 10. března 2017.

Pokud do té doby nebude alespoň toto řádně vysvětleno, uzavřu tuto epizodu rodinného života to s tím, že OSPOD MB se napáchal na naší rodině takových zrůdností, tolik se napodváděl a křivě naobviňoval, že už ani oni sami z toho svého běsnění v naší rodině nedokážou vůbec nic vysvětlit.


A takto to nejen se mnou, ale i s vámi půjde celým životem.


Na teroristický útok se můžeme různými opatřeními připravit, můžeme mu čelit. Nejezdit do nebezpečných oblastí, při větší koncentraci lidí být všímavější …A je tu spousta různých varování, složek, integrované systémy, které nám pomohou.

Ale jak lze čelit teroristickému útoku na rodinu, spáchané z moci úřední?

Proti tomu se nelze bránit, právě proto, že je veden z moci úřední. 
S ním se lze jen smířit, nebo se tomu vzepřít a bojovat s tím.

Anebo se nesmířit, nebojovat, a zabít se.


Kdo ví, kolik rodičů se právě teď tajně domlouvá s úředníky OSPODu, co si na toho druhého rodiče vymyslet, čím ho křivě obvinit, jak ho zlikvidovat, jak ho dohnat k zoufalým činům, nejlépe k sebevraždě, aby byl od něj a nejlépe na věky pokoj.

A ten druhý rodič zatím ještě nic netuší. Až se o tom doví, OSPOD už bude mít hotovo. Ani jeho vyjádření nebudou k ničemu potřebovat. A když se na něco bude ptát, bude chtít vysvětlit …. Raději ať to ani nezkouší. To je má nejlepší rada.


Přitom stačilo tak málo, stačilo úplné minimum. 
O to je to brutálnější, o to je to krutější, je to přímo vraždící.

Stačilo by, kdyby se policie podívala, jak se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. A hned by jim bylo jasné, že úředníci OSPODu MB zneužili její špatný duševní stav k likvidaci rodiny. 
A nejen úředníci. 
Ale i všichni ti, kteří ji k rozbíjení rodiny, tedy i k odkopnutí dítěte naváděli, kteří ji k tomu přemlouvali, chválili s tím, jak koná dobře, jak koná správně.
Ale to se se nestane, nesmí. 
Protože všichni až moc dobře vědí, že je duševně slabá. A kdyby se to mělo potvrdit od doktorů …. to se nesmí dovolit, to se nesmí ani risknout. 
Protože by se zjistilo, že je duševně slabá, a co potom?
Proto se raději všichni kolegiálně tváří, jak je všechno v nejlepším pořádku, 
jak se matce úžasně podařilo obnovit  sourozeneckou skupinu a do otce budou jen kopat, že to nechápe a pokoušet se z něj udělat duševně nemocného.


Kdyby si skutečně mysleli, že nemám pravdu, že bývalka je duševně zdravá, tak by se přezkoumání duševního stavu neježe nebáli, ale naopak. Sami by ho iniciovali. Protože tím by mě trvale a na věky umlčeli. 
Ale protože je jim jasné, jak by to dopadlo, proto to takto maskují, a proto raději půjdou po mě. Nyní už i proto, aby chránili sami sebe. Přece už důkladně prošetřovali a opakovaně. A nikdy nic závadného, natož pak nezákonného neobjevili.


O co pořád jde? 
Otec trvale oznamuje a trvale dokládá zločiny spáchané z moci úřední na jeho dětech.

Otec koná jen to, co konat musí. A i z toho chce už jen minimum. Už chce jen vysvětlení alespoň na tři základní otázky.

A podívejte se, jak se tu s takovým zachází. A to jenom proto, že si té úřednické zvůli, zločinům na dětech, dovolil vzepřít.


Vaší odpovědí či neodpovědí případ nekončí. 
Takový úřednicko.sadistický případ jen tak skončit ani nemůže.


Požádám sdělovací prostředky, aby oni zjistili to, co já jsem nikdy nebyl schopen zjistit. 
Takže k těm všem otázkám přibydou další typu -  Proč jste otci nikdy nic řádně nevysvětlili?


Jiří Klušák 9. února  2017
Martínkov 105
675 44 Lesonice                              Podrobný popis případu: www.klusak.info


Pokud si přejete dostat tento dopis i v elektronické podobě, emailem, napište si na emailovou adresu  jikl@jikl.cz

 

strana 20 / 20

 

 

******************


Stránky nekončí jen prostým číslováním, ale každá stránka končí přesně takto:

Jiří Klušák: Popis zneužívání úřední moci OSAPODem MB k páchání zločinů na mé rodině, na mých dětech. strana 1 z 20
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, soudní znalci, ambulantní doktoři, advokáti


Strůjce a koordinátor mé likvidace, ochránce úřednic:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákonné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Bezcharakterní ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Vyčůraní doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,


Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízenímzatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už máme září 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop