www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Když léčit, tak léčit 1

Tolik se státní moc snažila, skutečně tolik, jen aby ze mě udělali duševně nemocného, a proti tomu já se tolik, skutečně tolik snažil, jen abych tomu zabránit.
Nedali mi šanci.

Ale když už mě odsoudili k opatrovníkovi a k návštěvám psychiatra, situace se otočila.
Já se tolik, skutečně tolik snažil, aby opatrovník opatroval a psychiatr léčil, ale státní moci najednou bylo moje zdraví šuma fuk.

 


Jasný důkaz, jak nikdy nikomu nešlo o mé zdraví.

Jak si jen papírově ze mě potřebovali nemocného stvořit, a to pro ně ze svých mocí nebyl problém, jak nám prakticky předvedou.

A proč to všechno? 

Přece proto, aby takovým způsobem kryly zločiny spáchané ne mé rodině, na mých dětech.


Já přece od prvopočátku oznamuji, že OSPOD MB nedokáže nic ze svého tvrzení a postupu vysvětlit.

Podívejme se na případ takto:

A kdopak to soudil, když se nedá vůbec nic vysvětlit?

No přece Okresní soud Třebíč?

A kdopak si ze mě vyrobil duševně nemocného?

No přece Okresní soud Třebíč.

A protože se nedá nic vysvětlit, opatrovník nefunguje, doktor neléčí, já to oznamuji a dokládám ...

A kdo na to vůbec nereaguje, koho to nezajímá?

No přece Okresní soud Třebíč.

O copak se při tom Okresní soud Třebíč postaral?

Přece o to, že se nesmyslný návrh soudu, ve kterém není vůbec nic špatného o otci, o 12 let později přesoudil na krajskou zprávu, ve které je otec popisovaný jako lidská zrůda.

To všechno spáchal Okresní soud Třebíč.


Proto mě Okresní soud Třebíč likviduje přes duševní stav.

A ani jim nevadí, že doktor v posudku nepříčetnost nepotvrdil.

Potřebovali mě mít za duševně nemocného,
udělali si ze mě duševně nemocného
a proto já nechci nic jiného,
nechť at se se mnou zachází jako s duševne nemocným, jak požaduje soud.
Ať opartrovník plní své povinnosti
a ať mě doktor léčí z toho, co tvrdím o OSPOD MB.


Ale to prakticky nejde, protože moc dobře vědí, že jsem zcela zdáv, respektive, že ve všem, co tvrdím mám nejenže pravdu, ale mám k ní i přehršel důkazů.

A to jsou naprosto jasné důkazy proti nim.


Okresnímu soudu Třebíč a okresnímu státnímu zastupitelství Třebíč a ministerstvu spravedlnosti poslal email se záhlavím, jehož celý text je uveden níže, hned pod čárkami.

A zprávu, která je ve druhém článku s názvem Když léčit tak léčit 2

 

Tak se podívejte, co si na mě vymyslel Okresní soud Třebíč a Okresní státní zastupitelství třebíč, jak to v praxi funguje a jak já je žádám, prosím, žebrám o to, aby to fungovalo, jak oni mi ze své moci zažídili.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

pro Okresní státní zastupitelství v Třebíči        21. prosince 2018          
Mgr. Jaroslav Nemeškal, okresní státní zástupce

-----------------------------------------------------

Okresnímu soudu Třebíč

Opět vám oznamuji, že mám od srpna soudně přiděleného opatrovníka, ale ten doposud nemá žádné konkrétní úkoly, nikdy jsem se s ním ani nesetkal. Jak dbá o můj zdravotní stav, když se ambulantně léčím, a nikdy jsem ho neviděl? Já činím stovky právních jednání měsíčně, a opatrovník nikde. Doposud se ani nevyhotovil soupis zpravovaného jmění. Jaké informace o své činnosti může dokládat opatrovník, když nic nekoná, když mě doposud ani neviděl? Musím uvést opatrovníka do daňového přiznání, protože tak zásadní skutečnosti poplatník nesmí finančnímu úřadu tajit. Ale jak jim to vysvětlím?

Opět vám oznamuji, že soud mi přikázal ambulantní léčbu, ale prakticky žádná neprobíhá. Nikdy jsem s tou léčbou nesouhlasil, probíhá proti mé vůli, nikdy jsem k ní nedal souhlas. Přece doktoři ve znaleckém posudku vyloučili nepříčetnost, tedy, že bych někdy něco spáchal v nepříčetnosti. Nic takového není, proto ani nelze nepříčetnost léčit. Tak co se má léčit? Byl jsem už 3x u psychiatra, ale nijak mě neléčí, nic mi nepíchnul, ani žádný lék nepředepsal. A o nějakém bludu ani doktor, ani já, nevíme. Prakticky se bavíme jen krátce a jen o zahradnictví. Ani na tom nevidí Okresní soud Třebíč, který mi léčbu přisoudil a ani okresní státní zástupce, který to po soudu požadoval, nic divného?

Tak na co ty soudy jsou, proč proběhly a něco určily, když plněním jak okresní soud Třebíč, tak i okresní státní zástupce trvale pohrdáte? Já se snažím, prosím vysvětluji, chci řešit, chci plnit, - a vy se ani nenamáháte mi odpovědět, natož mi něco vysvětlit, natož něco řešit.

A co ten soud o děti a rozsudek k němu z roku 2007? Ten už neplatí? Nebo platí? Ani na to nedokáže ani okresní soud Třebíč, ani okresní státní zástupce odpovědět? Přece mám právo na odpověď na řádné vysvětlení. A kdepak to je?

Jako bych byl jediný, který zde ctí soudní rozsudky, soudní nařízení, chce se jim podřídit, chce je plnit, a vy z toho, ze mě, máte jenom srandu, jako by se čekalo, k čemu mě to přehlížení dožene. Musím léčit, že nejsem schopen se podřídit rozhodnutí soudu – a přitom já tolik dělám pro to, aby se plnilo rozhodnutí soudu, a takto se tu se mnou zachází.

Vypadá to, jako by soudci okresního soudu Třebíč vůbec ani nerušili, o co jde, co soudí. A ani to, k čemu odsoudí. Jen automaticky potvrdí to, co se po nich požaduje, a více je to nezajímá.

A ten, co to všechno zosnoval, ten taktéž na nic nereaguje.

Jaké asi měl obavy o mé zdraví, zda mohu být na svobodě, zda nejsem nebezpečný sobě či okolí, když ode mne ví, jaká je situace s opatrovníkem i s mojí léčbou - a je mu to jedno?

V zájmu státu by mělo být, aby bylo všechno a řádně vysvětleno především tomu, kterého tak omezili na jeho základních lidských právech, kterého považují za duševně nemocného.
Nepředpokládal jsem, že budu přemlouvat, žebrat, prosit Okresní soud Třebíč, aby nepohrdali návrhem soudu o děti a rozsudkem k němu, a soudním rozhodnutím, ale zjednali nápravu, když už jsem je o situaci a opakovaně informoval.

Kam by si člověk měl jít pro odpovědi, pro vysvětlení, když ne k těm, kteří mi to všechno provedli? A kteří dokonce budou kontrolovat plnění povinností opatrovníka, který nekoná a výsledky léčby, která nebyla, aby ohledně toho zase rozhodovali o mém zdraví, aby se opatrovník a ambulantní léčba odvolala?

Zase bude Okresní soud Třebíč ze mě dělat pitomce, jak jsem se vyléčil, že už mi není potřeba opatrovníka, ambulantní léčby, když vědí, jak to ve skutečnosti je? Nebo mi zůstane utajený opatrovník a ambulantní ne.léčba která je proti mé vůli, pouze na základě příkazu soudu, na doživotí?

Takové jednání, takové pohrdání vším tím, co vám oznamuji a dokládám mě jen dohnalo k dalšímu zoufalému činu, o kterém jsem vás již informoval a který popisuji v příloze tohoto emailu.

Když mi ani nyní nic nevysvětlíte, budu mít za to, že soudní řízení a rozsudky k nim jsou pro vás nevysvětlitelné. Proto postupujete, jako že nerozumíte, o ničem nevíte, jako že vás se to netýká. Jiné vysvětlení mě nenapadá.

Ale pravdou je a na věky zůstane, že jsem vás o všem a opakovaně informoval. Jak Okresní soud Třebíč, tak i okresního státního zástupce. A za to, jak jste na to reagovali, jak jste vše vysvětlili, jak jste k neplnění soudního rozhodnutí postavili, za to já nemohu.

Doplněk:

Právě mi dorazila odpověď z ministerstva spravedlnosti. MSP-55/2018-OINS-SKZT/4   (21. 12. 2018)

Pošlu jim poděkování za odpověď a k ní přidám i tento email a zprávu, tedy obě přílohy.

Aby měli popis, jak to tu Okresní soud Třebíč praktikuje.

Bude to jen další důkaz k tomu, že ministerstvo spravedlnosti úplně o všem a úplně všechno ví a mělo i perfektně doložené. Přece se přímo podíleli na řešení.


----------------------------------------------

 

Toto byl email a v příloze byla pro ně zpráva, kterou najdete ve druhém článku této kapitoly.

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop