www.klusak.infoAktuálně

Vánoce 2017:


Podaří se mi někdy alespoň jednoho jediného policisty přesvědčit, že jsem jsem se nikdy neodstěhoval a vzhledem ke své profesi ani nemohl odstěhovat?
Že jsem nikdy nebyl a ani nemohl být formální?
Že jsem neodvrhl Tomáše, za což mě trestal OSPOD MB vyloučením z procesu v mé rodině?
Že matka za navádění OSPOD MB odvrhla syna Jakuba a proto ani nemohla obnovit sourozeneckou skupinu?
Uzná mi alespoň jeden jediný policisty, že Jakub existuje? Alespoň ti, kteří jej viděli?
Nebo po asi už stovce policejního prošetřování na věky zůstane - že jsem z toho
nic neprokázal?


Vysvětlí se toto všechno, nebo policie jen čeká, až z toho "neprokázání" provedu čin nejzoufalejší, aby se jím všechno ukončilo?


Ale policie nečeká, policie koná.
Policie bez jakéhokoliv vysvětlení alespoň něčeho, trvalým odkopáváním mě s tím, že prý se neprokázalo, mě už dohnala k asi ke dvacítce zoufalých činů.

A k tomu si ještě policie si na mě vymyslela bezpočet nesmyslů, pomluv, křivých tvrzení a lží.
A dokonce se mě už přímo pokusila zlikvidovat, zpochybňováním mého zdravotního stavu.
A nyní mě dokonce trestně stíhá, přičemž ani nedokázala uvést nic konkrétního. A i to nekonkrétní jsou jen manipulace, podsouvání, nesmysly a lži, ke kterým mi ani stížnost nedovolila.

Jsem si jistý, že je v nejvyšším veřejném zájmu občany informovat o tom, co a jak se tu děje.
Jak se zde likvidují rodiny, rodiče, sourozenecké vztahy a vazby.
Jak se záměrně vedou děti k nenávisti k otci, jen aby se ho děti co nejvíce bály, jen aby ho co nejvíce nenáviděly.
A jak se záměrně otec dohání k činům nejzoufalejším.
To všechno se tu děje a to všechno zde v nejvyšším veřejném zájmu popisuji a dokládám.


Jediné, co se tu neděje je to, že by se něco vysvětlilo, na něco odpovědělo. To se tu neděje. Jen se mi všichni posmívají, ponižují a čekají, k čemu mě takovým přístupem doženou, jenom aby se to vzápětí použili proti mě. kdybych to přežil.


Já podnikám na plný úvazek už od roku 1991, už 27 let. Měl jsem tu kontroly jak ČOI, tak FÚ. Co si přáli jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát. 

 

A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si takto předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše předemnou tajili, přemlouvali manželku, aby i ta předemnou vše tajila, nic se mnou neřešila, jenom aby rodinu mohli rozbít na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, kterému nikdo nerozumí. Proto jsem ani nemohl něco vědět, proto jem ani nemohl něčemu rozumět, rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všechny kontroly a policie jen posmívají, ponižují mě a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ...
A ani po tom všem se dodnes nedá z postupu OSPOD MB vůbec nic vysvětlit, na nic se neodpovědělo.


Státní moc počítá s tím, že to všechno ukončí až ten nejzoufalejší čin z toho, neb mi takovým postupem už 7 let dávají na jevo, že jiné řešení pro nás ani neexistuje. Smiř se s tím, že se nikdy nic nedozvíš, - nebo se nesmiř - a spáchej z toho, co chceš, nám je to jedno.


Jsem si jistý, je je nezbytné, aby se o takových praktikách OSPOD MB v součinnosti s policií dozvědělo co možná nejvíce lidí.
Že je to v nejvyšším veřejném zájmu
.


Aby se na takové úředníky a policii mohly připravit rodiny, rodiče, děti. Aby pak ze zoudfalství z toho nemuseli páchat ty nejzoufalejší činy.


Nejvyšší veřejný zájem musí být, aby se občané na takové úřednické postupy mohli připravit a tím ubude rodinných tragédií z úřednických masakrů rodin bez důvodů, bez vysvětlení. Tím se sníží počet
sebevražd nejen rodičů, ale i dětí z toho, jak se s nimi z moci úřední zachází. A jak se jim po tom všem ještě státní moc posmívá, odkopává je, a takto dohání do naprosté beznaděje, od které je už kousek k čemukoliv.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Když léčit, tak léčit 1

Tolik se státní moc snažila, skutečně tolik, jen aby ze mě udělali duševně nemocného, a proti tomu já se tolik, skutečně tolik snažil, jen abych tomu zabránit.
Nedali mi šanci.

Ale když už mě odsoudili k opatrovníkovi a k návštěvám psychiatra, situace se otočila.
Já se tolik, skutečně tolik snažil, aby opatrovník opatroval a psychiatr léčil, ale státní moci najednou bylo moje zdraví šuma fuk.

 


Jasný důkaz, jak nikdy nikomu nešlo o mé zdraví.

Jak si jen papírově ze mě potřebovali nemocného stvořit, a to pro ně ze svých mocí nebyl problém, jak nám prakticky předvedou.

A proč to všechno? 

Přece proto, aby takovým způsobem kryly zločiny spáchané ne mé rodině, na mých dětech.


Já přece od prvopočátku oznamuji, že OSPOD MB nedokáže nic ze svého tvrzení a postupu vysvětlit.

Podívejme se na případ takto:

A kdopak to soudil, když se nedá vůbec nic vysvětlit?

No přece Okresní soud Třebíč?

A kdopak si ze mě vyrobil duševně nemocného?

No přece Okresní soud Třebíč.

A protože se nedá nic vysvětlit, opatrovník nefunguje, doktor neléčí, já to oznamuji a dokládám ...

A kdo na to vůbec nereaguje, koho to nezajímá?

No přece Okresní soud Třebíč.

O copak se při tom Okresní soud Třebíč postaral?

Přece o to, že se nesmyslný návrh soudu, ve kterém není vůbec nic špatného o otci, o 12 let později přesoudil na krajskou zprávu, ve které je otec popisovaný jako lidská zrůda.

To všechno spáchal Okresní soud Třebíč.


Proto mě Okresní soud Třebíč likviduje přes duševní stav.

A ani jim nevadí, že doktor v posudku nepříčetnost nepotvrdil.

Potřebovali mě mít za duševně nemocného,
udělali si ze mě duševně nemocného
a proto já nechci nic jiného,
nechť at se se mnou zachází jako s duševne nemocným, jak požaduje soud.
Ať opartrovník plní své povinnosti
a ať mě doktor léčí z toho, co tvrdím o OSPOD MB.


Ale to prakticky nejde, protože moc dobře vědí, že jsem zcela zdáv, respektive, že ve všem, co tvrdím mám nejenže pravdu, ale mám k ní i přehršel důkazů.

A to jsou naprosto jasné důkazy proti nim.


Okresnímu soudu Třebíč a okresnímu státnímu zastupitelství Třebíč a ministerstvu spravedlnosti poslal email se záhlavím, jehož celý text je uveden níže, hned pod čárkami.

A zprávu, která je ve druhém článku s názvem Když léčit tak léčit 2

 

Tak se podívejte, co si na mě vymyslel Okresní soud Třebíč a Okresní státní zastupitelství třebíč, jak to v praxi funguje a jak já je žádám, prosím, žebrám o to, aby to fungovalo, jak oni mi ze své moci zažídili.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

pro Okresní státní zastupitelství v Třebíči        21. prosince 2018          
Mgr. Jaroslav Nemeškal, okresní státní zástupce

-----------------------------------------------------

Okresnímu soudu Třebíč

Opět vám oznamuji, že mám od srpna soudně přiděleného opatrovníka, ale ten doposud nemá žádné konkrétní úkoly, nikdy jsem se s ním ani nesetkal. Jak dbá o můj zdravotní stav, když se ambulantně léčím, a nikdy jsem ho neviděl? Já činím stovky právních jednání měsíčně, a opatrovník nikde. Doposud se ani nevyhotovil soupis zpravovaného jmění. Jaké informace o své činnosti může dokládat opatrovník, když nic nekoná, když mě doposud ani neviděl? Musím uvést opatrovníka do daňového přiznání, protože tak zásadní skutečnosti poplatník nesmí finančnímu úřadu tajit. Ale jak jim to vysvětlím?

Opět vám oznamuji, že soud mi přikázal ambulantní léčbu, ale prakticky žádná neprobíhá. Nikdy jsem s tou léčbou nesouhlasil, probíhá proti mé vůli, nikdy jsem k ní nedal souhlas. Přece doktoři ve znaleckém posudku vyloučili nepříčetnost, tedy, že bych někdy něco spáchal v nepříčetnosti. Nic takového není, proto ani nelze nepříčetnost léčit. Tak co se má léčit? Byl jsem už 3x u psychiatra, ale nijak mě neléčí, nic mi nepíchnul, ani žádný lék nepředepsal. A o nějakém bludu ani doktor, ani já, nevíme. Prakticky se bavíme jen krátce a jen o zahradnictví. Ani na tom nevidí Okresní soud Třebíč, který mi léčbu přisoudil a ani okresní státní zástupce, který to po soudu požadoval, nic divného?

Tak na co ty soudy jsou, proč proběhly a něco určily, když plněním jak okresní soud Třebíč, tak i okresní státní zástupce trvale pohrdáte? Já se snažím, prosím vysvětluji, chci řešit, chci plnit, - a vy se ani nenamáháte mi odpovědět, natož mi něco vysvětlit, natož něco řešit.

A co ten soud o děti a rozsudek k němu z roku 2007? Ten už neplatí? Nebo platí? Ani na to nedokáže ani okresní soud Třebíč, ani okresní státní zástupce odpovědět? Přece mám právo na odpověď na řádné vysvětlení. A kdepak to je?

Jako bych byl jediný, který zde ctí soudní rozsudky, soudní nařízení, chce se jim podřídit, chce je plnit, a vy z toho, ze mě, máte jenom srandu, jako by se čekalo, k čemu mě to přehlížení dožene. Musím léčit, že nejsem schopen se podřídit rozhodnutí soudu – a přitom já tolik dělám pro to, aby se plnilo rozhodnutí soudu, a takto se tu se mnou zachází.

Vypadá to, jako by soudci okresního soudu Třebíč vůbec ani nerušili, o co jde, co soudí. A ani to, k čemu odsoudí. Jen automaticky potvrdí to, co se po nich požaduje, a více je to nezajímá.

A ten, co to všechno zosnoval, ten taktéž na nic nereaguje.

Jaké asi měl obavy o mé zdraví, zda mohu být na svobodě, zda nejsem nebezpečný sobě či okolí, když ode mne ví, jaká je situace s opatrovníkem i s mojí léčbou - a je mu to jedno?

V zájmu státu by mělo být, aby bylo všechno a řádně vysvětleno především tomu, kterého tak omezili na jeho základních lidských právech, kterého považují za duševně nemocného.
Nepředpokládal jsem, že budu přemlouvat, žebrat, prosit Okresní soud Třebíč, aby nepohrdali návrhem soudu o děti a rozsudkem k němu, a soudním rozhodnutím, ale zjednali nápravu, když už jsem je o situaci a opakovaně informoval.

Kam by si člověk měl jít pro odpovědi, pro vysvětlení, když ne k těm, kteří mi to všechno provedli? A kteří dokonce budou kontrolovat plnění povinností opatrovníka, který nekoná a výsledky léčby, která nebyla, aby ohledně toho zase rozhodovali o mém zdraví, aby se opatrovník a ambulantní léčba odvolala?

Zase bude Okresní soud Třebíč ze mě dělat pitomce, jak jsem se vyléčil, že už mi není potřeba opatrovníka, ambulantní léčby, když vědí, jak to ve skutečnosti je? Nebo mi zůstane utajený opatrovník a ambulantní ne.léčba která je proti mé vůli, pouze na základě příkazu soudu, na doživotí?

Takové jednání, takové pohrdání vším tím, co vám oznamuji a dokládám mě jen dohnalo k dalšímu zoufalému činu, o kterém jsem vás již informoval a který popisuji v příloze tohoto emailu.

Když mi ani nyní nic nevysvětlíte, budu mít za to, že soudní řízení a rozsudky k nim jsou pro vás nevysvětlitelné. Proto postupujete, jako že nerozumíte, o ničem nevíte, jako že vás se to netýká. Jiné vysvětlení mě nenapadá.

Ale pravdou je a na věky zůstane, že jsem vás o všem a opakovaně informoval. Jak Okresní soud Třebíč, tak i okresního státního zástupce. A za to, jak jste na to reagovali, jak jste vše vysvětlili, jak jste k neplnění soudního rozhodnutí postavili, za to já nemohu.

Doplněk:

Právě mi dorazila odpověď z ministerstva spravedlnosti. MSP-55/2018-OINS-SKZT/4   (21. 12. 2018)

Pošlu jim poděkování za odpověď a k ní přidám i tento email a zprávu, tedy obě přílohy.

Aby měli popis, jak to tu Okresní soud Třebíč praktikuje.

Bude to jen další důkaz k tomu, že ministerstvo spravedlnosti úplně o všem a úplně všechno ví a mělo i perfektně doložené. Přece se přímo podíleli na řešení.


----------------------------------------------

 

Toto byl email a v příloze byla pro ně zpráva, kterou najdete ve druhém článku této kapitoly.

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop