www.klusak.infoAktuálně

Vánoce 2017:


Podaří se mi někdy alespoň jednoho jediného policisty přesvědčit, že jsem jsem se nikdy neodstěhoval a vzhledem ke své profesi ani nemohl odstěhovat?
Že jsem nikdy nebyl a ani nemohl být formální?
Že jsem neodvrhl Tomáše, za což mě trestal OSPOD MB vyloučením z procesu v mé rodině?
Že matka za navádění OSPOD MB odvrhla syna Jakuba a proto ani nemohla obnovit sourozeneckou skupinu?
Uzná mi alespoň jeden jediný policisty, že Jakub existuje? Alespoň ti, kteří jej viděli?
Nebo po asi už stovce policejního prošetřování na věky zůstane - že jsem z toho
nic neprokázal?


Vysvětlí se toto všechno, nebo policie jen čeká, až z toho "neprokázání" provedu čin nejzoufalejší, aby se jím všechno ukončilo?


Ale policie nečeká, policie koná.
Policie bez jakéhokoliv vysvětlení alespoň něčeho, trvalým odkopáváním mě s tím, že prý se neprokázalo, mě už dohnala k asi ke dvacítce zoufalých činů.

A k tomu si ještě policie si na mě vymyslela bezpočet nesmyslů, pomluv, křivých tvrzení a lží.
A dokonce se mě už přímo pokusila zlikvidovat, zpochybňováním mého zdravotního stavu.
A nyní mě dokonce trestně stíhá, přičemž ani nedokázala uvést nic konkrétního. A i to nekonkrétní jsou jen manipulace, podsouvání, nesmysly a lži, ke kterým mi ani stížnost nedovolila.

Jsem si jistý, že je v nejvyšším veřejném zájmu občany informovat o tom, co a jak se tu děje.
Jak se zde likvidují rodiny, rodiče, sourozenecké vztahy a vazby.
Jak se záměrně vedou děti k nenávisti k otci, jen aby se ho děti co nejvíce bály, jen aby ho co nejvíce nenáviděly.
A jak se záměrně otec dohání k činům nejzoufalejším.
To všechno se tu děje a to všechno zde v nejvyšším veřejném zájmu popisuji a dokládám.


Jediné, co se tu neděje je to, že by se něco vysvětlilo, na něco odpovědělo. To se tu neděje. Jen se mi všichni posmívají, ponižují a čekají, k čemu mě takovým přístupem doženou, jenom aby se to vzápětí použili proti mě. kdybych to přežil.


Já podnikám na plný úvazek už od roku 1991, už 27 let. Měl jsem tu kontroly jak ČOI, tak FÚ. Co si přáli jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát. 

 

A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si takto předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše předemnou tajili, přemlouvali manželku, aby i ta předemnou vše tajila, nic se mnou neřešila, jenom aby rodinu mohli rozbít na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, kterému nikdo nerozumí. Proto jsem ani nemohl něco vědět, proto jem ani nemohl něčemu rozumět, rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všechny kontroly a policie jen posmívají, ponižují mě a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ...
A ani po tom všem se dodnes nedá z postupu OSPOD MB vůbec nic vysvětlit, na nic se neodpovědělo.


Státní moc počítá s tím, že to všechno ukončí až ten nejzoufalejší čin z toho, neb mi takovým postupem už 7 let dávají na jevo, že jiné řešení pro nás ani neexistuje. Smiř se s tím, že se nikdy nic nedozvíš, - nebo se nesmiř - a spáchej z toho, co chceš, nám je to jedno.


Jsem si jistý, je je nezbytné, aby se o takových praktikách OSPOD MB v součinnosti s policií dozvědělo co možná nejvíce lidí.
Že je to v nejvyšším veřejném zájmu
.


Aby se na takové úředníky a policii mohly připravit rodiny, rodiče, děti. Aby pak ze zoudfalství z toho nemuseli páchat ty nejzoufalejší činy.


Nejvyšší veřejný zájem musí být, aby se občané na takové úřednické postupy mohli připravit a tím ubude rodinných tragédií z úřednických masakrů rodin bez důvodů, bez vysvětlení. Tím se sníží počet
sebevražd nejen rodičů, ale i dětí z toho, jak se s nimi z moci úřední zachází. A jak se jim po tom všem ještě státní moc posmívá, odkopává je, a takto dohání do naprosté beznaděje, od které je už kousek k čemukoliv.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Když léčit, tak léčit 2

Takto se občan musí prosit soudu a státního zastupitelství, aby se plnilo to, k čemu občana soud na návrh státního zastupitelství odsoudil.

A soudu i státnímu zastupitelství je to najednou jedno.

Přitom souzen a odsouzen jsem byl i pro to, že nejsem duševně na takové úrovni, abych pochopil, přijal rozhodnutí soudu.

 


Tak až k takovým šílenostem se dopodváděli okresní soud Třebíč a okresní státní zastuputelství Třebíč.

Co s tím občan může dělat?

Když si státní moc usmyslí, že z vás udělá duševně nemocného, tak se jim to z jejich moci snadno povědě, jak dokládá náš případ.

Ale právě proto, že si úplně všechno vymysleli, proto to funguje jen papírově, zatím co praktické plnění je nemožné.

Proto jsem ještě a snad už naposled vysvětlil okresnímu státnímu zastupitelství Třebíč a okresnímu soudu Třebíč, aby se laskavě postarali o plnění jejich rozhodnutí.

A oni se pořád tváří, jako že nerozumí, neví, nechápou, co že to po nich chci.

Na jedné straně me mají za duševně nemocného - a podívejte, na druhé straně se chovají, jako by jim bylo naprosto jasné, že mi vůbec nic není, oni si s vlastními výsledky neví rady. A tak nereagují, neodpovídají, neřeší.

A tak jsem jim to hezky sepsal, aby a poslal. 

A o situaci jsem informoval i ministerstvo spravedolnosti.

To není proto, že nemohu bez jejich vysvětlení žít, kdepak.

Jen ať to nechají tak.

O to zakímavější bude kniha. Proto jsem jim to takto sepsal a poslal.

Protože až to vyjde v knížečce, aby nebyly problémy. Teda problémy určite budou, o tom nepochybuji. Ale abych je neměl já, ale ti, kteří všechno a ze své moci spáchali.

 

-------------------------------------------

 

pro Okresní státní zastupitelství v Třebíči        21. prosince 2018          
Mgr. Jaroslav Nemeškal, okresní státní zástupce

-----------------------------------------

Okresnímu soudu Třebíč

 

Pane okresní státní zástupče Mgr. Jaroslave Nemeškale,

děkuji za vaši odpověď. Opět jste proti tomu, co jsem vám popisoval a dokládal, nic neměl. Nikdy nic jste proti tomu, co jsem vám popisoval a dokládal, neměl. A opět jste mi nic nevysvětlil. Nikdy jste mi nic nevysvětlil.

Nejde o to, že jen já nic nevím. Jde o to, že nikdo nic neví, nikdo nic nedokáže vysvětlit. A vypadá to, že ani vy nedokážete nic vysvětlit. Já vás opakovaně žádal, prosil o vysvětlení, a vy nic.

Udělal jste si ze mě duševně nemocného, jak prý nechápu, a přitom nic nevysvětlil. Jaká je pravda o rozbití rodiny, který rodič a jak selhal, když návrh soudu o děti z roku 2007, který to vysvětluje, jste nahradil krajskou zprávou z roku 2011, která je plná zjevných nesmyslů a zcela odporuje návrhu soudu a rozsudku k němu?

Soud mi na váš požadavek už v srpnu přisoudil opatrovníka. Čtyři měsíce pryč, končí rok 2018 a já ho neviděl,

já netuším, jaké má úkoly, co má v souvislosti se mnou konat? To neví nikdo. Jen se ví, že ho mám, musím mít.

A když se na to ptám soudů či vás - tak odpověď na to dodnes žádná. Vy to nevíte?

Soud mi na vaši žádost přikázal ambulantní léčbu. Posudek vyloučili nepříčetnost, uvádí jen diagnózu bludy, bez konkrétních popisů. A ty bludy (ne nepříčetnost) se mě prý zmocní, když bych u soudu vypovídal o postupu OSPOD MB v našem případě. A proto se prý soudu nemohu účastnit. Jiný problém dle doktorů nemám.

Přitom já 7 let popisuji to samé, tedy to, co tak dobře znáte a máte tak perfektně doložené. A nikdy nic z toho jste neoznačil lež, že se nestalo, stalo jinak, že by to byla pomluva, nepřesné, křivě, za blud. Ke všemu, co tvrdím, mám důkazy. K bludům nelze mít důkazy, protože to jsou hlasy, mámení z dáli. Krajská zpráva, hlavní zdroj mých údajných bludů, to nejsou hlasy ani mámení. To je konkrétní text. Proto neexistuje žádný blud. A když žádám vysvětlení, tak nic. Už jsem byl 3x u psychiatra, ale ten mě neléčí, protože ani on o žádném bludu neví. Proto neví, co by léčil. Přisouzený mi doktor, psychiatr, mě považuje za zcela zdravého. Když doktor, který mě na příkaz soudu léčí z bludů a o žádném neví, žádný se neřeší, jak by o nějakém mohl vědět soudce, co to soudil? A jak vy? Vy jste v duševních nemocech větší odborník, než mě určený soudní psychiatr MUDr. Petr Pokorný?

Pane okresní státní zástupče Mgr. Jaroslave Nemeškale, vy už máte hotovo,

přitom já doposud nevím, zda ten návrh soudu a rozsudek k němu z roku 2007 platí, nebo jste ho ze své moci zrušil? Mám několik ujištění od vedoucí OSPOD MB ing. Jany Loiblové z roku 2011, že ten návrh soudu platí, a že nic jiného není, neexistuje. To je pravda o nás, o rozbíjení rodiny, stvrzená rozsudkem jménem republiky a dodatečně, v roce 2011 potvrzena šéfovou OSPOD MB. Potvrzuje, že jsem nic špatného neudělal, nikdo si na mě v ničem nestěžoval, nic takového nebylo, se neřešilo. Jen, že jsem byl jako člen manžel – formální.

Ale vy jste tu pravdu o nás v roce 2007 potvrzenou soudem a v polovině roku 2011 šéfovou OSPOD MB, doktorům i všem soudům zatajil, a úřední fakta o nás jste nahradil Krajskou zprávou z konce roku 2011, která je navíc zfalšovaná, a ze mě dělá zrůdu, která prý odvrhává děti … A žádná tvrzení v ní uváděná nikdy neprošly ani úředním, ani soudním řízením. A nikdy se k ničemu z krajské zpráva nevyjádřil ani jeden rodič, ani jedno dítě, všichni ji odmítli. Takže k tvrzení uvedená v krajské zprávě není ani jeden svědek, který by alespoň něco potvrdil.

Tak co platí o rozbíjení naší rodiny? Návrh soudu a rozsudek k němu z roku 2007, nebo Krajská zpráva z roku 2011?

Jak je možné, že ani toto jste nám, mě, Jakubovi, naší rodině nikdy nevysvětlil. Vy to nevíte?

Ale pane státní zástupče, nikdo přece neví to, co a jak a proč nám provedl OSPOD MB, lépe než vy.

Nezabíjejte mě tím, že mě ke zjevným nesmyslům uvedeným v krajské zprávě, a za pomocí doktorů a soudů nutíte. Kdybych neměl tolik a tak silných důkazů, dávno byste mě dohnal k definitivě. Proč to děláte?

Já přes 7 let popisuji a dokládám zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech. A korunní důkaz k tomu je návrh soudu z roku 2007 a k němu rozsudek. A vy jste to nahradil zjevně nesmyslnou Krajskou zprávou, z roku 2011, kterou jsem okamžitě povýšil na sračky. A která je ještě zfalšovaná. A mě zařídil soudní léčbu, abych veškerá tvrzení v krajské zprávě, ty nadpozemské sračky přijal, smířil se s nimi a považoval je za jedinou pravdu o rozbíjení naší rodiny. Jako by ten návrh soudu, to úřední řízení a soudní proces a rozsudek k němu nikdy ani neexistovali. A to jste viděl i mého syna Jakuba a poslal jsem vám i jeho výpověď. A ani to nestačilo. Jak mám Jakubovi vysvětlit tvrzení OSPOD MB, že ho matka odvrhla jenom proto, aby mohla obnovit sourozeneckou skupinu, a že se jí to i podařilo? A že já se musím léčit, mít opatrovníka, protože jsem to nepochopil, nepřijal, nesmířil se s tím? Takto to má zůstat na věky? A co když to syn Jakub či jiné naše dítě to křivé tvrzení o otci, o matce, o nich a o té obnovené sourozenecké skupině psychicky neunesou? Koho to bude vina?

Samozřejmě že Okresní soud Třebíč a okresní státní zastupitelství Třebíč vědí moc dobře, že mi vůbec nic není. Proto mi nikdy nic neuznali, nic nedovolili. Nebyl mi povolen svědek. Nebyla ani přijata jeho písemná výpověď. Nebyl mi umožněn revizní posudek. Ani jsem netušil, kdy proběhlo odvolání. To se to pak soudí, když mi nebylo umožněno vůbec nic. Ale to by záměr. Co by si Okresní soud Třebíč počal, kdyby vznikl posudek s tím, že mi naprosto nic není a že to, co popisují nejsou bludy, ale podrobný popis zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech? Přece OSPOD MB nedovede nic vysvětlit, proto se návrh soudu nahradil krajskou zprávou. Ale kdo tehdy soudil to, co dnes nikdo nedokáže vysvětlit? Přece Okresní soud Třebíč. Je zjevné, že Okresní soud Třebíč mojí likvidací přes duševní stav chrání jen sám sebe. Proto ho nic nezajímá ani ohledně opatrovníka, ani ohledně mého léčení, ani ohledně toho, co jim posílám. Je evidentní, že Okresnímu soudu Třebíč jde pouze o to, aby jim to papírově sedělo. Zásadní je, vydat rozsudek, a když vzniknou potíže, tak si souzeného snadno zlikvidují. O tom je přece můj případ. Nedá se nic vysvětlit – tak souzenému vůbec nic neumožnit a zlikvidovat ho. Okresní soud Třebíč kryje zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětí zjevně podvodným znaleckým posudkem o mém zdraví. A bez spolupráce s Okresním státním zastupitelství Třebíč - by to nešlo.

Od prvopočátku šlo jen o vysvětlení návrhu soudu z roku 2006. A podívejme, jak jsem dopadl. To je přece úžasný příběh.

Nepsal jsem vám, že budu o případu vydávat knižní titul. Psal jsem knížečku. A určitě nepůjde do obchodní sítě. Bude to můj pracovní nástroj pro mé poslání, pro tažení za lepší život pro občany. Koupit si ji budou moci pouze u mě ti, kteří náš případ sledují. A všichni ti, kteří o ni projeví zájem. Knížečku použiji jako pracovní pomůcku k doložení toho, jak se k občanům chová státní moc. Abych nemusel pořád dokola vysvětlovat to samé a dokládat stejnými důkazy. Stačí dát knížečku, ve které bude všechno a pěkně seřazené. A na konci knížečky bude několik trestních oznámení na konkrétní osoby za konkrétní činy. Takže to bude taková víceúčelová knížečka, manuál o úředním teroru, ale určitě ne knižní titul.

Určitě ji pošlu na policejní prezídium, to bude důležité. Protože pouze nový policejní prezident, dostane jako jediný všechna ta trestní oznámení i v listinné podobě, aby je měl i s mým podpisem. A uvidíme, jak si s tím poradí.

Knížečka má hlavní název – „Jak nám OSPOD MB zabil rodinu.“ A podtitul – „Skutečný příběh o likvidaci občana státní mocí z důvodů ututlání zločinů spáchaných z moci úřední na jeho rodině, na jeho dětech.“

A knížečka způsobí, že se konečně se i já budu moci se státní mocí smát zločinům spáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech, jak oni se na náš úkor smáli doposud. A třeba způsobí, že brzy se tomu budeme smát všichni.

Vše, co konám, to konám v nejvyšším veřejném zájmu. Občané mají právo na pravdu, aby se na takové situace, takové úředníky a vyšetřující a soudy mohli připravit. Můj příběh bude zachraňovat lidské životy. Proto tak konám.

V této fázi případu už jde pouze o to zjisti, zda to, co a jak a proč se stalo nám, jak se řešilo a jak jsem dopadl je výjimka, nebo taková likvidace rodiny a pak i občana je v této zemi běžný postup státní moci.

E-mail a tyto dvě stránky v jeho příloze, budou uzavírat moji knížečku. Proto jsem to takto sepsal a vám a soudu poslat. Abych doložil, že vám bylo úplně jedno, co vám oznamuji a dokládám. Že vám bylo jedno, k čemu mě tím odkopáváním a ničeho nevysvětlení, a naopak, vnucování těch nesmyslů z krajské zprávy přes soudy a doktory, můžete dohnat. Až jste mě dohnali k dalšímu zoufalému činu, kterým je přivedení na svět knížečky o tom všem.

Pokud nebudete mít nic proti této zprávě, pak určitě nebudete moci mít nic ani proti knížečce.

Jiří Klušák
Martínkov 105,

675 44 Lesonic


21. listopadu 2018

 

------------------------------------


Tento text jsem poslal i ministerstvu spravedlnosti.

K tomuto textu patří ještě email, který je v prvním článku této kapitoly.

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop