www.klusak.info



Aktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Opatrovník 2 pokus

Text úvodního emailu, který jsem poslal Okresnímu soudu Třebíč a Ministerstvu spravedlnosti ČR:

-------------------------------------------

Podívejte, jak občan této země na konci roku 2018 musí žádat, prosit Okresní soudu Třebíč, a pro jistotu i Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby ho nezabíjeli.

To popisuji v pětistránkové příloze č. 2. NÁMITKA.


 

------------------------------------------

 


NÁMITKA z 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

Okresní soud Třebíč                           10 Nc 21015 / 2018-188

JUDr. Helena Tomková Ph.D         10 P a NE 271/2018

10 P a NE 272/2018


Podávám námitku k Usnesení k opatrovnictví.

Okresní soud Třebíč i okresní státní zastupitelství Třebíč už jsem několikrát žádal, prosil, aby mě nezabíjeli nucením mě přijmout ty zjevné nesmysly vymyšlených si na nás úřednicemi OSPOD MB. Jejich tvrzení uvedená v Krajské zprávě z roku 2011 je samá pomluva, lež, křivé tvrzení postavená na naprostých a proto zcela snadno prokazatelných nesmyslech, že prý jsem odvrhl dítě Tomáše, tím rozbil sourozeneckou skupinu, to spustilo destrukci rodiny, protože matka tím trpěla, ta by prý nikdy neodvrhla dítě. A proto ji OSPOD MB doporučil, aby odešla, že jen tak se dá obnovit sourozenecká skupina. A že prý se jí to i podařilo.

Nezabíjejte mě tím, že mě ze své moci nutíte, že toto a takto se nám stalo.
Je to takový nesmysl, že pokud je rodiči a tolik let vnucován, je z takových činů proti vlastní rodině, vlastním dětem obviňován, musí se k tomu dokonce na příkaz soudu léčit, mít za to opatrovníka, že ho to musí dohnat k definitivě. Přitom kdo nás zná, každý ví, že se nám stal pravý opak. Že OSPOD MB přemluvil matku rozbít rodinu a odkopnout syna Jakuba jako prašivinu. Udělali to tak odporným způsobem, že už se sourozenci nikdy nesetkali. A od té doby, od roku 2007 už matka syna Jakuba neviděla. Já zde s tím matkou odvrženým synem Jakubem žiji a podnikám. Vnucováním mi a tolik let takové úřednické nesmysly, které jsou tak zjevně nesmyslné, tím soud nikomu nemůže pomáhat, to se nemůže léčit. Takové pronásledování občana jej spolehlivě zlikviduje.

Neexistuje důvod, nikdo ani netuší, proč bych měl mít opatrovníka. Proto podávám námitku.

Ta „soudní péče o moje zdraví“ je postavena na znaleckém posudku psychiatrů z Havlíčkova Brodu. K tomu znaleckému posudku mě soud vůbec nic neuznal. Ani svědka, ani jeho písemnou výpověď, nedovolil mi ani revizní posudek a ani mi neuznal návrh soudu o děti a ani rozsudek k němu. Neuznal mi vůbec nic. Takový postup v tak jasném případě, kdy se souzenému vůbec nic neuzná, souzené dohání do beznadějných situací, k těm nejzoufalejším činům. (na oba doktory od toho posudku jsem podal stížnosti, ta se právě řeší)

Neexistuje důvod, proč bych měl mít opatrovníka.

Znalecký posudek obsahuje i tvrzení úřednic OSPOD MB o naší rodině, jak uvedli v Krajské zprávě v roce 2011. Jejich tvrzení ale zcela odporují návrhu soudu o děti i rozsudku k němu. Tvrzení OSPOD MB uvedené v Krajské zprávě nikdy neprošlo ani úředním, ani soudním řízením. A k ničemu ze svých tvrzení nemají vyjádření ani od jednoho rodiče, ani od dětí. A k ničemu nemají ani jednoho svědka. Jsou to zjevné nesmysly a návrh soudu a rozsudek k němu, je usvědčují. Nikdo nemá právo jiného nutit přijmout jiné důvody rozbití rodiny, než které prošly úředním řízením. Pokud toto někdo a ze své moci páchá, je to zneužití pravomocí k pronásledování jiné osoby.

Návrh soudu o děti a rozsudek k němu jsem poslal jak soudu Třebíč, tak i státnímu zastupitelství Třebíč, i MS.

Nechat si na mě ze své moci udělat znalecký posudek pro soud a psychologům znalcům o nás dodat,

že prý jsem odvrhl dítě Tomáše, tím rozbil sourozeneckou skupinu, to spustilo destrukci rodiny, protože matka tím trpěla, ta by prý nikdy neodvrhla dítě. A proto ji OSPOD MB doporučil, aby odešla, že jen tak se dá obnovit sourozenecká skupina, a že prý se jí to i podařilo … to považuji za tak zrůdné, za tak zjevný podvod pro ovlivnění znaleckého posudku, že za to budu podávat na státního zástupce trestní oznámení.

A k tomu ještě patří, že skutečné, nezpochybnitelné důvody rozbití rodiny, jak je uvádí návrh soudu a rozsudek k němu, ty byly soudním znalcům i soudu záměrně utajeny.

Znalecký posudek, lékařská část. V ní se uvádí, že všemu, co se mi zadalo jsem rozuměl a všechno vyřešil v průměru a v nadprůměru. Uvádějí IQ 108. To je hodnota, jen těsně pod nadprůměrnou.

Co se týče inteligence, paměti – dle znalců psychiatrů – i v této oblasti jsem měl výborné výsledky.

Nepříčetnost psychiatři znalci, nepotvrdili, tu vyloučili. Takže – proč opatrovníka?

Jediný problém dle psychiatrů znalců je jen ten, že když píšu o OSPOD MB, tak prý jsou to bludy.

Jinak nic není. Takže když nebudu o OSPOD MB nic psát, mluvit o nich, tak mi dle znalců vůbec nic není.

Na základě příkazu soudu navštěvuji 1x měsíčně psychiatra, který mě neléčí, protože mi vůbec nic není. Sice prý trpím bludy, které ale znalci ve svém znaleckém posudku nedokázali řádně vysvětlit, popsat, což je jistě rarita. Proto se ve znaleckém posudku o potřebě opatrovníka pro mě vůbec nic neuvádí, protože vědí, že všechno a perfektně zvládám. Přece už takřka 30 let podnikám, přece z ničeho jsem přímo doma vybudoval zahradnictví.

Dodnes, do konce roku 2018 nikdo u mě žádný blud neobjevil, nepopsal, se mnou neřešil, neléčil se, proto není a ani řádný nemůže být. Proto mě soud posílá k dalšímu psychiatrovi v naději, že ten teprve nějaký objeví. Skutečností je, že do konce roku 2018 nebyl nikde uveden ani jediný.

Proč soud tak usilovně touží po tom, abych měl opatrovníka, když je zjevné, že se pořád jen bráním všem těm nesmyslům, co si na nás OSPOD MB vymyslel a uvádí v Krajské zprávě z roku 2011? V ní pomlouvá, lže a křivě obviňuje. Tomu se bráním. Proto mohu uvést, odkud se berou všechny ty „bludy“. A protože to jsou absolutní nesmysly, proto je mohu snadno vysvětlit, doložit a dodat celou řadu svědků, že OSPOD MB o nás tvrdí nesmysly. „Blud“, je představa vyvolaná halucinacemi, je to mluvení v hlavě, jsou to hlasy, které jiný neslyší ….

To vylučuje, že bych trpěl bludy, protože všechny mé „bludy“ pochází výhradně z Krajské zprávy, jsou hmatatelné.

Nezabíjejte mě tím, že musím mít opatrovníka, protože jsem nepochopil, nepřijal, nesmířil se s tím, že jsem odvrhnutím Tomáše zničil sourozeneckou skupinu …

Každý psychiatr, ale nejen psychiatr ví, že pokud se do člověka a tolik let tlačí takové nesmysly, všechno na něj svádí, ze všeho viní, a nikdy se mu nic neuzná, ani nevysvětlí, tedy nedovolí se mu tomu ani bránit, že ho to dříve či později dožene k definitivě. To je normální průběh u takových postupů. Okresní soud Třebíč mě považuje za duševně nemocného, jako mi prý chce pomoci, musím se léčit, jistě potřebuji opatrovníka – a přitom se ke mně chovají, že by takový státní teror slabší jedince už dávno dohnal v tom nejlepším případě jen k sebevraždě. Přece jsem za 7 a půl let neuspěl ani s tím, že tvrzení OSPOD MB, že prý se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu … že je nesmyslné, podvodné, křivé. Jak to asi může skončit, když státní moc v tomto neustoupí?

Příběh nezačíná návrhem soudu o děti v roce 2007, ale o rok dříve, odchodem Tomáše z rodiny.

2. srpna Tomáš tajně píše okresnímu soudu Třebíč, že prý si otec od 1. září dobrovolně neplní vyživovací povinnost, a proto on nemá jinou možnost než se obrátit na soud. Takto podvedl otce, a takto podvedl i soud.

To jste soudila vy, paní JUDr. Heleno Tomková Ph.D.  Je to 10C 166/2006-30.

Soudila jste to, co se teprve má stát, přitom se stát ani nemohlo. V září jste mě soudila, že prý si od září dobrovolně neplním vyživovací povinnost, přitom já mu platil už v srpnu. A přesto jste soudila že prý si otec dobrovolně neplní ... Tomáš se 19. 9. 2006 nedostavil, proto se to sfouklo až u druhého stání, 17. 10. A přestože rodiče žili a hospodařili společně, tak jste nám naše společné manželské povinnosti, soudně rozdělila.

V návrhu soudu Tomáš soudu, tedy vám přímo uvádí:

„Neustále se hádáme (s otcem), což narušuje soužití celé rodiny“. „Pokud se pravidelně s otcem hádám, má to značný vliv na celou rodinu.“ Soudu Tomáš uvádí, že on byl problém, jeho hádky, které dělají problémy celé rodině. A ještě toto: Psycholog mi doporučil, abych se v zájmu zachování dobrých vztahů mezi mými rodiči a sourozenci co nejdříve odstěhoval a tíživou rodinnou situaci řešil podnájmem.“

Na základě tohoto tvrzení Tomáše o odchodu z domu jste vydala rozsudek, v jehož odůvodnění vy píšete:

Ze spol. domácnosti odešel (Tomáš) o prázdninách 2006 z důvodů neustálých sporů s otcem.“

A o 11 let později pro mě požadujete opatrovníka, protože jsem nepochopil, nepřijal, nesmířil se, že prý jsem odvrhl dítě, Tomáše … Vy jste v případu přece největší odborník, vy víte nejlépe, proč Tomáš odešel z domu. Přece je to v návrhu soudu i v rozsudku co jste vy soudila. Proto musíte vědět, že OSPOD MB ve všem o nás podvádí a lže, pomlouvá, křivě mě obviňuje. Nebo snad pohrdáte svým vlastním souzením?

Co platí o odchodu Tomáše z domu? To, co soudu napsal Tomáš, s čím souhlasil jeho otec, co jste vy soudila, a k tomu vydala rozsudek? Nebo to už neplatí a platí pouze to, co o odchodu Tomáše z domu tvrdí OSPOD MB?

O dva roky později jsem žádal brněnský soud o snížení výživného u Tomáše. A jedním z důvodů bylo, jakým podvodem získal rozsudek o výživném od soudu Třebíč. Soudkyně i za to Tomášovi s okamžitou platností výživné zcela zrušila. Tomášovi docvaklo, že od otce už nedostane ani korunu, tak se otce a přímo u toho soudu zřekl. A soudkyně to uvedla do rozsudku. V odůvodnění se přímo uvádí, že (Tomáš) už s otcem nechce mít nikdy nic společného. 4 C 97/2008 -31.  Tomáš, 8. 1. 2009 u soudu odvrhl otce a je to uvedeno v rozsudku.

Ale OSPOD MB tvrdí, že prý otec odvrhl Tomáše. Není to nikde popsané, vysvětlené, a nemají k tomu žádné svědectví, ani vyjádření se k tomu od někoho, natož pak od otce či od Tomáše. Přitom na tom tvrzení o nás mají vše postavené. Není divu, že nedokážou nic vysvětlit, když o nás tvrdí nevysvětlitelné nesmysly. To je důvod, proč musím být duševně nemocný, a proč nyní soudem naháním k definitivě. Přece je evidentní, že mým koncem by byl problém s tím, jaké nesmysly o nás tvrdí OSPOD MB vyřešen. Je to příliš evidentní, než aby to šlo popřít.

Paní JUDr. Heleno Tomková Ph.D., vypadá to, že se stavíte proti svému vlastnímu souzení a rozsudku z roku 2006, proti návrh soudu o děti a rozsudku z roku 2007, a proti brněnskému návrhu soudu o Tomášovi a rozsudku k němu z roku 2009. Z toho všeho, jako by o nás už vůbec nic neplatilo. 1. O odchodu Tomáše z rodiny, 2. o tom, jaký byl tyran a soudně za to trestaný, 3 a o rozbití rodiny, neplatil ani jeden ze tří soudů, ale platila o nás pouze ta Krajská zpráva, protože ta se mi nutí jako jediná pravda o nás. Jen já vám to kazím, protože jsem se nepodřídil a ani nezabil. Jenom proto se ze mě vyrábí duševně nemocný. A proto musím mít opatrovníka.

Nepříčetnost znalci vyloučili a ani jeden blud se doposud neobjevil, dodnes neřešil, natož aby se léčil.

Nikdy jsem nebral ani neberu léky na depresi, stres, uklidnění, paměť, únavu, nespavost … ani to po mě nikdo nechce. Soudně přidělený mi psychiatr, ke kterému musím chodit, už jsem 3x byl, ten mě má za naprosto zdravého. Obvodová doktorka, která mě perfektně zná, mě také má za naprosto duševně zdravého.

Všichni, se kterými se stýkám, kteří mě znají, mě mají za duševně zdravého a podporují v tom, co tvrdím o rodině.

Není nepříčetnost, a neexistuje ani jeden blud. Žádný se dodnes neobjevil, žádný se tedy ani neřešil, není co léčit.

Je jen křivý, nesmyslný, zjevně podvodný znalecký posudek, který je zcela zjevně odtržen od reality.

Potvrzujete mi opatrovníka, přitom ani netušíte, jaký bych mohl mít duševní problém. Když to neví, nedokáží vysvětlit ti, kteří mě a tak dobře znají, jak by to mohl dokázat soud, který se mě nikdy na nic neptal, nikdy mi nic neuznal, se mnou nic neřešil, jako bych nebyl, jako bych ani neexistoval?

On těm mým „duševním nemocem“ totiž nerozumí vůbec nikdo, nikdo nic nechápe. Ale všichni moc dobře vědí, co a jak a hlavně PROČ nám provedl OSPOD MB. Přece se tím sami chlubí v Krajské zprávě. Vědí, jak je to s tím odvrhováním dětí. A s tou obnovenou sourozeneckou skupinou. To je všem naprosto jasné.

Proto je ke všem mým tvrzení o OSPOD MB tolik a tak nezvratných důkazů, svědků a proto jsem likvidován.

Ale i kdyby vůbec nic nebylo:

Kdo kdy slyšel o tom, aby OSPOD MB mohl rozbíjel rodinu jenom proto, aby matce pomáhal obnovoval sourozeneckou skupinu? To se ze zákona ani nesmí. Ani toto na soudu nikdo neví?

Když jste dokázala soudit to, co se teprve prý stane, pak mě neudivuje, že jste ještě větší expertka na moje duševní zdraví, duševní nemoci, o kterých v této zemi, do konce roku 2018 neměl nikdo ani ponětí.

Podívejme, jaké hrůzy provedl tento stát z moci úřední našim dětem:

OSPOD MB přemluvil matku rozbít rodinu, odkopnout dítě Jakuba jako prašivinu, a prezentuje to, jako že matce pomáhali obnovovat sourozeneckou skupinu, a dle OSPOD MB se to matce i podařilo.

A z otce si vyrábí duševně nemocného, protože se nedokázal vyrovnat, smířit s tím, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, kterou on zničil odvrhnutím dítěte, Tomáše, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla.

Přesně k tomuto nás nutí státní moc. Jak asi v takové situaci mohou fungovat rodičovské a sourozenecké vztahy?

Jak už jsem uváděl, sourozenci už se nikdy nesetkali a nesetkají. A matka Jakuba neviděla přes 10 let. Proto bude mít knížečka dva názvy: Jak nám OSPOD MB zabil rodinu." a podnázev: „Skutečný příběh o likvidaci občana státní mocí z důvodů ututlání zločinů spáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech.“

Paní JUDr. Heleno Tomková Ph.D., tuto zprávu vám posílám i poštou, abyste ji měla i s mým podpisem.

A emailem, aby nebylo sporu v tom, co všechno jsem zase soudu oznamoval a dokládal, co všechno víte.

A na adresu soudem ustanoveného znalce z oboru psychiatrie, MUDr. Petra Hromadu, Havlíčkův Brod, aby si sám mohl porovnat, co mu o mě a mých skutcích dodal soud, a co a proč skutečně dělám.

A ministerstvu spravedlnosti, protože ministerstvo ví o případu úplně všechno. Emaily jim zaslané to dokládají.

Přílohy emailu

2. Námitka. Dokument, který se stává oficiální součástí řízení o opatrovnictví, i když mi bude zamítnutý.

5. Návrh soudu o děti a 6. rozsudek k němu. Aby bylo nezpochybnitelné, proč se rozbila naše rodina, co o tom platí. Doposud mi nikdo nevysvětlil, proč mám o tom přímou úplně jiné důvody a ještě k tomu takové nesmysly.

10. Tomášův návrh soudu a 11. rozsudek k němu a 12. u soudu zaznělo – Všechno, co tvrdím, je pravda.

To by bylo všechno. Další přílohy přidávám pouze k vůli informování o případu JUDr. Petra Hromady.

Jsou to kopie originálů, a takto je a už opakovaně obdržel kromě jiných i soud Třebíč a ministerstvo spravedlnosti.

20. Krajská zpráva – obecné zhodnocení. Krajská zpráva je nejdůležitější dokument v případu, v ní je všechno.

21. Krajská zpráva – přesný popis toho, co a jak a proč nám OSPOD MB provedl. Zvýraznil jsem největší křivá tvrzení, takže je jasné, že se jen bráním. Takto jsem Krajskou zprávu poslal i soudu Třebíč, při mém odvolání.

30. Odpovědi. Okresní soud Třebíč mě s opatrovníkem obtěžovali už v létě, tak jsem jim vypracoval odpovědi.

35. Foto Zahradnictví. Z ničeho a přímo doma jsem vybudoval tohle krásné zahradnictví a pojmenoval JIKL.

Okresní soud Třebíč ví, co všechno jsem vybudoval, dělám, zvládám, a přesto obtěžuje soudního znalce s otázkami typu: Je posuzovaný schopen pracovní činnosti …  porozumět důsledkům uzavření smluv … může samostatně nakládat s finančními prostředky … Já podnikám 28 let, přímo doma jsem rodině vybudoval krásné zahradnictví, pracuji od rána do večera včetně svátků, sobot a neděl, protože zahradnictví, to je živá příroda. Měsíčně uzavírám stovky právních smluv …

A o tocích peněz se ani nebavím. Jako by soud vůbec netušil, komu přiděluje opatrovníka, jaký je to člověk, co dělá …

A dělá vše pro to, aby o tom nic nevěděl, aby nemusel z toho nic oznamovat psychiatrovi. A dodal mu jen to, co je proti mě. Tedy zcela jistě Krajskou zprávu jako jedinou pravdu o nás s upozorněním „Bacha – Klušák se jí brání, protože je duševně nemocný“. Soud dokládá, že na konci prosince o mě vůbec nic neví, přitom už mi v srpnu přisoudil opatrovníka. Je jedno, jak toto dopadne ale zcela určitě mi to dá celou řadu dalších důkazů o tom, jak soud záměrně podvedl doktora.

40, A jen kvůli MUDr. Petru Hromadovi, přikládám kopii stížnost na psychiatra PhDr. Jaroslava Veselého EK AKP ČR, abych i tímto doložil, že případ neustále bobtná a že všem oznamuji a dokládám pořád jedno a to samé. To, že si na mě znalci vymysleli posudek, to si nenechám líbit. Buď si to s nimi vyřídí doktoři, nebo i na ně budu podávat trestní oznámení. Věřím, že dříve či později získám rozhodnutí, že ten znalecký posudek, o který soud všechno opírá, je podvodný. Okresní soud Třebíč nelikviduje jen mě, on likviduje i soudní znalce.

A je nezpochybnitelné, že na Okresním soudu Třebíč přibývá soudců, kteří o zločinech spáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech vědí úplně všechno. A všechno mají i doložené. A jak konají, tak konají.

Snadno mohu prokázat, kdo a co všechno o zločinech na dětech věděl, i jak měl všechno i perfektně doložené.

Sedm a půl roku, co jsem se obětoval jenom pro to, abych dal státní moci čas, aby si případ vyřešila, ukončila.

A výsledek? Státní moc mi doposud nedokázala ani uvést, zda ještě platí ten návrh soudu na rozbití rodiny a rozsudek k němu z roku 2007?  Nebo už neplatí, a důvody rozbíjení naší rodiny nahrazuje Krajská zpráva z roku 2011? Ani toto soud neví, ani toto mi nikdy nevysvětlili. Nebo to ví, a má závažné důvody se k tomu nevyjadřovat. Ale já mám právo na odpověď, na vysvětlení. Na jedné straně mě mají za duševně nemocného, a na druhé do mě takto kopou. Jak bych se asi mohl léčit, když mě soud tu naprosto nejzákladnější informaci pořád tají?

V březnu 2016 jsem vládě ČR napsal, že pod těmi pomluvami a výmysly, pod tím křivým tvrzením a nesmysly, které OSPOD MB na nás, na mě uvedl v roce 2011 v Krajské zprávě, nebudu žít. Takový je můj slib vládě ČR.

Copak se od té doby ve věci událo, jaké měl okresní státní zástupce, který z té zprávy čerpal, obavy o mé zdraví?

Státní zástupce ty pomluvy a výmysly, ta křivá tvrzení a nesmysly podstrčil soudním znalcům, aby jen na základě pomluv z Krajské zprávy udělali na mě posudek, zda nejsem duševně nemocný, když nedokážu pravdu o rozbíjení naší rodiny uvedenou právě v té Krajské zprávě a o mém podílu na tom přijmout a smířit se s tím. A také ji podstrčil soudu jako jedinou pravdu o rozbíjení naší rodiny, aby mi soud za to nařídil léčbu a přidělil opatrovníka.

Dle něj Krajská zpráva, je jediná pravda o nás. A na základě té jediné pravdy si na mě pořídil zdravotní posudek.

Já si to jinak vysvětlit, než jako přímé dohánění k sebevraždě, nedokážu.

Jasně tím deklaroval, že co se soudilo, už neplatí. Že jediná pravda o rozbíjení naší rodiny je uvedená v Krajské zprávě. Nic jiného není. A když s tím nedokážu žít, tak se mám zabít. A k tomu si ještě krajskou zprávu upravil, a až takovou podstrčil doktorům. A pak i soudu, jako jedinou pravdu o rozbíjení rodiny. Bylo marné všechno moje vysvětlování, že pravda je uvedena v návrhu soudu a v rozsudku k němu. To mi ještě ani ze soudu nikdo neuznal.

Státní moc mi na základě křivých tvrzení záměrně zlikvidovala rodinu a záměrně při tom zničila vazby a vztahy mezi všemi. A jako by se ji to zdálo málo, tak si ze mě vyrábí duševně nemocného. Asi ji vadí, že mi ještě nezničila podnikání. A tak místo podnikání a potřebné práce musím jezdit po doktorech, u kterých se nic neděje.

K mému případu je obrovské množství důkazů. Proto místo spáchání definitivy o tom mohu napsat knížečku.

Aby se lidé na takové úřednice, policii, státní zástupce, soudce a doktory mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy. To se stalo mým posláním. Knížečka bude zachraňovat životy. Proto jsem si jistý, že mé konání je v nejvyšším veřejném zájmu. Vše, co jsem až doposud vykonal, či co právě konám, to považuji za naprosto nejlepší, nejsprávnější, co jsem mohl v dané situaci učinit. Já se přece pořád jen bráním, o tom to je.

Občané mají právo na informace, mají právo vědět, jak se zde skutečna zachází s rodinami, s rodiči, s dětmi.

A jak se zde řeší tak dobře popsané a ještě lépe doložené zločiny spáchané z moci úřední na rodinách, na dětech
A jak se zde jedná, a hlavně - jak zde dopadnou ti, kteří oznamují a dokládají zločiny spáchané na dětech.

Soudní znalec MUDr. Petr Hromada nemůže ani náhodou soudu k vůli opatrovníkovi uvést, co by měl konat.

Soudní znalec MUDr Petr Hromada nejprve musí najít důvod, nějaký můj blud, aby na něj mohl reagovat.

Můj soudem určený mi psychiatr žádný blud ani jinou duševní poruchu neobjevil. O žádném bludu neví, žádný neléčí, a to už jsem u něj byl 3x. Jemu je jasné, že žádný blud, žádná duševní porucha u mě není. Chápu, že se to soudu nehodí, ale přesně taková je situace, co se mého duševního zdraví týče, k 31.prosinci 2018.

Jiří Klušák
Martínkov 105,

31. prosince  2018                  675 44 Lesonic

Občané přímo sledují, jak se mě státní moc snaží zlikvidovat přes duševní stav na www.klusak.info



Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop