www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Email k Usnesení

NÁMITKU, o které je minulý článek pod názvem Opatrovník 2 pokus jsem poslal emailem 31. 12. 2018 i s 10 přílohami Okresnímu soudu Třebíč, Ministerstvu spravedlnosti ČR a MUDr. Petru Hromadovi. 
A v úvodním emailu, ve zprávě jsem uvedl přesně tento "silvestrovský" text


Nejprve jsem uvedl, komu všemu posílám tento email s deseti přílohami:


******************

 

Okresní soud Třebíč – tento email i s přílohami je pro JUDr. Helenu Tomkovou Ph.D., k jejímu Usnesení z 10. prosince 2018

Ministerstvo spravedlnosti – i po tom všem, co se mi vůbec nic neuznalo a ani nevysvětlilo, Okresní soud Třebíč právě rozjíždí další kolo likvidace mé osoby. A když nyní o tom úplně všechno víte, cítím se bezpečněji.

MUDr. Petr Hromada – jste nová osoba v případu přizvaná Okresním soudem Třebíč. Z od nich poslaných informací o mě se můžete snadno přesvědčit, zda vám soud poslal všechno, abyste mi mohl pomoci, či zda si z vás udělal jen srandu, poslali jen to, co se jim hodí, abyste mě poškodil a je tím zachránil.

------------------------------------

Podívejte, jak občan této země na konci roku 2018 musí žádat, prosit Okresní soudu Třebíč, a pro jistotu i Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby ho nezabíjeli.

To prošení popisuji v pětistránkové příloze č. 2. NÁMITKA.

Vše ostatní jsou přílohy na doložení, že úplně ve všem mám pravdu, a k té pravdě i plno a nezvratných důkazů. Proto mám plno důkazů, že mě Okresní soud Třebíč likviduje. A ještě se mi při tom posmívá, že prý je to v mém zájmu. To se uvádí v příloze 1. Usnesení.

V něm mi soud oznamuje, že prý zřejmě trpím duševní poruchou, která není jenom přechodná, která mi neumožňuje činit právní jednání ....

Soud to neví jistě, a přesto dál tvrdí, že ta porucha není jenom přechodná, a neumožňuje mi právní jednání.

Přitom já už více jak 28 let podnikám. Vybudoval jsem zahradnictví, mám 6 velkých skleníků, venkovní prodejní prostor na rostliny, kamennou prodejnu na semínka a internetový obchod: www.jikl.cz

Každému je jasné, že jako podnikatel měsíčně páchám stovky právních jednání, jako každý podnikatel. To je další důkaz, že soudu ani náhodou nejde o mé zdraví, ale o moji likvidaci. Soudní rozhodnutí a ani opatrovník na mém životu nic nemůže změnit. Tak proč mi jej tak usilovně nutí?

Podnikání mi přece nemůže soud zakázat.

Nemůže mi zakázat mít ve svých sklenících rostliny a celoročně se o ně starat. A celoročně je prodávat.

Soudní likvidace zdravého člověka přes duševní stav zesměšňuje soudnictví i soudní znalce. Více se o tom rozepisuje ve své knížečce.

A protože je silvestr, tak vám posílám i něco veselého.

Státní moc mě nutí, že jediná pravda o nás, o postupu úředníků je v Krajské zprávě z roku 2011.

Že postup, jaký popisují sami pracovníci OSPOD MB je v pořádku, normální, správný, a tedy jistě i běžný. Nikdo, ani okresní státní zástupce, ani okresní soud Třebíč a ani ministerstvo spravedlnosti na takovém postupu nevidí nic divného, všichni se za takový postup, za Krajskou zprávu postavili.

A cože je ten správný, normální, běžný postup pracovnic OSPOD MB, co nám uvádějí v Krajské zprávě z roku 2011?

Že OSPOD MB běžně rozbíjí rodiny z důvodů zařazování plnoletého do sourozenecké skupiny. Že si k tomu na svůj úřad a tajně pozvou matku dětí, tam ji sepíšou návrh soudu, který nikdo nedokáže vysvětlit, proto mu ani nemohla rozumět. A ihned jej odešlou soudu. Ani tedy matce neumožní, aby o tak zásadním kroku proti rodině, proti dětem se mohla poradit s otcem dětí. Ba naopak. Zatím co už úředníci činili kroky směřující proti rodině, otec té rodiny nemá o ničem ani ponětí. A aby to tak zůstalo co nejdéle, tak úřednice matce našich dětí radí, aby o tom kroku proti rodině před otcem dětí a synem Jakubem mlčela, aby jim všechno tajila. A takto proti otci a Jakubovi navedli i prvňáčka Vendulku.

A aby to rozbíjení rodiny OSPOD MB rychle a snadno prošlo přes soud, a otec s tím nemohl nic dělat, tak soudu v návrhu zatají to obnovování sourozenecké skupiny, a proto soudu v návrhu záměrně uvedli, že je otec dětí odstěhovaný, že manželství jen formálním svazkem.
Takto úřednice OSPOD MB podvedli otce rodiny, matku, děti i soud, aby si ze své moci sami sobě zařídili, že se rodiče vůbec řešit nebudou, že se s nimi nic řešit nebude, protože případ je jen o jednom rodiči, o matce dětí, protože dle OSPOD MB otec není, nepodílí se, nestará se, otec v rodině nijak nefunguje. Proto nemají ani vyjádření otce k tvrzení, které si na nás vymysleli na úřadu OSPOD MB, že prý je otec dětí odstěhovaný, že prý je naše manželství jen formálním svazkem. Ani k tomuto otce nepotřebovali.

Tak toto je ten správný úřednický postup, za ním si státní moc tak neochvějně stojí.

Státní moc mě likviduje, aby o nás platilo pouze to, co je uvedené v Krajské zprávě.
Ale také mě likviduje, když uvádím to, co je uvedeno v Krajské zprávě, protože to jsou prý bludy, já tím OSPOD MB pomlouvám, já je tím poškozuji, já je těmi bludy ohrožuji.

Státní moc mě musí zlikvidovat, aby Krajská zpráva zůstala v platnosti,

ale i proto, aby se zlikvidoval svědek, který o ní ví, který ji dokonce má.


Jiné řešení případu, než je moje likvidace, neexistuje. Jenom proto se povolal další znalec.

A nejhezčí na tom je, jak o tom všichni všechno vědí, a jak se proto maskují, jako že o tom nic neví.

A když je ten silvestr, tak ještě jeden vtip.

Jaký je rozdíl mezi českou a americkou demokracií?

Když se v Americe poškodí občan z moci úřední, tak se státní moc spojí a dělají všechno pro to, aby se to napravilo.

Když se v Česku poškodí občan z moci úřední, tak se státní moc spojí, a dělají všechno pro to, aby poškozeného zlikvidovali.

 

http://www.klusak.info/

http://www.klusak.info/knizecka/887-opatrovnik-2-pokus.html

 

********************

Přesně takto jsem jim to napsal a poslal 31. prosince 2018
A v takovém barevném provedení

I s těmi odkazy, aby už jim došlo, že by případ měli brát vážně.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop