www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Usnesení, novoroční

Opět se mě snaží státní moc vyloučit z řízení o postupu OSPOD MB v našem případě, a to jenom proto, aby bez mé přítomnosti ututlal zločiny spáchané z moci úžední na mé rodině, na mých dětech.
A jde na to stejně, jako při pořizování si na mě znaleckého posudku.
Opět je tam otázka, která je pro moji likvidaci, ta nejduležitější. Proto tam je a má číslo 21.

 

 

 


Proto tam není třeba otázka - zda mohu řídit auto?
Či zda mohu prodávat semínka nejjedovatějších rostlin?

Či zda mohu pracovat s motorovou pilou, s cirkulárkou ...
Zda mohu samostatně nakládat s finančními prostředky, na to se znalce ptá, to soud neví.
Ale zda si mohu sám zpracovávat daňové příznání a jsem schopen platit daně, což už 28 let dělám, to soud nezajímá.

Přitom jsem právě na toto Mgr. Andreu Mühlhandelovou v září 2018 přímo upozorňoval.

A o 4 měsíce později a máme znovu otázky, a opět tam o tom nic není.

Prostě, nikomu nevadí, že řídím auto, na to jsem zdravý.

O to státní moci nejde.

Jde pouze o to, zlikvidovat svědka zločinů na mé rodině, na mých dětech. Aby o tom nemohl vypovídat před soudem.


Proto je tam otázka číslo 21, a zní přesně takto:

"Je posuzovaný schopen komunikovat, účastnit se na soudním řízení na osobním výslechu?"

 

Na tu potřebuji od soudního znalce odpověď že ne.

Nic ostatní státní moc nezajímá. Ostatní otázky tomu zjevně dělají jen křoví.
Čas ukáže, že jsem měl i v tomto pravdu.

Proto jsem jim k otázkám na nový rok, 1. ledna 2019 poslal jednostránkovou NÁMITKU. Aby bylo zazněmenáno, co jsem tvrdil a jak to dopadlo.

A tu jsem emailem poslal Okresnímu soudu Třebíč, Ministerstvu spravednosti ČR a doktoru znalci, který to bude řešit.

 

Zde je ta NÁMITKA a hned pod tím jsou ty otázky.

20 otázek na hovno.

a jedna jediná otázka č. 21, k vůli které to všechno státní moc na mě páchá.

Poslední otázka číslo 22, která už jakoby počítala s tím, že se žádného soudního řízení neúčastním, tak už jde jen o to, jakou formou Klušákovi sdělovat soudní rozhodnutí.

 

 

 

Nyní následují tři listy Usnesení s otázkami.
A nakonci je text mé jednostránkové NÁMITKY,
protože zde okopírovaný listí není kvalitní, ostrý.

 

 

 

To je to nejdůležitější. kdepak, jestmi mohu řídit auto, o tom tam není ani písmenko.

Ale zda se mohu účastnit spudního žízení, to je pro soud naprosto to nejdůležtější. Aby se nikdy neřešily postupy OSPOD MB na mé rodině, na mých dětech.

 

 

Okresní soud Třebíč 10 Nc 21015 / 2018-190
Mgr. Andrea Mühlhandelová 1. ledna. 2019


Podávám NÁMITKU k usnesení ze dne 20. prosince 2018.

28. září 2018 jsem vám psal ohledně „brněnského psycho znalce“, takže o mě, o mé práci máte přesné informace.

Opatrovníka mám soudem ustanoveného už od konce srpna, do dvou měsíců mělo dojít k sepsání majetku, ale ještě jsem ho ani neviděl. A ten „brněnský psycho znalec“ se mi nikdy neozval.

Přes námitku žádám soud o vysvětlení soudního usnesení, kterému se z moci úřední musím podřídit.

Mám právo na řádné vysvětlení úředního postupu, když tak fatálně zasahuje do mých práv a svobod, na řádně vysvětlení. Dle soudu jsem prý duševně nemocný, přitom mi nikdo nedokáže nic vysvětlit ani ohledně opatrovníka. Takto se jedná s duševně nemocným?

Jakou činnost by měl opatrovník v souvislosti se mnou vykonávat?

 

Když se soud tak usilovně snaží, jen abych jej měl, tak to soud musí vědět. Proč mi to ještě nevysvětlil?

Mým životem, mojí prací od rána do večera je zahradnictví, které jsem si z ničeho vybudoval přímo doma. Postavil jsem si šest velkých skleníků, ve kterých pracuji i nyní, protože ve 3 sklenících jsou rostliny celoročně. Co se týče práce, mé profese, ani soud a ani opatrovník mi nemůže zakázat chodit do skleníku a tam každý den a od rána do večera pracovat.

O rostliny se pořád starám, a přímo doma si je i prodávám. A také je posílám, protože mám i internetový obchod. Ani soud, a ani opatrovník mi nemůže zakázat doma prodávat či někomu posílat rostliny. To znamená, že peníze mi sem nosí lidé, a mnoho mi je posílají na konto. To vylučuje, že by opatrovník mohl získat kontrolu nad financemi. Nemůže mě opatrovník nechat pracovat ve skleníku a zakázat prodej toho, co vypěstuji, a ještě aby to soud odůvodňovat – že prý je to v mém zájmu.

Jediné možné řešení by bylo, že by mi soud zakázat podnikání. Ale to nemůže, a kdyby ano, pak není třeba opatrovník. Když mi soud nemůže zakázat podnikání, pak je jasné, že jako podnikatel musím páchat tisíce právních jednání. Nákup, výroba - prodej.

Co se týče soupisu majetku – v sezoně, tedy na jaře a v létě zde mívám jen ve zboží asi tak milion a půl korun. Jen v rostlinách, semínkách, a v substrátech. Jen soupis toho by trvat několik dní, a na konci vždy bude, že už je to úplně jinak. Nikdy se soupis neudělá, protože to nejde. Musela by se zde udělat stop inventura, ale i tak – soupis neudělá. Protože rostliny jsou živý materiál. Pokud s nimi nebudu moci pracovat, bude stopka, tak než to spočítá bude část rostlin uhynulá. (já už toto řešil s finančním odborem)

Proč soud usiluje v roce 2019 o to, abych měl opatrovníka, respektive, aby se na něj nějaké povinnosti dohledně majetku a peněz hodily, když doposud jako podnikatel, tedy i jako správce svého majetku a financí funguji naprosto perfektně?
Co je za problém, že mi v roce 2019 soud i přes všechno vysvětlování a moji podnikatelskou profesi nutí opatrovníka, a ještě s tím, že prý je to v mém zájmu?

Opět žádám, prosím soud, aby mi ve věci opatrovníka vysvětlit alespoň to nejdůležitější, ale nikdy se mi nic nevysvětlilo. Ze zoufalství z toho posílám kopie i na min. spravedlnosti, ale i jim je to jedno, jako by takové postupy soudu považovali za naprosto normální.

Nikdo od soudů, a dokonce ani z min. spravedlnosti mi dodnes nedokázal vysvětlit, zda ještě platí návrh soudu o děti, důvody v něm uvedené a rozsudek k němu z roku 2007, nebo už z toho neplatí nic, a už o tom platí jen Krajská zpráva z roku 2011, která ale o rozbíjení naší rodiny uvádí opak toho, než se soudilo?
Toto vědět je v mém nejvyšším zájmu, abych už z toho nepáchal nic zoufalého.

Nikdo mi doposud nedokázal vysvětlit, jakou že to duševní nemocí vlastně trpím, když nepříčetnost znalci v posudku vyloučili a žádný blud se nikde řádně nepopsal, se mnou dodnes neřešil? A psycho doktor, ke kterému musím na základě příkazu soudu chodit, taktéž žádný blud neobjevil, nic takového neléčí, se mnou neřeší. Proto jsem žádné léky nikdy nebral, a to jen proto, že žádné nepotřebuji.


Soud usiluje o to, abych měl opatrovníka, přitom já dodnes, tedy do 1. 1. 2019 netuším ani proč ho mám mít, ani co by konal.

Blížíme se do naprosto kuriozní situaci, že psycho lékař ukončí mé léčení, aniž by mě léčil, dokázal jmenovat alespoň jeden problém, jediný blud, přitom soud ještě pořád bude vymýšlet, jakými úkoly pověřit mě už dávno přisouzeného opatrovníka. Když mám tak náročné povolání, tolik toho každý den zvládám a když mu soud dává tak primitivní otázky, co na ně v porovnání s realitou asi odpoví?

Soudní znalec nebude řešit, zda jsem či nejsem duševně nemocný, ale jen omezení mé svéprávnosti na základě údajů od soudu.

Co mu asi může soud dodat za informace o mě, když soud ani neví, zda o nás platí návrh soudu a rozsudek k němu z roku 2007 či už to neplatí a platí o nás už jen Krajská zpráva z roku 2011? Vypadá to, že pro znalce to soud vždy perfektně ví, ale pro mě neví nic

Vše se přece dělá kvůli otázce 21 a 22. To je prto krytí zločinů na mých dětech to základní, proto se to dělá.

Já se opatrovnictví nebráním, já jen potřebuji vysvětlit, co by měl v souvislosti s mým podnikáním vykonávat?

 

Pokud mě soud skutečně pomáhá, skutečně má starost o mé zdraví, tak jako duševně nemocnému to jistě rád a perfektně vysvětlí. Pokud mě soud potřebuje jen takto zlikvidovat, tak se mi nevysvětlí nikdy nic.
Já jsem oběť soudu, já se jen bráním

Vše se přece dělá kvůli otázce 21. To ostatní je jen křoví. Aby takto soud kryl zločiny spáchané na mé rodině, na mých dětech.


Nakonec za mnou opatrovník ani nikdy nepřijede, soupis majetku neudělá. Jen na příkaz soudu bude dbát, abych se z důvodů duševní poruchy neúčastnil soudního řízení, osobního výslechu. Takto soud chce krýt zločiny spáchané na mé rodině, na mých dětech.

Jiří Klušák
Martínkov 105
675 44 Lesonic

 

1. ledna  2019Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop