www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


RNDr. Jitka Seitlová 3 ze 3

Přestože soudně už bylo rozhodnuto, že Tomáš týral otce, tak přesto se za Tomáše sociální odbor zcela postavil. Úřad ombudsmana nejenže kryl, ale dokonce zcela podporoval letitou tyranii celé rodiny od Tomáše. 
A ještě ostatní členy rodiny, ostatní děti použil na to, že prý i oni podporovali Tomáše a všichni byli s ním a proti otci.

 

 


A zde si na mě jen tak a sami vymysleli,
že prý jsem matce a sourozencům zakázal styk s Tomášem,
což prý byl impuls k podání návrhu na rozvod.

Zde už úřad ombudsmana zjevně podvádí a lže.

 

1. Já prý - zakázal ... Ale to nikdy nido netvrdil, to se nikdy neřešilo, k tomu nikde neni vyjádření ani od jednoho člena rodiny. 
A hlavně - k tomu nemají žádné vyjádření od otce v rodine. Takže se to ani použít nesmáí, když k takovému obvinění neexistuje vyjádření se toho, koho obviňují.
2. Můj zákaz byl prý impulsem - k podání návrhu ... Ale ten návrh soudu zcela popírá, odporuje tvrzení ombudsmana. Protože manželka tam nic takového neuvedla, ona tam uvedla, že manžel je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem. Takový návrh soudu všechno spustil a takový návrh soudu všechno i dokonal. Takže když byl manžel odstěhovaný, formální, mohli si za Tomášem chodit, co hrdlo ráčí.

3. Můj zákaz byl prý impulsem - k podání návrhu na rozvod. Ale já neřeším rozvod. O tom nebyla ani řeč. Já řeším rozbíjení rodiny, tedy soud o děti. Návrh soudu na rozvod přišel až více jak 2 měsíce po tom, co rozhodl soud o dětech. A akmile rozhodl soud o dětech, tak skončila práce sociálního odboru. Ale celý můj příběh je o zločinech sociálního odboru. Tedy o tom, co napáchali v naší rodině do 3 srpna 2007.
Návrh na rozvod byl podán až po tom, až koncem října 2007.

 

Takto podvádí, manipuluje, likviduje důkazy a vyrábí falza úřed ombudsmana.
A samozřejmě, už se toho budou držet jako klíště, takže proti těm podvodům z tohoto úřadu nemáte šanci.


Dušuje se, že má totožné závěry jako má Krajský úřad Vysočina.

Ale to už si sama sobě odporuje!

 

Když tedy souhlasí s tím postupem, tedy s tím návrhem soudu, že prý jsem osdstěhovaný, že prý je manželství jen formální, tak proč přišla úplně s jiným vysvětlením? 
Souhlasí i s tím, že prý jsem odvrhl dítě a jistě i s tím, že jsem byl za to sociálním odborem z procesu vylouščený.

Souhlasí s tím, že by matka nikdy neodvrhla dítě.

Souhlasí i s tím, že se matce podařilo obnovit spourozenecká skupina.

 

Více důkazů o tom, jak primitivně podvádí tento úřad už ani nepotřebujete. Tohle je zcela dostačující.

Uvědomte si jedno.
Já ji dokola a opakovaně psal a vysvětloval, jaké že to jsou nesmysly, jak jejich závěry odporují nejen návrhu soudu i krajské zprávě ... já je
prosil, žádal, žebral ... A nic jsem s tím nenadělal.

Úřadu ombudsmana bylo úplně jedno, co si na mě vymyslí.

Jim šlo pouze a jen o to, aby to nějak souhlasilo bez ohledu na návrh soudu i krajskou zprávu. Bez ohledu na to, co na to já, děti, příbuzní, okolí, prostě všichni.


Vymysleli si nesmysl, který ale neplatí jen pro Klušáka.
To platí pro všechny.


Úřad ombudsmana věděl moc dobře, že se proti tomu ozvu.

A protopřipojili upozornění - že na nějaké mé případné výhrady už nebude reagováno.


Mě to nevadí. Vadit by to mělo jim. Aby se v budoucnu nemuseli za své závěry stydět, či jako v tomto případě - aby ze sebe neudělali voly a aby neudělali ze svěřeného jim postu, z úřadu ombudsmana páchnoucí stoku, která tak primitivně kryje i zločiny na dětech.


Mě to jejich vyjádření bohatě stačí k tomu, abych až do smrti mohl tvrdit a šířit, jak primitivně úřad ombudsmana podvádí a lže, likviduje důkazy, vyrábí falza a to jenom proto, aby takto ze svého úřadu kryli nevídané, neslýchané úřednické zločiny páchané na mých dětech.

 

Když se úřad ombudsmana tak neochvějně postavil za to,
že prý se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, pak proti všemu mému obvinění jich - musí jen držet hubu.

Až na věky.

 
 

 
Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop