www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě potřebují zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do ridiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí sepsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. A ještě ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila. Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak douho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.
Vysvětlení:

 

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava. 
A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy 
Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úředniuckou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Jako jednotlivý - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se žádná sourozenecká skupina odvrhnutím Jakuba ani nemohla obnovit.
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody.
A že nelze zjevné pomluvy a lži nekomu vnucovat a to ještě přes soudy a léčbu.
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny.
A že nejde z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nende osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodo duševné poruchy, která nikde není řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucocat občanovi, zlikvidovat mu něktará základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
A to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákoností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás. A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného. A nikdy ani neuvidí. To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení potřebuji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsme se museli podřídit, tak ať už mi ho konečně řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychaietrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


S jejími závěry nešlo nic dělat.

Na svých závěrech si i po všech mých vysvětlení, vyvrácení, protestech RNDr. Jitka Seitlová trvala. 
Odepsal jsem na úřad ombudsmana, aby nebylo pochyb, že všechno a přesně věděli.

A přesto všechno na svých závěrech trvali.

Takže nezbylo, než na ten úřad podat stížnost k jejímu šéfovi, přímo JUDr. Pavlu Varvařovskýmu, veřejnému ochránce práv ČR.


Vážená paní RNDr. Jitko Seidlová, zástupkyně veřejného ochránce práv


Děkuji za vaši odpověď.


Bohužel, ani nyní jsem se nedozvěděl, co bylo důvodem, že sociální pracovníci bez mého vědomí pronikli do naší rodiny a okamžitě v ní začali její rozkladný proces na základě naprosto nesmyslného návrhu soudu. Přitom mě se na nic neptali, mě jen tak obešli.

Naprosto nic z mého, z mých nezvratných důkazů jste nepoužila. Vaše odpověď jen obecná, nic konkrétní. Ale já řeším konkrétní případ. A konkrétní případ má mít konkrétní odpovědi alespoň na základní otázky. A tou úplně nejzákladnější otázkou je, co se sociální pracovnice dozvěděli tak hrozného, že okamžitě a bez vědomí jednoho rodiče započali rozkladný proces v naší rodině?

Proč odpověď na toto chybí? Vy ji neznáte?

Jak pak můžete mít závěry, jak můžete hodnotit práci úředníků, když ani v základní otázce nemáte jasno?

Pořád se mi vysvětluje, že na sociálním odboru mohou sepisovat návrh soudu s jedním rodičem.

Při tom já proti tomu nikdy nic neměl. Tak nechápu, proč mi to vysvětlujete? Já vám uvedl a doložil, jakou kravinu si na sociálním odboru na mě vymysleli a jak ten nesmysl poslali soudu.

Na to jste se měla zaměřit. Proč takové nesmysly, pomluvy a lži o mě, o naší rodině poslali soudu? Ale to vysvětleno nikde není, přitom je to vlastně základ problému. Proto jsem se na vás obrátil.

To si sociální odbor může soudu poslat, co chce, i zjevně naprostou kravinu? Vy na tom skutečně nic divného nevidíte? Takto se běžně postupuje? Chudák tedy rodiny, chudák druhý rodič.

Kdo dříve přijde na sociální odbor, kdo nejvíce udává a lže a pomlouvá toho druhého, ten kdo vymyslí největší kravinu, tak ten vyhraje. Tak to přece bylo u nás. Přece máte ten návrh soudu.

Jistě že dítě může vyjadřovat svůj názor. Někdo je snad proti?

Ale pokud se jen já starám, pokud jen já vyprovázím prvňáčka do školy a dítě v květnu, tedy po roce takové péče do protokolu pro soud uvede, že otec se nestará, že ji nepřipravuje, nevyprovází, tak to není názor dítěte. Pak je to zjevný podvod vyrobený na sociálním odboru.

A když jsem s tím nic nenadělal, tak je to záměrně křivá výpověď sociálních pracovníků pro soud, je to záměrné ovlivňování soudu. To jste nepoznala? Nebo to je to – „nepřesvědčivé“ – jak mi píšete?

Je skutečně tak složité i v tak jasných věcech zjistit pravdu? Ale vždyť jsem vám poslal zvukovou nahrávku přímo u soudu, kde já vypovídám, že jen já jsem se staral o prvňáčka. A manželka také vypovídala, že jen já se staral o prvňáčka – a podívejte, co sociální pracovnice uvedly soudu.

Jak je to možné, že takto podvádí a lžou, pomlouvají jednoho z rodičů a vy se s tím stotožňujete?

Zda a jaké byly problémy v rodině, to laskavě neřešte. Protože to se jednalo o moje problémy.

Vy si řešte, zda a jaké problémy měla manželka. Ta dala žádost na rozbití rodiny.

Asi obrovské, když jí sociální odbor tak ochotně pomáhal rozbít rodinu, a odkopnout dítě. To se přece nedělá z malichernosti. Ale ten důvod, proč tak horlivě úředníci konali, pořád chybí.

Jak je evidentní ze všech dostupných dokumentů, a že už jich je, tak manželka a manželem prokazatelně žádné problémy neměla. Nikdo nikde žádné neuvádí. Vysvětlením toho je - že si dělala, co chtěla. Bez ohledu na rodinu, bez ohledu na děti, na manžela, bez ohledu na své povinnosti.

Proto taky nikdy proti mně nic neměla, proto nikdy nic proti mně neuvedla. Proto i děti vždy vypovídali, že neví o žádném konfliktu mezi rodiči. Protože ona si dělala, co chtěla. A nešlo s tím nic dělat. Ona je totiž duševně nemocná.

Proto ani nemělo cenu jí něco vysvětlovat, po ní něco chtít, či se s ní dokonce hádat. Proto to tak je, proto ani nemůže mít nic proti mně. Já s ní žil 20 let. S ní se nehádal nikdo. Protože všichni věděli, že to nemá v hlavě v pořádku. Že potřebuje péči. Jenže to byla matka mých dětí a proto jsem se obětoval, proto jsem trpěl a všechno snášel. Takže hledejte, jaké ona měla důvody. Ale nic nenajdete. Nic není.

Pokud se někdo rozvádí a nedokáže vysvětlit proč, pokud někdo vyrovnává majetek neexistujícím autem, pokud si někdo jen tak vymyslí, že manžel je jen formální, pokud někdo jen tak odkopne vlastní dítě, že prý tím tmelí sourozeneckou skupinu, pokud někdo úřadům tvrdí, že by nikdy neodkopl dítě, přitom jedno brutálně odkopne, pokud má doma neuvěřitelný nepořádek a smrad a v tom nechá děti a vůbec jí to nevadí … tak to prostě ani nemůže mít v hlavě v pořádku.

To nejsou moje názory. To cituji fakta z dokumentů. Ty fakta platí i pro vás.

Nemůžete souhlasit se sociálním odborem, i s krajskou zprávou. Oba totiž tvrdí něco úplně jiného.

Sociální pracovnice započali rozklad naší rodiny na základě jejich návrhu soudu, že prý jsem se odstěhoval, že prý manželství je jen formálním svazkem. Takový návrh oni odeslali soudu.

Ale krajská zpráva vyšetřila, že manželka chtěla tmelit sourozeneckou skupinu a že jinak než odchodem z rodiny, jinak než rozbitím rodiny to nešlo. A že by nikdy neodvrhla dítě.

A protože prý já jsem odvrhl dítě, proto jsem byl z možností vychovávání dcer vyloučen.

Ale vy jste podpořila obé. I slepý vidí, že si oba důvody odporují. Co je tedy pravda?

Nemluvě o tom, že oba důvody jsou totální krávoviny. Pokud souhlasíte s oběma důvody, pak jenom zesměšňujete úřad ombudsmana. Nemusím pořád vysvětlovat, dokazovat, prosit se, žebrat, plakat.

I kdybyste se stavěla na hlavu, já se neodstěhoval, manželství nebylo formálním svazkem. A když podle vás odvržení dítěte matkou znamená tmelení sourozenecké skupiny … na to ani nelze nic říci.

Odvržení dítěte matkou a sourozenci je odporný čin. A určitě to není tmelení sourozenecké skupiny.

Neděláte si srandu ze mě. Děláte si srandu z ombudsmana. Děláte si srandu z úřadu ombudsmana.

Více po lopatě už vám to ani vysvětlit nemohu. I mimino by to pochopilo. To není o tom, že je málo důkazů, že to moje je jen subjektivní názor. Anebo že moje výhrady jsou nepřesvědčivé, jak píšete.

Z vaší odpovědi je evidentní, že jste se rozhodla krýt zločiny na sociálním odboru, které jsem doložil.

A proto se v odpovědích tváříte, jako že nevíte, co se vlastně po vás chce. Celá vaše odpověď je jen obecné plácání o ničem. Naprosto nic konkrétního. Píšete – že moje výhrady jsou nepřesvědčivé – a které? Proč je nejmenujete? Proč jste nežádala doplnění? Zvuková nahrávka od soudu, kde bývalá přiznává, že jen já se staral o prvňáčka, není moje výhrada.

Pořád se zmiňuje náš syn Tomáš. Přitom mu nikdo nic špatného nikdy neudělal. Kromě toho, že si u něj matka rok neplnila vyživovací povinnost. To už také přiznala u soudu a máte to na nahrávce.

Ale o synu Jakubovi, kterého matka a sourozenci za navádění sociálních pracovníků odkopli jako prašivinu, o tom nikde není ani slovo. To se vám zdá u matky u sourozenců nepodstatné, nedůležité, že bez důvodů, bez vysvětlení, jen tak odvrhli člena rodiny?

Mě dokážete vyčíst negativní postoj k Tomášovi. Přitom odvrhnutí dítěte matkou a sourozenci vám nevadí. Jak je možné, že o vztahu k jednomu plnoletému dítěti se pořád píše, ale druhé dítě se pořád ignoruje? Buďto posuzujte obě plnoleté děti, nebo žádné. Ale vybrat si jen to, které se hodí, je manipulace, to je podvod. Ovšem v tom našem případě je to obzvláště pikantní.

Přece kvůli jednomu plnoletému, aby se začlenil do sourozenecké skupiny, se rozbila rodina. Ale při tom začleňování bylo jiné dítě z té sourozenecké skupiny vykopnuto. Před tím tmelení měla matka takřka trvalý kontakt se všemi čtyřmi dětmi. Ale po tom začleňování jedno dítě odkopla jako prašivinu a už je 5 let neviděla. A neviděli jej ani sourozenci. Nejsou a po tom brutálním odkopnutí nikdy nebyly v kontaktu.  Vám se na tom skutečně nezdá nic divného?

Tak ještě jednou a v číslech. Matka má 4 děti. Sourozenecká skupina tedy měla 4 členy. Ale po tom sourozeneckém tmelení jí zůstaly jen 3 děti. A to proto, že jedno dítě odkopla nejen ona, ale i sourozenci.

A vy to podporujete a prezentujete jako jedinou možnost, jak tmelit sourozeneckou skupinu. Přece podporujete krajskou zprávu.

Díky takovým závěrům si může národ dělat z ombudsmana srandu dle libosti, a nic s tím nenaděláte.

Matka brutálně a jen tak odvrhla dítě. Přitom, se z té krajské zprávy dozvíte, že já byl vyloučen z možností vychovávat dcery, protože jsem prý odvrhl dítě. To je další zjevný podvod sociálního odboru. Ale jak je vidět, i takové jasné podvody, jasnou diskriminaci, ovlivňování soudu - plně podporujete. To je skutečně nad vaše síly zjistit, kdo z rodičů a které dítě odvrhl? I po tom, co vám to tak a tolikrát popisuji a dokládám. Vy v tom skutečně nevidíte ani tak obrovské podvody úředníků?

Pokud takový podvod nevidíte, pak by se mělo vyšetřit - komu jsou výsledky vašeho šetření k užitku?

Nemám zájem vás donekonečna přesvědčovat. Zásadní je, že úřad ombudsmana, že ombudsman o všem věděl. Že máte závěry, kterým se jednou bude národ smát, to je vaše věc.

Zcela evidentně jedno dítě v naší rodině - Tomáše privilegujete. A Jakuba diskriminujete. Proč?

Není to náhodou proto, že je matka a sourozenci Jakuba odkopli? Proto nikde o tom odporném díle nenajdeme ani zmínečku. A ještě se soudu podsune, jak by matka nikdy neodkopla dítě.

Jenom Tomáš, Tomáš, Tomáš. O Tomáše vám jde, toho se zastáváte. Jakub je vám lhostejný, jako by ani nebyl. Jeho vyjádření, jeho názory jsou pro sociální odbor zbytečné. Jakub do ničeho neměl co mluvit, nikdo nikdy se jej na nic neptal. Přitom kolem Tomáše se pořád všechno točí.  Přece k vůli Tomášovi se rozbila rodina. Aby se začlenil do rodiny. To zcela jasně uvádí krajské šetření.

Ale nejdříve z té rodiny museli vykopnout Jakuba. Ale to se pořád tají. To vám nevadí?

Odkopnutí dítěte matkou vás nezajímá? Tak co mě pořád vyčítáte, z čeho mě to pořád viníte?

Já prokazatelně nikoho neodkopl. To matka. To ona odvrhla Jakuba. To je prostě fakt.

Tomáš týral, Tomáš dlouhodobě terorizoval celou naší rodinu. To je fakt, to už je dávno prokázané. Dokonce byl za týrání, za bezcitnou krutost k rodiči později soudně trestaný. Tomáš týrání sám u soudu přiznal. Těch důkazů brutální tyranie je nepřeberně. Celý kufr. Proto nikdo ani netvrdí nic jiného.  Pokud se ale tak stavíte za Tomáše, pokud podporujete Tomáše, pak podporujete domácí násilí, brutální tyranii nebývalých rozměrů. To k sobě nerozdílně patří, neb tak se Tomáš doma choval. V tom případě - Kancelář ombudsmana zcela podporuje domácí násilí, domácí tyranii.

Ale ten bezcitný a krutý rodinný tyran vychovává mou dceru jako jediný mužský prvek.

Když mě napsal rok po odchodu - Jsi jen zrůda, drž hubu a plať – to si skutečně myslíte, že bych mohl jít za svou dcerou? Vždyť by ji zabil, kdyby o mě řekla něco normálního. Proto za ní nemohu.

Abych ji ochránil, před tím psychopatickým, cholerickým agresorem. Mně několikrát hrozil fyzickou likvidací. Řešili jsme to v psychocentru, ale i u soudu. S Vendulkou by si poradil jako s pralinkou.

Takže chabá výmluva a svalování viny na mě – že prý můj negativní postoj vůči Tomášovi

To není o negativním postoji. Já znám Tomáše dobře. Já svým postojem chráním dceru.

To Tomáš mě 2x křivě udal soudu a nikdy se ani neomluvil. To on nesnáší mě. To on se u soudu vzdal svého otce. To je uvedeno i v rozsudku. Rok před tím odvrhl bratra Jakuba. A jak mám informace, z domu už vyhodil i sestru. A vy se jej pořád zastáváte.

Svět se nezastavil odchodem části rodiny od nás, ale šel dál. Proto mám další a drastické důkazy o životě u nás i o podvodech úředníků. Ale o tom vy nechcete nic vědět. Vy jen vycházíte z toho, co bylo, než Tomáš odešel z domu. To chápu – to se vám hodí. Ale až několik let po tom jsem prokázal, jaký skutečně byl a je. Ale to už se vám nehodí, proto o tom nikde není ani slůvko.

Neustále se mi podsouvá, jak já prý spoléhal na to, že po odchodu Tomáše se situace doma zlepší. To je další pomluva, to je další lež vyrobená na sociálním odboru Moravské Budějovice. Tomáš terorizoval celou naší rodinu. Především matku. Důkazů mám nespočet. Byla to matka, která jej objednala do psychocentra Jihlava. Ne já, ale doktor Větrovec v psychocentru Jihlava uvedl, že situace se nezlepší, pokud Tomáš neodejde z domu. Protože Tomáš je prý kohout, který nic nerespektuje, ničemu se není schopen podřídit a lepší to s ním nebude. Proto musí z rodiny pryč.

O pár měsíců později to Tomáš sám píše soudu ve svém návrhu. Že mu psycholog doporučil, aby se v zájmu zachování dobrých vztahů s rodiči – ale i se sourozenci – odstěhoval z domu.

To jsou nezvratná fakta.

Tomáš terorizoval celou rodinu, oba rodiče i sourozence. Těch důkazů mám plno. Tak proč se z něčeho viním já? Pokud je toto špatně, tak špatně postupovala manželská poradna. Ne já. To nebyl můj nápad. To zjistili odborníci v manželské poradně. Tak mě za výsledky a doporučení odborníků nepronásledujte. Já s tím nemám nic společného. Pokud je to špatně, tak nás v manželské poradně podvedli. To oni. Ne já.

Jakmile Tomáš z domu odešel, byl doma klid. Úplný klid. To mohu doložit z mnoha nezvratných dokumentů, dalšími důkazy i výpověďmi od soudů. Proč jsem pořád pronásledován vymyšlenou pomluvou, že po odchodu Tomáše se u nás situace zhoršila? To je neuvěřitelný úřednický teror. Něco si jen tak vymyslí, a už mě masakrují. Nikde to není vysvětlené, nikde není nic konkrétního o tom. Takže se není ani proti čemu bránit. Nikdo mě nic nevyčítá, nevyčítal, jen mě neustále pronásledujete z nějakého zhoršení situace v rodině, kterou nikdo ani nedokáže popsat, vysvětlit.

To je šikana, neuvěřitelný teror, trvalé týrání. To je úřednické pronásledování za něco, co se nikdy nestalo. Ale když na základě těchto lží a pomluv soudy rozhodují, není to sranda. Je to trestný čin.

Neustále mě úředníci pronásledují a trestají za něco, co neexistuje. Úředníci si to jen vymysleli, neb tím maskují svoje protizákonné jednání. Kdyby přiznali, že byl v rodině klid, byl by s nimi konec.

Proto to nesmí připustit. Proto nutí mé děti k podpoře jejich lží a tím pádem k nenávisti k otci.

Jak je vidět z odpovědi, ve stejném duchu postupuje i zástupkyně ombudsmana.

Je potřeba uvádět, že doma se situace zhoršila, abyste tím ochránili úředníky. Jak zhoršila, to už nikdo nevysvětlí. Já u těch soudů byl. A nikdy tam nic takového nezaznělo. Sice uvádíte, že moje výhrady jsou nepřesvědčivé, ale tím moje důkazy nezpochybníte. Nakonec – úředníci tak mocně podváděli, že ani v odpovědi sama nedokážete nic vysvětlit, není nic konkrétního. Nebo vy snad víte, jaký byl problém mezi rodiči, co mé ženě tolik vadilo, že úředníci okamžitě a tajně započali rozkladný proces v naší rodině? To nejsou moje „nepřesvědčivé výhrady.“ To je otázka. Kdepak je odpověď?

Smiřte se s tím, že po odchodu Tomáše z domu byl doma naprostý klid, žádná hádka. Situace po odchodu Tomáše z rodiny se podstatně zlepšila. Není problém to prokázat. Sociální pracovnice, ale hlavně krajské šetření o tomto o nás záměrně lhali. Pomlouvali a lhali o naší rodině pro soud.

V psychocentru Jihlava nám poradili, že když je nějaká hádka, problém, máme si to napsat. To zapisovala manželka i dcera. A věřte – ani jednu hádku neuvedli. Prostě nebyly. Ani jedna. Já mám ty zápisy. Ještě než započala ta úřednická akce na rozbití rodiny, jsme chodili do psychocentra Třebíč. A ani tam, tedy ve druhém psychocentrumu na mě manželka nic špatného nevypověděla.

Na nic si ohledně mě nestěžovala. Zprávu z těch terapií jsem vám poslal. Nic jí na mě nevadilo.

A těsně po tomto napsali za navádění sociálních pracovníků soudům, že prý jsem se odstěhoval a manželství je jen formálním svazkem. Oni nemohli nic jiného napsat, když potřebovali rozbít naší rodinu. Proto v návrhu soudu není ani slovo o nějakých hádkách, konfliktech, o nějakém zhoršené situaci. Protože kdyby se to otevřelo u soudu, zjistilo by se, že žádné hádky, spory u nás nebyly.

Rok po rozbití rodiny plnoletý Tomáš u soudu prohlásil, že rodiče neměli žádné hádky. Tři roky po rozbití rodiny plnoletá Barbora u soudu prohlásila, že rodiče neměli mezi sebou žádné hádky, že netuší, proč se rodiče rozvedli. Plnoletý Jakub mnohokráte prohlásí, že rodiče neměli žádné hádky, že netuší, proč jej matka odkopla. Exmanželka o pět let později u soudu prohlásila, že si na žádné hádky nepamatuje, že žádnou hádku nedokáže popsat. Všichni členové naší rodiny nic nevědí o hádkách rodičů, všichni tvrdí, že žádné nebyli. Takže se ani žádná situace nemohla zhoršovat.

Jen ti podělaní úředníci mě pořád účelově pronásledují za to, že prý se u nás situace po odchodu Tomáše zhoršovala. Proč pořád pomlouvají, proč pořád lžou o naší rodině? A na té odporné pomluvě vše staví. Přesto že jsem vám to nejenže vysvětlil, ale i prokázal mnohými důkazy. Je to nehorázná pomluva, manipulace, lež, je to podvod. A že už jich je. A na tomto podvodu je vše postavené.

Já vás na to upozorňoval a i nyní vám to takto vysvětluji. Po odchodu Tomáše u nás nebyla ani jedna hádka. Rodiče, tedy manželé neměli nikdy mezi sebou žádnou hádku. Přesto že to všichni víme, přesto že je na to plno důkazů, je zajímavé, že vy pracujete výhradně s těmi pomluvami vzniklými na sociálním odboru. Mě se odebrání mi dětí a ten rozvod týkal. Já u těch soudů byl. A nikdy tam nic takového nebylo řečeno, ba ani naznačeno. Nikdy nic takového se neřešilo. Proti mně nikdy nezazněla žádná výtka.

To je prostě fakt. Když nikdo nikdy nic neměli proti mně tenkrát, nemá ani dnes, tak nebude mít ani za deset let. Jen ty odporné úřednické pomluvy a lži zůstanou. Pomluvy a lži, které nutíte, aby od vás přebírali i naše děti.

Proto je potřeba aby se mé děti a pak vnuci a všichni další měli kde dozvědět pravdu. Proto mám rodinné stránky na www.klusak.info. Na nich já prezentuji pravdu. Nakonec ani vy jste nic z mého nevyvrátila, nezpochybnila, neoznačila za lež. Takže to mé platí, je neměnné i o po přezkoumání zástupkyně ombudsmana. Nebo jste narazila na nějakou nepravdu? Asi ne, když jste žádnou neuvedla. Takže vlastně nyní platí to vaše, ale i to moje.

Ale já to vaše vyvracím nezvratnými důkazy, vy to moje jen tak a bez vysvětlení smetáváte ze stolu.

Dokud se nesjednotíme na společné pravdě, musí tam ty stránky být. Není možné, aby byly o mě trvale šířeny pomluvy a lži a já na to nereagoval.

Je zajímavé, že když úředníci bez vysvětlení a bez důvodu tajně pronikli do naší rodiny a okamžitě začali její devastaci, když děti úředníci jen tak připravili o otce podnikatele, o rodinnou firmu, zázemí, o značný majetek, tak to vám vůbec nevadí. Ale když já o tom píšu, když píšu o domácím násilí a o krytí domácího násilí školou, úředníky, sociálními pracovníky … o podvodech úředníků tak to je hrozný neštěstí. To úředníci jen tak, bez důvodu dali prvňáčka do výchovy duševně nemocné matce, kterou absolutně ovládá psychopatický tyran celé rodiny.

Právě díky takovým jednáním jak se semnou jednalo, tím se docílilo jediné – že je mi to jedno.

Já si zvykl, tak nechť si zvyknou i ostatní. I když chápu, že se stát bude snažit vyvinout veškerou aktivitu, aby mě umlčel. Ale těch důkazů je strašně moc a proti mně není vůbec nic.

Jen pomluvy a lži vzniklé na sociálním odboru Moravské Budějovice a které jsou šířené do dnes.

Já o podvodech a kupčení s dětmi, o domácím i úřednickém násilí píšu i na jiných stránkách.

O domácím násilí a netečnosti úředníků,píšu do různých diskusí, hlásím se do pořadů.

Nyní vše popisuji na svém blogu. A věřte, lidé se nestačí divit. jiriklusak.blog.idnes.cz

Věřte, kdybych neměl pravdu, ale hlavně, kdybych neměl dostatek důkazů, dávno bych už ty stránky neměl, dávno bych už nemohl psát.

Do konce února 2013 počkám, zda ještě budete reagovat na tento dopis. Je to vaše věc.

Zřejmě ale odpovíte i jako ti před vámi. Už jsme vám odpověděli, už jsme to uzavřeli.

Co na tom, že ani vy nedokážete odpovědět ani na tu nejzákladnější otázku? Hlavně že vy jste s odpovědí spokojeni. Na občanovi nezáleží. A to ani v případech, že dává svědectví a důkazy o takových hrůzách, co páchají úředníci na našich dětech.

Pak i toto zveřejním. Ať se lidé dozvědí, jak to u nás funguje. Jak se stará stát o rodinu, děti, jak řeší týrání, týrání dětí … Mám plno zkušeností, nepřeberně množství důkazů a hodně odpovědí nadřízených a různých kontrol. Já si tím vším prošel. A jak se ke mně stát zachoval, tak se zachoval.

Málo kdo v této zemi má tak dokonale zmapované domácí násilí jako já. A jak je zjevné, všem úřadům, dokonce i zástupkyni veřejného ochránce práv tím jen obtěžuji.

Pokud to necháte tak, jak to je, pak budu mít důkazy, že kancelář ombudsmana se plně postavila na stranu rodinného tyrana.

Že kancelář ombudsmana byla informovaná o podvodech a lžích na sociálním odboru.

Že kancelář ombudsmana ví o tom, že sociální odbor Moravské Budějovice podvádí a lže a že kšeftuje s dětmi. A že v tomto odporném konání jsou spolčeni s minimálně jedním třebíčským soudcem.

Nebo vy snad víte, proč sociální odbor tajně pronikl do naší rodiny a okamžitě poslal takový nesmyslný návrh soudu a nešlo s tím nic dělat?

Vy snad dokážete vysvětlit, jak je možné, že i tak šílený návrh takřka okamžitě vyhrál u soudu?

Nedokážete.  Vaše vysvětlení nikde není. Nikdo to nedokázal doposud vysvětlit, pokud tedy pominu ty pomatenosti ze sociálního odboru a z krajského šetření.

Ale ty důvody už popřeli všichni členové naší rodiny a mám o tom nezvratné důkazy.

A přibývají další a další důkazy.

Takže laskavě přijměte moje vysvětlení, protože žádné jiné není.

Sociální odbor Moravské Budějovice kšeftuje s dětmi. A měl zakázku, aby se postaral o plnoletého Tomáše, který po skončení gymnázia neměl kam jít, neměl absolutně žádnou budoucnost. Proto sociální odbor konal, jak konal. Proto dělal vše možné, aby Tomáše začlenil do rodiny.

A věřte, pouze tato verze všechno vysvětluje. Pokud nemáte nic jiného, nic lepšího, tak holt i vy musíte toto přijmout. Jiné prostě nic není. Přece to mé vysvětlení zcela podporuje i krajské šetření.

Při krajském šetření se jistilo, že rodiče mezi sebou neřešili vůbec žádné problémy.

Že děti neměli vůbec žádné výtky vůči některému rodiči, a že ani netuší, proč se rodiče rozvádí.

Exmanželka do dnes nedokázala vysvětlit, proč se vlastně rozvedla.

Krajská zpráva nám dokládá totální podřízenost matky Tomášovi.

Krajská zpráva nám jasně uvádí, že se rozbila rodina pouze a jen z důvodů, aby se do ní začlenil Tomáš.  Ale to šlo pouze tehdy, pokud se jiné dítě odkopne. A protože je to ohavný čin, a proto se to odvrhnutí dítěte matkou a sourozenci tají, a nikde se to neuvádí.

Ba naopak – ve zprávě se uvádí, že matka by nikdy dítě neodvrhla. Přitom jedno dítě odvrhla.

Krajská zpráva nám uvádí, že aby se to šílené dílo sociálním pracovníkům podařilo, tak otce předem z možnosti vychovávat dcery vyloučili na základě podvodů a lží vzniklých na sociálním odboru.

Protože je jasné, že kdyby matka nedostala děti, tak je vlastně rozbití rodiny nesmyslem.

Musela je dostat. A proto aby je dostala, sociální pracovníci prakticky všechno zfalšovali, proto jsou všude jen samé nesmysly, a pomluvy a lži. A vždy v tom směru, aby se otec dětí co nejvíce pomluvil, očernil, aby byl ze soudního procesu vyloučen a aby to mnělo alespoň papírové zdůvodnění.

To nám přece všechno uvádí krajská zpráva. Stačí jen umět číst. A vy se s jejich závěry ztotožňujete.

Ale pak mi musíte dát ve všem za pravdu.

Protože krajská zpráva zcela jasně všechno to, co já tvrdím, dokládá.

Ale závěry si děláme každý úplně jinačí.

Moje závěry mají logiku a jsou doloženy nespočet důkazy. Proto také nic z mého nezpochybňujete.

Vaším závěrům nerozumíte ani vy sama, proto také nikde není nic konkrétního ani nic vysvětleno.

V celé té vaší odpovědi není naprosto nic konkrétního. Jen nekonkrétně uvádíte že to moje je nepřesvědčivé. Bez vysvětlení, bez konkrétnosti.

To je asi fakt hodně málo na to, co se tu všechno stalo.

Vy se ztotožňujete s krajskou zprávou, kromě jiného, vy si tedy také myslíte, že brutálním a bezdůvodným odkopnutím dítěte se tmelí sourozenecká skupina.

Myslet si to můžete.

Já si zase myslím, že více jste úřad ombudsmana ani nemohla zesměšnit.

Na mě nic nesvádějte, já nikoho nezesměšňuji. Já za vaši odpověď nemohu.

To je váš výsledek vaší práce.

Je docela možné, že ty podvodné úředníky neochráníte a že jednou stanou před soudem.

Ovšem pak ta hanba, kterou způsobíte ombudsmanovi, bude nekonečná.

S pozdravem                         Jiří Klušák

Martínkov 105

25. ledna 2013                     675 44 Lesonice

Vážená paní RNDr. Jitko Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv

Aby nedošlo k omylu, abychom se vyhnuli možným budoucím problémům, tak ještě jednou:

Vy souhlasíte s postupem sociálních pracovníků, vy se ztotožňujete s výsledky krajské zprávy. To uvádíte ve své odpovědi po desetiměsíčním šetření.

Nyní napíšu, s čím vy, zástupkyně ombudsmana souhlasíte, co považujete za správný postup úředníků, s čím vy se ztotožňujete. Nejsou to moje názory.

Vycházím pouze a jen z toho, co sociální pracovnice poslali soudu a z toho, co vyšetřilo krajské šetření. A s tím vy souhlasíte, s tím se ztotožňujete. A nevidíte nikde nic špatného.

Zadáním pro sociální odbor bylo začlenit syna Tomáše do rodiny, evidentně pro to, že po skončení gymnázia neměl Tomáš žádnou budoucnost. To uvádí krajská zpráva, že matka toužila obnovit sourozeneckou skupinu a jinak než rozbitím rodiny to prý nešlo.

Tomáš s otcem nesnesl, nebyl schopen se ničemu podřídit. Dokonce otce Tomáš křivě udal soudu, že prý si otec dobrovolně neplní vyživovací povinnost. To bylo více jak rok před rozbitím rodiny. Tomáš si to nebyl schopen nijak vyřešit, nikdy se za tu hrůzu co tím způsobil nejen otci, ale celé rodině nikomu nedokázal ani omluvit. Tak se jej sociální odbor rozhodl ho zachránit tím, že rozvedou rodiče. Matka má domeček, a tak s ní bude moci odejít a bude o něj postaráno. Jinak by byl bezdomovcem. Nakonec to uvádí i krajská zpráva – aby bylo možné dosáhnout sourozenecké skupiny, musela matka odejít. A odejít mohla, protože měla kam.

Protože matka neměla absolutně žádný důvod, co se týče manžela, se rozvést, mezi rodiči nebyla vůbec žádná hádka, nikdy proti němu nic neměla, tak si na sociálním odboru vymysleli neuvěřitelnou pomluvu a lež, záměrně uvedli soud v omyl. Soudu tajně odeslali návrh na rozbití rodiny z důvodů, že prý jsem se odstěhoval, že prý manželství je jen formální.

Odeslali to tajně soudu a před otcem rodiny a před nejstarším dítětem vše tajili, aby nemohli zasáhnout a ochraňovat rodinu. Z toho nás tímto postupem sociální pracovnice vyšachovali.

Nelze se bránit proti něčemu, když o nebezpečí vůbec nic nevíte, vůbec nic ani netušíte.

A protože záměrem bylo tmelit sourozeneckou skupinu, tedy tmelit děti, které odejdou s matkou, proto se otce dětí sociální pracovnice nikdy na nic neptali, nic nezjišťovali, úplně jej ignorovali.

A ten nesmyslný návrh u soudu, tu kolosální kravinu nechali beze změny.

Nikde o velikém díle otce rodiny, o jeho úspěších, o rodinné firmě, zázemí pro všechny, o tom všem, co pro rodinu a děti vytvořil, nenajdeme ani slovo. Přitom toho vytvořil neobvykle mnoho.

Nic kladného o něm neuvedli a to dokonce i přesto, že věděli, že otec chce děti do výchovy, že bude žádat testy na vhodnost rodiče. Ale o tom, jaký je, co zná a umí, co dokázal, o tom nikde ani slovo.

Protože by mohl být úspěšný, tak se sociální pracovnice rozhodli otce z možností vychovávat dcery předem vyloučit.

Toho dosáhli tím, že soudu uvedli, že otec prý odvrhl dítě, zatím co matka by nikdy dítě neodvrhla.

Přitom se mnou o tomto nikdy nejednali, nikdy takové obvinění nikde nezaznělo, nikdy se nic takového neřešilo, tak jsem se ani nemohl proti tomu křivému nařčení, proti té pomluvě, proti tomuto křivému obvinění bránit.

Na základě tohoto podvodu od sociálního odboru byl otec z možností vychovávat dcery vyloučen. To přece takto všechno uvádí krajská zpráva a vy se s ní ztotožňujete.

Proto se nikdy jak se kdo podílel, jak se kdo staral – neřešilo.

A protože sociální odbor věděl, že rozbitím rodiny přijde matka o jedno dítě, o Jakuba, tak jemu nikdo nic neříkal, jeho se nikdo na nic neptal, on se k ničemu nemohl vyjadřovat, o něm nikde není ani zmínka. Brutální odkopnutí dítěte matkou, které se stalo více jak měsíc, před rozhodnutím soudu o děti, se soudu zatajilo. A za toto odporné dílo matky vůči vlastní rodině, vůči vlastním dětem,

ale hlavně vůči Jakubovi byla nakonec matka dětí sociálními pracovnicemi ještě pochválena, že prý matce se podařilo stmelit sourozeneckou skupinu.

To píše krajská zpráva a vy se s tím ztotožňujete a vy to vidíte jako správný postup úředníků.

Takto to mohu dále šířit, neb tak to je.

Máme krajskou právu, mám vaše vyjádření a víme přesně, co a jak se stalo.

Ale stalo se, je nezpochybnitelné – Otec nikdy nikoho neodvrhl.

Matka brutálně a bez vysvětlení, jen tak odvrhla jedno dítě, Jakuba.

Tím definitivně a na věky zničila sourozeneckou skupinu. A protože ji na dětech nezáleží, už více jak 5 let syna Jakuba neviděla. Ten způsob rozbití rodiny a způsob odvrhnutí dítěte matkou a sourozenci vyvolalo celoživotní nenávist mezi sourozenci i mezi dětmi a rodiči.

A protože nelze brát vážně, že důvodem rozbití rodiny, že odkopnutím dítěte není tmelení sourozenecké skupiny, tak se nutí mé děti o otci lhát, pomlouvat jej, aby se vysvětlilo, proč přišly o otce podnikatele, o rodinnou firmu, o značný majetek. Proto úředníci šíří o mě pomluvy a lži, jak já nezvládl výchovu Tomáše, jak já se choval špatně k Tomášovi, jak jen já měl problémy s Tomášem.

Toho, jak já prý škodil Tomášovi je půl krajské zprávy. Přitom tam není uveden a nikdy ani nezazněl ani jeden jediný důvod, čím já bych ho poškodil. Nikdy se ani nic takového neřešilo.

Opět ta pomluva a lež vznikla tajně na sociálním odboru, mě se opět na nic neptali a opět tu pomluvu a lež, tu křivou výpověď o mě dále šíří. Včetně vás. Vy také s tímto jednáním úředníků souhlasíte.

Přitom Tomáš byl v lednu 2009, tedy už dva roky po rozbití rodiny z důvodů nebývalé brutality a týrání otce soudně trestaný. Máme návrh soudu, Tomášovo vyjádření, i rozsudek, který to dokládá. Mám i zvukové nahrávky od soudu, které to také dokládají.

Po tomto všem, vy, tedy zástupce ombudsmana zastáváte názor, že rozbitím rodiny a odkopnutím jednoho dítěte matka tmelila sourozeneckou skupinu a jinak než rozbitím rodiny to nešlo.

V krajské zprávě se přímo píše: Matce se podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Takže to „tmelení sourozenecké skupiny“ co prováděla matka za vydatné podpory sociálních pracovníků je oficiální a jediný důvod rozpadu naší rodiny.

To potvrdila zástupkyně ombudsmana. Potvrdila jste krajskou zprávu, a žádný jiný důvod jste neuvedla. A považujete za správné, že jsem byl vyloučen z možností vychovávat dcery, protože jsem prý odvrhl dítě. A matka by dítě nikdy neodvrhala. I toto jsou závěry zástupkyně ombudsmana.

Takže takto to mohu zveřejňovat. To je výsledkem vašeho šetření. Nic ve zlém, ale pokud máte takové závěry, tak klidně mohu ty články nazvat -  Zástupkyně ombudsmana se zbláznila.

Protože jsou to nebetyčné kraviny. To je jasné jako facka i malému dítěti.

Výsledky vašeho šetření mě prostě k takovým názvům opravňují. A případný spor, případné šetření mi musí dát za pravdu.

Odkopnutí dítěte prostě není tmelení sourozenců. A to mé vyloučení mě z možností vychovávání dcer je podvod, nesmysl, lež, křivá výpověď … stvořená na sociálním odboru. A jak vidíte, pořád se to šíří. Ale to je trestný čin. Pokud vy se s tím ztotožňujete, podporujete, a vlastně z titulu vašeho postavení kryjete trestný čin. Ono to dokonce několik trestný činů. Ale tím vás nebudu zatěžovat.

Ale ještě měsíc počkám, zda budete či nebudete reagovat na tento dopis. Je to vaše věc. Ale pokud máte takové totálně nesmyslné závěry, je to vizitka vaše, je to vizitka úřadu ombudsmana. Ne moje.

Proto vám to ještě takto píšu. Více už pro vás udělat nemohu. Je na vás, zda a jak budete reagovat.

Já odpověď od vás mám a mně už to stačí. Mě šlo hlavně o to, abych měl důkaz, že o všem víte.

A to nelze popřít. Nejenže všechno víte, ale s jednáním úředníků se ztotožňujete.

Jiří Klušák   25. 1.  2013
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, soudní znalci, ambulantní doktoři, advokáti


Strůjce a koordinátor mé likvidace, ochránce úřednic:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákonné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Bezcharakterní ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Vyčůraní doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,


Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízenímzatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už máme září 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop