www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


JUDr. Pavel Varvařovský

Já, Jiří Klušák úřad ombudsmana veřejně obvinil ze zneužívání svého postavení k podvodům, k zatajování důkazů, k vyrábění falzů, k ignorování faktů, z pomlouvání a z křivých obvinění, a to všechno napáchali jenom proto, aby takto kryli úřednické zločiny na rodině, na dětech - a jejich šéf, JUDr. Pavel Varvařovský na to vůbec nic. 

 


Píše, že prý moje výhrady se týkají postupu pracovnic odboru sociálních věcí .....
Ale ale pane JUDře Varvařovský, co to na mě zkoušíte?

Já neměl výhrady.

Já podal stížnost na RNDr. Jitku Seitlovou, na vaší zástupkyni.

Nejde o to, zda něco považuji za lživé a neobjektivní, o tom to nebylo.

Já vám poslal a doložil, já vám přesně napsal toto:

Na základě šetření mého případu vaším úřadem jsem získal velké množství důkazů o tom, že váš úřad podvádí a to proto, aby kryl nezákonné, zločinné postupy úředníků proti rodinám, aby tím kryl úřednické zločiny proti dětem.

Pro krytí zločinů úředníků vůči občanům, vůči dětem úřad ombudsmana neváhal dokonce ignorovat nezvratné důkazy, ignorovat dokumenty vzniklé na sociálním odboru a na krajském úřadu. Usvědčující fakta z nich jste si účelově nahradili vlastními falzy, abyste tímto zamaskovali zločiny úředníků proti rodině, zločiny úředníků proti dětem. ......

 

Na takové a dokonce veřejné obvinění existovaly jen dvě možnosti:
Vše vysvětlit, tedy vyvrátit, a Klušáka zavřít, až zčerná.
Nebo se na odpověď vykašlat a z úřadu utéci.
Jak víme, konala se ta druhá možnost.

Až po více jak roce a půl, až když dokonce JUDr. Pavel Varvařovský už rok nebyl ombudsmanem, mi přišla tato odpověď na moje stížnost na ně. Samozřejmě - antidatována.

Závěr dopisu jen podtrhuje tu zrůdnost, jakou se tento úřad chová k občanům této země. A tu ubohost občana s tím něco udělat.Proto přesně taková odpověď spolehlivě dožene adresáta do tak zoufalé situace, že hranice mezi životem a smrtí není žádná.

Vážený pane Klušáku, po opakovaném přezkoumání Vašeho podnětu musím trvat na závěrech mé bývalé zástupkyně.

A jste v řiti. 
protože ani netušíte, na čem trvá, co vlastně platí.

Přece přišla s úplně jiným vysvětlením důvodů rozbití rodiny. 
To znamená - že to před tím neplatí, když přišla s něčím jiným?
Nebo že platí obojí ... Ale to zcela odporuje platnému návrhu soudu. 
Přece nemůže platit důvod rozbití rodiny, který se nikdy u sociálního odboru ale ani u soudu ani nezmiňoval. Nikdy neřešil, není tedy k němu popis ale ani vyjádření od nikoho.
A přesto má platit?

Uvědomte si podstatu takového tvrzení.

Úřad ombudsmana nevychází z toho, že za Tomášem chodili tajně. 
Úřad ombudsmana vychází z toho, že prý to někdo tvrdil.
Ale přitom ani nevíme, kdo to tvrdil. A nikdy se to s nikým ani neřešilo.
Takže je prakticky jistota, že se to ani nestalo, když nemáme ani jednoho, který by to potvrdil.

A jak vidíte, ani to úřadu ombudsmana nevadí.
Věděli, že si musí vymyslet jiný důvod, tak si ho vymysleli.

Takto si na úřadu ombudsmana představují právo a zákonný postup?  
Když se odhalí úřednický zločin na dětech, tak se podvodné části vyjmou a dodají se tam úplně jiné a hned se to uzavře, aby s tím nešlo nic dělat?

A už jste jen kousek od sebevraždy, protože nemáte šanci se tomu zločinnému spolčení, těm podvodům a křivým obviněním vzepřít.
Protože - už jste zase odkopnutý, už je zase hotovo.


Dle úřadu ombudsmana platí návrh soudu. 
Ale platí i krajské závěry, které ale návrhu soudu zcela odporují.
A platí i zcela nový důvod, vymyšlený na úřadu ombudsmana, přesto že i to si odporuje s tím předchozím.
A jak vidíte, to úřadu ombudsmana vůbec nevadí a už mají hotovo.


Závěr:
Nejen pro
RNDr. Jitku Seitlovou, zástupkyni veřejného ochránce práv ČR, 
ale i pro JUDr. Pavla Varvařovského, veřejného ochránce práv ČR
na věky platí,

že matka rozbila rodinu jenom k vůli Tomášovi, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu.
že otec odvrhl dítě, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla.
A že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Z toho lze vyvodit jediný závěr.
Na úřadu ombudsmana se podvádí, likvidují důkazy, vyrábí falza, aby se tímto zločinným způsobem kryly zločiny na rodinách, zločiny na dětech.

Nutit otce v rodině, děti, příbuzné a známé aby přijali, že matce se rozboitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, to je zrůdnost. A pokud toto tvrdí a už nadvakrát úřad ombudsnmana, o to je to zrůdnější.

Pak na tom úřadě nejsou ochránci práv, ale lidé morálně zcela padlí, kteří se neštítí ze svých postů krýt dokonce ani ty nejzrůdnější úřednické zločiny na dětech. 

Můj případ a jejich odpovědi je dostatečně ze zneužití postů na úřadu ombudsmana usvědčují.

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop