www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Složka jako příloha ke stížnosti na ombudsmana

JUDr. Pavel Varvařovský, obdržel tuto moji zprávu jak v elektronické podobě tak i vytištěnou. V ní jemu, ale i veřejnosti popisuji, jak jeho úřad v mém případě podváděl, jak likvidoval důkazy, jak vyráběl falza, jak se dopouštěl pomluv, křivého obvinění, jak ignorovali fakta, jak podporovali tyrana a tyranii a to všechno, aby takovým postupem z toho úřadu

kryli úřednické zločiny na mé rodině, na mých dětech.

 

*********************

 

VOP - propaganda a realita

 

U veřejného ochránce práv předpokládám, že znají práva, když je ochraňují. Proto jsem i tento úřad požádal o pomoc.
Neměli hledat pravdu. Měli prošetřit postupy úředníků a kontrol.
A posoudit nečinnost policie a státních zástupců.
A případně navrhnout další postupy. Tak by to mělo být.
Právo přece není moje, jeho, jejich, pro každého jinačí. Zákony, ústava, lidská práva přece neplatí jen pro některé, anebo jen někdy. A když se svých práv občan nemůže u úředníků, policie a státních zástupců domoci, když z titulu své moci vás úředníci, policie a státní zástupci záměrně poškozují, šikanují, diskriminují, ponižují, když zneužívají svého úřadu i pracovního zařazení, když si neplní ani své základní povinnosti, prostě když se chovají jako nadlidé pro které nic neplatí, pak úřad ombudsmana je tu přesně pro takové situace. Kontroluje postup úředníků, zda nabyla porušena něčí, nějaká práva, zda bylo postupováno v souladu se zákonem.


Náš případ je příliš jednoduchý, jednoznačný, a je podpořen velikým množstvím důkazů. Není možné se mýlit.
Lze jen podvádět a lhát, ničit důkazy a vyrábět falza. A ještě ze svého pracovního zařazení se tvářit, jak je všechno v pořádku. Ale když takto falešně postupuje dokonce i úřad ombudsmana a to proto, aby kryl zločiny úředníků proti rodině, zločiny proti dětem, pak to znamená jediné. V této zemi není nikdo, kdo by zde chránil rodinu, kdo by zde chránil děti. Žijeme ve státě, který ovládají zločinečtí úředníci a jim sloužící policie a státní zástupci. A to všechno kryje i úřad ombudsmana.
Můj případ je toho důkazem.


Jmenuji se Jiří Klušák a popisuji zde již v padesátém šestém díle svůj vlastní příběh.


Budu uvádět termín „úřad ombudsmana“, neb můj případ neřešil přímo ten nejvyšší, ale z jeho pověření jeho zástupkyně. Z celé ombudsmanské odpovědi vytáhnu čtyři věty:


K vyřízení vaší stížnosti Krajským úřadem Vysočina z prosince 2011 nemám připomínky, mé závěry jsou totožné.

Shrnuji tedy, že jsem nezjistila, že by byl OSPOD vůči vám zaujatý a stranil matce
Neshledala jsem tedy prostor, pro svůj zásah.
… Vás upozorňuji, že na Vaše případná doplnění, jež se budou týkat postupu OSPOD v roce 2007 a násl. postupu orgánů činných v trestném řízení nebude reagováno.


Na základě tohoto vyjádření úřadu ombudsmana já mohu tvrdit:
Úřad ombudsmana podvádí a lže, aby tímto podvodným jednáním, kryl úředníky sociálního odboru Moravské Budějovice, kteří v mém případě páchali zločiny proti rodině a proti dětem.
Úřad ombudsmana kryje podvody a lži Krajské kontroly Kraje Vysočina.


A protože mám o tom všem dost a nezvratných důkazů, má povinnost je jediná. Úřad ombudsmana jsem již písemně upozornil, že za 14 dní se osobně dostavím na jejich úřad, abych z výše jmenovaných důvodů vyzval ombudsmana k odstoupení. Co také jiného, když ten úřad tolik podvádí?
Ta obhajoba podvodů a lží napáchané úřeníky na naší rodině, na dětech od úřadu ombudsmana je tak bizardní, že to ten úřad dokonce zesměšňuje.
Pokud úřad ombudsmana nerozezná ani zločiny proti rodinám, zločiny proti dětem, týrání, týrání dítěte, porušování základních lidských práv a to dokonce v několika bodech, diskriminaci …. pokud se takový úřad zcela staví za krutého a dlouhodobého tyrana celé rodiny …. pokud toto všechno úřadu ombudsmana nestojí ani za prošetření …. přitom nic z mého neoznačil za lež, nepravdu, že se tak nestalo ... pak jeho závěry jsou jenom zneužitím úřadu pro ochranu zločinných úředníků, krajské kontroly a jsou krytím nečinnosti policie a státních zástupců.


Úřad ombudsmana klesl tak hluboko, že dokonce nezvratné důkazy smetl ze stolu. 
A místo nich si do příběhu dodal úplně jiné důvody pro obhájení zločinných úředníků.


Na co je nám takový úřad, který dokonce chrání zločinné úředníky před občany? 
Pokud má zůstat občanům naděje, že úřad ombudsmana je na straně práva, měl by nejméně jeho šéf odstoupit. A ti, co prováděli šetření v mém případě, ti by se měli ze svého jidášského díla zodpovídat.
Důkazů proti nim je více jak dost. Většinu jich uvedu v tomto článku.

Co posuzoval ombudsman, to je popsané v minulém článku. Takže nyní jen ten základ: 
Doložil jsem jim stejně tak jako před tím krajské kontrole, policii, policejnímu ředitelství okresnímu i krajskému státnímu zastupitelství,
že sociální odbor Moravské Budějovice, aniž by měli důvod, aniž by to kdy vysvětlili, tak zneužili špatný duševní stav mé manželky a tajně pronikli do naší rodiny.
Na základě podvodu, pomluv a lží úředníci okamžitě započali rozkladný proces v naší rodině. Přede mnou vše tajili a k tajení mi všeho naváděli i moje děti, dokonce prvňáčka. Když jsem se po více jak 10 dnech o jejich díle dozvěděl, okamžitě mě úředníci od dění v mé rodině izolovali a ještě před soudním jednáním mě tajně na základě dalších pomluv, lží a podvodů z možností vychovávat děti předem a zcela vyloučili.


Jak zjistilo krajské šetření, úředníci rodinu rozbili kvůli plnoletému synovi Tomášovi. Úředníci při tomto aktu pro Tomáše donutili duševně nemocnou matku, aby jen tak a nebývale krutě odkopla syna Jakuba. A dokonce donutili i naše děti, dcery, dokonce prvňáčka, aby i ony odkoply sourozence Jakuba.
Toto provedl v naší rodině sociální odbor Moravské Budějovice proto, aby se prý tmelila sourozenecká skupina, aby se začlenil plnoletý Tomáš. A prý pro to, aby se neplnoletým dcerám bez Tomáše narušoval mravní vývoj. To zjistilo krajské šetření.


O těchto závěrech nelze pochybovat a kór, když se s nimi stotožňuje i úřad ombudsmana.


Problém je v tom, že všichni ti vyšetřovatelé postupu úředníků, tedy kontroly, policie, státní zástupci tvrdí, že je to takto v pořádku. Že úředníci postupovali správně, že nic špatného natož pak nezákonného neudělali.
A nyní to tvrdí už i úřad ombudsmana.
Je možné, že by všichni tito jmenovaní neznali ani základní lidská práva?


Úředníci tajně pronikli do mé rodiny. Aniž by k tomu měli důvod, aniž by to kdy dokázali vysvětlit. Mě označili za formálního, za odstěhovaného. Takže jim bylo jasné, že o ničem nemám ani ponětí. Přece jsem byl odstěhovaný, formální. 
Ale všechno to byla lež, byla to pomluva, je to podvod.
Já byl celá léta a pořád doma, neb doma podnikám. Nepřetržitě. A na celý úvazek. A už od roku 1991. Já jsem byl pořád doma a pořád jsem doma pracoval v rodinné firmě, pořád a všechno pro rodinu.¨


LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Hlava druhá, Lidská práva a základní svobody. Oddíl první, Základní lidská práva a svobody
Článek 7  (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.
Článek 10  (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
Článek 32  (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona.

A ještě citace z webu ministerstva práce a sociálních věcí:
Listina základních práv a svobod v článku 32 respektuje jeden ze základních principů fungování rodiny, a to právo a povinnost rodičů společně vychovávat a pečovat o děti, a pokud je toho třeba, požadovat pomoc.
Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to požádají anebo se o děti nemohou nebo nechtějí starat.


A co na to úřad ombudsmana?
Že prý to byla pomoc OSPOD podle zákona č. 359/1999 Sb. § 11.
Že jsou povinni poskytnout pomoc nebo radu rodiči případně nezletilému dítěti. Že postup úředníků je tedy jedna z forem pomoci."


Já jim vysvětluji, jak mi úředníci tajně zasáhli do soukromí a do rodinného života. Jaké hrůzy a s jakými důsledky nám, tedy i dětem napáchali.
A oni mi obecně vysvětlují zákon.
Manželka prý potřebovala od toho úřadu pomoc.
Přitom nikde není vysvětleno, nikdo neví, o jakou pomoc vlastně požádala, s čím ji tedy pomáhali? 
Když není nikde ta úřednická pomoc popsaná, tak takový akt MUSÍ vždy znamenat neoprávněné zasahování do soukromého a rodinného života. Přece úředníci tím aktem již zahájili rozpad naší rodiny. A když otec rodiny nemá o ničem ani ponětí, tak to musí být neoprávněný zásah do soukromí, tak to musí být neoprávněný zásah do rodiny. 
Na mě se snad také vztahuje ústava a práva z ní vyplývající. Nemohou skákat jen podle jednoho rodiče, jen jednomu pomáhat, když druhý rodič o ničem nemá ani ponětí. 
Sociální odbor snad ví, že v rodině rozhodují oba rodiče. Společně.


Jak je vidět, nikdo neví, jaký servis ji vlastně sociální odbor poskytl. A přesto si úřad ombudsmana dovolí tvrdit, že je postup sociálního odboru v pořádku.
Jak to může posoudit, jak to může tvrdit, když neví, když ani netuší, o jakou pomoc či radu šlo? To přece nelze.

 

Manželka na sociálním odboru uvedla, že manžel je odstěhovaný a jen formální.
Takže z mé strany žádné problémy nemohli být.
Co jim oznámila tak úděsnýho, že ji sociální pracovníci okamžitě pomáhali s návrhem soudu na rozbití rodiny a ihned jej odeslali soudu? 
Co jim prozradila tak úděsnýho, že sociální pracovníci jako nejlepší řešení pro rodinu a pro děti zvolili okamžité a nekompromisní rozbití rodiny? A dokonce dovedli neplnoleté děti k odvržení sourozence? 
To chci vědět. Už 6 let po tom pátrám. A ani úřad ombudsmana na to neodpověděl.
Já byl přece odstěhovaný a jen formální .... tak proč matka odkopla dítě jako prašivinu?
Přece to byla moje manželka, moje děti, moje rodina a tak mám snad právo na vysvětlení té pomoci.
A úředníci mají povinnost mi odpovědět.

Zde je odkaz na celý ten slavný návrh soudu, který vznikl tajně na sociálním odboru Moravské Budějovice. A který oni ihned odeslali soudu.
Skuste sami podumat, jaký měla naše rodina problém a jaká tedy byla ta pomoc sociálního odboru mé rodině a mým dětem? To je přece posláním a hlavním úkolem sociálních odborů. Pomáhat rodině, pomáhat obnovovat narušené funkce rodiny.
A hájit práva dětí, hájit oprávněné zájmy dětí.
V čem tedy konkrétně tkví ta pomoc sociálního odboru Moravské Budějovice naší rodině a našim dětem v našem případě?
Co bylo za problémy a jaká byla ta úřednická pomoc?
http://www.klusak.info/ii-soud-o-deti/29-navrh-k-soudu.html

Při tomto úřednickém aktu proti naší rodině bylo porušeno několik základních lidských práv. Jak je možné, že to úřad ombudsmana nepoznal? Jak je možné, že úřad ombudsmana dokonce ani netuší, jaké jsou základní úkoly, základní povinnosti úředníků sociálně právní ochrany dětí?


Základní povinnosti úředníků sociálně právní ochrany dětí vymezuje
Předpis č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí:
(1) Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
d)
zabezpečení náhradního rodinného prostředí ….. tento bod se nás netýká.


Jak je zjevné i z tohoto, úřad ombudsmana nechrání dokonce ani právo dětí, ale úřednické zločince, kteří se dopouštějí zločinů vůči rodině, zločinů vůči dětem.
Přece hned tři body z předpisů úředníci brutálně porušili:

aPříznivý vývoj a řádná výchova– úředníci naváděli děti k pomluvám a ke lhaní o otci a vedli je k šíření těchto pomluv. A k zatajování mi skutečností o rozpadu rodiny. Učili mé děti podvádět a lhát. Vedli děti k nenávisti k otci, neb neustále mě prezentojí pouze negativně a pořád na mě všechno svádí. A to se plně projevilo při soudu o Vendulku. To byla neuvěřitelná lavina hnusů, lží a pomluv od dětí na otce, jako bych byl ten nejhorší vyvrhel. Když jsem později chtěl do těch výpovědí dětí na otce pro soud alespoň nahlédnout, tak mi to úředníci sociálního odboru Rosice nedovolili. Že prý to není v zájmu dětí. Takto se chovají sociální pracovníci k našim dětem, takto je vedou k něnávisti k rodiči. Když odcházely, neměly proti mě vůbec nic. Ani to nejmenší. Odešli od otce, jako by jen jeli na výlet. Krajská zpráva to potvrzuje. A už po třech letech tolik hnusu od dětí na otce. Kdepak se to v nich vzalo? Kdo je k tomu navedl? Kdo je za to zodpovědný? To je ten příznivý vývoj a řádná výchova?


b – Zájem dětí – nejvyšší zájem dětí je mít rodinu, a v pořádku sourozeneckou skupinu. Nic důležitější pro děti není. Rodina. A sourozenci. A využívat hodnoty, které rodiče zkušenostmi a věkem nabyly. A mít možnost se na tom všem podílet, těžit z toho, co rodiče za život vytvořili.
Ale tímto aktem se rodina rozbila a totálně se zdevastovala sourozenecká skupina. Přitom ještě mým neplnoletým dětem, dokonce prvňáčkovi úřednici vtloukali do hlavy, jak odkopnutím sourozence Jakuba budou tmelit sourozeneckou skupinu. A že by matka nikdy neodvrhla dítě, zatím co otec dítě odvrhl. Toto do nich hustili. I toto uvádí krajská zpráva.


c – Rodina byla funkční - Rodiče nikdy neměli žádné hádky. Nikdy.
Po odchodu Tomáše v rodině nebyla ani jedna hádka. To Tomáš se pořád a čím dál brutálněji hádal a traumatizoval tím celou rodinu. Hádal se jen se mnou, protože ostatní se ho tolik báli, že před ním vždy utekli, schovali se. Já nemohl utéci, i když jsme se mu co nejvíce vyhýbat. Ale mnohdy jsem musel do střetu, neb jsem musel před ním chránit majetek či ostatní. V rodině bylo pětileté dítě a trvale bylo svědkem jeho běsnění. Trauma z toho si ponese po celý život. Co chcete dělat, když na vás sotva 17 letý synek řve, až poskakují hrnky na policích? Když vás před celou rodinou vydírá, když vám před celou rodinou vyhrožuje fyzickou likvidací? …. A když vám do toho a na plno řve pětiletá dcera? .... A další jsou strachy přikrčeni v koutě a ani nedutají? …. To už není žádná sranda. Tomáše řešili 3 psychologové, třídní učitel a nakonec z důvodů kruté tyranie proti otci byl i soudně trestán. Jak to, že o tom, jak brutálně se choval Tomáš k otci, není nikde ani písmenko? Přitom o jeho brutalitě vůči celé rodině je tolik důkazů a to dokonce i od soudu? To nikoho nezajímá? To není důležité? Tak co vlastně zajímá sociální odbor, jak chrání rodinu, děti? Přece o Tomášově krutosti a tyranii věděli a měli o tom plno důkazů. Ale nikde se o tom ani nezmínili, trvale ho kryli. Takto řeši sociální odbor týrání v rodině. Zcela podporují plnoletého krutého tyrana celé rodiny a společně s ním ještě do jeho oběti kopou. Trvale se vymýšlí, jak já se prý špatně choval k Tomášovi. Přitom nikde není uvedeno nic konkrétního, takže se ani není proti čemu bránit. Jsou jenom ty úřednické podvody a lži neb oni to tak potřebují, aby odůvodnili své zločiny proti rodině, zločiny proti dětem. Ale o jeho řádění je bezpočet důkazů. Jak to, že náš vztah sociální odbor prezentuje a dále šíří přesně naopak?


Jen se podívejte, jak sociální odbor zcela podporoval Tomáše.

Jako by je úkoloval, jako by mu sloužili. Přece pracují pro jeho začlenení do rodiny, on je u všeho zatím co mě úředníci všechno tají, mě od dění v mé rodině izolovali a z procesu zcela vyloučili. Ale Tomáš byl u všeho. Celá zpráva je jen o Tomášovi a o pronásledování mě, jak já se k němu prý choval špatně. Takovou má již soudem odhalený tyran podporu na sociálním odboru Moravské Budějovice ale i na sociálním odboru Rosice. Tam o něm také úplně všechno vědí a také jeho hrůzy proti rodině kryjí. Takto sociální odbory řeší týrání v rodině.
Krajská zpráva je plná důkazů o bezvýhradné úřednické poslušnosti a o trvalé podpoře tyrana celé rodiny. A o společném pronásledování jeho oběti. Přitom dokonce nikde nic vysvětlené, nic konkrétního, jenom obecné obviňování.
http://www.klusak.info/blog/495-krajska-zprava.html

Mezi rodiči nikdy žádné hádky nebyly neb bejvalka je duševně nemocná.
Ona se nehádala s nikým. Nikdo nikdy se nehádal s ní. Neexistuje jediný člověk, který by byl svědkem jakékoliv její hádky a s kýmkoliv. S duševně nemocným člověkem se prostě nedá hádat. To by snad mohli pochopit i úředníci.
S duševně nemocným člověkem se prostě nedá hádat.
Proto u nás řádné hádky mezi rodiči nebyly a ani nemohly být.
Přesto v tomto pořád úředníci podvádějí a lžou, neustále mě obviňují za nikdy nespecifikované hádky, jenom aby odůvodnili ty svoje zločiny proti rodině, proti dětem. A úředníci to moc dobře věděli. Proto jsme s úředníky nikdy nic takového neřešili a ani nemohli řešit. Proto mě předem z procesu vyloučili a do návrhu uvedli, že jsem jen formální, odstěhovaný. Takže z procesu vyloučili nejen otce rodiny, ale i duševně nemocnou matku. Proto použili takový důvod. Ten vylučuje cokoliv zjišťovat ohledně soužití a vztahů mezi rodiči. Otec je odstěhovaný, formální, takže už na základě tohoto návrhu bylo zřejmé, že děti dostane bejvalka. nemůže je přece dostat odstehovaný, formální otec. 
Přitom otec v ten čas o ničem neměl ani ponětí a na sociálním odboru už měli hotovo. Takto u nás funguje a takto pracuje sociální odbor Moravské Budějovice. Aniž by rodiče měli nějaký konflikt, hádku, aniž by otec rodiny něco tušil, tak úředníci už tajně začínají rozbíjet rodinu a o tom, kdo dostane děti už mají rozhodnuto. To jsou úředníci, co?

Nyní vám doložím, že zločiny napáchané úředníky proti naší rodině byly tak značné, že i úřad ombudsmana nezaváhal a i on se rozhodl podvádět a lhát, jenom aby ty zločiny úředníků zamaskoval. Cituji z jejich zprávy:
„Odchodem syna Tomáše ze společné domácnosti ke zklidnění vyhrocených a konfliktních vztahů v rodině nedošlo.“
Kde se vzala tato pomluva, kdo si ji vymyslel, kdo za tu lež, za ten podvod nese zodpovědnost?

Co se týče hádek v rodině, úřad ombudsmana má ode mne toto:


1. Zvukovou nahrávku od soudu, kde bejvalka u soudu vypovídá, že si na žádné hádky nepamatuje, že tedy žádné hádky u nás nebyly.
2. Zprávu z rodinné poradny. Tam jsme chodili od února do května 2007, tedy v době, kdy se obrátila o pomoc na OSPOD. (na sociální pracovníky se obrátila 11. dubna 2007.)
A cože se to dělo na těch terapiích, cože se to tedy dělo v naší rodině v době, kdy se obrátila na sociální odbor a úředníci se ji rozhodli pomáhat?
Nejen já, ale ani manželka jsme se o nějakých vyhrocených či dokonce konfliktních situacích nezmiňovali. Nebyli. Nic takového se tam neřešilo. Manželka dokonce vůbec nic proti mně neměla, nic proti mě neuvedla. Takže žádné konflikty, žádná vyhrocená situace. Vůbec nic v ten čas proti mně neměla. Vůbec žádný její problém se tam neřešil Já neměl co měnit, zlepšovat. A to jsme tam chodili od konce února 2007. A přesto se začátkem dubna a tajně obrátila na pomoc na sociální odbor. S čímpak, když nic proti mě neměla?
Na těch terapiích se řešilo, že ona nevaří, že ona nepoklízí, že ona se o nic nestará. I to jsem úřadu ombudsmana doložil, neb mám od té doktorky z těch terapií písemnou zprávu. A má ji i ombudsman. Takže i toto je nezvratný důkaz vlastně od obou rodičů, že žádné konflikty, vyhrocené situace nebyly. A je tam uvedeno, že manželka slíbila ve všem nápravu. Že mi tedy dala za pravdu, a ona se začne podílet, začne uklízet - a obědy se vyřešili objednávkou v družstvu. A ty se od 1. dubna i braly. Takže žádný problém a přesto, už 11. dubna tajně odchází na sociální odbor a prosí je o pomoc a nikdo neví o jakou a ani jak ji pomáhali.
3. Návrh soudu - manželka šla na sociální odbor a tam vypověděla, že jsem se odstěhoval, že manželství je jen formální. I takové prohlášení v návrhu soudu konflikty či vyhrocvcené situace manželů vylučují.
Ten důvod ale není náhoda, omyl. To je záměr. Když potřebovali rozbít rodinu a žádný důvod neměli, tak si tento vymysleli, mě ihned odstranili, ale odstranili i manželku a o všechno už se sami postarali. To je zřejmě ta pomoc. Slíbili ji, že když takový návrh pošle soudu, že už se v celém tom úřednickém procesu ale i u soudu o všechno postarají. Že ona bez bez problému dostane děti, otec se z procesu vyloučí a na něj už se něco špatného hodí.
4. Byl tam s ní i Tomáš, ale ani od něj nemohou úředníci o nějakých hádkách nic vědět a ani nemohou. Tomáš už rok u nás nebydlel, takže nemohl o vztahu rodičů nic vypovídat.
5. Mě se úředníci na nic neptali, tedy ani na nějaké hádky, konflikty …. Mě od dění v rodině izolovali a zcela z možností výchovy dětí vyloučili, jak dokládá krajské šetření.
6. Stejně tak se choval i soudce. Nic, tedy ani žádné konflikty, hádky se tam nezmiňovali, na nic takového se nás nikdo neptal. Vztah mezi rodiči, co kdo dělal, zná, umí, jak se kdo choval, staral .... z toho se tam vůbec nic neřešilo. To se nikdy ani nezmiňovalo. Proto v rozsudku o děti není o ničem takovém ani slovo. Natož pak o nějakých hádkách, vyhrocených situacích, či dokonce o konfliktech ....
7. Krajská zpráva, která toto všechno prošetřovala taktéž žádné hádky, žádné konflikty nezmiňuje. Podle nich se rodina rozpadla, aby se prý obnovila sourozenecká skupina.

Jak zjevné, úřad ombudsmana má nadbytek nezvratných důkazů o tom, že u nás žádné hádky mezi rodiči nebyly. Nikde není žádná konkrétní hádka zmiňována, popisovaná. To je také fakt.

 

Když nikde není nic o hádkách, když nikde není žádný konflikt popsaný, tak jej přece nelze ani posuzovat a nelze ani označit viníka a míru zavinění. To prostě nelze, když se o konfliktu vůbec nic neví. To musí vědět i úřad ombudsmana.

A co s tím vším, co s pravdou udělal úřad ombudsmana?
Úřad ombudsmana si do toho tak zásadního úřednického úkonu jen tak dodal, že prý u nás docházelo k značným konfliktům, do kterých prý byli zapojováni i ostatní rodinní příslušníci.
Toto už není ani lež, pomluva, podvod – to už je čistokrevná prasárna od úřadu ombudsmana
Protože přesto že žádné konflikty neexistovali, přesto že nikde není žádná híádka blížeji popsaná, tak přesto je úřad ombudsmana dokázal uvést jako hlavní a vlastně jediný důvod rozbití rodiny.
A ještě to zaonačil tak šikovně, že si konfliktní situace nejenže vymyslel, ale to dokonce tak chytře, že to má působit, jako že já můžu za ty konflikty, že já mohu za vyhrocené situace.
A proto jsem já zodpovědný za rozpad rodiny. Přesto že žádný konflikt nikdo nikde nepotvrzuje a ani nepopisuje, tak viník je jim naprosto jasný. Takto pracuje úřad ombudsmana. Nevadí, že nic není. Tak si  jen tak něco vymyslí a hned to hodí na občana a takto vyřizuje jeho stížnost.

 

A jdeme dál.
Všechny ty nezvratné a usvědčující důkazy si úřad ombudsmana jen tak smetl ze stolu.
I důvody rozbití rodiny. A do případu si jen tak dosadil svůj důvod, aby ze svého postu ochránil zločiny úředníků páchané proti rodině, proti dětem.
Jako důvod rozbití rodiny, jako jediný důvod úřad ombudsmana uvedl toto:
"Matce a sourozencům jste zakázal s Tomášem styk, což bylo nakonec pro matku impulsem k podání návrhu na rozvod."
A je to.
Duševně nemocná matka si chodila kdy chtěla a kam chtěla. Jen co u Lojdů se navysedávala a nažvatlala o tom, kolik udělá práce. To bylo hodin a hodin, co se o práci namluvila. Jak to doma vypadalo, to je také dostatečně známé, ty fotky z bydlení viděl a má i úřad ombudsmana. Ona mohla z plna hrdla vykecávat, neb věděla, že já se o všechno postarám. Včetně prvňáčka. A nikdy s tím nebyly problémy. U nás nebyly hádky. Ona se pořád chlubila a já pořád pracoval.
Za Tomášem si také chodila, kdy chtěla. Přece u všeho s Tomášem byla.
Dokonce u Tomáše i spala, zatím co já se doma staral o podnikání i o prvňáčka.
A opět - žádný problém to nebyl. Kdyby u něj bydlela týden, tak by u něj bydlela týden. 
A vůbec nic by se nedělo.


Jak zoufale se mě snaží úřad ombudsmana alespoň nějak obvinit, vysvětlím ještě takto:
Tehdy do Moravských Budějovic jezdila bejvalka denně do práce. A domů se vracela, kdy chtěla. Nepravidelně. Někdy ve tři, někdy v pět, někdy o půl sedmé. Mě nikdy nic nehlásila. Buďto přijela anebo nepřijela. Já byl doma, já se o všechno vždycky postaral. A kousek od jejího pracoviště a také kousek od autobusového nádraží bydlel Tomáš. Takže to k němu měla skutečně jen pár metrů. Tak co by ji bránilo se s ním setkat? Nic. Ani by ji v tom nešlo zabránit, leda že bych ji trvale doprovázel. Ale to je přece absolutní nesmysl, dokonce prakticky neproveditelný. A oni si ten nereálný výmysl klidně použijí jako důvod rozbití rodiny. 
Není vám divné, aby matka čtyř dětí a z toho jsou dvě neplnoleté, ona sama se základním vzděláním a vždy jen s minimální mzdou, která má doma manžela podnikatele a rodinnou firmu a značný majetek, která je v kontaktu se všemi dětmi, aby se rozvedla, protože se prý nemůže stýkat se synem? Ale přitom s nim byla pořád, přece i na sociálním odboru s ním byla. Přitom je jasné, že pokud odejde, přijde o syna a rozbije sourozeneckou skupinu. To je normální? Tomu přece nemůže uvěřit ani slabomyslný člověk. Matka, která jen tak odkopne syna Jakuba, jen tak rozbije rodinu z důvodů, že prý nemůže být se synem Tomášem, přitom s oběma byla pořád ….


Chaaaa cháááááááááá. ¨


Pokud by to skutečně řekla, pak taková matka to ani nemůže mít v hlavě v pořádku.
Ale oni si to úředníci na nás jen vymysleli, a hodili to na ni. Přece byla s Tomášem pořád a u všeho. Zatímco ona na sociálním odboru s Tomášem srdceryvně líčí, jak nemůže být s Tomášem, jak já jsem prý odstěhovaný a jen formální, jak by prý nikdy neodvrhla dítě .... 
Tak já se v tu dobu doma staral o prvňáčka a sám jsme dřel v rodinné firmě, aby se manželka a děti měli lépe. A ani jsem netušil, co za podraz na mě a na Jakuba s úředníky chystají.


Tady vidíte, jakých primitivních podvodů se úřad ombudsmana dopouští.

Takto si úřad ombudsmana vyrábí falešné alibi jenom proto, aby zamaskoval zločiny úředníků vůči rodině, zločiny úředníků vůči dětem.

A protože si úřad ombudsmana jen tak „vynalezl“ úplně jiný důvod rozpadu rodiny, už z toho je zjevné, že sociální odbor ale i krajská kontrola museli tak silně podvádět a museli tak silně lhát, že úřad ombudsmana musel ty jejich důvody nenápadně odstranit a nahradit je úplně jiným důvodem.
Takto se to dělá.
Likvidují se nezvratné důkazy a dodávají se do již dávno skončeného úředního procesu vlastní falza.


Úřad ombudsmana moc dobře ví, že úředníci skutečně jen tak rozbili naši rodinu na základě podvodů, pomluv a lží. Že zneužili špatný duševní stav matky, a otce od dění v rodině izolovali a pak si dělali, co potřebovali. Přece rodina se rozpadla kvůli plnoletému Tomášovi. Věděli, že má v Lukovanech domek a potřebovali se postarat o Tomáše, neb končil gympl a neměl kam jít. Proto se úředníci tak chovali a proto nejde nic vysvětlit.


Úřad ombudsmana moc dobře ví, že i krajská kontrola podváděla a lhala, že si krajská kontrola všechno jen vymyslela, aby tím chránila úřednické zločince.
Na konci článku uvedu celou zprávu od úřadu ombudsmana a uvidíte, že:

Najednou jsem nebyl odstěhovaný, formální.
Najedou se netmelila sourozenecká skupina.
Najednou se nezmiňuje ani odvrhnutí Tomáše.


Všechno to byly tak monstrózní úřednické podvody, že je úřad ombudsmana musel v tichosti odstranit.

 

Ty zásadní důkazy, na kterém je celý úřednický úkon postaven, si úřad ombudsmana jen tak odstranil.

O nich už v jeho zprávě nenajdete ani slovo.

Přitom to tvrzení úředníků mělo zcela fatální důsledky pro moji rodinu, pro mé děti, pro mě.

 

A když to všechno bylo vymyšleno a je to takový podvod, že úřad ombudsmana to musel smést ze stolu ….

to už musel k tomu mít hodně velký důvod, když i takový úřad tak mocně podvádí ve prospěch zločinných úředníků.

 

A tak si úřad ombudsmana vymyslel novou kravinu, jen aby měl čím zakrýt zločiny úředníků vůči rodině, vůči dětem. A aby tím zamaskoval podvody Krajského kontrolního úřadu Kraje Vysočina. A hned si to uzavřel větou - "Vás upozorňuji, že na Vaše případná doplnění, jež se budou týkat postupu OSPOD v roce 2007 a násl. postupu orgánů činných v trestném řízení nebude reagováno".


Mají takovou moc a takovou drzost, že je jim jedno, jakou lež, pomluvu, jaký podvod spáchají. Jen je potřeba si něco vymyslet. Cokoliv. Klušák už nebude mít šanci s tím něco udělat, neb na něj už nebudeme reagovat. Takto s občany zachází úřad ombudsmana, takto řeší zločiny páchané úředníky na jeho rodině, na jeho dětech. Z takového postupu lze udělat jediný závěr. Tímto se úřad ombudsmana na těch zločinech sám aktivně podílí a z titulu svého úřadu ty úřednické zločince kryje.


Přece celý ten úřednický akt začal a byl dokončen z důvodů, že prý jsme se odstěhoval, že prý jsem jen formální. A nešlo s tím nic dělat, neb mě od všeho izolovali, aby si to sociální odbor bez problému protlačil přes soud. 
Ale krajské šetření o tři roky později zjistilo, že je to kravina a tak ten důvod vymazala a dodala si tam úplně jiný důvod. Že prý rodina se rozpadla, protože matka tmelila sourozeneckou skupinu.
A úřad ombudsmana se také na těch podvodech aktivně podílí. Ten, když zjistil, že je to také už neudržitelná kravina, tak ten krajský důvod vymazal a dodal si tam nový, že prý doma jsme měli vyhrocené situace, prý se hádala celá rodina.
Takto si klidně podvádí a falšuje důkazy i úřad ombudsmamna.


Celý proces začal a rodina se rozbila, protože jsem perý byl jen formální, odstěhovaný.
Krajské šetření tvrdí, že se rodina rozbila, neb matka chtěla tmelit sourozeneckou skupinu. 
Ale úřad ombudsmana tvrdí, že rodina se rozbila, neb u nás byly konflikty.
Takto si se mnou a s mou žádostí o pomoc úřad ombudsmana jen vytřel zadek.
A prý - Veřejná ochránce práv. Chaaaa cháááááááááááááá.
Veřejný podvodník, to jo.
Když je pravda jedno, pak přece nemůže být pravda to druhé, a už vůbec ne to třetí.
Přece každý tvrdí něco úplně jiného. Co je tedy pravda a co je nesmysl? A tyto šílenosti úřad ombudsmana ještě korunuje blábolem, že k vyřízení vaší stížnosti Krajským úřadem Vysočina z prosince 2011
nemám připomínky, mé závěry jsou totožné.


Úřad ombudsmana ty výsledky krajského šetření vymaže, přebije je úplně jinými závěry, dokonce opakem toho, co původně rozbilo rodinu. A ještě si drze napíše, že má totožné závěry.
To je síla, co?
To se to vesele podvádí dokonce z postu úřadu ombudsmana, jenom aby se ochránili podvodní úředníci. A občan nemá proti té úřednické podrazácké mašinérii šanci.


Tolik podvádí, že se ani neodvažují uvést, s čím se vlastně z té krajské zprávy stotožňují. Takže musíme za fakt považovat, že úřad ombudsmana se sevším z té krajské zprávy ztotožňuje. Ale to je děsivé a nám to dává obrovské množství důkazů proti nim. Přece věděli, že ta krajská zpráva je totálním nesmyslem a přesto ji zcela podporují.

 

Ten pravý ombudsmanský děs,
ten pravý ombudsmanský masakr lidských práv právě přichází


Když úřad ombudsmana přišel na to, že to odvržení dítěte, co si na mě úředníci krajského úřadu jen tak vymysleli a všechno na něm postavili, že je to totální kravina, tak to raději už ani nezmiňovali. O tom ve zprávě ombudsmana nenajdete ani písmeno. To zmizelo. Najednou se žádné odvržení dítěte nekonalo.
Přitom právě na tomto mém hrůzném, činu, na tomto podvrhu krajští šeřitelé všechno postavili.
Rozpad rodiny, neb jsem odvrhl Tomáše a proto manželka strádala, trpěla, děti za ním mohly jen tajne a narušovalo to jejich mravní vývoj .... ale hlavně moji izolaci od veškerého dění v mé rodině a mé vyloučení z procesu výchovy mých dětí, neb jsem prý odvrhl Tomáše.
Krajská kontrola potvrdila mé přesvědčení, že jsem byl z možností vychovávat děti už předem, tedy už úředníky sociálního úřadu Moravské Budějovice - vyloučen. Krajská zpráva dokonce vysvětluje i proč jsem byl z procesu vyloučen. Bylo to z důvodů, že prý jsem odvrhl dítě, zatím co matka by nikdy neodvrhla.
Nikdo nepopírá, že jsem byl předem z celého procesu o děti vyloučen. Ani úřad ombudsmana to nepopírá a uvádí k celé krajské zprávě:
„K vyřízení vaší stížnosti Krajským úřadem Vysočina z prosince 2011 nemám připomínky, mé závěry jsou totožné“.

 

Úřad ombudsmana ví o tom a souhlasí s tím, podporuje, že jsem byl úředníky sociálního odboru z procesu v mé rodině zcela vyloučen. A podporuje i důvody mého vyloučené z procesu.


„Shrnuji tedy, že jsem nezjistila, že by byl OSPOD vůči vám zaujatý a stranil matce“

Úřad ombudsmana ví, že jsem byl z procesu o děti úředníky předem a tajně vyloučen, ale úřad ombudsmana to nepovažuje za zaujatost vůči mě a za stranění matce.
„Neshledala jsem tedy prostor, pro svůj zásah“.
Takový postup úředníků sociálního odboru vůči rodiči, vůči rodině, dětem úřad ombudsmana schvaluje. To už nelze popřít. Ale co dál?

Pak je to nezvratný důkaz o tom,
že úřad ombudsmana kryje trestný čin proti rodině, proti dětem:


Ale když to všechno, o tom odvrhnutí dítěte neplatí …
Když úřad ombudsmana tento tak zásadní fakt ani nezmiňuje …. pak to znamená jediné.


Úřad ombudsmana MUSÍ vědět, že jsem byl úředníky sociálního odboru z možností vychovávat dcery předem vyloučen na základě podvodu, pomluv a lží vymyšlených na sociálním odboru Moravské Budějovice. Tak to bylo, je to dostatečně zdokumentováno v krajské zprávě. A potvrzené úředem ombudsmana, neb oni mají totožné závěry a nic špatného na mém vyloučení z procesu nevidí.


Takto úředníci zachází s rodinou, s rodiči, s dětmi. Takto jsou krutí k rodinám, k rodičům, k dětem a takto porušují zákony i základní lidská práva.
A pokud takové zločiny kryje dokonce i úřad ombudsmana, tak to je vizitka tohoto státu, ne moje. Tolik podvodů a lží. Vlastně samý podvod, samá lež. Doposud nám úředníci ani nevysvětlili, proč se vlastně rozbila rodina. Přesto úřad ombudsmana uvádí, že „Neshledala jsem tedy prostor, pro svůj zásah.“

 

Ale přitom jen tak si uvede úplně jiný důvod rozpadu rodiny. Ale proč uvádí úplně jiný důvod rozpadu rodiny, když se s krajskou zprávou ztotožňuje?

 

Úřad ombudsmana záměrně podvádí, záměrně lže. S krajskou zprávou se sice ztotožňuje, ale jejich výsledky rozbití rodiny si jen tak smete ze stolu a dodá si tam jiný dlvod. A mou diskriminaci v celém procesu smete ze stolu přitom to je ten hlavní důvod, proč jsem se na ně obracel. A kdepak na ten úřednický počin, na mou diskrimibnaci najdeme od úřadu ombudsmana odpověď? Nikde. Mou diskriminaci v procesu zcela ignoruje.

 

Přitom se jedná o tak fatální zásah do lidských práv, do rodiny, do soukromí, do práv dětí. Copak je v zájmu dětí, aby při rozhodování o jejich budoucnosti byl jeden rodič na základě podvodů a lží úředníků z procesu vyloučen? A ještě si ze mě udělá srandu: „Shrnuji tedy, že jsem nezjistila, že by byl OSPOD vůči vám zaujatý a stranil matce“
„Neshledala jsem tedy prostor, pro svůj zásah“.


A pak někomu v této zemi věřte, když tolik podvádí a lže i úřad ombudsmana.

Otázkou je - na koho se tedy může občan této země obrátit, když úředníci páchají takové zločiny na občanovi, na jeho rodině, na jeho dětech, když i úřad ombudsmana podvídí a lže, aby tím kryl zločiny úžedníků?


Já se obrátil na tyto úředníky a já je prosil o prošetření, o pomoc:
1.  šéfovou sociálního odboru Moravské Budějovice a 2. Rosice, 
3.  tajemnici městského výboru Moravské Budějovice a 4. Rosice,
5.  hejtmana kraje Vysočina,
6.  Krajský úřad Kraje Vysočina,
7.  policejní oddělení Moravské Budějovice,
8.  policejní ředitelství Třebíč,
9.  okresního státního zástupce Třebíč,
10. krajského státního zástupce Brno, ale šetřila to Jihlava,
11. a na úřad ombudsmana.


Všichni ti jenom srandu ze mě měli. Už není v tomto státě na koho se obrátit.
Ti všichni řešili nejen podvody úředníků, ale i tyranii v rodině. A výskledek je u všech stejný, jenom srandu ze me měli. Všichni jmenovaní se nekompromisně postavili za dlouhodobého a krutého tyrana celé rodiny a společně s ním do mě, do jeho oběti, jen kopou. Pořád. Doposud. Takto tento stát, takto mocní řeší týrání v rodině a podvody úředníků.
Jedenáct šetření a nikdo na nic divného, na nic podezřelého nepřišel. 
Tolik úřednických hrůz jsem jim popsal a DOLOŽIL, takové kruté a dlouhodobé týrání v rodině probíhalo, dokonce týrání dítěte, tolik podvodů a lží …. a jak vidíte, nikomu z uvedených nestálo za to, aby spustili řádné vyšetřování. Ba naopak. Vše jen proto, aby se nic nevyšetřovalo. Pro mě to znamená jediné – Znají pravdu a děsí se toho, co by šetření o úřednících v našem státě prozradilo.


Proto se nesmí ten úřednický proces šetřit a proto se mění fakta a vymýšlí další hovadiny.
Proto se nesmí šetřit a potrestat má nezákonná diskriminace.
Proto se nesmí zjišťovat, kolik hrůz nám napáchal Tomáš, když kvůli němu se rozbila rodina.
Proto se nesmí prošetřovat duševní stav bejvalky, neb by se provalilo, že je duševně nemocná. A že si to úředníci na nás všechno jen vymysleli.


Jak víme z vývoje, ona jen poslala návrh soudu plný nesmyslů. Nic více. O všechno ostatní už se pak úředníci úplně sami postarali.

To úřednici se bojí výsledků šetření, že raději všichni jen podvádějí a lžou, každý o stejné věci tvrdí něco úplně jiného a tváří se, jak je všechno v nejlepším pořádku.
Není.
Proto o tom píšu a psát budu.
Varuji před těmi šmejdy a jejich praktikami lidi této země.


Myslel jsem, že úřad ombudsmana nechá všechno řádně prošetřit a bude případ uzavřen. Přece i my máme právo na nový život. Na zapomenutí. Na udělání tlusté čáry. Ale jak vidíte, není to možné, neb opět se pravda do našeho případu nedostala a nutí se občany žít ve lžích a v pomluvách o otci dětí. A tak o zločinech úředníků musím alespoň psát. Zatím.

 

Je mi jasné, že úředníci vyvinou úsilí, dobře placenou pracovní dobu, zneužijí úřadu, techniku a další státní prostředky na to, aby mě umlčeli. Ne na to, aby všechno řádně vyšetřili. To nedovolí, to by je odhalilo. Ale aby mě umlčeli.

 

Přitom tady už přece dávno nejde o mě, o mou rodinu, o mé děti.
Přece jde o zločiny úředníků. Aby je odhalili a potrestali.
Aby úředníci už takto brutálně a krutě s rodinami a s dětmi nemohli zacházet, aby viděli, že se jim to vrátí a pak za to budou pykat.
Já zde poukazuji na tu obrovskou moc, která se koncentruje v rukou sociálního odboru. Ta je děsivá a ta jim dává prostor chovat se jako nadlidi, jako samovyvolení, které ani základní lidská práva nezajímají. Oni jsou neprůstřelně chráněni ze dvou stran.


Sociální odbor si může vymyslet, co chce, i totální kravinu. Stačí se domluvit, přemluvit, či jako v našem případě - stačí zneužít špatný duševní stav jednoho rodiče. A už mohou v rodině řádit, jak potřebují, neb druhého rodiče si jen tak, bez problémů předem a tajně vyloučí. 
A přitom se během celého procesu tváří, jak je vše v pořádku, nikdo vyloučený není. Dokonce mě vychvalovali, co všechno znám a umím a kolik už jsem toho dokázal. Takto toho jimi diskriminovaného rodiče ukolébávají. Přitom mě už dávno z procesu vyloučili, neb jsem prý odvrhl dítě, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla. Ale mě to nikdy neřekli. O to je to od těch úředníků brutálnější. Protože o tom nevíte, nic takového neočekáváte a tak se ani nemáte, nemůžete proti tomu bránit. Když jsem jim chtěl něco říci, tak vždy utnuly větami – Nás to nezajímá, to my neřešíme, to řeknete až u soudu. Jenom aby vás odehlani a do papírů si napsali, co a jak oni potřebují. Ne co by jim vypověděl ten vyloučený otec. To nedovolí. Oni věděli, že si takové jednání s rodičem mohou dovolit, že jim všechno projde, že jim soud ve všem vyhoví. A vyhověl. Přece o nás soudce nevěděl vůbec nic. Ani důvod rozbití rodiny, ani nic o vztazích mezi rodiči, o případných problémech mezi rodiči, co kdo zná, umí, dokázal, jak se kdo staral, podílel .... soudce o rodičích nevěděl vůbec nic a vůbec nic ani nechtěl vědět. Každou mou snahu neco uvést ihned umlčel větamí - "Na to jsme se neptal, to mě nezajímá" .... a takřka ihned rozhodl. Dokonce ani testy na vhodnost rodiče mi nedovolil, přesto že i já žádal o děti do péče. A ta sprostá nána ze sociálního, která mi slibovala, jak až u soudu všechno vypovím, tak ta byla u toho a byla toho všeho svědkem. A jen si mé zažíznutí v celém tom procesu užívala. Věděla moc dobře, jak si se mnou a s mými právy a s právy dětí společně se soudcem vytřou zadek. Věděla to od prvopočátku. Proto si to celé úředníci a přesně takto zařídili. Proto ten důvod - že jsme se odstěhoval, že jsem jen formální - aby ani jeden rodič nevypovídal. Aby u soudu nezaznělo, kolik jsem toho pro rodinu udělal, kolik toho znám a umím, a že manželka je duševně benemocná. To nesměli připustit. Proto nás oba rodiče od děje v naší rodině izolovali. A úplně všechno si po úřednické cestě vyřídili sami. Od prvopočátklu až do konce.


Přece k vůli plnoletému Tomášovi se rozbila rodina. To on neměl po skončení gymnázia nic. Vůbec nic. Ani peníze, ani bydlení - prostě nic. A duševně nemocná matka měla v Lukovanech prázdný domek. A matka jeho nejlepšího kamaráda na gymplu je šéfová sociálního odboru Moravské Budějovice. A tak se o něj rozbitím rodiny úředníci postarali. Přece k vůli Tomášovi se rozbila rodina a oba rodiče byly z procesu o děti vyloučeni.
Takto to praktikuje sociální odbor Moravské Budějovice. A své podvody a lži kryje tvrzením my nic, to naše nezávislé soudy rozhodly. A jsou krytí, ať udělají, co udělají. tedy i když soudu podstrčí totální kravinu a podle ní se pak soudí. Pak je vždy výsledek - my nic, to soudy. A případné kontroly a nadřízení a policie a státní zástupci ještě tu oběť úřednických zločinců častují větami, jak se prý nesmířil, jak neunesl rozhodnutí nezáviského soudu, jak neunesl rozpad rodiny, jak si pořád něco vymýšlí, že je chronický stěžovatel, že to zřejmě nemá v hlavě v pořádku, přece tolik šetření úž probíhalo a nikdo nic podezřelého neobjevil, tak musí být divný  …. takto nás, těmi běsnícími úředníky tolik poškozené stát ještě masakruje. Mnohé takovým jednání doženou až k sebevraždě. Ale oni přece za nic nemohou. Oni nic. To nezávislý soud tak rozhodl … A některý to holt neunesl, nesmířil se, takže musel býl duševně slabý, nemocný ... My nic. Takto jsou ti úředničtí zločinci státem chráněni a krytí z jedné strany.
A na druhé straně – sociální odbor nedělá nic pro to, aby děti měly dobrý vztah s oběma rodiči. Oni dělají pravý opak. Když neměli důvod k rozbití rodiny, když žádný není, tak musí toho, kterého z procesu vyloučili, očerňovat. A musí si vymýšlet na toho rodiče neuvěřitelné lži, pomluvy, protože potřebuje rozbití rodiny svést na toho rodiče, o kterého děti přijdou. Takového trvale z něčeho viní, trvale na něj něco vymýšlí a hned hází na něj. A k tomu prakticky nutí i děti, takové hodnocení rodiče přebírají i děti. Tímto postupem vedou jeho děti k nenávisti k němu. Úředníci takovému rodiči neuznají nic. Vůbec nic v jeho prospěch. Jenom negativa. Pak máme dva rodiče – vzornou matku a odporného otce, který si ani základní lidská práva nezaslouží. Takto si nás uměle úředníci sociálního odboru uzpůsobili. Krajská zpráva právě toto dobře popisuje.


O mnou vybudované rodinné firmě, o mých mimořádných zásluhách, o mém starání se o prvňáčka, o tom nikde nic nenajdete.
Dozvíte se pouze a jen, jak já jsem se špatně choval k Tomášovi, já nezvládl výchovu, já jsem zakazoval, já mohu za to, že manželka nepoklízela, já nevyprovázel prvňáčka, já jsem odvrhl dítě, zatím co matka by nikdy neodvrhla, já mohu za to, že matka a dcery bez Tomáše strádaly, trpěly, to já tím narušoval jejich mravní vývoj, to já mohu za konflikty v rodině …. Hrozný, odporný, takřka zločinný člověk jsem já. Takto mě prezentuje sociální odbor. Nikde nenajdete ani písmenko v můj prospěch, přitom takové veliké dílo pro rodinu je za mnou. Nikde nenajdete ani písmenko o tom, že by Tomáš udělal někdy něco špatného, že by snad on se špatně choval. To jen já mu pořád nějak škodil, to jen já měl s ním problémy, to jen já za všechno mohu. To jen já vyvolával konflikty a se všemi se hádal. Přitom nikde nic konkrétního, jenom kydání úřednických pomluv a lží na mě. Přitom tolik a tak šílených a konkrétních hrůz proti celé rodině je za Tomášem. A s mnoha důkazy. Přece z důvodů mimořádně krutého týrání otce byl Tomáš soudně trestaný. A přečtěte si krajskou zprávu, jak sociální odbor prezentuje Tomáše a jak prezentuje jeho otce. Jak neochvějně se staví za toho bezcitného, krutého tyrana a jak i s ním kopou do jeho oběti, do jeho otce. Přitom sociální odbor znal pravdu. Takto se u nás řeší sociálními odbory týrání v rodině.


Takovým jednáním úředníci sociálního odboru vyvolávají nenávist nejen dětí k otci, ale i otce ke zbytku světa. Ale sociální odbor je krytý i z této druhé strany. Protože hned uvede – otec nemá zájem, otec má malý zájem.
A zločinné dílo zločinných úředníků je dokonáno.
Takto to u nás funguje. Takové máme úředníky na sociálním odboru. Proto také vyhráváme umístění v rozvodovosti ale hlavně v tom, že u nás velmi často děti a na věky přichází o jednoho rodiče. Ale jak napovídá postup v mém případě, oba rodiče pro úžedníky nejsou pro dítě potřeba. Proto je u nás tolik rozvrácených rodin. To je zásluhou našich úředníků. Oni totiž nevedou děti k úctě k oběma rodičům. Pro ně je jeden rodič ten dobrý a druhý rodič ten špatný. Toto úředníci našim dětem už od mala vštěpují do hlavu. A děti také zjišťují, jak podvádět a lhát se vyplatí. A že otec je vlastně jen na placení. Přece o otci, který toho tolik pro rodinu udělal, vybudoval, tak na něj se nenašlo vůbec nic dobrého. Když si přečtete krajskou zprávu, tak pochopíte, že je štěstím pro naše děti, že nám sociální odbor rozbil rodinu, a že oni se tím osvobodili od otce. Takto sociální odbor jedná s otcem rodiny, takto jej prezentuje. 
A pak ten mizerný stav v našem státě, co se rodin a dětí týče, sociální odbor hází na rodiče. Oni přece nemohou za to, že dítě nenávidí otce a že otec nenávidí celý svět. Proto tu jsem a proto to tu píšu. Jak vidíte, státu taková práce sociálního odboru vyhovuje, ten jí dokonce podporuje. Proto je mou povinností o tom psát, aby o praktikách sociálních odborů občané věděli. A byli na ty jejich podrazy a podvody připraveni. Aby pak ze zoufalství nepáchali hrůzné činy.

Přece už rok před rozbitím rodiny, tehdy sotva osmnáctiletý Tomáš také za pomocí sociálního odboru Moravské Budějovice jen tak, tajně a křivě udal otce soudu. 
Tento příběh popisuji v článku č. 13.
Tehdy si také na sociálním odboru vymysleli naprosto nesmyslný návrh soudu.

Byla to jen pomluva, lež, nesmysl. A zase tajně a zase ihned odeslali soudu. Přede mnou pořád vše tajili. Až mi nečekaně, z ničeho nic, přišla zásilka od soudu. Tomáš mě jen tak a křivě obvinil ze skutku, který se nejenže nestal, ale ani a dokonce z mnoha důvodů ani stát nemohl.
U soudu pak Tomáš plakal a za tu prasárnu vůči rodině, vůči otci se omluvil. Soudu se omluvil. Ne mě. Mě se za to nikdy neomluvil. Nikdy. Už to o něm mnohé vypovídá. Tehdy mu bylo 18, bylo to rok před rozbitím rodiny. (2006) A sociální odbor Moravské Budějovice mu tehdy i v tomto případě proti otci pomáhal. Takový servis zajišťoval, takto sloužil sociální odbor Moravské Budějovice plnoletému Tomášovi. Takto je Tomáš úkoluje.


V roce 2006 si dokázal přes sociální odbor Moravské Budějovice rozdělit společné manželské povinnosti, společnou péči, zrušil nám povinnost vzájemně se zastupovat, neb rozsudek na jeho nesmyslný návrh soudu byl vydán. A ten nám společné rozdělil.
A o rok později si Tomáš dokázal přes stejný sociální odbor rozvést rodiče. Rodina se rozbila k vůli Tomášovi, to nikdo ani nepopírá. Jen ještě ten pravdivý důvod úřady nechtějí přiznat.

Poslechněte si mistrovské dílo špičkového manipulátora. To se jen tak neslyší. Jak pláče, jaký je to chudák, jak za nic nemůže, jak on byl donucen. Po tom jeho proslovu jej každý musí litovat a každý musí jeho otce odsoudit. Přitom si to všechno jen vymyslel, na otce nastražil. Věděl, že otec musí platit ... a tak dělal všechno proto, aby otec platit nemohl. Už měsíc před první platbou se tajně obrátil na soud, takže jednoznačně bylo jeho záměrem penězům se vyhnout. Ale on peníze přesto dostal. Na ně prý zapomněl. Prý si neuvědomil. A další peníze, které jjsem platil normálně v termínu, ty si záměrně nepřebíral. Prý to byly dílčí platby, prý nechtěl takto předčastně ... když už to bylo u soudu ... ale na soud se obrátil už měsíc předem ...


Prostě lže a lže a lže a to přímo u soudu. Ani jedna věta pravdivá, jenom manipulace a lež, podvod, sám sobě si trvale odporuje, protiřečí ... Jenom pronásledování otce a svádění na něj toho hnusu, který si na mě vymyslel. On přece nic špatného neudělal, on nic, za všechno může otec. Ale otec o ničem neměl ani ponětí, platil mu dokonce dříve než měl a dokonce více, než pak určil soud. Přesto Tomáš má ještě tu nehoráznou drzost přímo soudkyni v procesu tvrdit - že on nechtěl soud, že on si jej něpříl. Prostě - neuvěřitelný gauner, nešlo s ním vyjít, nešlo mu vyhovět. 
Jednoznačně - šikana a teror od Tomáše proti otci a to přímo v soudní síni.
A to mu bylo 18 let. 
Ani slovo o tom, že si měl říci matce, že mě měla zastoupit ... Přece jsme byly manželé, žili a hospodařili společně, měli se zastupovat .... Takže i z tohoto důvodu ten soud byl na mě podvod.
Matku si i v tomto případě z děje v rodině úplně odstavil. Jako i při rozvodu.
Jen si poslechněte jak manipuluje a jak mu to soudkyně všechno sežrala i s navijákem. Přitom jen lže a lže a lže. Přímo u soudu.
Stejně tak lhal a lhal a lhal na sociálním odboru a úředníci skákali, jak on si pískal. Důkaz - Krajská zpráva Kraje Vysočina. Tam je těch lží o Tomášovi a o jeho otci je plno. A od koho? Odemne ně, mě nikdy nic neuznali, mě se ani na nic neptali, mě z procesu předem vyloučili. A manželka tam vypověděla, že prý jsme se odstěhoval a jsem jen formální. Takže ta také nic. A už zbývá jenom Tomáš neb ten u všeho byl. 
Zde je zvukový záznam Tomášovy výpovědi od prvního soudu. Má číslo 2.   
http://www.klusak.info/i-pry-si-dobrovolne-nepnim/102-test.html


Ze zprávy z úřadu ombudsmana vybírám:

"Vaše výhrady k postupu OSPOD k matce dcer, a ostatních institucí působí nepřesvědčivě."
Co na to říci?

Tímto se úřad ombudsmana totálně zesměšnil a ukázal, že je to instituce plná šmejdů, která absolutně kašle na lidi a na práva lidí této země.
Vy prznitelé lidských práv z úřadu ombudsmana, já už skutečně nevím, jak mám vysvětlit,


že jsem se nikdy neodstěhoval, že jsem nebyl jen formální.
Že brutálním odkopnutím dítěte se nemůže tmelit sourozenecká skupina.
Že mezi rodiči NIKDY nebyly žádné hádky, konflikty, žádné vyhrocené situace.
Že náš syn Jakub skutečně existuje a že tu žije a bydlí se mnou.
Že matka a sourozenci řlena rodiny, Jakuba, odkopli jako prašivinu.
Že Tomáš byl dlouhodobý a mimořádně krutý tyran, který terorizoval celou rodinu.
Že Tomáš byl za tyranii otce soudně trestaný.
Že Tomáš odvrhl otce ihned po tom, co od něj dobral poslední korunu výživného.
Že bejvalka je duševně nemocná a úředníci to věděli.  
Že úředníci zneužili její nemoc k záměrnému rozbití rodiny.


Když ani toto nejste schopni připustit, dokonce ani jeden jediný bod, pak patříte buďto do blázince anebo před kata.

Co jsme to za národ, když jeden z největších podvodníků a prznitelů práva je úřad ombudsmana?


Důkazů k tomu, že záměrně kryjí zločiny proti rodině, zločiny proti dětem je více jak dost.
A oni to vědí. Proto mě jen tak odkopávají, aby se nic nemohlo prošetřovat a aby úředničtí zločinci dál mohli působit na svých postech a páchat zvěrstva na rodinách, na dětech. Přece nadřízení, kontroly, krajská kontrola, policie, krajské policejní ředitelství, okresní a také krajský státní zástupce a úřad ombudsmana je ve zločinech kryjí. Tak proč by se tak úředníci nechovali?
Ale to už je zločinné spolčení.
A to může fungovat jen v úředničko policejní totalitě. V demokracii by už dávno vysvětlovali, jak je možné, že i při tolika a tak jasných důkazech nic divného neobjevili? Možné to není. Kdyby všechno bylo v pořádku, tak by přece nepodváděli a nelhali by a nevymýšleli pořád nové a nové důvody rozpúadu rodiny. Ale oni všichni jen pořád podvádí a lžou. A to je dokonce v tom zločinném úřednickém spojenectví proti občanům posiluje.
Když i takové prasárny proti rodině, proti dětem jim tak snadno projdou …
Když existuje tolik nezvratných důkazů o zločinech úředníků a občanovi to není nic platné ... 

Jak mají naše děti, vnuci a vlastně všichni ostatní vysvělovat rozpad rodiny?

 

Protože jsem se odstěhoval, byl jen formální, jak vymysleli na sociálním odboru Moravské Budějovice, a na základě čeho se spustil a dokončil rozkladný proces naší rodiny?
Ale to přece krajské šetření nepotvrdilo, to už neplatí, přece přišli s úplně jiným vysvětlením.
Že prý matka tmelila sourozeneckou skupinu, a jinak, jak odchodem z rodiny to nešlo. To přece vyšetřilo krajské šetření.
Ale tento důvod úřad ombudsmana nepotvrdil. Přišli s úplně jiným vysvětlením.
Že prý matka měla zakázáno stýkat se s plnoletým Tomášem a proto se rozpadla rodina. To nyní platí jako odůvodnění rozpadu rodiny. To zjistil úřad ombudsmana. A to všechno před tím, to už zřejmě neplatí, když vymysleli úplně nový důvod.


Který důvod, co tedy mají říkat naše děti, vnuci a vlastně všichni ostatní, když ani úředníci, co to způsobili, když ani následné kontroly, když dokonce ani úřad ombudsmana v tom nemá jasno? Co tedy platí a co už neplatí?

Ale úřednickým šaškům a jejich šaškárnám ještě není konec.
Při dělení majetku …..


Při tomto aktu, na podzim 2012 jsme oba bývalí manželé u soudu vypověděli, že u nás žádné hádky, konfliktní či dokonce vyhrocené situace - nebyly. Proto soudce musel uvést úplně, ale úplně jiný důvod rozpadu rodiny. A popsal jej v rozsudku jménem republiky. Takže je soudně, je rozsudkem stvrzené, že u soudu oba rodiče vypovídaly, že u nás hádky nebyly. A máme soudně potvrzený důvod rozpadu rodiny a celý a přesně jej cituji –  "Jako příčiny rozvratu manželství byly shledány odlišnosti povah účastníků a jejich rozdílné představy o vedení společného soužití".


Takže vůbec nic .... o nějakých hádkách, konfliktech, vyhrocených situacích, žádné že by měla zákaz za Tomášem .... vůbec nic o nějakém tmelení sourozenců, začleňování Tomáše, nic o odvrhnutí dítěte .... a vůbec nic o tom, že jsem byl jen formální, odstěhovaný .... Vůbec nic o všech těch důvodech. I toto potvrzuje, že si je na nás úředníci jen vymysleli a hodili na duševně nemocnou ženu. A to proto, aby odůvodnili úřednický zločin proti naší rodině, úřednický zločin proti dětem.
Tím rozsudkem soudce prakticky úředníky, krajskou kontrolu ale i úřad ombudsmana usvědčil ze lží a z podvodů.


Jak zřejmé, konflikty mezi rodiči si úředníci na nás jen vymýšlejí, protože to tak potřebují.
A my už máme čtvrtou úřednickou variantu rozpadu naší rodiny.


Uvědomme si jedno.
Soudce uvedl, že si prostudoval všechny přílohy, co jsme mu dodal. 
Soudce měl naprosto stejné dokumenty jako úřad ombudsmana. Ty samé, totožné dokumenty. Včetně krajské zprávy.
A podívejte, soudce má přesně opačné závěry o našem žití před rozpadem rodiny, než úřad ombudsmana. 
To je přece nemožné.
A ještě něco - Pokud má soudce pravdu, jak pak vysvětlit moji diskriminaci?


Jak je zjevné, rozpad naší rodiny úředníci nedokázali doposud přijatelně vysvětlit.
Přitom tolik šetření proběhlo. Každý tvrdí něco jiného a přitom nikomu z vyšetřujících se na jednání úředníků nezdá nic divného. To máme šmejdy úředníky, šmejdy kontroly, šmejdy policii, šmejdy státní zástupce, a šmejdy na úřadu ombudsmana. A šmejdi to jsou. Protože když budeme brát vážně soudce při dělení najetku, když budeme brát vážně jaký důvod rozpadu rodiny uvedl v rozsudku, když budeme brát vážně, co oba bývalí manželé u soudu vypověděli o vztazích mezi sebou .... tak co potom s těmi pomluvami a lhaním, co si na nás úředníci jen tak vymysleli, hodili na mě, a hned mě za to trestali vyloučením z možností vychovávat děti? Co tedy ze zjištěním z úřadu ombudsmana?


A jsme zase na začátku.


Jak si mají naše děti, vnuci a vlastně všichni ostatní vysvětlovat rozpad naší rodiny?
Tak, jak uvedl soudce v rozsudku při dělení majetku?
A nebo tak, jak vyšetřil úřad ombudsmana?
A nebo tak, jak vyšetřili kraští šetřitelé? 
A nebo tím, co vzniklo na sociálním odboru a čím byl celý ten proces zahájen?


Co vlastně platí, a co už neplatí?


Jak vidítě, úředníci si s nás dělají jen srandu a žádné zákony a práva občanů je nezajímají. Oni si již dávno proběhlý úřednický úkon odůvodní tak, jak jim to zrovinka pro danou chvíli vyhovuje. Bez ohledu na realitu. A občan .... Když se mu to nelíbí, když nesouhlasí, tak ať se třeba pověsí. My už máme hotovo, my jsme s výsledky šetření spokojeni a už nebudeme nic řešit: "Vás upozorňuji, že na Vaše případná doplnění, jež se budou týkat postupu OSPOD v roce 2007 a násl. postupu orgánů činných v trestném řízení nebude reagováno".


A ještě jedna pikantérie.
Ten soud, když jsme oba rodiče vypovídali o vztahu před rozbitím rodiny, když jsme tedy u soudu oby rodiče vypovídali, že u nás žádné hádky, konflikty, žádné vyhrocené situace nebyly, ten proběhl 30. října 2012. Já jej mám celý nahraný a tak jsem celou tu nahrávku poslal na úřad ombudsmana s dovětkem, že to je další důkaz o tom, že u nás žádné hádky nebyly. Právě v ten čas náš případ úřad ombudsmana řešil. 
V prosinci 2012 jsem jim poslal i rozsudek, kde je nehádání se rodičů soudně potvrzené a kde je i uveden důvod rozbití rodiny.
Toto úřad ombudsmana měl při svém šetření k dispozici, takže pravdu "o konfliktech rodičů" znal. Dokonce je tam i moje výpověď, jak soudu popisuji tyranii Tomáše a jak mi hrozil fyzickou likvidací. Je tam uvedeno, i jak bejvalka tyto situace řešila. Takže tyto skutky Tomáše vůči otci bejvalka u soudu potvrdila. Takže úřad ombudsmana věděl, co otci Tomáš prováděl.
A přesto se úřad ombudsmana rozhodl podvádět a lhát.


Přestože toto všechno věděl, měl nezvratné důkazy od obou rodičů, od soudu, tak přesto po tom všem, 22. ledna 2013 mi odpověděli toto:
„Odchodem syna Tomáše ze společné domácnosti ke zklidnění vyhrocených a konfliktních vztahů v rodině nedošlo.“
...."u nás docházelo k značným konfliktům, do kterých byli zapojováni i ostatní rodinní příslušníci."

 

Neskuteční grázlové to jsou na úřadu ombudsmana.


Tady vidíte, že pro úřad ombudsmana je nejvyšší hodnotou ochraňovat zločinné úředníky a jejich podvody. A pro ochranu úřednických zločinců se neštítí podvádět a lhát. Ale toto už musí být trestné činy. Přece znají situaci, mají důkazy. Toto už je podílení se na úřednických zločinech. Stačila by otázka - "A tak nám nějaké ty vyhrocené a konfliktní situace popište, když na nich vše stavíte" - A rázem by byli v řiti.  
A nebo - "Tak nám popište alespoň jeden jediný případ, kdy otec udělal něco špatného Tomášovi." - A rázem by byli v řiti až po ušiska.
Přitom všichni si za obvinění mě z vymyšlených hnusů na mě tak neochvějně stojí .....

 

A ještě jedna fantas magorie.


Máme ještě jedno vysvětlení rozbití rodiny. Tedy už páté. Přímo od bejvalky. To je uvedené v návrhu soudu na rozvod. V něm má bejvalka všechno postavené na "mém neplnění si vyživovací povinnosti vůči Tomášovi." To je ještě větší kravina, než všechny ty před tím a ještě dohromady. Máme už 5 úplně rozdílných důvodů rozbití naší rodiny a přitom jsou to jen krávoviny a jedna větší jak druhá. Jak je to možné?
Inu - duševně nemocná matka a tak si Tomáš a úředníci řádí, jako smyslů zbavení.
Přece za všech 5 důvodů může bejvalka. To ona je prý všechny uvedla. Ale když jsou to všechno totální nesmysly a už neplatí ... Skutečně se na našem případu nezdá nikomu nic divného?

Ještě jednou uvedu, proč se rozbila naše rodina.
Normální poznají, že mé vysvětlení nemá trhlinku a všechno a dokonale vysvětluje:


K vůli plnoletému Tomášovi se rozbila rodina.
Tomáš neměl po skončení gymnázia nic. Ani peníze, ani bydlení - prostě vůbec nic. Přitom duševně nemocná matka měla v Lukovanech prázdný domek. A matka jeho nejlepšího kamaráda na gymplu je šéfová sociálního odboru Moravské Budějovice. Té se vetřel do přízně. A tak se o Tomáše rozbitím rodiny, kterou on tolik pohrdal, úředníci postarali. Přece k vůli Tomášovi se rozbila rodina. A oba rodiče byly z toho úřednického řešení vyloučeni. O všechno se úředníci pod dohledem Tomáše postarali sami. Otce ani matku dětí k tomu nepotřebovali. Matku jen na to, aby si ji tajně Tomáš dotáhl na sociální odbor a tam ihned sepsali a ihned odeslali soudu ten totálně nesmyslný návrh soudu o našem žití. Ale návrh, který jim zároveň umožňoval izolovat otce a pak si dle potřeb řádit v naší rodině, jak právě potřebovali. Tak to bylo.
Jak vidíte, toto mé vysvětlení všechno a dokonale vysvětluje. 
A vlastně ani není žádné jiné vysvětlení. Ta úřednická si přece dokonale vzájemně odporují.


Úředníci vše započali tajně, mě izolovali, a přesto pořád všechno pomluvami a lhaním svádí na mě. Musí. Přece při tom rozbití rodiny matka jen tak odvrhla dítě. A ostatní děti připravila o rodinnou firmu, o značný majetek, veškeré zázemí .... Je potřeba to nějak vysvětlovat a hlavně - na toho "pravého" to svést.

A k tomu jim trvale sloužím já. 
Proto na mě pořád vymýšlejí různé hovadiny a pořád mě z nich viní.

A nelze s tím nic dělat. Chudáci naše děti. Takto jim trvale úředníci masakrují otce, jen aby se pořád a co nejvíce očerňoval. Tací jsou naši úředníci. Takto devastují duše dětí a takto jim masakrují mravní vývoj.
Takto krutě se stát chová k našim dětem.


Všichni ti úředníci, co o mě kdy tvrdili něco špatného, ti všichni se dopouští trestného činu pomluvy, neb je to všechno pomluva, je to lež, je to jen jejich vymyšlenina. Je to o to krutější, že mě se nikdy na nic neptali, mě ani obranu nedovolili. Oni si to vymysleli a hned na mě hodili. A nikdy nic z mého mi neuznali. Proto jsme přesně tam, kde jsme. Na mě pořád kydají ty svoje pomluvy a lži vymyšlené na úřadech. A hned si to sichrují útěkem z té pomluvy, že už na mě nebudou reagovat, že už mají vyřešeno. Jak krajská kontrola, tak úřad ombudsmana. Takže nemáte šanci se těch jejich pomluv a lži zbavit. Ani z následů z toho. A když tak činí úředníci, kontroly, úřad ombudsmana …tak všichni ze svých postů páchají trestný čin pomluva. A na to nerozborně navazuje celá řada dalších trestních činů.


Podle § 206 trestního zákona se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

 

Kdo si vymyslel, že jsem byl odstěhovaný a jen formální?

Kdo si vymyslel, že jsem odvrhl Tomáše?
Kdo si vymyslel, že u nás po odchodu Tomáše byly konfliktní situace?
Kdo si vymyslel, že jsem zakázal manželce a dětem navštěvovat Tomáše?

Přece tyto pomluvy a lži zničily rodinu a mě z procesu o děti předem vyloučili.
Každý bod zcela jistě naplňuje skutkovou podstatu trestného činu § 206 trestního zákona, pomluva.
Na základě pomluv a lží se rozbila rodina,
na základě pomluv a lží jsem byl od dění ve své rodině izolován a
na základě pomluv a lží jsem byl z možností vychovávat děti předem zcela vyloučen.


To je snad málo?


Ale přece na základě právě těchto pomluv došlo k podvodu, k diskriminaci, k šíření pomluv, k ohrožení mravního vývoje dětí, k ovlivnění soudu, k záměrnému uvádění soudu v omyl, ke zneužití pravomocí, zneužití úřadu …. a kdo ví, k čemu všemu ještě.


Jak to, že to tento stát, že to nikoho v tomto státě nezajímá?
To musíme být pěkní grázlové, když i takové činy se zde berou za normální postup úředníků.

Vždyť jsem na úředníky právě z těchto důvodů podával trestná oznámení.
Všechno vysvětlil a nezvratně doložil mnoha důkazy. A nikdy nic z mého nebylo označeno za lež, nepravdu, že se nestalo.


A přesto do mě pořád všichni ti šetřitelé jen kopou a nikdy nic důvěryhodně nevysvětlili.
A zpráva z úřadu ombudsmana, to je jako by ji napsali Pat a Mat.
Sami sobě si dokonce odporují.

 

Prý s krajskou zprávou se stotožňují, ale vlastně nic z té krajské zprávy nepotvrdili, ale naopak. Vymysleli si úplně jiné důvody rozpadu rodiny.
A mé diskriminace v celém tom úřednickém úkonu si zřejmě ani nevšimli, přitom právě toto prošetřovali.


Za měsíc, v pondělí, 9. října zde bude článek o tom, jak jsem pochodil na úřadu ombudsmana.


Podíváme se, jak u nás platí zákony pro všechny.
Podíváme se, na jaké pozici u mocných je člověk tolik pronásledovaný pomluvamy, lhaním a podvody úředníků.


Třebas se poprvé vyjasní, co vlastně z toho všeho úřednického harašení platí. A co už konečně a na věky bude úředně prohlášené za totální úřednické krávoviny. Naše děti si přece pravdu o rodičích zaslouží vědět. To je jejich základní právo. Tak se o to státe laskavě postarej.

Pod tímto odkazem je celá zpráva z úřadu ombudsmana:
http://www.klusak.info/blog/501-ombudsmanska-zprava.html


Jiří Klušák|čtvrtek 2. září  2013
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop