www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Totální diskriminace

Tak se podívejme, jak chápe a ctí práva otce vůči společnosti OSPOD MB a úřad ombudsmana.

Podívejme, co si podle nich na otce může úředník dovolit, jaké mají pravomoci a jak s tím rodič nic nenadělá.
Podívejme se, jak OSPOD MB úřad ombusdsmana ve všem nejenže zcela podporuje, ale jak ho i kryje.
Nakonec jejich zločinný postup ocení jako kvalifikovanou pomoc rodině.


Únor 2007

Tehdy šestnáctiletá dcera Barbora za navádění a podpory matky mě vyhrožovala, vydírala spácháním sebevraždy. Navíc, matka ji učila, naváděla ke kradení mi peněz. A aby se mi posmívala, ponižovala mě, byly ke mě sprostá, vulgární ...

Proto jsem nás objednal k řešení toho do psychologické porodny.
Terapie probíhaly v únoru, v březenu a ještě i v dubnu 2007.

Mám z těch terapií i zápis, neb jsem si na psycholožku Mlejnkovou stěžoval. Proto neměla žádný důvod, mi nějak stranit. Bylo to naopak. Byla na mě na nejvyšší míru nasraná.


Přesto víme přesně, co a proč se řešilo.
Ale také - co se neřešilo.

Mám  tom zprávu.
Proto je jasné, že za celu dobu nikdo, tedy ani manželka, ani Barbora, ale ani Tomáš na otce neměli nic špatného. Nic takového tam nezaznělo, proto se nic takového ani neřešilo. Proti otci oni nic, vůbec nic neměli.
Zmiňoval se pouze, jak tyransky a pak už i nebezpečně se ke mě choval Tomáš, a jak proto musel z domu. Řešilo se, jak škaredě a sprostě se nyní chová Barbora k otci a to za navádění a plné podpory matky.
Takže je jasné, že se to brzy stočilo na to, jaké chyby matka ve výchově dětí dělá.

Proto se tam řešilo, že se matka vůbec nesratá, nepodílí, nepomáhá ... Že navádí a štve děti proti otci, aby ho neposluchali, aby mu nepomáhali ...  Že je navádí a podporuje ve všech těch sprostotách proti otci. A také, že nepoklízí, že je doma neuvěřitelkný bodrdel a smrad. A že ani nevaří ...

A ve všem mi dali za pravdu. A ve všem slibovali nápravu.
Manželka i Barbora.

To se stalo brzy na jaře v roce 2007.

Je k tomu plno důkazů. Přece se to řešilo s odborníky.

Proto lze snadno dokázat, ještě začátkem dubna 2007 vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohla rozbít rodina.

Nikdo - ani manželka, ani Barbora, ani Vendula a ani Tomáš neměli proti otci vůbec nic. Nic takového se tam neřešilo, ba ani nezmiňovalo.
A naopak.
Se vším, co jsem tvrdi já, souhlasili. Ve všem mi dali za pravdu a slibovali nápravu.

Proto platí, že až do 23. dubna 2007 prokazatelně nic ani nenaznačovalo, že by byla rodina v ogrožení, že by jí něco hrozilo, natož pak, že by matla měla důvod rozbít rdinu.
Nic takového nebylo, neexistovalo, neřešilo se, nebylo možné ani očekávat.

To platilo až do 23. dubna 2007.

23. dubna 2007 mi jen tak řekla.
Na ledničce máš papír, přečti si ho.
Přesně tímto a přesně takto to začalo.

 

Byl to návrh soudu, abz děti dostaa do výhradní péče.
Návrh soudu, který byl vymyslený a sepsaný na OSPOD MB a to už 11. dubna 2007.
Návrh soudu, který je prolhaný, zcela nesmyslný, a ihned, tedy bez vědomí otce i odeslaný.

Prokazatelně - aniž by rodiče měli nějaké knflikty, řešoili spory, byly v rodině hádky ... teda - aniž by měl otec o něčem alespoň tušení, dokonce aniž by manželka na OSPOD MB  uvedla na manžela něco špatného na manžela, tak OSPOD MB už rozbíjel rodinu.

Od 11. dubna 2007.
Datum na návrhu soudu a chlubení se OSPOD MB, že ten návrh matce pomáhali sepsat.
Otec a Jakub se o všem dozvěděli až 23. dubna 2007.
Chlubení se OSPOD MB v krajské zprávě, že všechno před otcem a Jakuben záměrně tajili.

Soudu matka a i OSPD MB v návrhu neuvedli o otci vůbec nic špatného.
Ba naopak.

Soudu uvedli, že otec vůbec nic špatného nedělal, nebyli s ním vůbec žádné problémy, rodiče neměli ani ten nejmenší konflikt, děti nemeli proti otci ani to nejmenší .... - jediný problém byl, že prý je otec odstěhovaný, že prý manželství je jen formálním svavazkem, že manžel nefungoval, neexistoval.

Takto nám OSPOD MB vymyslel důvod rozbití rodiny, aniž by o něčem jednali s otcem.

Jak se ještě chlubí v krajské zprávě, záměrně všechno před otcem tajili.

Soudu v jejich návrhu oznámili,
že otec o ničem neví, nemá ani tušení, že s ním vůbec nejednali a jednat s ním ani nebudou, že o ničem nerozhoduje, do ničeho nemluví ... že
to bude jen formální soud, protože je otec odstěhovaný, protože manželství je jen formálním svazkem.

Takto, v záměrném utajení před otcem už 11 dubna 2007 všecho začalo.

 

Prokazatelně

Aniž by se otec za posledních 17 let z domu byť jen vzdálil,
aniž by byly mezi rodiči konflikty, hádky, nějaká napnutá situace, vyhrocené vztahy ...
aniž by manželka měla s manželem problémy, nějaké stížnosti na něj, požadavky ... 
aniž by se u nás slovo rozvod, rozbití rodiny byť jen zmiňovalo, natož pak něco řešilo,

tak 11. dubna začal OSPOD MB rozbíjet rodinu a hned měli hotovo.
Hned 11. dubna 2007, ihned při té první tajné schůzce - už měli hotovo.
Ten den soudu ve svém návrhu oznámili, že v rodině funguje jen jeden rodič.

Přitom otec a Jakub až do 23. dubna 2007 o ničem neměli ani ponětí.
Doma vládla dobrá atmosféra, dokonce manželka i Barbora se opakovaně dušovali, že se vůbec nic neděje, že je všechn v nejlepším pořádku. Pro rodinu a pro děti jsem v ten čas dělal až 16. hodin a to každý kalendářní den, neb pracovní sezóna byla v plném proudu. 
Přitom skutečností bylo, že už se dávno s úředníky OSPOD MB rozbíjela rodina.

 

Prokazatelně až do 23. dubna 2007 neměl otec o ničem ani ponětí, byl od děje ve své rodině úřednickým postupem zcela izolovaný.

Všechno začalo v naprostém utajení před otcem.
To už přiznali všichni členové rodiny, to přiznali i OSPOD MB.

Prostě - prokázaná totální diskriminace - prokázané zneužití úřední moci, podvod, zločin, zrůdnost, zvrhlost ...


Situace po 23. dubnu 2007,
když už jsem o rozbíjení rodiny věděl.

Doma jsme nikdy nic ohledně rozbíjění rodiny, o rozvodu.
Nikdy jsme neřešili děti.
Nebylo proč. Žili jsme jako před tím, jako by se vůbec nic nedělo. 
Takový nesmysl přece nemůže přes OSPOD MB a případně přes soud - projít.
Tehdy jsem byl 17 let už jenom doma, neb přímo doma jsem vybudoval rodinnou firmu, zahradnictví. Co by kdo na tom řešil?
Prostě manželku zavřou do blázince, a bude vyřízeno.
Byl to už její několikátý takový exces.
Takže ani po oznámení, co že to manželka provedla se ohledně toho vůbec nic neřešilo. 

23. dubna 2007 jsem se o rozbíjení rodiny dozvěděl. Už mi to museli říci.

24. dubna 2007 mi OSPOD MB telefonoval - samozřejmě domů - že přijdou na kontrolu toho, v jakých podmínkách dětí žijí.
Tedy ne kontroly toho, zda žiji, kde jsem, jak v rodině funguji ... kdepak.

26. dubna 2007 proběhla kontrola OSPOD MB. Kontrola trvala asi 10 minut. Nepřijela za mnou, jako za otcem. Prolézala dům, zajímalo ji bydlení.

Sociální pracovnice Stanislava Chalupová byla nadšena, jaké je zde nádherné zahradnictví, co všechno jsem již dokázal, co všechno znám a umím. Byla nadšena tím, jaké jistoty, zázemí a možnosti mají děti. Přijala koncem dubna, na začátek sezony, tedy v čase, kdy byly skleníky narvány desítkami tisíc rostlin, květin ...

Byla zde asi deset minut, pořád jen, že nemá čas a hlavně - Sama přiznala, že ten návrh soudu je zcela nesmyslný, prolhaný, křivý .... Připustila i to, že manželka je zřejmě duševně nemocná .... ale hlavně - že ona s tím návrhem soudu nic nemůže dělat, že to až pak, že prý to až u soudu.

Nic neuznala, nic nechtěla slyšet, vědět, nic nechtěla řešit, na nic odpovídat - že prý to všechno až pak, to všechno až u soudu.
Je to státní úřednice, musíte se jí podřídit.

Proto i ten zcela nesmyslný návrh nechala tak, jak byl. Kdyby něco se mnu řešila, muselaq by ho zrušit. Ale to se nestalo. Takže ji bylo úplně jedno, co tvrdí otec.

A asi po 10 minutách odjela.
A už se nikdo z OSPOD MB neukázal.

A ani jednou si mě OSPOD MB nepozval.

Proto:

Nikdy jsem na OSPOD MB nevypovídal ani já, a předemnou ani nikdo z rodiny.

Nikdy se mnou OSPOD MB neřešil, co tam vypovídali jiní, pokud vůbec neco vypovídali.
Takže nikdo ani nemůže říci, zda se na úřadu vypovídala pravda, když vždycky jednali jen s jednou stranu.
Nikdy OSPOD  MB neměl nic od otce potvrzené, vyvrácené, od otce neměli k tomu nic.
Neměli ani kdy od otce získat vyjádření, když všichni vypovídali až po návštěvě u nás, ale mě si nikdy nepozvali. Takže ani nic z toho, co kdo vypovídal, se mnou neměli kdy řešit.

Prokazatelně
OSPOD MB důvody rozbitíjení rodiny, proč se tak musí stát, s otcem nikdy neřešil.
OSPODu MB bylo úplně jedno, jaká je skutečnost v rodině i to, co na návrh soudu říká otec.
OSPODu MB bylo úplně jedno, že otec ten návrh soudu ihned označil za křivý, nesmyslný, za zjevně podvodný. 
OSPOD MB ten návrh soudu ponechal v nezměněné podobě záměrně, nedovolil změnu.
To dokazuje, že otec do procesu vůbec nemohl zasahovat, že mu OSPOD nejenže nic nedovolil, ale ani nic neuznal. Jako by otec nebyl, jako by otec neexistoval.

nakonec, kdyby se mnou něco řešili - pak by k tomu museli mít nějaké mé vajádření. Ae oni nemají žádné. Vůbec žádné mé vyjádření. Dokonce ani k návrhu soudu nemají od otce vyjádření.

Od počátku proces řídil OSPOD MB, všechno začali tajně - sami si na úřadu vymysleli si návrh soudu - před otcem všechno a záměrně tajili - pak s otcem vůbec nejednali, nic s ním neřešili, na nic mu neodpověděli, nemají žádné jeho vyjádření se k ničemu, ani k návrhu soudu ...

Totální diskriminace otce v procesu takto brutálně dál pokračovala.
Doposud všechno - zcela bez otce.
Jako by nebyl, jako by neexistoval.

 

A protože ještě nebyl soud stále jsem doma nic neřešili. Pořád nebylo co. Přece ten perverzní nesmysl, to křivé uvedení v návrhu soudu nemůže přes soud projít.
Sociální pracovníce přece slibovala, že všechno se vyřeší, vysvětlí, ale že až pak, až u soudu. Ona to musí vědět. Ona má přece za sebou stovky případů.
Je to státní úřednice, musíte se jí podřídit. 

20. června 2007 proběhlo první stání.

Ale vůbec nic se tam neřešilo.

Když jsem chtěl dát otázku - Proč se vlastně rozbíjí rodina - tak mě soudce nadal, že prý nesmím zasahovat do procesu, vyrušovat ... zastrašoval mě vyvedením ze soudní síně, pokutou .... Že prý se neřeší, proč se rozbíjí rodina, ale kdo dostane do péče děti.

Ale rodiče, jak se kdo podílel, staral, kdo co kdo umí, co už je za ním - to se vůbec neřešilo.
Takto si ze své pozice řídil soudní proces k obrazu svému.

I já měl požadavek o děti do své péče.
Protože jen já se staral, já budil a připravoval prvňáčka, já se s nimi učil ....
Ale soudce nic nezajímalo, úpořád mě napomínal, napadal, vyhrožoval, zastrašoval ...

Jen formální otázky o ničem. Já nesměl nic vypovídat, hned mě zarazil . na to jsem se neptal, to mě nezajímá - A bývalky se na nic ohledně rodiny, dětí, neptal.
Jen formální otázky o ničem. Vlastně jenom o tom, kolik si vydělávám. To jediné soudce zajímalo. Kolik si vydělávám. Jinak nic. Přitom měl moje daňové přiznání. Už jen z něho mu muselo být jasné, že přímo doma podnikám a na plný úvazek. Že jste tedy pořád doma.
Soudce tedy musel vědět, že ten návrh soudu je nesmyslný, zjevně křivý.

Když se nic neřešilo, nezjišťovalo, požadoval jsem soud o testy rodičů.

A aby u soudu vypovídala i Barbora.

Obojí mi bylo slíbeno, ale prý až příště.

Takže u soudu se vůbec nic neřešilo. Zatím. 
Ale to přijde. Až příště.

 

22. červně 2007 jsem se dostavil na OSPOD MB abych se poptal, co že se to děje?
Přece slíbila, že u soudu se bude všechno řešit. A ono nic. To už jsem očekával, že mě bude vyhazovat. A také mě po krátké chvíli vyhodila. S vysvětlením, že nemá čas. Proto jsem měl všechno sepsané a situaci v rodině jsem ji popsal. A doložil množstvím fotek.
Takže nikdy nemohou tvrdit, že by něco nevěděli. Věděli všechno a věděli to přesně.
Skutečností a na věky už zůstane, že si mě, otce úředníci nikdy na OSPOD MB nepozvali, a když jsem tam sám přišel, neb se páchal zločin, tak mě z úřadu vyhodili.

Jen doplním - Stejný popis situace u nás pak dostal i soudce u toho příštího stání.

 

Ani po tom prvním stání jsme doma  nic neřešili. Pořád nebylo co. Nebo jsem měl manželce vysvětlovat, že už 17 let má doma podnikatele, který se z domu už tolik let ani nehnul a jenom pořád dělá v našem zahradnictví, které je tu všude?

To jsem ji měl vysvětlovat? Navíc, už ani nebylo s kým to řešit. Krátce po tom soudu i s dětmi odjela do svého domku po rodičích do Lukovan. A ze sociálního odboru mě vyhodili.

 

30. června manželka a dcery Vendula a Barbora odjeli do Lukovan,
takže jsme nikdy nic ohledně rozbíjení rodiny, ohledně dětí ani o rozvodu nikdy neřešili.
Nebylo proč, a pak už ani nebylo s kým.

Já proto, že jsem nevěřil, že takové křivé oznámení soudu může projít. A manželka proto, že měla jistotu od OSPODu MB, od Stanislavy Chalupové, že se úplně o všechno postará. Proto ani manželka nemela důvod cokoliv řešita také nic neřešila.
Ale že je tak domluvená s OSPODem proti rodině, protti dětem, proti manželovi, io tom já tehdy neměl ani tušení.

Po jejim odjezdu jsme nebyli v žádném kontaktu, nikdy se nic neřešilo.

 

Prokazatelně,
robíjení rodiny rodiče mezi sebou nikdy neřešili.
Neměli, neexistoval k tomu důvod, nebylo co řešit, co vysvětlovat.
Ani sociální odbor žádný důvod, nějaké pochybení rodiče neuváděl, neřešil.
Proto otec, rodiče nikdy nic ohledně rozbíjení rodiny neřešili ani s dětmi.
Nebyl důvod, nebylo co řešit, nebyl co konkrétního dětem vysvětlovat.

Přece otec není debilní, aby dětem říkal, že se musí rozbít rodina, protože je odstěhovaný, protože manželství je jen formálním svazkem. To snad nikdo nemůže myslet vážně.

To bych pak byl já zralý do blázince.

A ani OSPOD MB se mnou nikdy nic neřešil, nic mi nevyčítali, vůbec nic proti mě neměli.
Proto také k ničemu nemají nějaké mé vyjádření, když proti mě nic neměli, neřešili.

Nemají ani otcovo vyjádření k mančině návrhu soudu. Nebo mají? 
Jak s tím otcovým vyjádřením naložili, jak to vyřešili? Nemají nic.
Nemají žádné důvody k rozbíjení rodiny, žádné nebyly, žádné se tedy ani neřešili.
Návrh soudu to jasně dokládá. Je to proces bez otce. Sami to tak uvedli soudu.
Přece - otec je dle nich odstěhovaný, otec je formální, respektive - manželství je jen formálním svazkem. To si vymysleli na svém úřadu a ihned odeslali soudu.
Na základě pouze toho se celý proces spustil a OSPOD s takovým návrhem soudu prý ani nemůže nic dělat, proto se s ním pořád pracovalo. Nebyla nějaké změna, nebylo nic jiného. Proto  platil i po celé šetřeni případu OSPOD MB.

Až prý u sudu se to bude řešit, tak situaci ze své moci řešil OSPD MB.

 

1. srpna 2007 bylo druhé soudní stání.
Byly nám soudcem slíbeny testy rodičů. I že u soudu
bude vypovídat Barbora.

Přece oba rodiče chtěli děti do své péče.

Druhé soudní stání, to byl jen soudcovský výjeb a formální akt.

Soudce nám slanostně oznámil, že už má v případu jasno,
že už není ničeho potřeba.

Ani testy rodičů, ani výpovědo od Barbory.
A že za dva dni vyhlásí rozsudek.

A 3. srpna 2007 byl skutečně vynesen rozsudek.
Takový byl náš soudní proces o děti.

Rozbíjí se rodina, respektive rozhoduje se o dětech na základě zcela nesmyslného, zjevně křivého návrhu soudu stvořeného na OSPOD MB.
Oba rodiče žádají děti do své péče.

A soudce to všechno prakticky sfoukne na jednom jednohodinovém stání.

Takže prakticky ani jeden rodič nevypovídal.

Proto doposud nikdo neví, netuší, proč se vlastně rozbila rodina. 
A nikdo to neví, protože se to nikdy neřešilo. Nikdy se nic neřešilo.
Máme jen zcela kreténský návrh soudu, který OSPOD MB nedovolil změnit a kterému prakticky na první stání a zcela soudce vyhověl.

A k němu máme rozsudek jménem republiky, který tomu návrhu soudu zcel vyhověl.
Ale přitom se v rozsudku neuvádí vůbec nic konkrétního.

 

Všechno si to na nás OSPOD MB jen vymyslel. 
Za oba rodiče.

OSPOD MB se předem domluvil s Tomášem, aby jim na úřad dotáhl duševně slabou matku, kterou zcela ovládal. A která se ho bála.
Na úřadě ji nechali podepsat zjevně křivý, totálně nesmyslný návrh soudu, který si na tom úřadu na naší rodinu sami vymysleli.
A ještě požádali matku, aby všechno před otcem tajila.
A o všechno už se postarali. Úplně o všechno.

OSPODu MB postačil jeden jediný podpis, který na matce tak pokoutně vymámili hned při její první návštěvě na jejich úřadu.
Všechno už měli připravené.

Krajská zpráva OSPOD MB z takového postupu usvědčuje.

Všechny výpovědi matky si za ni vymysleli.
Jsou to totiž takové nesmysly, že je matka ani vypovědět nemohla.

Jsou to takové nesmysly, že k nim ani nemohou mít vyjádření otce. 
Jsou to takové nesmysly, že k nim nemohou mít vyjádření ani od jednoho člena rodiny.
Jsu to takové nesmysly, že jim to nepotvrdí vůbec nikdo.

 

Duševně nemocná matka a její zmanipulování OSPODem MB a totální diskriminace otce stejným úřadem, proto zločin na naší rodině, na našich dětech mohli realizovat a proto jim všechno a tak hladce a tak rychle prošlo.
OSPOD MB si řešili svůj případ, který jim papírově seděl.
Ale který nemá s námi vůbec nic společného.

 

Ani jeden rodič v průběhu procesu nevypovídal, všechno si to na nás úředníci vymysleli. A jsou to takové nesmysly, že je ten jejich podvod, zločin zcela zjevný. A přesto takový zločin na rodině, na dětech spáchaný ze své moci OSPODem MB zástupce ombudsmana a dva ombudsmano ohodnotili jako kvalifikovaná pomoc naší rodině.

 

Tu totální diskriminaci otce ... nikde žádné vyjádření otce a k ničemu - to podle nich není diskriminace, ale běžný postup.

 

A dostáváme se k skutečné třešničce v našim případě.

Zástupkaně ombudsmana a dva ombudsmani usvědčují OSPOD MB z podvodu, ze záměrného uvedení soudu v omyl, z křivých výpovědí .... prostě, ze zneužívání moci.

Ale přitom OSPOD MB ze své moci ombudsmani kryjí.

To je síla, co?

Co tvrdí OSPOD MB v návrhu soudu?

Že se k nim dostavila matka a řekla jím, že je otec odstěhovaný, že manželství je jenom formálním svazkem a proto ji pomohli rozbít rodinu.

Co tvrdí úřad ombudsmana?

nejenže to vůbec nepotvrdil, ale přišli s úplně jiným vysvětlením.

Že prý se za nimi dostavila matka i s dětmi a řekli jim, že prý chodá za Tomášem tajně. A jen toto prý rozbilo rodinu.

To je zločin na rodině, na dětech jako vyšitý.

Protože co se tedy skutečně stalo?

Na OSPOD MB se dostavila manželka a děti a řekli jim tam, že chodí za Tomášem tajně. Ale sOSPOD MB ihned soudu napsal, že je potřeba svěřit děti do péče matky, protože je otec odstěhovaný, protože je naše manželství jenom formálním svazkem.

A jak mi jistě zástupkyne ombudsmana a dva ombudmsnové potvrdí - to, co OSPOD MB vymyslel a poslal soudu je nesmysl, tedy podvod, tedy zločin.
Je to zneužití moci ke křivému obvinění otce pro soud, které bylo účelové a sloužilo k odstranění otce od dění v rodině a k následnému rozbití rodiny.

 

A ještě perlička:

Celý proces začal tím, že OSPOD MB přes manželku uvedl soudu, že prý je otec odstěhovaný, že prý je manželství jen formálním svazkem.

Nikdo to nikdy neřešil, nevysvětlil, nevyjadřova se, nikde se o tom nic bližšího nedozvíme.

Ale v návrhu spoudu je uvedeno - že matka a děti opustili společnu domácnost. A ani to není nijak vysvětleno, odůvodněno.

Takže dle návrhu soudu víme, že se rozbíjele rodina, protože byl otec odstěhovaný, že manželství bylo jen formálním svazkem a soudce tomu návrh zcela vyhověl s vysvětlením, že odešla matka s dcerami.

To si z nás v tak závažné věci mocní dělají prdel, co?

Jak mohla matka s dcerami odejít od odstěhovaného, od formálního otce, to už se zřejmě nikdy nedozvíme.

V rukou takových podvodníků, takových lhářů a zneužívatelů mocí jsme.

Takových úřednických teroristů, kteří mohou úplně všechno, se musí každý bát.

A jak vidíte, po tom všem ani nic nemusí vysvětlovat.

Přitom tolik a tak zrůdných zločinů a to dokonce i na dětech je za nimi a tolik důkazů je k tomu.

A občan s tím stejně nic nenadělá.

A pak se diví, že je tu tolik zoufalých činů a mnohdy i sebevražd.
A dokonce už i tolik sebevražd dětí.
Přesně takové úřednické postupy vraždí úřednické oběti.

Já nic, já za nic nemohu.
Já byl od děje v mé vlastní rodině OSPODem zcela izolován.

To všechno oni.

Oni si na nás všechno vymysleli. Za oba rodiče.

A úřad ombudsmana to všechno moc dobře ví. Proto ty úřednické zločiny kryje tím, že si vymyslel úplně jiný důvod rozbití rodiny.

A vůbec jim nevadí, že k takovému tvrzení vůbec nemají vyjádření druhé strany, tedy otce. jak vidíte, při rozbíjení rodiny se na otce hodí cokoliv a co otec na to - to ani úřad ombudsmana nezajímá.

Takto funguje veřejný ochránce práv. 
Přece nejde jen o práva otce, ale jde o práva dětí. I oni mají právo ... ale když dětem úředníci takto zlikvidují rodinu, otce, a nikomu to nevadí ...  
A ten návrh soudu, kterého se OSPOD MB držel jako klíště a nedovolil v něm žádnou změnu, který proces spustil a kterému soud zcela vyhověl, ten pro úřad ombudsmana jako by nebyl, jako by ani neexistoval.
Proč musel zmizet na úřadu ombudsmana, když prý všechno bylo v pořádku, to úřad ombudsmana usvědčuje ze záměrného krytí úřednických zločinů na rodině, z úřednických zločinů na dětech.

 

Jak vidíte, totální diskriminace otce.

Otce předem od všeho vyloučili, nic s ním neřešili, na nic se ho neptali, nic mu neuznali, nic mu nevysvětlili a na nic mu neodpověděli. A k ničemu nemají jeho vyjádření, dokonce je nezajímal ani jeho názor na návrh soudu.

A když jim po létech vysvětlil, jaký že je to všechno nesmysl, zločin, křivé tvrzení, když už to museli uznat, tak úřad ombudsmana místo aby to odhalil, aby to úředníci museli vysvětlit, tak si dodali do přípúadu úplně jiné vysvětlení rozbití rodiny, dokonce zcela protichůdné, než tvrdil soudu OSPOD MB, a vůbec je nezajímá, co na to otec.

Prostě, při řešení dětí OSPODem do toho otec nemá co kecat.

To jsou závěry šetření úřadu ombudsmana v tomto konkrétním případu. Totální diskriminace otce, že už brutálnější ani nemůže být.

To vylučuje, že by si úřad ombudsmana ničeho nevšiml.

Přece jsem jim vysvětloval, že to jejich tvrzení je zcala nesmyslné, křivé, podvodné ... ale jak přžedvedli, jim stačí vyjádření jen jedné strany.

Jenža jen vyjádření jední strany nemá v demokracii vůbec žádnou hodnotu.

A když nic jiného, alespoň toto by mohl úřad ombudsmana vědět.

Protože pokud se k obvinění obviněný nemůže vyjádřit, pak takové obvinění ani nemůže platit. A přesto se stalo a přesto na takovém obvinění bez vyjádření obviněného úřad ombudsmana všechno postavil.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop