www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě potřebují zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do ridiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí sepsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. A ještě ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila. Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak douho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.
Vysvětlení:

 

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava. 
A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy 
Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úředniuckou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Jako jednotlivý - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se žádná sourozenecká skupina odvrhnutím Jakuba ani nemohla obnovit.
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody.
A že nelze zjevné pomluvy a lži nekomu vnucovat a to ještě přes soudy a léčbu.
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny.
A že nejde z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nende osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodo duševné poruchy, která nikde není řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucocat občanovi, zlikvidovat mu něktará základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
A to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákoností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás. A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného. A nikdy ani neuvidí. To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení potřebuji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsme se museli podřídit, tak ať už mi ho konečně řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychaietrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Totální diskriminace

Tak se podívejme, jak chápe a ctí práva otce vůči společnosti OSPOD MB a úřad ombudsmana.

Podívejme, co si podle nich na otce může úředník dovolit, jaké mají pravomoci a jak s tím rodič nic nenadělá.
Podívejme se, jak OSPOD MB úřad ombusdsmana ve všem nejenže zcela podporuje, ale jak ho i kryje.
Nakonec jejich zločinný postup ocení jako kvalifikovanou pomoc rodině.


Únor 2007

Tehdy šestnáctiletá dcera Barbora za navádění a podpory matky mě vyhrožovala, vydírala spácháním sebevraždy. Navíc, matka ji učila, naváděla ke kradení mi peněz. A aby se mi posmívala, ponižovala mě, byly ke mě sprostá, vulgární ...

Proto jsem nás objednal k řešení toho do psychologické porodny.
Terapie probíhaly v únoru, v březenu a ještě i v dubnu 2007.

Mám z těch terapií i zápis, neb jsem si na psycholožku Mlejnkovou stěžoval. Proto neměla žádný důvod, mi nějak stranit. Bylo to naopak. Byla na mě na nejvyšší míru nasraná.


Přesto víme přesně, co a proč se řešilo.
Ale také - co se neřešilo.

Mám  tom zprávu.
Proto je jasné, že za celu dobu nikdo, tedy ani manželka, ani Barbora, ale ani Tomáš na otce neměli nic špatného. Nic takového tam nezaznělo, proto se nic takového ani neřešilo. Proti otci oni nic, vůbec nic neměli.
Zmiňoval se pouze, jak tyransky a pak už i nebezpečně se ke mě choval Tomáš, a jak proto musel z domu. Řešilo se, jak škaredě a sprostě se nyní chová Barbora k otci a to za navádění a plné podpory matky.
Takže je jasné, že se to brzy stočilo na to, jaké chyby matka ve výchově dětí dělá.

Proto se tam řešilo, že se matka vůbec nesratá, nepodílí, nepomáhá ... Že navádí a štve děti proti otci, aby ho neposluchali, aby mu nepomáhali ...  Že je navádí a podporuje ve všech těch sprostotách proti otci. A také, že nepoklízí, že je doma neuvěřitelkný bodrdel a smrad. A že ani nevaří ...

A ve všem mi dali za pravdu. A ve všem slibovali nápravu.
Manželka i Barbora.

To se stalo brzy na jaře v roce 2007.

Je k tomu plno důkazů. Přece se to řešilo s odborníky.

Proto lze snadno dokázat, ještě začátkem dubna 2007 vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohla rozbít rodina.

Nikdo - ani manželka, ani Barbora, ani Vendula a ani Tomáš neměli proti otci vůbec nic. Nic takového se tam neřešilo, ba ani nezmiňovalo.
A naopak.
Se vším, co jsem tvrdi já, souhlasili. Ve všem mi dali za pravdu a slibovali nápravu.

Proto platí, že až do 23. dubna 2007 prokazatelně nic ani nenaznačovalo, že by byla rodina v ogrožení, že by jí něco hrozilo, natož pak, že by matla měla důvod rozbít rdinu.
Nic takového nebylo, neexistovalo, neřešilo se, nebylo možné ani očekávat.

To platilo až do 23. dubna 2007.

23. dubna 2007 mi jen tak řekla.
Na ledničce máš papír, přečti si ho.
Přesně tímto a přesně takto to začalo.

 

Byl to návrh soudu, abz děti dostaa do výhradní péče.
Návrh soudu, který byl vymyslený a sepsaný na OSPOD MB a to už 11. dubna 2007.
Návrh soudu, který je prolhaný, zcela nesmyslný, a ihned, tedy bez vědomí otce i odeslaný.

Prokazatelně - aniž by rodiče měli nějaké knflikty, řešoili spory, byly v rodině hádky ... teda - aniž by měl otec o něčem alespoň tušení, dokonce aniž by manželka na OSPOD MB  uvedla na manžela něco špatného na manžela, tak OSPOD MB už rozbíjel rodinu.

Od 11. dubna 2007.
Datum na návrhu soudu a chlubení se OSPOD MB, že ten návrh matce pomáhali sepsat.
Otec a Jakub se o všem dozvěděli až 23. dubna 2007.
Chlubení se OSPOD MB v krajské zprávě, že všechno před otcem a Jakuben záměrně tajili.

Soudu matka a i OSPD MB v návrhu neuvedli o otci vůbec nic špatného.
Ba naopak.

Soudu uvedli, že otec vůbec nic špatného nedělal, nebyli s ním vůbec žádné problémy, rodiče neměli ani ten nejmenší konflikt, děti nemeli proti otci ani to nejmenší .... - jediný problém byl, že prý je otec odstěhovaný, že prý manželství je jen formálním svavazkem, že manžel nefungoval, neexistoval.

Takto nám OSPOD MB vymyslel důvod rozbití rodiny, aniž by o něčem jednali s otcem.

Jak se ještě chlubí v krajské zprávě, záměrně všechno před otcem tajili.

Soudu v jejich návrhu oznámili,
že otec o ničem neví, nemá ani tušení, že s ním vůbec nejednali a jednat s ním ani nebudou, že o ničem nerozhoduje, do ničeho nemluví ... že
to bude jen formální soud, protože je otec odstěhovaný, protože manželství je jen formálním svazkem.

Takto, v záměrném utajení před otcem už 11 dubna 2007 všecho začalo.

 

Prokazatelně

Aniž by se otec za posledních 17 let z domu byť jen vzdálil,
aniž by byly mezi rodiči konflikty, hádky, nějaká napnutá situace, vyhrocené vztahy ...
aniž by manželka měla s manželem problémy, nějaké stížnosti na něj, požadavky ... 
aniž by se u nás slovo rozvod, rozbití rodiny byť jen zmiňovalo, natož pak něco řešilo,

tak 11. dubna začal OSPOD MB rozbíjet rodinu a hned měli hotovo.
Hned 11. dubna 2007, ihned při té první tajné schůzce - už měli hotovo.
Ten den soudu ve svém návrhu oznámili, že v rodině funguje jen jeden rodič.

Přitom otec a Jakub až do 23. dubna 2007 o ničem neměli ani ponětí.
Doma vládla dobrá atmosféra, dokonce manželka i Barbora se opakovaně dušovali, že se vůbec nic neděje, že je všechn v nejlepším pořádku. Pro rodinu a pro děti jsem v ten čas dělal až 16. hodin a to každý kalendářní den, neb pracovní sezóna byla v plném proudu. 
Přitom skutečností bylo, že už se dávno s úředníky OSPOD MB rozbíjela rodina.

 

Prokazatelně až do 23. dubna 2007 neměl otec o ničem ani ponětí, byl od děje ve své rodině úřednickým postupem zcela izolovaný.

Všechno začalo v naprostém utajení před otcem.
To už přiznali všichni členové rodiny, to přiznali i OSPOD MB.

Prostě - prokázaná totální diskriminace - prokázané zneužití úřední moci, podvod, zločin, zrůdnost, zvrhlost ...


Situace po 23. dubnu 2007,
když už jsem o rozbíjení rodiny věděl.

Doma jsme nikdy nic ohledně rozbíjění rodiny, o rozvodu.
Nikdy jsme neřešili děti.
Nebylo proč. Žili jsme jako před tím, jako by se vůbec nic nedělo. 
Takový nesmysl přece nemůže přes OSPOD MB a případně přes soud - projít.
Tehdy jsem byl 17 let už jenom doma, neb přímo doma jsem vybudoval rodinnou firmu, zahradnictví. Co by kdo na tom řešil?
Prostě manželku zavřou do blázince, a bude vyřízeno.
Byl to už její několikátý takový exces.
Takže ani po oznámení, co že to manželka provedla se ohledně toho vůbec nic neřešilo. 

23. dubna 2007 jsem se o rozbíjení rodiny dozvěděl. Už mi to museli říci.

24. dubna 2007 mi OSPOD MB telefonoval - samozřejmě domů - že přijdou na kontrolu toho, v jakých podmínkách dětí žijí.
Tedy ne kontroly toho, zda žiji, kde jsem, jak v rodině funguji ... kdepak.

26. dubna 2007 proběhla kontrola OSPOD MB. Kontrola trvala asi 10 minut. Nepřijela za mnou, jako za otcem. Prolézala dům, zajímalo ji bydlení.

Sociální pracovnice Stanislava Chalupová byla nadšena, jaké je zde nádherné zahradnictví, co všechno jsem již dokázal, co všechno znám a umím. Byla nadšena tím, jaké jistoty, zázemí a možnosti mají děti. Přijala koncem dubna, na začátek sezony, tedy v čase, kdy byly skleníky narvány desítkami tisíc rostlin, květin ...

Byla zde asi deset minut, pořád jen, že nemá čas a hlavně - Sama přiznala, že ten návrh soudu je zcela nesmyslný, prolhaný, křivý .... Připustila i to, že manželka je zřejmě duševně nemocná .... ale hlavně - že ona s tím návrhem soudu nic nemůže dělat, že to až pak, že prý to až u soudu.

Nic neuznala, nic nechtěla slyšet, vědět, nic nechtěla řešit, na nic odpovídat - že prý to všechno až pak, to všechno až u soudu.
Je to státní úřednice, musíte se jí podřídit.

Proto i ten zcela nesmyslný návrh nechala tak, jak byl. Kdyby něco se mnu řešila, muselaq by ho zrušit. Ale to se nestalo. Takže ji bylo úplně jedno, co tvrdí otec.

A asi po 10 minutách odjela.
A už se nikdo z OSPOD MB neukázal.

A ani jednou si mě OSPOD MB nepozval.

Proto:

Nikdy jsem na OSPOD MB nevypovídal ani já, a předemnou ani nikdo z rodiny.

Nikdy se mnou OSPOD MB neřešil, co tam vypovídali jiní, pokud vůbec neco vypovídali.
Takže nikdo ani nemůže říci, zda se na úřadu vypovídala pravda, když vždycky jednali jen s jednou stranu.
Nikdy OSPOD  MB neměl nic od otce potvrzené, vyvrácené, od otce neměli k tomu nic.
Neměli ani kdy od otce získat vyjádření, když všichni vypovídali až po návštěvě u nás, ale mě si nikdy nepozvali. Takže ani nic z toho, co kdo vypovídal, se mnou neměli kdy řešit.

Prokazatelně
OSPOD MB důvody rozbitíjení rodiny, proč se tak musí stát, s otcem nikdy neřešil.
OSPODu MB bylo úplně jedno, jaká je skutečnost v rodině i to, co na návrh soudu říká otec.
OSPODu MB bylo úplně jedno, že otec ten návrh soudu ihned označil za křivý, nesmyslný, za zjevně podvodný. 
OSPOD MB ten návrh soudu ponechal v nezměněné podobě záměrně, nedovolil změnu.
To dokazuje, že otec do procesu vůbec nemohl zasahovat, že mu OSPOD nejenže nic nedovolil, ale ani nic neuznal. Jako by otec nebyl, jako by otec neexistoval.

nakonec, kdyby se mnou něco řešili - pak by k tomu museli mít nějaké mé vajádření. Ae oni nemají žádné. Vůbec žádné mé vyjádření. Dokonce ani k návrhu soudu nemají od otce vyjádření.

Od počátku proces řídil OSPOD MB, všechno začali tajně - sami si na úřadu vymysleli si návrh soudu - před otcem všechno a záměrně tajili - pak s otcem vůbec nejednali, nic s ním neřešili, na nic mu neodpověděli, nemají žádné jeho vyjádření se k ničemu, ani k návrhu soudu ...

Totální diskriminace otce v procesu takto brutálně dál pokračovala.
Doposud všechno - zcela bez otce.
Jako by nebyl, jako by neexistoval.

 

A protože ještě nebyl soud stále jsem doma nic neřešili. Pořád nebylo co. Přece ten perverzní nesmysl, to křivé uvedení v návrhu soudu nemůže přes soud projít.
Sociální pracovníce přece slibovala, že všechno se vyřeší, vysvětlí, ale že až pak, až u soudu. Ona to musí vědět. Ona má přece za sebou stovky případů.
Je to státní úřednice, musíte se jí podřídit. 

20. června 2007 proběhlo první stání.

Ale vůbec nic se tam neřešilo.

Když jsem chtěl dát otázku - Proč se vlastně rozbíjí rodina - tak mě soudce nadal, že prý nesmím zasahovat do procesu, vyrušovat ... zastrašoval mě vyvedením ze soudní síně, pokutou .... Že prý se neřeší, proč se rozbíjí rodina, ale kdo dostane do péče děti.

Ale rodiče, jak se kdo podílel, staral, kdo co kdo umí, co už je za ním - to se vůbec neřešilo.
Takto si ze své pozice řídil soudní proces k obrazu svému.

I já měl požadavek o děti do své péče.
Protože jen já se staral, já budil a připravoval prvňáčka, já se s nimi učil ....
Ale soudce nic nezajímalo, úpořád mě napomínal, napadal, vyhrožoval, zastrašoval ...

Jen formální otázky o ničem. Já nesměl nic vypovídat, hned mě zarazil . na to jsem se neptal, to mě nezajímá - A bývalky se na nic ohledně rodiny, dětí, neptal.
Jen formální otázky o ničem. Vlastně jenom o tom, kolik si vydělávám. To jediné soudce zajímalo. Kolik si vydělávám. Jinak nic. Přitom měl moje daňové přiznání. Už jen z něho mu muselo být jasné, že přímo doma podnikám a na plný úvazek. Že jste tedy pořád doma.
Soudce tedy musel vědět, že ten návrh soudu je nesmyslný, zjevně křivý.

Když se nic neřešilo, nezjišťovalo, požadoval jsem soud o testy rodičů.

A aby u soudu vypovídala i Barbora.

Obojí mi bylo slíbeno, ale prý až příště.

Takže u soudu se vůbec nic neřešilo. Zatím. 
Ale to přijde. Až příště.

 

22. červně 2007 jsem se dostavil na OSPOD MB abych se poptal, co že se to děje?
Přece slíbila, že u soudu se bude všechno řešit. A ono nic. To už jsem očekával, že mě bude vyhazovat. A také mě po krátké chvíli vyhodila. S vysvětlením, že nemá čas. Proto jsem měl všechno sepsané a situaci v rodině jsem ji popsal. A doložil množstvím fotek.
Takže nikdy nemohou tvrdit, že by něco nevěděli. Věděli všechno a věděli to přesně.
Skutečností a na věky už zůstane, že si mě, otce úředníci nikdy na OSPOD MB nepozvali, a když jsem tam sám přišel, neb se páchal zločin, tak mě z úřadu vyhodili.

Jen doplním - Stejný popis situace u nás pak dostal i soudce u toho příštího stání.

 

Ani po tom prvním stání jsme doma  nic neřešili. Pořád nebylo co. Nebo jsem měl manželce vysvětlovat, že už 17 let má doma podnikatele, který se z domu už tolik let ani nehnul a jenom pořád dělá v našem zahradnictví, které je tu všude?

To jsem ji měl vysvětlovat? Navíc, už ani nebylo s kým to řešit. Krátce po tom soudu i s dětmi odjela do svého domku po rodičích do Lukovan. A ze sociálního odboru mě vyhodili.

 

30. června manželka a dcery Vendula a Barbora odjeli do Lukovan,
takže jsme nikdy nic ohledně rozbíjení rodiny, ohledně dětí ani o rozvodu nikdy neřešili.
Nebylo proč, a pak už ani nebylo s kým.

Já proto, že jsem nevěřil, že takové křivé oznámení soudu může projít. A manželka proto, že měla jistotu od OSPODu MB, od Stanislavy Chalupové, že se úplně o všechno postará. Proto ani manželka nemela důvod cokoliv řešita také nic neřešila.
Ale že je tak domluvená s OSPODem proti rodině, protti dětem, proti manželovi, io tom já tehdy neměl ani tušení.

Po jejim odjezdu jsme nebyli v žádném kontaktu, nikdy se nic neřešilo.

 

Prokazatelně,
robíjení rodiny rodiče mezi sebou nikdy neřešili.
Neměli, neexistoval k tomu důvod, nebylo co řešit, co vysvětlovat.
Ani sociální odbor žádný důvod, nějaké pochybení rodiče neuváděl, neřešil.
Proto otec, rodiče nikdy nic ohledně rozbíjení rodiny neřešili ani s dětmi.
Nebyl důvod, nebylo co řešit, nebyl co konkrétního dětem vysvětlovat.

Přece otec není debilní, aby dětem říkal, že se musí rozbít rodina, protože je odstěhovaný, protože manželství je jen formálním svazkem. To snad nikdo nemůže myslet vážně.

To bych pak byl já zralý do blázince.

A ani OSPOD MB se mnou nikdy nic neřešil, nic mi nevyčítali, vůbec nic proti mě neměli.
Proto také k ničemu nemají nějaké mé vyjádření, když proti mě nic neměli, neřešili.

Nemají ani otcovo vyjádření k mančině návrhu soudu. Nebo mají? 
Jak s tím otcovým vyjádřením naložili, jak to vyřešili? Nemají nic.
Nemají žádné důvody k rozbíjení rodiny, žádné nebyly, žádné se tedy ani neřešili.
Návrh soudu to jasně dokládá. Je to proces bez otce. Sami to tak uvedli soudu.
Přece - otec je dle nich odstěhovaný, otec je formální, respektive - manželství je jen formálním svazkem. To si vymysleli na svém úřadu a ihned odeslali soudu.
Na základě pouze toho se celý proces spustil a OSPOD s takovým návrhem soudu prý ani nemůže nic dělat, proto se s ním pořád pracovalo. Nebyla nějaké změna, nebylo nic jiného. Proto  platil i po celé šetřeni případu OSPOD MB.

Až prý u sudu se to bude řešit, tak situaci ze své moci řešil OSPD MB.

 

1. srpna 2007 bylo druhé soudní stání.
Byly nám soudcem slíbeny testy rodičů. I že u soudu
bude vypovídat Barbora.

Přece oba rodiče chtěli děti do své péče.

Druhé soudní stání, to byl jen soudcovský výjeb a formální akt.

Soudce nám slanostně oznámil, že už má v případu jasno,
že už není ničeho potřeba.

Ani testy rodičů, ani výpovědo od Barbory.
A že za dva dni vyhlásí rozsudek.

A 3. srpna 2007 byl skutečně vynesen rozsudek.
Takový byl náš soudní proces o děti.

Rozbíjí se rodina, respektive rozhoduje se o dětech na základě zcela nesmyslného, zjevně křivého návrhu soudu stvořeného na OSPOD MB.
Oba rodiče žádají děti do své péče.

A soudce to všechno prakticky sfoukne na jednom jednohodinovém stání.

Takže prakticky ani jeden rodič nevypovídal.

Proto doposud nikdo neví, netuší, proč se vlastně rozbila rodina. 
A nikdo to neví, protože se to nikdy neřešilo. Nikdy se nic neřešilo.
Máme jen zcela kreténský návrh soudu, který OSPOD MB nedovolil změnit a kterému prakticky na první stání a zcela soudce vyhověl.

A k němu máme rozsudek jménem republiky, který tomu návrhu soudu zcel vyhověl.
Ale přitom se v rozsudku neuvádí vůbec nic konkrétního.

 

Všechno si to na nás OSPOD MB jen vymyslel. 
Za oba rodiče.

OSPOD MB se předem domluvil s Tomášem, aby jim na úřad dotáhl duševně slabou matku, kterou zcela ovládal. A která se ho bála.
Na úřadě ji nechali podepsat zjevně křivý, totálně nesmyslný návrh soudu, který si na tom úřadu na naší rodinu sami vymysleli.
A ještě požádali matku, aby všechno před otcem tajila.
A o všechno už se postarali. Úplně o všechno.

OSPODu MB postačil jeden jediný podpis, který na matce tak pokoutně vymámili hned při její první návštěvě na jejich úřadu.
Všechno už měli připravené.

Krajská zpráva OSPOD MB z takového postupu usvědčuje.

Všechny výpovědi matky si za ni vymysleli.
Jsou to totiž takové nesmysly, že je matka ani vypovědět nemohla.

Jsou to takové nesmysly, že k nim ani nemohou mít vyjádření otce. 
Jsou to takové nesmysly, že k nim nemohou mít vyjádření ani od jednoho člena rodiny.
Jsu to takové nesmysly, že jim to nepotvrdí vůbec nikdo.

 

Duševně nemocná matka a její zmanipulování OSPODem MB a totální diskriminace otce stejným úřadem, proto zločin na naší rodině, na našich dětech mohli realizovat a proto jim všechno a tak hladce a tak rychle prošlo.
OSPOD MB si řešili svůj případ, který jim papírově seděl.
Ale který nemá s námi vůbec nic společného.

 

Ani jeden rodič v průběhu procesu nevypovídal, všechno si to na nás úředníci vymysleli. A jsou to takové nesmysly, že je ten jejich podvod, zločin zcela zjevný. A přesto takový zločin na rodině, na dětech spáchaný ze své moci OSPODem MB zástupce ombudsmana a dva ombudsmano ohodnotili jako kvalifikovaná pomoc naší rodině.

 

Tu totální diskriminaci otce ... nikde žádné vyjádření otce a k ničemu - to podle nich není diskriminace, ale běžný postup.

 

A dostáváme se k skutečné třešničce v našim případě.

Zástupkaně ombudsmana a dva ombudsmani usvědčují OSPOD MB z podvodu, ze záměrného uvedení soudu v omyl, z křivých výpovědí .... prostě, ze zneužívání moci.

Ale přitom OSPOD MB ze své moci ombudsmani kryjí.

To je síla, co?

Co tvrdí OSPOD MB v návrhu soudu?

Že se k nim dostavila matka a řekla jím, že je otec odstěhovaný, že manželství je jenom formálním svazkem a proto ji pomohli rozbít rodinu.

Co tvrdí úřad ombudsmana?

nejenže to vůbec nepotvrdil, ale přišli s úplně jiným vysvětlením.

Že prý se za nimi dostavila matka i s dětmi a řekli jim, že prý chodá za Tomášem tajně. A jen toto prý rozbilo rodinu.

To je zločin na rodině, na dětech jako vyšitý.

Protože co se tedy skutečně stalo?

Na OSPOD MB se dostavila manželka a děti a řekli jim tam, že chodí za Tomášem tajně. Ale sOSPOD MB ihned soudu napsal, že je potřeba svěřit děti do péče matky, protože je otec odstěhovaný, protože je naše manželství jenom formálním svazkem.

A jak mi jistě zástupkyne ombudsmana a dva ombudmsnové potvrdí - to, co OSPOD MB vymyslel a poslal soudu je nesmysl, tedy podvod, tedy zločin.
Je to zneužití moci ke křivému obvinění otce pro soud, které bylo účelové a sloužilo k odstranění otce od dění v rodině a k následnému rozbití rodiny.

 

A ještě perlička:

Celý proces začal tím, že OSPOD MB přes manželku uvedl soudu, že prý je otec odstěhovaný, že prý je manželství jen formálním svazkem.

Nikdo to nikdy neřešil, nevysvětlil, nevyjadřova se, nikde se o tom nic bližšího nedozvíme.

Ale v návrhu spoudu je uvedeno - že matka a děti opustili společnu domácnost. A ani to není nijak vysvětleno, odůvodněno.

Takže dle návrhu soudu víme, že se rozbíjele rodina, protože byl otec odstěhovaný, že manželství bylo jen formálním svazkem a soudce tomu návrh zcela vyhověl s vysvětlením, že odešla matka s dcerami.

To si z nás v tak závažné věci mocní dělají prdel, co?

Jak mohla matka s dcerami odejít od odstěhovaného, od formálního otce, to už se zřejmě nikdy nedozvíme.

V rukou takových podvodníků, takových lhářů a zneužívatelů mocí jsme.

Takových úřednických teroristů, kteří mohou úplně všechno, se musí každý bát.

A jak vidíte, po tom všem ani nic nemusí vysvětlovat.

Přitom tolik a tak zrůdných zločinů a to dokonce i na dětech je za nimi a tolik důkazů je k tomu.

A občan s tím stejně nic nenadělá.

A pak se diví, že je tu tolik zoufalých činů a mnohdy i sebevražd.
A dokonce už i tolik sebevražd dětí.
Přesně takové úřednické postupy vraždí úřednické oběti.

Já nic, já za nic nemohu.
Já byl od děje v mé vlastní rodině OSPODem zcela izolován.

To všechno oni.

Oni si na nás všechno vymysleli. Za oba rodiče.

A úřad ombudsmana to všechno moc dobře ví. Proto ty úřednické zločiny kryje tím, že si vymyslel úplně jiný důvod rozbití rodiny.

A vůbec jim nevadí, že k takovému tvrzení vůbec nemají vyjádření druhé strany, tedy otce. jak vidíte, při rozbíjení rodiny se na otce hodí cokoliv a co otec na to - to ani úřad ombudsmana nezajímá.

Takto funguje veřejný ochránce práv. 
Přece nejde jen o práva otce, ale jde o práva dětí. I oni mají právo ... ale když dětem úředníci takto zlikvidují rodinu, otce, a nikomu to nevadí ...  
A ten návrh soudu, kterého se OSPOD MB držel jako klíště a nedovolil v něm žádnou změnu, který proces spustil a kterému soud zcela vyhověl, ten pro úřad ombudsmana jako by nebyl, jako by ani neexistoval.
Proč musel zmizet na úřadu ombudsmana, když prý všechno bylo v pořádku, to úřad ombudsmana usvědčuje ze záměrného krytí úřednických zločinů na rodině, z úřednických zločinů na dětech.

 

Jak vidíte, totální diskriminace otce.

Otce předem od všeho vyloučili, nic s ním neřešili, na nic se ho neptali, nic mu neuznali, nic mu nevysvětlili a na nic mu neodpověděli. A k ničemu nemají jeho vyjádření, dokonce je nezajímal ani jeho názor na návrh soudu.

A když jim po létech vysvětlil, jaký že je to všechno nesmysl, zločin, křivé tvrzení, když už to museli uznat, tak úřad ombudsmana místo aby to odhalil, aby to úředníci museli vysvětlit, tak si dodali do přípúadu úplně jiné vysvětlení rozbití rodiny, dokonce zcela protichůdné, než tvrdil soudu OSPOD MB, a vůbec je nezajímá, co na to otec.

Prostě, při řešení dětí OSPODem do toho otec nemá co kecat.

To jsou závěry šetření úřadu ombudsmana v tomto konkrétním případu. Totální diskriminace otce, že už brutálnější ani nemůže být.

To vylučuje, že by si úřad ombudsmana ničeho nevšiml.

Přece jsem jim vysvětloval, že to jejich tvrzení je zcala nesmyslné, křivé, podvodné ... ale jak přžedvedli, jim stačí vyjádření jen jedné strany.

Jenža jen vyjádření jední strany nemá v demokracii vůbec žádnou hodnotu.

A když nic jiného, alespoň toto by mohl úřad ombudsmana vědět.

Protože pokud se k obvinění obviněný nemůže vyjádřit, pak takové obvinění ani nemůže platit. A přesto se stalo a přesto na takovém obvinění bez vyjádření obviněného úřad ombudsmana všechno postavil.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, soudní znalci, ambulantní doktoři, advokáti


Strůjce a koordinátor mé likvidace, ochránce úřednic:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákonné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Bezcharakterní ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Vyčůraní doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,


Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízenímzatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už máme září 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop