www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Opatrovník - soudní zvrhlost,

JUDr Karel Holub, opatrovník, jmenován mi už v srpnu 2018 - se soudně začal řešil až na podzim 2019.

Ta soudní zvrhlost je naštěstí tolika důkazy doložitelná, že je to dalším nezpochybnitelným důkazem o tom, že tu soudy ve spolupachatelství s psychiatri likvidují občany, aby se tu takto kryly zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech.

 


A paní ministryni spravedlnosti, Mgr. Marii Benešové nezbyde, než mi i v tomto a ve všem dát za pravdu.

Jen tak se na mě vymyslela duševní nemoc, jen aby mi mohli přisoudit opatrovník. Prý je to v mém zájmu.

Tak se podívejmě, jak to prakticky fungovalo. Jak JUDr. Karel Holub, advokát, fungoval jako soudně jmenovaný můj opatrovník a v mém zájmu.

Až to vypadá, jako by naši zemi ovládli šílení doktoři a ještě šílenější soudci, kteří se na mě potřebovali vyřádit.

Takže jako jejich oběť jen popíšu a doložím jejich dílo.

Soudní likvidace mé osoby začala psychiatrickým znaleckým posudkem OSZ Třebíč, vypracovaným doktory Neubauer/Veselý.
A je výhradně o tom, jak já se stavím k tvrzení úřednic o nás, ke spisu Om 21/2007.
Ten posudek je charakteristický tím, že je ke mě příznivý. Uvádí, že jsem všechny testy zvládl průměrně a nadprůmerně. Že všechno zvládám, v ničem mi netřeba pomoci. Jak jinak, když jsem tehdy už 25 let podnikal na plný úvazek? A proto jsem byl a jsem dle zákona osobou plně svéprávnou. Podnikatel nemůže mít opatrovníka, to musí být soudu jasné. 
A ani takové důkazy o mé svéprávnosti OS Třebíč nezastavilo, nemělo pro ně žádnou hodnotu. 
Aniž by mě soudkyně viděla, mluvila se mnou, na něco se ptala, něco zjišťovala, tak mi jen takl přišlo, že prý zřejmě nezvládnu právnická jednání a pro je mi jmenován opatrovník.

Odepsal jsem jí, že jsem aktivní podnikatel, proto dle zákona osoba plně svéprávná. A že podnikatel ani nemůže mít opatrovníka. A že kromě jiného mám i internetový obchod a tudíž že páchám na tři tisíce právnických jednání ročně.

Na to už soud nereagoval. Jako bych byl jen tupé zvíře bez nároku na nic. Dokonce i bez nároku na nějaké, natož na řádné vysvětlení.

Zřejmě prý nezvládnu právnická jednání .... a jen tato domněnka soudkyně, aniž by to zkoumala, něco řešila, ji stačila, na přisouzení mi opatrovníka. 
Když nejsou důvody na přisouzení mi opatrovníka, nevadí. Tak se mi přisoudí bez důvodu, bez vysvětlení i bez řádného doložení toho.
A posuzovanému nic nedovolíme, neumožníme, neuznáme, na nic neodpovíme.
A jeho případné odvolání si na soudu zlikvidujeme. Od toho mu přisoudíme ex offo advokáty. Aby se vše řešilo přes ne. Aby se jeho odvolání mohlo zlikvidovat a nahradit tím naším od ex offo advokátů, které bude vyhodnocené podle našich potřeb. Už jsem měl přisouzené tři ex offo advokáty, a všechni tři mě při odvolání podrazili.

Takže se mi přisoudil opatrovník. A protože jej jako aktivní podnikatel ani nemohu v podnikání potřebovat, neb by to byl můj zamestnanec, přece já si sám dělám i daňové přiznání, proto ho ani nemohu využít, muselo přijít to, co přišlo.

Opatrovník se mnou nikdy nemluvil, nikdy se mnou nic neřešil.

A já to každý měsíc oznamoval soudu a soud to nikdy neřešil. A tak jsem to soudu pořád psal a vysvtloval, protože až přijde čas na řešení toho všeho jsem měl k mým tvrzením dost důkazů.

Proto se stalo, že za ty dva a půl roku, za 29 měsíců jsem se svým opatrovníkem nikdy nemluvil, nikdy nic neřešil. Nikdy se mě na nic neptal, k ničemu nežádal můj souhlas. nJako bych ho ani neměl.

Až přišlo na soudní řešení mého duševního stavu. Ten se posuzoval podle soudního posudku MUDr. Hromady, který mi ale opatrovník zatajil. Takže jsem se k posudku ani nemohl vyjádřit, na nic ptát, protože jsem netušil, co se děje, co je v posudku, v čem mají být nejaké problémy.
Ten posudek mi opatrovník poslal až po soudním řízení.

Když jsem viděl, jak je ten posudek, podvodný, podrazácký, křivý, jak vlastně vůbec žádnou duševní poruchu nepopisuje, ničím nic nedokládá, tak jsem za ten podraz na mě od opatrovníka na něj podal trestní oznámení. To bylo před více jak rokem

Policie, soud a ani opatrovník neměli vůbec nic proti mému tvrzení. Přesto se všechno odložilo, nic neřešilo. A ten podvodný, podrazácký opatrovník, který se mnou nikdy nemluvil, nikdy nic neřešil, zatajil mi znalecký posudek, na kterého jsem podal trestní oznámení - mi zůstal. A mám jej dodnes.

A i po tom, pořád platí, že jsem s ním nikdy nemluvil, nikdy nic neřešil.

Takže je naprosto jasné, že i soudu musí být jasné, že mi ho přisoudil jen tak, aby se na mě mohl zvyšovat nátlak a přes opatrobníka na mě prošlo to, co soud potřeboval, aby prošlo. I zjevně křivý, nesmslný znalecký posudek. A třeba i to, že už jsem na tom tak zle, že už ani nezvládnu volební akt. Já, podnikatel.

Jinak by soudkyně přes dva roky nekryla neřešením toho, že se mnou opatrovník nikdy nemluvil.

Nyní popíšu a doložím, jak až po tom, co už jsem na opatrovníka podal trestní oznámení se mě pokusil znemožnit řádné odvolání. Jak v tom jen podváděl a málem se mu to i podařilo.

A opět, toto jsou to kopie toho, co obdrží i ministrině spravedlnosti, Mgr. Marie Benešová. Jen ať se podívá, jaké šílenosti si tu páchají soudy. A kolik nadřízených o tom ví a ze svých postů to kryjí.

Po roce a půl, 21. listopadu 2019 jsem na opatrovníka JUDr. Karla Holuba, advokáta, podal trestní oznámení. Zde je výňatek z onoho trestního oznámení:

 

Zde je popis a doložení toho, jak se mi ze své moci pokusil znemožnit odvolání. A jak se mu to skoro podařilo:

 

 

 

 

Protože jsme se odvolali, já a zvlášť i jakub, tak se honem musel odvolat i můj opatrovník, aby jeho odvolání překrylo to naše.

Neměl můj souhlas k odvolání, vlastně měl jen nesouhlas.
A přesto se odvolal, se mnou nic nekonzultoval, takže jsem do jeho odvolání ani nemohl zasahovat.

Sepsal je a hned odeslal - a já s tím nemohl nic dělat.

Podívejte, jak najednou Krajskému soudu soudu Brno uvádí to, co před tím Okresnímu soudu Třabíč zatajil.

 

S ním to bylo samý podvod, samý podraz.

Další odvolání od obhájce, ze kterého se vlastně nic nedozvíte.

 

 

 

A zde to máte černé na bílém.

Pan Klušák podniká.

A tak se vykašleme na jeho duševní stav, jenom aby mohl dál podnikat.

Takto pohrdá mým zdravím můj opatrovník.

Ale co v takové suruaci vlastně koná, to už neuvádí.

Měl to napsat podle reality:

Právě proto, že pan Klušák podniká, tak to mu dle zákona zaručuje, že je osobou plně svéprávnou.

Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop