www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


VOP - druhý pokus 57

Jak jsem minule slíbil, tak jsem i vykonal. V polovině září jsem vyrazil na úřad veřejného ochránce práv, abych jej vyzval k odstoupení. A abych popohnal k zodpovědnosti ty úředníky ombudsmanského úřadu, kteří se mým případem zabývali.


Je to za pomluvy, podvody a lži, za záměrné krytí zločinných úředníků.
Za záměrné krytí podvodné krajské kontroly, za hájení krajských totálních nesmyslů.
Za ignorování faktů a důkazů, za podporu tyrana, za krytí trestných činů .... 
Nezvratných důkazů proti nim je tolik, že můj počin nelze brát ani jako nějaké hrdinství.
Jmenuji se Jiří Klušák a popisuji zde již v padesátém sedmém díle svůj vlastní příběh.

Informoval jsem úřad ombudsmana 14 dní předem, že za nimi přijdu. A vysvětlil i důvody, proč přijdu. Takže o mé cestě na úřad k nim věděli. Nevím, jak často na ten úřad chodí občané s tím, že úřad ombudsmana obviňují z tolika a z takových hrůz. Ale pravdou je, že můj záměr jim starosti nedělal. Když jsem na úřad dorazil, nikdo o ničem nevěděl, nikdo mě nečekal. A ombudsman byl mimo. Že se s nejvyšším nesetkám, to se dalo čekat. Na to jsem byl připraven, a proto jsem měl sebou sepsaný můj příběh. To je ten minulý článek s názvem:  VOP – propaganda a realita 56.
Je to vlastně článek psaný pro ombudsmana ČR, proto je tak dlouhý. Má 24 stránek, a takřka 17 tisíc slov. Popisuji v něm zločiny úředníků páchané na mé rodině, zločiny úředníků páchané na mých dětem.
Popisuji v něm komicko.bizardní šetření šaškovské Krajské kontroly Kraje Vysočina.
Popisuji v něm krytí všech těch úřednických zločinů mocnými a už i úřadem ombudsmana.
Osobně jsem jim donesl to, co jsem čtenářům mého blogu předložil již v minulém článku. Článek jsem předal pověřenému zaměstnanci Kanceláře Veřejného ochránce práv a bylo to pod dohledem zástupkyně vedoucí právního odboru té samé instituce.

Nejprve jsem jim předal primární dopis, ve kterém jim oznamuji, z čeho a proč úřad ombudsmana obviňuji. Celý ten dopis najdete zde, na konci článku. Je modře psaný, neb už je to platný, úřední dokument se všemi právními důsledky. A už v něm není možné něco měnit.  
Bohužel se mi nepodařilo to hlavní, neb já chtěl obvinit  ombudsmana, protože on je zodpovědný za své zástupce a za výstupy z této instituce. Jeho jménem mi odpovídali.

Zvažoval jsem na něj podat trestní oznámení, ale to by byla jen komická situace. Podával bych je na policejní stanici, kterou právě svým nekonáním úřad ombudsmana ochraňoval. Případně by je dozoroval státní  zástupce, kterého také úřad ombudsmana ochraňoval. Takže je jasné, že by se mi jen vysmáli, ať bych uvedl, co bych uvedl. A hned by vše odložili, že nic divného, natož nezákonného, neobjevili. A hned by bylo hotovo. Vždyť by prošetřovali sami sebe. A když už jednou si tito mocní ve krytí úřednických zločinů proti mé rodině, ve krytí zločinů proti mým dětem tak pomohli, tak nyní už by byli svou pomocí vůči sobě - povinní.
Přesně podle mafiánských zákonů - Ruka ruku myje, zločinec zločince kryje.

Na podatelně se to sepsalo jako stížnost ale jen na zástupkyni ombudsmana, která můj případ měla na starosti.
Moji stížnost přijali a slíbili, že se s tím vším seznámí i ten nejvyšší. Že prý mi odpoví přímo ombudsman. Takže budeme čekat. Tento úřad nemá stanovený termín pro odpověď.
Jak běsnění úředníků proti mé rodině, jak běsnění úředníků proti mým dětem posoudí přímo ombudsman této země, s tím vás seznámím, jakmile bude jeho odpověď k dispozici.

No a my se můžeme o kousek vrátit, neb poslední dva články o VOP narušili moji řadu při popisování úřednických zločinů. Takže jen připomenu, jak si články stojí.

Sociálně právní devastace rodiny. 52 – to je článek o tom, jak úředníci sociálního odboru Moravské Budějovice a Rosice se k rodinám, k dětem chovají jako ke stádu dobytka.
Jak si dělají, co chtějí, jak jim lidská práva, zákony, ale dokonce ani základní slušnost nic neříkají. Jak podvádí, zatajují fakta, zatajují dokonce trestné činy. Jak nutí děti křivě vypovídat proti rodiči pro soud. A jak vymýšlí vlastní, dokonce nereálné krávoviny. A jimi vymyšlené pomluvy a lži podstrkují soudům a ti pak podle nich soudí a rozhodují.
Dokonce dokážou z procesu o děti a ještě před soudním jednáním vyloučit jednoho rodiče.
Až takovou mají moc a takto ji proti rodinám, proti dětem zběsile zneužívají.

Lumpové kontrolují lumpy. 53 – To je článek o tom, jak je v těch podvodech a lžích, v těch pomluvách občanů plně podporují nadřízení, tedy šéfové jmenovaných sociálních odborů.
A šéfy odborů zase zcela podporují a kryjí jejich nadřízení, tedy tajemníci městských úřadů. Podle nich je takový postup proti rodinám, proti dětem, proti jednomu rodiči - v pořádku.

Vyšší patra úřednického zločinu. 54 – To je článek o tom, jak krajská kontrola manipuluje, podvádí a lže. Jak dokonce vymýšlí nereálné krávoviny a hlavně, jak neochvějně si za nimi stojí. To je přímo fascinující. Co všechno za totální krávoviny si dovolí ti šmejdi kontrolorští z Krajského úřadu Kraje Vysočina jen tak vymyslet, a na základě těch vymyšlenin pak obhajují zločinné úředníky, to je rarita. Přitom s těmi jejich vymyšleninami totálních krávovin, s těmi nereálnými nesmysly co na mě jen tak hodili, nelze nic dělat. 
Krajští kontroloři kraje Vysočina si se stížnostmi občanů a s jejich právy jen vytírají zadek.

Ještě vyšší patra úřednického zločinu. 55 -  to je článek o nezájmu policie, policejního ředitelství, okresního a krajského státního zastupitelství alespoň něco z mého trestního oznámení prošetřit. Přitom jsem jim oznamoval a hlavně – dokládal - tolik a takových hrůz proti vlastní rodině, proti vlastním dětem páchané úředníky: Porušování základních lidských práv a to dokonce v několika bodech. A ústavy. Především jde o neoprávněné zasahování úředníků do soukromého a do rodinného života s fatálními důsledky pro celou rodinu. 
Dále podvody úředníků, pomluvy, šíření pomluv, křivé výpovědi, zneužití pravomocí, zneužití úřadu, týrání, týrání dítěte, úřednická podpora týrání, neplnění si vyživovací povinnosti, diskriminace, záměrné uvádění soudů v omyl, navádění dětí ke lžím a k nenávisti rodiče …
Ale jak mě všichni tito odborníci na právo, tedy policie, policejní ředitelství, okresní a krajské státní zastupitelství odpovídali, toto u nás prý není ani podezření na trestné činy. 
Další důkazy odmítli a ani jednu otázku neměli, a vše okamžitě - odložili.

Není nic nového. Jsou pořád ty stejné důkazy a stejný příběh vyprávěný pořád dokola.
Věřte, oni se nemohou mýlit. To jim moje důkazy a jejich pracovní zařazení nedovoluje.
Ale mohou podvádět, zneužívat úřad, zneužívat svého pracovního zařazení, aby tím kryli úřednické zločiny proti rodinám, úřednické zločiny proti dětem. To mohou.

A už se blíží konec té řady. Příští článek se bude jmenovat:
Nejvyšší patra úřednického zločinu a bude mít číslo 58.

Příště vás zavedu do centra moci a zla, na okresní soud Třebíč. Tam se rozsudky jménem republiky pečetí totálně nesmyslné návrhy a pomatenosti od sociálního odboru. Neřeším, jak rozhodl soud. Popíšu, jaké se u nás používají metody, aby se dosáhlo požadovaných cílů nadiktované jim pomatenou ženou či podrazáckým sociálním odborem.
Řádné postupy, zákony, práva souzených, práva dětí, lidská práva, ústava - to je nezajímá.
A co je obzvláště nebezpečné, oni se dokonce v nezákonnostech vzájemně podporují.
To už je nezákonné spolčení se, a to pak slušný občan a právo nemají šanci.
Kdo se těší, že příště se zde bude znevažovat soud a pohrdat soudci, ten se nedočká.
Já o té jejich práci a praktikách budu pouze psát.
Budu psát o vlastních soudních procesech, o vlastních zkušenostech u soudů.
Práci soudců znevažují ti soudci, kteří se chovají k občanům jako všemohoucí k bezprávným.
Soudci, kteří nic nerespektují, ti ze soudnictví dělají páchnoucí stoku.
To oni znevažují soudy. Ne já. Já jsem jen obětí jejích zvůle.
V příštím článku vám dokonce popíšu úkaz, který je v demokracii nemožný.
Ale v Česku je přece možné i nemožné, že?  
Za měsíc, 4. listopadu ráno zde uvedu, jak je v naší zemi některými soudci třebíčského okresního soudu chápáno a hlavně praktikováno soudnictví a právo.

------------------------------
Toto je text primárního dopisu který jsem osobně donesl a předal na úřadu ombudsmana:

Úřadu ombudsmana ČR Brno,   16. září  2013
panu doktorovi Pavlu Varvařovskýmu

Na základě šetření mého případu vaším úřadem jsem získal velké množství důkazů o tom, že váš úřad podvádí a to proto, aby kryl nezákonné, zločinné postupy úředníků proti rodinám, aby tím kryl úřednické zločiny proti dětem.

Pro krytí zločinů úředníků vůči občanům, vůči dětem úřad ombudsmana neváhal dokonce ignorovat nezvratné důkazy, ignorovat dokumenty vzniklé na sociálním odboru a na krajském úřadu. Usvědčující fakta z nich jste si účelově nahradili vlastními falzy, abyste tímto zamaskovali zločiny úředníků proti rodině, zločiny úředníků proti dětem.

Zcela jste ignorovali fakt, že oba rodiče, jeden u soudu, druhý na policii oznamovali týrání v rodině, týrání dítěte. Ani v tomto případě jste nepožadovali řádné vyšetření, přesto že vám to ukládá zákon.

Zcela jste ignorovali fakt, že jsem byl z možností vychovávat děti tajně a na základě podvodů, pomluv a lží již úředníky sociálního odboru předem vyloučen. Toto mé vyloučení, ten trestný čin diskriminace přesně popsalo krajské šetření a má ho ve své zprávě. A vy se s tou diskriminací – ztotožňujete.
Zcela jste ignorovali fakt, že úředníci nutí děti ke lžím o otci a vedou je k jeho nenávisti.

Toto společnosti mimořádně nebezpečné jednání sociálního odboru vůči rodině, vůči dětem jste zcela ignorovali, abyste zabránili odhalení a potrestání těchto úřednických zločinů.

Postavili jste se za úředníky, přesto že jste věděli, máte i přiznání, že matka dětí si rok neplnila vyživovací povinnost a úředníci to tají. Tento trestný čin, jeho zatajování úředníky, jste ignorovali.

Zcela jste se postavili za rodinného tyrana, přesto že nikdy nikdo neuvedl ani jeden konkrétní čin, nějakého mého špatného jednání vůči Tomášovi.
Zcela jste se postavili za rodinného tyrana, přesto že jeho tyranii potvrdila u soudu i jeho matka. A u jiného soudu byl za mimořádně kruté jednání s otcem odhalen a soudně potrestán.

Prokazatelně se váš úřad dopustil falšování důkazů. Nevzali jste v úvahu nezvratná fakta, ty jste nahradili vlastními falzy, abyste ze svého postu zamaskovali, abyste ochránili zločiny úředníků vůči rodině, zločiny úředníků vůči dětem.

Písemně jsem vás o mém zjištění informoval po obdržení vaší zprávy a pak ještě 2. září 2013.

16. září 2013 jsem se osobně dostavil na úřad ombudsmana, abych vás osobně o mém zjištění informoval a předal i v písemné formě.

Zároveň přidávám i přílohu, kde popisuji, jakých nezákonností se váš úřad dopustil. (24 stránek)

Ta příloha je veřejným článkem a je uvedena na mém webu a ještě na mém blogu na adrese:

http://jiriklusak.blog.idnes.cz/c/358684/VOP-propaganda-a-realita-56.html

Nemůže platit to moje a zároveň i to vaše, když každý tvrdíme úplně něco jiného. Přitom nic z mého jste neoznačili za nepravdu, lež, že se nestalo. Pouze jste uvedli, že to mé je nepřesvědčivé.
Je šokující, že když vlastně neznáte pravdu, že je to jen nepřesvědčivé, že jste nespustili řádné vyšetřování, abyste tu pravdu zjistili. Přitom takové hrůzy jsem vám doložil.

A ještě mě upozorňujete, že to tak musí zůstat, že neexistuje nějaká možnost, jak vás přesvědčit.
Ale vaše odpověď potvrzuje, že co uvádím o úřednících a jejich praktikách – že to není nepravda.

Předpokládám, že mé zjištění a doložení všeho budete brát vážně, že z neobhajitelného postupu vašeho úřadu vyvodíte patřičné závěry. A že mě o tom budete informovat.
Snad ještě jste ochránci práv. Veřejní.
Tak laskavě také práva občanů, rodin a dětí ochraňujte.

S pozdravem          Jiří Klušák .....

Poznámka:
Příloha, o které se v dopise píše, to je celý ten minulý článek s názvem:
VOP – propaganda a realita 56.

Kromě tohoto má úřad ombudsmana k dispozici všechny ty šílené návrhy soudům, rozsudky, zvukové záznamy od soudů, tu fantas.magorskou krajskou zprávu a plno dalších důkazů. A k tomu všemu nyní přibyl tento primární dopis a minulý článek z mého blogu. Nemůže obstát, že by něco nevěděli, něčemu nerozuměli, něco bylo nepřesvědčivé.
Vědí všechno. A velice dobře tomu všemu rozumí. Proto mi právě tak odpověděli.
Přece nechtěli další důkazy, neměli otázky a hned všechno a nekompromisně uzavřeli.
Takto by nemohli jednat, kdyby neměli jasno, kdyby něco bylo nepřesvědčivé. 
Oni měli až moc jasno, proto se mnou právě takto jednali.
Jak se s tím vším poperou na podruhé, tak se s tím poperou. To bude vizitka této země.

Sranda by mohla nastat, když bych se pak obrátil na mezinárodní soud pro lidská práva. 
A kdybych vyhrál. To by pak byla zajímavá situace. To by nastavilo zrcadlo pravdy našemu právnímu, prý demokratickému zřízení. Tedy sociálním odborům, krajským kontrolám, policii, státním zástupcům i úřadu ombudsmana. Ale nejen jim.
Článek o krytí trestných činů policií - Ještě vyšší patra úřednického zločinu. 55 ten článek jsem poslal i na GIPS, aby i tam věděli, jak naše policie a státní zástupci pracují.
Článek o šetření mého případu ombudsmanem - VOP - propaganda a realita 56. ten článek jsem poslal i prezidentské kanceláři, aby i tam věděli, jak to vypadá v podhradí.
Tyto dvě instituce jsem nežádal o prošetření, jen jsem je informoval. A informoval jsem je o tom, že to nejsem já, kdo má problém. Tento stát má problém. A veliký. To úředníci tohoto státu a na všech stupních podvádějí a lžou a to dokonce tak mocně, že už si s tím stát ani neví rady, už to nedokáže řešit.
Ne právo a demokracie. Ale brutální úřednicko policejní totalita ovládá tuto zemi. 
I tyto instituce dobře vědí, jak mocní zachází s občany, s rodinami, s dětmi v této zemi. Jak se zde jménem zákona likvidují rodiny. Jak se zde řeší diskriminace, týrání, neplnění si vyživovací povinnosti... A jak zde občan a ani základní lidská práva nemají šanci, přesto že případ je tak jasný a je k němu tolik a tak nezvratných důkazů, že vyšetřující už ani další důkazy nechtěli. A nikdy neměli ani jednu otázku.
Přece úřad ombudsmana už po druhé bude řešil ten samý případ. 
Proto se ani nemohou mýlit. To je prakticky nemožné.

A pravdou také je, že ať odpoví, jak odpoví, bude to mít své důsledky.
Protože jejich odpověď v žádném případě nebude konečná v mém případě. 
S jejich odpovědí se dál bude pracovat.
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop