www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


5C. Trestní oznámení na Mgr. plk. Peňáze

O situaci jsem informoval i policejního prezidenta. I o tom, že když mi to - netolerování - nikdo nevysvětlí, že na Mgr. plk. Peňáze podávám trestní oznámení. Z důvodů pomluvy, podvodu, křivého obvinění, zneužití mocu ... A všem to bylo jedno.

A tak jsem policejnímu prezidentovi později i to trestní oznámení i poslal.


Takže musel pochopit, že to tvrzení, že ta pomluva Mgr. plk. Peňáze byla a je nebezpečná. 
To bylo 24. listopadu 2017.
Už je 7. ledna 2018 - a já netuším, zda a co se s tím trestním oznámení stalo.

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN
(TRESTNÍ OZNÁMENÍ)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Já, na konci podepsaný Jiří Klušák, nar. 10. 4. 1961, bytem Martínkov 105, 675 44 Lesonice tímto podávám oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání trestného činu POMLUVA.

11. září 2017 plk. Mgr. Pavel Peňáz, v tom čase náměstek ředitele pro SKPV pověřen zastupování ředitele ve zprávě uvedl,

že prý opakovaně požaduji, aby rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Moravských Budějovicích policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili.

Nijak to nevysvětlil, proto nevím, co nemá policie tolerovat a ani jakým způsobem či za co toho chci u policii dosáhnout. Takové tvrzení od tak vysoce postaveného policisty by mělo být podloženo důkazy. Ale neuvedl ani jeden. Takto sdělené to ze mě dělá podvodníka či až osobu duševně slabou, která po policii požaduje něco, na co není nárok. Takto se to jeví jako navádění policie k podvodům či dokonce jako korupční pobídka. Já toho policii o OSPOD MB tolik oznamoval a dokládal a když mi plk. Peňáz své pozice po tom všem přesně toto napíše, pak je taková pomluva společnosti velice nebezpečná. Proto jsem už 22. září 2017 napsal plk. Mgr. Pavlovi Peňázovi a žádal o její zrušení. A zároveň jsem o té pomluvě a mém požadavku na zrušení ji informoval policejního prezidenta, generálmajora Tuhýho. Dodnes se v té věci nic neudálo. Takže ta pomluva, to nebezpečné tvrzení plk. Peňáze v souvislosti se mnou a OSPOD MB, je v platnosti pořád.

Nikdy jsem neuváděl, že by OSPOD MB v něčem pochybil. Vždy jsem uváděl, že OSPOD MB zneužil své moci k záměrné likvidaci mé rodiny z důvodů postarání se o třetí osobu, o Tomáše. Nikdy jsem po policii nechtěl a ani nemohl chtít, aby policie OSPOD MB něco netolerovala, protože tím bych po policii požadoval, aby kryla zločinné postupy OSPOD MB spáchané na mé rodině, na mých dětech.

Od roku 2012 jsem podal 12 trestních oznámení na PODVODNÝ postup OSPOD MB, a že podstatné skutečnosti kryla. V trestních oznámení jsem policii popisoval a dokládal nezákonné úřednické proniknutí do naší rodiny, do soukromí, za účelem záměrného zničení ji pro třetí osobu. Že všechny ty pomluvy, lži, křivá tvrzení a křivá obvinění od OSPOD MB si vymysleli jenom proto, aby rodinu ze své moci snadno a rychle zničily. Neexistuje ani náznak něčeho, že by se snažili rodinu chránit. Vymysleli si křivý, zcela nesmyslný důvod na rozbití rodiny, kterému nikdo nerozumí, který je dokonce neřešitelný. Otec neuspěje s tvrzením, že není odstěhovaný, že manželství není jen formálním svazkem, když mu to OSPOD MB ze své moci nedovolí. Neexistující důvod rozbití nelze řešit ani s manželkou, ani s dětmi, ani s úředníky, vůbec s nikým. Musí se přijmout, neb je to úřednický příkaz, úřednický diktát. Takové křivé obvinění otce si vymysleli, aby jej mohli obejít. A z důvodu dalšího křivého obvinění otce jej od dění v rodině izolovali, a z možnosti vychovávat děti předem a zcela vyloučili.

Soudu uvedli úplně jiný důvod rozbití rodiny, než pak tvrdily krajské kontrole. A ani k jednomu z nich není popis, vysvětlení a nemají k němu vyjádření ani od jednoho rodiče. Ale oba důvody OSPOD MB zaručují, že se MUSÍ rozbít rodina a že matka MUSÍ dostat děti.

1. Otec je prý odstěhovaný, manželství je prý jen formální. Zde je jasné, že se vše bude řešit pouze s jedním rodičem, že druhý neexistuje.

2. Matka rozbíjela rodinu, aby prý obnovila sourozeneckou skupinu. A OSPOD MB ji v tom podporoval, pomáhal. I v tomto případě se musela rozbít rodina a matka musela dostat děti. OSPOD MB ji dal předem garance. Aby mohla skupinu obnovit, musela děti dostat.

To jsou jasné důkazy, že na základě těch pomluv bylo předem rozhodnuto jak o rozbití rodiny, tak o tom, kdo dostane děti. To vysvětluje, proč s otcem nikdy nic neřešili. I to, že OSPOD MB naváděl a štval děti proti otci, líčili jej jako zrůdu, která odvrhává děti, které se tak báli, že před ním museli všechno tajit. Takto vedli děti k opovrhování otcem, k odsuzování otce, k nenávisti k otci. Celá krajská zpráva je vůči otci pouze negativistická, plná křivých obvinění otce bez vysvětlení oněch skutků. A bez vyjádření se otce, tedy bez možnosti otce se hájit. Takovými pomluvami záměrně zničili všechny vazby nejen mezi rodiči, rodiči a dětmi, ale i mezi sourozenci navzájem.

Na toto všechno mi policie odpovídala, že nic z toho není podezření na spáchání nějakého trestného činu a všechno ukládala. V tom mém podání a ani v důkazech nebyl žádný problém. Policie ČR se vším mým tvrzením souhlasila, proti ničemu z toho nic neměla. Jen na takovém postupu OSPOD MB neviděli nic špatného natož pak nezákonného. Tak to bylo a platilo od ledna 2012 až do září 2017.

11. září 2017 plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV pověřen zastupování ředitele mi ve zprávě uvedl, že prý opakovaně požaduji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili.

Má to znamenat, že policie žádné z mých trestních oznámení nikdy nebrala vážně, nikdy se jimi nezabývala, neb si předem vyhodnotila,

že požaduji, aby policie rozhodnutí OSPOD MB netolerovala, že policii nutím rozhodnout, že úředníci v mém případu pochybili?

Proto podávám trestní oznámení. Aby se vyšetřilo, zda to mé policie řádně vyšetřovala, anebo nevyšetřovala. Protože ta pomluva může být důkaz, proč se vždycky všechno odkládalo. Že za to můžu já, protože jsem policii přikazoval, jak má postupovat. A to nelze, a proto se všechno to mé odkládalo. Ale to by bylo společnosti mimořádně nebezpečné. Přece jsem policii o OSPOD MB neuváděl maličkosti.

OSPOD MB jsem tehdy upozorňoval i na to, že manželka Blanka Klušáková je duševně slabá, a že se to řeší. OSPOD MB toho zneužil a v utajení přede mnou ji nechali podepsat návrh soudu, kterému ani nelze rozumět, protože je tak nesmyslný až je neřešitelný. A přesto na něm OSPOD MB trval, nedovolil nic změnit, a protlačil si jej přes celé řízení i přes soudní proces. Otec, který je pořád doma neb přímo doma podniká, který přímo doma již vytvořil pro všechny tak obrovské dílo, není schopen vysvětlit, že není odstěhovaný, že manželství není jen formálním svazkem. Nelze se vzepřít tomu, co neexistuje. Projít to může pouze a jen v případě, že si to vymyslel úředník OSPOD MB, a že na tom trvá a nedovolí to změnit. Tak jako v našem případě. A ještě všechno hodí na otce a otec s tím nikdy nic nenadělal.

Že OSPOD MB zneužil špatný duševní stav matky v rodině potvrzuje i jejich další tvrzení, že prý matka rozbíjela rodinu, aby obnovila sourozeneckou skupinu. A že se jí to i podařilo. To všechno jsem nesčetněkrát vysvětloval i dokládal policii ČR. I policejnímu prezídiu.

To nemá nic společného s nějakým pochybením OSPOD MB, či požadováním po policii nějaké netolerovat rozhodnutí OSPOD MB.

To je teror. To je využití moci ke zneužití slabého duševního stavu matky k záměrnému rozbití rodiny pro postarání se o třetí osobu. Proto tvrzení plk. Peňáze, že opakovaně požaduji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili – je velice nebezpečné a musí být řádně vysvětleno. Proto podávám v této věci trestní oznámení.

Manželka byla duševně slabá a řešilo se to. Proto jsem spoustu věcí přehlížel, strpěl, vykonával i za ní, neb mi šlo o rodinu, o postarání se i o duševně slabou matku našich dětí. Ale když se a takovým způsobem rozbíjela rodina, musel jsem OSPOD MB uvést, co se u nás dělo a hlavně - řešilo i s odborníky. A protože to OSPOD MB vyřešil tím, že mě z procesu vyloučili, aby se to neřešilo, ututlalo, podal jsem už i z toho důvodu několik trestních oznámení. Nebylo to proto, abych škodil duševně slabé bývalce. Bylo to proto, abych policii doložil, jak OSPOD MB ze své moci podvádí, manipuluje, křivě obviňuje … aby nezákonným vyloučením si otce z procesu kryli realitu v rodině.

OSPOD MB věděl, o týrání dítěte v rodině, kryli Tomášovo opakované vyhrožování otci fyzickou likvidací už od jeho 16 let, pokud se mu nepodřídí, pokud mu neustoupí, (proto musel z domu), za naváděním matky a podpory OSPOD MB mě šestnáctiletá Barbora vydírala hrozbou sebevraždy, naváděli ji k posměškům, jak se otce štítí, jak ho nenávidí, nesnáší, a to probíhalo před prvňáčkem. Kryli, že matka učila šestnáctiletou Barboru mi krást peníze, zrazovala ji od učení, od chození do školy. Kryli, že si matka u Tomáše rok neplnila vyživovací povinnost, a to žádnou formou. To všechno OSPOD MB věděl a utajil tím, že si otce předem z procesu na základě pomluv vyloučili. Takto manipulovali v řízení, podváděli. I toto jsem popsal policii v trestních oz. Policii jsem popsal i otročení dítěte a jeho okradení ho matkou.

A policie vždy všechno odložila, že prý nic z toho nejsou podezření na nějaký trestný čin. Čili ne proto, že by to nebyla pravda, bylo jinak, nebylo doložené, nešlo prokázat … Ta podání byla naprosto v pořádku. Policie nic neodkládala ani z důvodů, že bych po ní požadoval, aby něco z mého popisu netolerovala, či aby rozhodli o tom, že úředníci pochybili. Já nepopisuji pochybení. Já popisuji zločiny z moci úřední.

Ale 11. září 2017 plk. Mgr. Pavel Peňáz, tehdy náměstek ředitele pro SKPV pověřen zastupování ředitele mi ve zprávě uvedl, že opakovaně požaduji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili. Když si uvědomíme, co všechno jsem policii oznamoval a dokládal, a když je nyní na to taková odpověď, taková pomluva, která ale zpochybňuje všechny dřívější závěry policie, je mou povinností podat trestní oznámení, aby se vyšetřilo, jak to je, co vlastně platí.

Protože policie nikdy nic nevyřešila, na nic neodpověděla a ty pomluvy a křivá obvinění platí pořád, je za mnou více jak desítka zoufalých činů, které byly mnohdy na hraně zdravého rozumu, mnohdy na hraně zákona. K tomu mě to automatické odkládání bez jakéhokoliv vysvětlení, dohánělo. Ale když by platilo tvrzení plk. Peňáze, že jsem požadoval po policii, aby něco netolerovala …. pak by to znamenalo, že to dohánění mě k zoufalým činům byl policejní záměr. Že se policie těmi mými zoufalými činy bavila a jen čekala, k čemu mě tím automatickým odkládáním všeho - doženou. Či jak toho využít proti mně. Proto ani po všech těch zoufalých činech policie vůbec nic nevysvětlila, nevyřešila. Zpráva plk. Peňáze by to vysvětlovala. Policii bylo úplně jedno, co ji oznamuji a dokládám, i jaké zoufalé činy páchám, protože už si našla důvod, proč nic nevyšetřovat, nevysvětlovat, a vše odkládat. A jen čekat. Policie to všechno chtěla uzavřít mými zoufalými činy. Proto taková zpráva plk. Peňáze. Aby si policie sama sobě udělala alibi. Protože když bych se třeba umrtvil z toho, aby právě tím doložila, že Klušák byl divný, chronický stěžovatel, který požadoval po policii nevídané, neslýchané - aby něco netolerovala.

Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestného činu nejméně pomluvy. Nejedná se o nějakou moji nespokojenost s vyřízením, jak je mi pořád podsouváno. Toto je trestní oznámení v konkrétní věci, podrobně vysvětlené a řádně doložené.

Pokud bych měl pravdu, pak by to znamenalo, že pořád jsem v ohrožení, protože jako živý a duševně zdravý pořád narušuji policii důvody, proč se vždy všechno odkládalo. A to budu až do doby, pokud se řádně neuvede, proč všechno to, co jsem policii oznamoval a dokládal, policie bez dalšího ukládala. Pouze tímto vysvětlením pomine důvod, proč mě policie potřebuje umlčet, proč si pořád na mě něco vymýšlí.

Žádám, abych byl o výsledcích šetření písemně vyrozuměn tak, abych závěrům rozuměl. Neodkopávejte mě opět dvěma řádky sdělení, že se žádný trestný čin nestal, a proto že to odkládáte. Zda se stal či nestal trestný čin je jistě důležité. Ale daleko důležitější je všechno řádně vysvětlit. To mě přece dohánělo k zoufalým činům. Že se nikdy nic nevysvětlilo. Já, moje děti, všichni potřebujeme řádné vysvětlení.

Tolik a takových hrůz a takovým zrůdným způsobem se z moci úřední nám, našim dětem stalo. Tolik trestních oznámení, tolik vysvětlování, prošení, tolik žebrání jsem už absolvoval … Tolik stížností na policii, potom tolik obvinění policie … Tolik zoufalých činů už je za mnou …

GIBS a taktéž policejnímu prezídiu jsem tak podrobně popsal a doložil, jak se ze mě policie pokusila udělat duševně nemocného ...

Kriminálce a taktéž policejnímu prezídiu jsem tak podrobně popsal a doložil, jak byl uplácen OSPOD MB i jak OSPOD MB uplácel, korupční pobídky a k tomu uvedl desítky korupčního plnění …

Proč to všechno má uzavřít nevysvětlená pomluva plk. Peňáze, že prý po policii opakovaně považuji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili? Proč zase za všechno můžu já, když tomu obvinění, té pomluvě opět ani nerozumím? Společenská nebezpečnost té pomluvy není v tom, co si na mě ze své pozice plk. Peňáz vymyslel, ale PROČ si to na mě vymyslel, CO se tím má krýt? Rozhodnutí od OSPOD MB je celá řada. Která z nich dle mého přání policie nemá tolerovat, to už se asi nikdy neobjasní, neb to ani objasnit nelze.


Důkazy:  Zpráva od plk. Mgr. Peňáze,  Krajská zpráva,  Můj popis zrůdností, kterých se na nás dopustil OSPOD MB

V Martínkově, dne 24. listopadu 2017

Jiří KlušákVsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop