www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


5C. Trestní oznámení na Mgr. plk. Peňáze

O situaci jsem informoval i policejního prezidenta. I o tom, že když mi to - netolerování - nikdo nevysvětlí, že na Mgr. plk. Peňáze podávám trestní oznámení. Z důvodů pomluvy, podvodu, křivého obvinění, zneužití mocu ... A všem to bylo jedno.

A tak jsem policejnímu prezidentovi později i to trestní oznámení i poslal.


Takže musel pochopit, že to tvrzení, že ta pomluva Mgr. plk. Peňáze byla a je nebezpečná. 
To bylo 24. listopadu 2017.
Už je 7. ledna 2018 - a já netuším, zda a co se s tím trestním oznámení stalo.

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN
(TRESTNÍ OZNÁMENÍ)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Já, na konci podepsaný Jiří Klušák, nar. 10. 4. 1961, bytem Martínkov 105, 675 44 Lesonice tímto podávám oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání trestného činu POMLUVA.

11. září 2017 plk. Mgr. Pavel Peňáz, v tom čase náměstek ředitele pro SKPV pověřen zastupování ředitele ve zprávě uvedl,

že prý opakovaně požaduji, aby rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Moravských Budějovicích policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili.

Nijak to nevysvětlil, proto nevím, co nemá policie tolerovat a ani jakým způsobem či za co toho chci u policii dosáhnout. Takové tvrzení od tak vysoce postaveného policisty by mělo být podloženo důkazy. Ale neuvedl ani jeden. Takto sdělené to ze mě dělá podvodníka či až osobu duševně slabou, která po policii požaduje něco, na co není nárok. Takto se to jeví jako navádění policie k podvodům či dokonce jako korupční pobídka. Já toho policii o OSPOD MB tolik oznamoval a dokládal a když mi plk. Peňáz své pozice po tom všem přesně toto napíše, pak je taková pomluva společnosti velice nebezpečná. Proto jsem už 22. září 2017 napsal plk. Mgr. Pavlovi Peňázovi a žádal o její zrušení. A zároveň jsem o té pomluvě a mém požadavku na zrušení ji informoval policejního prezidenta, generálmajora Tuhýho. Dodnes se v té věci nic neudálo. Takže ta pomluva, to nebezpečné tvrzení plk. Peňáze v souvislosti se mnou a OSPOD MB, je v platnosti pořád.

Nikdy jsem neuváděl, že by OSPOD MB v něčem pochybil. Vždy jsem uváděl, že OSPOD MB zneužil své moci k záměrné likvidaci mé rodiny z důvodů postarání se o třetí osobu, o Tomáše. Nikdy jsem po policii nechtěl a ani nemohl chtít, aby policie OSPOD MB něco netolerovala, protože tím bych po policii požadoval, aby kryla zločinné postupy OSPOD MB spáchané na mé rodině, na mých dětech.

Od roku 2012 jsem podal 12 trestních oznámení na PODVODNÝ postup OSPOD MB, a že podstatné skutečnosti kryla. V trestních oznámení jsem policii popisoval a dokládal nezákonné úřednické proniknutí do naší rodiny, do soukromí, za účelem záměrného zničení ji pro třetí osobu. Že všechny ty pomluvy, lži, křivá tvrzení a křivá obvinění od OSPOD MB si vymysleli jenom proto, aby rodinu ze své moci snadno a rychle zničily. Neexistuje ani náznak něčeho, že by se snažili rodinu chránit. Vymysleli si křivý, zcela nesmyslný důvod na rozbití rodiny, kterému nikdo nerozumí, který je dokonce neřešitelný. Otec neuspěje s tvrzením, že není odstěhovaný, že manželství není jen formálním svazkem, když mu to OSPOD MB ze své moci nedovolí. Neexistující důvod rozbití nelze řešit ani s manželkou, ani s dětmi, ani s úředníky, vůbec s nikým. Musí se přijmout, neb je to úřednický příkaz, úřednický diktát. Takové křivé obvinění otce si vymysleli, aby jej mohli obejít. A z důvodu dalšího křivého obvinění otce jej od dění v rodině izolovali, a z možnosti vychovávat děti předem a zcela vyloučili.

Soudu uvedli úplně jiný důvod rozbití rodiny, než pak tvrdily krajské kontrole. A ani k jednomu z nich není popis, vysvětlení a nemají k němu vyjádření ani od jednoho rodiče. Ale oba důvody OSPOD MB zaručují, že se MUSÍ rozbít rodina a že matka MUSÍ dostat děti.

1. Otec je prý odstěhovaný, manželství je prý jen formální. Zde je jasné, že se vše bude řešit pouze s jedním rodičem, že druhý neexistuje.

2. Matka rozbíjela rodinu, aby prý obnovila sourozeneckou skupinu. A OSPOD MB ji v tom podporoval, pomáhal. I v tomto případě se musela rozbít rodina a matka musela dostat děti. OSPOD MB ji dal předem garance. Aby mohla skupinu obnovit, musela děti dostat.

To jsou jasné důkazy, že na základě těch pomluv bylo předem rozhodnuto jak o rozbití rodiny, tak o tom, kdo dostane děti. To vysvětluje, proč s otcem nikdy nic neřešili. I to, že OSPOD MB naváděl a štval děti proti otci, líčili jej jako zrůdu, která odvrhává děti, které se tak báli, že před ním museli všechno tajit. Takto vedli děti k opovrhování otcem, k odsuzování otce, k nenávisti k otci. Celá krajská zpráva je vůči otci pouze negativistická, plná křivých obvinění otce bez vysvětlení oněch skutků. A bez vyjádření se otce, tedy bez možnosti otce se hájit. Takovými pomluvami záměrně zničili všechny vazby nejen mezi rodiči, rodiči a dětmi, ale i mezi sourozenci navzájem.

Na toto všechno mi policie odpovídala, že nic z toho není podezření na spáchání nějakého trestného činu a všechno ukládala. V tom mém podání a ani v důkazech nebyl žádný problém. Policie ČR se vším mým tvrzením souhlasila, proti ničemu z toho nic neměla. Jen na takovém postupu OSPOD MB neviděli nic špatného natož pak nezákonného. Tak to bylo a platilo od ledna 2012 až do září 2017.

11. září 2017 plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV pověřen zastupování ředitele mi ve zprávě uvedl, že prý opakovaně požaduji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili.

Má to znamenat, že policie žádné z mých trestních oznámení nikdy nebrala vážně, nikdy se jimi nezabývala, neb si předem vyhodnotila,

že požaduji, aby policie rozhodnutí OSPOD MB netolerovala, že policii nutím rozhodnout, že úředníci v mém případu pochybili?

Proto podávám trestní oznámení. Aby se vyšetřilo, zda to mé policie řádně vyšetřovala, anebo nevyšetřovala. Protože ta pomluva může být důkaz, proč se vždycky všechno odkládalo. Že za to můžu já, protože jsem policii přikazoval, jak má postupovat. A to nelze, a proto se všechno to mé odkládalo. Ale to by bylo společnosti mimořádně nebezpečné. Přece jsem policii o OSPOD MB neuváděl maličkosti.

OSPOD MB jsem tehdy upozorňoval i na to, že manželka Blanka Klušáková je duševně slabá, a že se to řeší. OSPOD MB toho zneužil a v utajení přede mnou ji nechali podepsat návrh soudu, kterému ani nelze rozumět, protože je tak nesmyslný až je neřešitelný. A přesto na něm OSPOD MB trval, nedovolil nic změnit, a protlačil si jej přes celé řízení i přes soudní proces. Otec, který je pořád doma neb přímo doma podniká, který přímo doma již vytvořil pro všechny tak obrovské dílo, není schopen vysvětlit, že není odstěhovaný, že manželství není jen formálním svazkem. Nelze se vzepřít tomu, co neexistuje. Projít to může pouze a jen v případě, že si to vymyslel úředník OSPOD MB, a že na tom trvá a nedovolí to změnit. Tak jako v našem případě. A ještě všechno hodí na otce a otec s tím nikdy nic nenadělal.

Že OSPOD MB zneužil špatný duševní stav matky v rodině potvrzuje i jejich další tvrzení, že prý matka rozbíjela rodinu, aby obnovila sourozeneckou skupinu. A že se jí to i podařilo. To všechno jsem nesčetněkrát vysvětloval i dokládal policii ČR. I policejnímu prezídiu.

To nemá nic společného s nějakým pochybením OSPOD MB, či požadováním po policii nějaké netolerovat rozhodnutí OSPOD MB.

To je teror. To je využití moci ke zneužití slabého duševního stavu matky k záměrnému rozbití rodiny pro postarání se o třetí osobu. Proto tvrzení plk. Peňáze, že opakovaně požaduji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili – je velice nebezpečné a musí být řádně vysvětleno. Proto podávám v této věci trestní oznámení.

Manželka byla duševně slabá a řešilo se to. Proto jsem spoustu věcí přehlížel, strpěl, vykonával i za ní, neb mi šlo o rodinu, o postarání se i o duševně slabou matku našich dětí. Ale když se a takovým způsobem rozbíjela rodina, musel jsem OSPOD MB uvést, co se u nás dělo a hlavně - řešilo i s odborníky. A protože to OSPOD MB vyřešil tím, že mě z procesu vyloučili, aby se to neřešilo, ututlalo, podal jsem už i z toho důvodu několik trestních oznámení. Nebylo to proto, abych škodil duševně slabé bývalce. Bylo to proto, abych policii doložil, jak OSPOD MB ze své moci podvádí, manipuluje, křivě obviňuje … aby nezákonným vyloučením si otce z procesu kryli realitu v rodině.

OSPOD MB věděl, o týrání dítěte v rodině, kryli Tomášovo opakované vyhrožování otci fyzickou likvidací už od jeho 16 let, pokud se mu nepodřídí, pokud mu neustoupí, (proto musel z domu), za naváděním matky a podpory OSPOD MB mě šestnáctiletá Barbora vydírala hrozbou sebevraždy, naváděli ji k posměškům, jak se otce štítí, jak ho nenávidí, nesnáší, a to probíhalo před prvňáčkem. Kryli, že matka učila šestnáctiletou Barboru mi krást peníze, zrazovala ji od učení, od chození do školy. Kryli, že si matka u Tomáše rok neplnila vyživovací povinnost, a to žádnou formou. To všechno OSPOD MB věděl a utajil tím, že si otce předem z procesu na základě pomluv vyloučili. Takto manipulovali v řízení, podváděli. I toto jsem popsal policii v trestních oz. Policii jsem popsal i otročení dítěte a jeho okradení ho matkou.

A policie vždy všechno odložila, že prý nic z toho nejsou podezření na nějaký trestný čin. Čili ne proto, že by to nebyla pravda, bylo jinak, nebylo doložené, nešlo prokázat … Ta podání byla naprosto v pořádku. Policie nic neodkládala ani z důvodů, že bych po ní požadoval, aby něco z mého popisu netolerovala, či aby rozhodli o tom, že úředníci pochybili. Já nepopisuji pochybení. Já popisuji zločiny z moci úřední.

Ale 11. září 2017 plk. Mgr. Pavel Peňáz, tehdy náměstek ředitele pro SKPV pověřen zastupování ředitele mi ve zprávě uvedl, že opakovaně požaduji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili. Když si uvědomíme, co všechno jsem policii oznamoval a dokládal, a když je nyní na to taková odpověď, taková pomluva, která ale zpochybňuje všechny dřívější závěry policie, je mou povinností podat trestní oznámení, aby se vyšetřilo, jak to je, co vlastně platí.

Protože policie nikdy nic nevyřešila, na nic neodpověděla a ty pomluvy a křivá obvinění platí pořád, je za mnou více jak desítka zoufalých činů, které byly mnohdy na hraně zdravého rozumu, mnohdy na hraně zákona. K tomu mě to automatické odkládání bez jakéhokoliv vysvětlení, dohánělo. Ale když by platilo tvrzení plk. Peňáze, že jsem požadoval po policii, aby něco netolerovala …. pak by to znamenalo, že to dohánění mě k zoufalým činům byl policejní záměr. Že se policie těmi mými zoufalými činy bavila a jen čekala, k čemu mě tím automatickým odkládáním všeho - doženou. Či jak toho využít proti mně. Proto ani po všech těch zoufalých činech policie vůbec nic nevysvětlila, nevyřešila. Zpráva plk. Peňáze by to vysvětlovala. Policii bylo úplně jedno, co ji oznamuji a dokládám, i jaké zoufalé činy páchám, protože už si našla důvod, proč nic nevyšetřovat, nevysvětlovat, a vše odkládat. A jen čekat. Policie to všechno chtěla uzavřít mými zoufalými činy. Proto taková zpráva plk. Peňáze. Aby si policie sama sobě udělala alibi. Protože když bych se třeba umrtvil z toho, aby právě tím doložila, že Klušák byl divný, chronický stěžovatel, který požadoval po policii nevídané, neslýchané - aby něco netolerovala.

Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestného činu nejméně pomluvy. Nejedná se o nějakou moji nespokojenost s vyřízením, jak je mi pořád podsouváno. Toto je trestní oznámení v konkrétní věci, podrobně vysvětlené a řádně doložené.

Pokud bych měl pravdu, pak by to znamenalo, že pořád jsem v ohrožení, protože jako živý a duševně zdravý pořád narušuji policii důvody, proč se vždy všechno odkládalo. A to budu až do doby, pokud se řádně neuvede, proč všechno to, co jsem policii oznamoval a dokládal, policie bez dalšího ukládala. Pouze tímto vysvětlením pomine důvod, proč mě policie potřebuje umlčet, proč si pořád na mě něco vymýšlí.

Žádám, abych byl o výsledcích šetření písemně vyrozuměn tak, abych závěrům rozuměl. Neodkopávejte mě opět dvěma řádky sdělení, že se žádný trestný čin nestal, a proto že to odkládáte. Zda se stal či nestal trestný čin je jistě důležité. Ale daleko důležitější je všechno řádně vysvětlit. To mě přece dohánělo k zoufalým činům. Že se nikdy nic nevysvětlilo. Já, moje děti, všichni potřebujeme řádné vysvětlení.

Tolik a takových hrůz a takovým zrůdným způsobem se z moci úřední nám, našim dětem stalo. Tolik trestních oznámení, tolik vysvětlování, prošení, tolik žebrání jsem už absolvoval … Tolik stížností na policii, potom tolik obvinění policie … Tolik zoufalých činů už je za mnou …

GIBS a taktéž policejnímu prezídiu jsem tak podrobně popsal a doložil, jak se ze mě policie pokusila udělat duševně nemocného ...

Kriminálce a taktéž policejnímu prezídiu jsem tak podrobně popsal a doložil, jak byl uplácen OSPOD MB i jak OSPOD MB uplácel, korupční pobídky a k tomu uvedl desítky korupčního plnění …

Proč to všechno má uzavřít nevysvětlená pomluva plk. Peňáze, že prý po policii opakovaně považuji, aby rozhodnutí OSPOD MB policie netolerovala a rozhodla o tom, že úředníci tohoto odboru v mém případě pochybili? Proč zase za všechno můžu já, když tomu obvinění, té pomluvě opět ani nerozumím? Společenská nebezpečnost té pomluvy není v tom, co si na mě ze své pozice plk. Peňáz vymyslel, ale PROČ si to na mě vymyslel, CO se tím má krýt? Rozhodnutí od OSPOD MB je celá řada. Která z nich dle mého přání policie nemá tolerovat, to už se asi nikdy neobjasní, neb to ani objasnit nelze.


Důkazy:  Zpráva od plk. Mgr. Peňáze,  Krajská zpráva,  Můj popis zrůdností, kterých se na nás dopustil OSPOD MB

V Martínkově, dne 24. listopadu 2017

Jiří Klušák
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop