www.klusak.infoAktuálně

Vánoce 2017:


Podaří se mi někdy alespoň jednoho jediného policisty přesvědčit, že jsem jsem se nikdy neodstěhoval a vzhledem ke své profesi ani nemohl odstěhovat?
Že jsem nikdy nebyl a ani nemohl být formální?
Že jsem neodvrhl Tomáše, za což mě trestal OSPOD MB vyloučením z procesu v mé rodině?
Že matka za navádění OSPOD MB odvrhla syna Jakuba a proto ani nemohla obnovit sourozeneckou skupinu?
Uzná mi alespoň jeden jediný policisty, že Jakub existuje? Alespoň ti, kteří jej viděli?
Nebo po asi už stovce policejního prošetřování na věky zůstane - že jsem z toho
nic neprokázal?


Vysvětlí se toto všechno, nebo policie jen čeká, až z toho "neprokázání" provedu čin nejzoufalejší, aby se jím všechno ukončilo?


Ale policie nečeká, policie koná.
Policie bez jakéhokoliv vysvětlení alespoň něčeho, trvalým odkopáváním mě s tím, že prý se neprokázalo, mě už dohnala k asi ke dvacítce zoufalých činů.

A k tomu si ještě policie si na mě vymyslela bezpočet nesmyslů, pomluv, křivých tvrzení a lží.
A dokonce se mě už přímo pokusila zlikvidovat, zpochybňováním mého zdravotního stavu.
A nyní mě dokonce trestně stíhá, přičemž ani nedokázala uvést nic konkrétního. A i to nekonkrétní jsou jen manipulace, podsouvání, nesmysly a lži, ke kterým mi ani stížnost nedovolila.

Jsem si jistý, že je v nejvyšším veřejném zájmu občany informovat o tom, co a jak se tu děje.
Jak se zde likvidují rodiny, rodiče, sourozenecké vztahy a vazby.
Jak se záměrně vedou děti k nenávisti k otci, jen aby se ho děti co nejvíce bály, jen aby ho co nejvíce nenáviděly.
A jak se záměrně otec dohání k činům nejzoufalejším.
To všechno se tu děje a to všechno zde v nejvyšším veřejném zájmu popisuji a dokládám.


Jediné, co se tu neděje je to, že by se něco vysvětlilo, na něco odpovědělo. To se tu neděje. Jen se mi všichni posmívají, ponižují a čekají, k čemu mě takovým přístupem doženou, jenom aby se to vzápětí použili proti mě. kdybych to přežil.


Já podnikám na plný úvazek už od roku 1991, už 27 let. Měl jsem tu kontroly jak ČOI, tak FÚ. Co si přáli jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát. 

 

A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si takto předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše předemnou tajili, přemlouvali manželku, aby i ta předemnou vše tajila, nic se mnou neřešila, jenom aby rodinu mohli rozbít na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, kterému nikdo nerozumí. Proto jsem ani nemohl něco vědět, proto jem ani nemohl něčemu rozumět, rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všechny kontroly a policie jen posmívají, ponižují mě a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ...
A ani po tom všem se dodnes nedá z postupu OSPOD MB vůbec nic vysvětlit, na nic se neodpovědělo.


Státní moc počítá s tím, že to všechno ukončí až ten nejzoufalejší čin z toho, neb mi takovým postupem už 7 let dávají na jevo, že jiné řešení pro nás ani neexistuje. Smiř se s tím, že se nikdy nic nedozvíš, - nebo se nesmiř - a spáchej z toho, co chceš, nám je to jedno.


Jsem si jistý, je je nezbytné, aby se o takových praktikách OSPOD MB v součinnosti s policií dozvědělo co možná nejvíce lidí.
Že je to v nejvyšším veřejném zájmu
.


Aby se na takové úředníky a policii mohly připravit rodiny, rodiče, děti. Aby pak ze zoudfalství z toho nemuseli páchat ty nejzoufalejší činy.


Nejvyšší veřejný zájem musí být, aby se občané na takové úřednické postupy mohli připravit a tím ubude rodinných tragédií z úřednických masakrů rodin bez důvodů, bez vysvětlení. Tím se sníží počet
sebevražd nejen rodičů, ale i dětí z toho, jak se s nimi z moci úřední zachází. A jak se jim po tom všem ještě státní moc posmívá, odkopává je, a takto dohání do naprosté beznaděje, od které je už kousek k čemukoliv.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


8. GIBS Jihlava

Tohle jsou moje zkušenosti s touto organizací.


GIBS Jihlava


„Hlavním předmětem činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky … “

GIBS Jihlava koná obráceně. Je k tomu tolik nezvratných důkazů, že je potřeba se této státní složky– obávat. A GIBS Jihlava to ví. I proto se mě státní moc snaží zlikvidovat. Aby nevysvětlitelné postupy GIBS Jihlava nikdo nikdy nemusel vysvětlovat.
Poprvé jsem se na GIBS Jihlava obrátil s popisem likvidace mé osoby policejním oddělením Moravské Budějovice.

Nezpochybnitelná fakta k mé likvidaci policií ČR, která jsem tehdy popsal a doložil GIBS Jihlava, jsou tato:

Zákrok byl proveden na základě mého dopisu šéfovi policejní stanice MB, ve kterém jsem mu vysvětloval, že když policie tak pohrdá zločiny spáchanými na mé rodině, na mých dětech, které jsem policii opakovaně oznamoval a DOKLÁDAL, tak že mám právo na ukončení života z důvodů úřednicko.policejní zvůle. A to si myslím pořád.

Trvalý teror, šikana, pronásledování mě vnucováním úřednické pravdy, která je totálně zvrhlá, nesmyslná, křivá, podvodná, – to přece po tolika letech musí vést k těm nejzoufalejším činům, v nejlepším případě jen k sebevraždě.

Tolik let šetření a police nikdy nic nevysvětlila, nic se nevyřešilo, na nic neodpovědělo. A všechny ty pomluvy a lži a křivá tvrzení, křivá obvinění od OSPOD MB platí a v plné síle pořád, proto i škodí pořád. V takové situaci musí mít občan právo na ukončení života z důvodů úřednicko.policejní zvůle, protože jiné řešení, jak se toho zbavit – neexistuje.

Dopis jsem odeslal 6. června 2014. Nikdo nepřijel, mě nijak nekontaktoval, nikdo nic nezjišťoval, jako by se vůbec nic nestalo. 
Až 17. června 2014 přijeli zároveň záchranka, hasiči a policie - prý mi zachraňovat život. 
Doktor RZ po lékařské stránce se mnou nic neřešil, z lidské rozpoznal, že se jedná o protestní hladovku z důvodů úřednicko.policejní zvůle a to uvedl i do protokolu o výjezdu. A uvedl tam i policejní tvrzení, že prý se jedná o řešení komplikovaných rodinných problémů, jistě jen proto, aby mi dali důkaz proti policii, jak manipuluje, podvádí. A odjeli.

Policisté se mnou nic neřešili, nic neprotokolovali, ani nebylo co, když je nic nezajímalo, na nic se mě neptali, jako by je ohledně mě, mého konání a toho dopisu vůbec nic nezajímalo. A odjeli.

Aniž bych tušil, jeli za obvodní doktorkou s tím, že prý mi zachraňovali život, aby mě poslala k psychiatrovi, přitom od doktora RZ věděli, že se žádná sebevražda nekoná, že jde o protestní hladovku. Doktorka jim to odmítla.

Druhý den za mnou přijela policie se starostou obce, aby mu zde hezky přede mnou oznámili, že prý mi zachraňovali život, že prý jsem duševně nemocný a aby to, co tvrdím, nebrali vážně.

A pak ještě několik dní za mnou jezdily mě kontrolovat, zda prý zase nechci páchat sebevraždu. Přitom od prvopočátku věděli, že držím protestní hladovku, a že nějakou sebevraždu vyloučil jak zasahující doktor, tak i má doktorka. Když viděli, že se můj zdravotní stav horší, tak přestali jezdit. Hladovku jsem po 34 dnech ukončil.
Policie řešila můj údajný pokus o sebevraždu s rychlou záchrankou a následně i s obvodní doktorkou. Ti jim na podvod neskočili a pokus o sebevraždu nepotvrdili. Proto pak ještě se starostou obce. Pouze s těmi třemi – ale se mnou - nikdy nic.


Celý ten policejní podvod, ten její pokus o mojí likvidaci plný podvodů jsem popsal, doložil a odeslal na GIBS Jihlava.

Najdete jej na www.klusak.info v kapitole: GENMJR. MGR. BC. TOMÁŠI TUHÝ ODSTUPTE, ve článku 1C. Takto se mě policie pokusila zlikvidovat.
http://www.klusak.info/ve-verejnem-zajmu/853--c-takto-se-me-policie-pokusila-zlikvidovat.html


GIBS Jihlava jsem uvedl, že na základě dopisu, který byl ale už 10 dní „starý“ mě policie i s celým záchranným systémem jela zachraňovat, prý před sebevraždou. Nejprve ale deset dní čekali. Že si z celého mého dopisu popisující pouze a jen úřednicko.policejní zvůli si vytáhli jednu půl.větu, a tu si účelově vysvětlili pro své potřeby. Ale proti smyslu dopisu, protože podváděli i v tom, že prý se jedná o nějaké rodinné problémy, aby takto falšovali realitu. V tom dopise se vůbec rodina nezmiňuje, natož pak nějaký rodinný problém. A dokonce dvěma doktory potvrzený hladovkový protest si účelově zaměnili za pokus o sebevraždu, z rodinných komplikovaných situací a pořád se toho drželi.

stránka 1/7

------------------------------------------------------------------------------------------------
Takže mi nechtěli, ba ani nemohli pomáhat, natož pak zachraňovat, když prý řešili rodinné problémy, které ale neexistovali. 
Úřednicko.policejní zvůle – to nejsou rodinné problémy, jak a co a proč by se mnou řešili?

Přijeli mě srazit ještě níž, než jsem době byl. Co nejníže. Záměrně.

Dali mi svým zásahem a postojem jasně najevo, že s tím, co jim oznamuji o zločinech spáchaných na mé rodině, na mých dětech, nikdy nic nenadělám. A že i ta pomluva – že prý jsme odvrhl dítě – na věky zůstane v platnosti. Že pokud budu i nadále z něčeho vinit OSPOD MB, požadovat po nich odpovědi, vysvětlení, že mě zlikvidují přes duševní nemoci. Proto mi předvedli, jak není problém zneužít rychlou záchranku i hasiče, jak si úřednicko.policejní zvůli nahradili rodinnými problémy. A když si k tomu nesehnali podporu, svědectví od doktorů, nevadí. Tak si svědka vyrobili z vystresovaného starosty obce.

GIBS Jihlava proti tomu mému popisu nikdy nic nic neměla.
Nežádala doplnění, vysvětlení, další důkazy, jak jim byla ta mnou popsaná policejní likvidace mé osoby jasná, a jak byla i dostatečně doložená.

A nic z mého popisu neoznačili za lež, křivé, nepravdu, subjektivní domněnku, že se nestalo, že se stalo jinak...

GIBS Jihlava jistě po důkladném prostudování všechno přeposlala na Krajské policejní ředitelství kraje Vysočina.

Ani z Kraje nežádali doplnění, vysvětlení, další důkazy, jak jim byla ta mnou popsaná policejní likvidace mé osoby jasná a jak byla dostatečně doložená. Ale Kraj to také neřešil a vše přeposlali policejnímu prezidentovi.
Ani z policejního prezídia nežádali doplnění, vysvětlení, další důkazy, jak jim byla ta mnou popsaná policejní likvidace mé osoby jasná a dostatečně doložená. Proto mohli rozhodnout. 
Takže s mým popisem likvidace policií ČR se seznámili GIBS Jihlava, KPŘ Jihlava a policejní prezídium. 
Nikdo proti tomu mému popisu nic neměl.

A nikdo nic z mého popisu neoznačili za lež, nepravdu, že se nestalo, že se stalo jinak, za podání ničím nepodložené, domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti...
Přesto jsem nikdy v této věci dodnes nevypovídal, a to jsem popisoval policejní likvidaci mé osoby.
Policejní prezident, který to jako jediný řešil a měl k tomu pouze můj popis - a za tu policejní likvidaci mé osoby policii pochválil. To není žádná domněnka, spekulace, subjektivní popis …. Taková jsou nezpochybnitelná fakta.

 


Podruhé GIBS Jihlava šetřila postup poručíka třebíčské kriminálky poručíka Martina Kaliny.
Kriminálka Třebíč si mě pozvala, neb tvrdím, že OSPOD MB rozbíjel rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění. Poručík Kalina podváděl, řídil si výslech směrem od korupčníků, tedy od OSPOD MB, aby o nich toho bylo co nejméně, nejlépe nic. A nešlo s tím nic dělat. Poručík Kalina byl šéf, on řídil výslech a já se musel podřídit a podřídil se, protože jsem už při tom výslechu byl rozhodnutý, že ihned doma sepíšu novou, jím neovlivňovanou výpověď o korupci na OSPOD MB. Tu mu pošlu, a nechám si od něj potvrdit. A tak se i stalo. 
A o jeho manipulacích při výslechu a divném chování budu informovat Krajské policejní ředitelství Vysočina, GIBS Jihlava a policejní prezídium.

I jim jsem poslal mojí výpověď o korupční nabídce i korupčním plnění na OSPOD MB, takže o ní věděli úplně všechno.

Ten můj popis korupce spáchaný na OSPOD MB, který mají k dispozici policejní špičky, ten najdete na:

www.klusak.info v kapitole: GENMJR. MGR. BC. TOMÁŠI TUHÝ ODSTUPTE, ve článku 10A - por. Martin Kalina
http://www.klusak.info/ve-verejnem-zajmu/858-10a-por-martin-kalina.html

A nikdo, ani poručík Kalina, ani GIBS, ani KPŘ Vysočina a ani policejní prezídium nežádal doplnění, vysvětlení něčeho či další důkazy, nikdo nic z toho neoznačil za neúplné, zkreslené, subjektivní … Nikdo z nich nic z mého popisu neoznačil za lež, že se nestalo či že se stalo jinak.

Proto moje výpověď o korupci na OSPOD MB je potřeba považovat za přesnou, pravdivou a dostatečně doloženou.

 

Poručík Martin Kalina neprovedl ani jeden výslech z těmi, kteří korumpovali, tedy s úřednicemi OSPOD MB.

Poručík Martin Kalina neprovedl ani jeden výslech z tou, která byla OSPOD MB korumpovaná.

Poručík Martin Kalina vůbec neřešil korupční důkaz, nesmyslný, nevysvětlitelný návrh soudu, kterým podvedli soud, záměrně jej uvedli v omyl a kterým si vyloučili druhého účastníka z děje v rodině.

OSPOD MB se všemi těmi podvody sám chlubí v krajské zprávě. Já netvrdím nic. To OSPOD MB se k tomu přiznávají:
Že bývalka tajně přišla na OSPOD MB. Tam jí byl sepsán návrh soudu, který ona ihned podepsala, přesto mu ani nemohla rozumět, vždyť jej dodnes nedokázal
nikdo vysvětlit. Tím návrhem izolovali druhého rodiče od dění v rodině, tím návrhem podvedli i soud, neb mu uvedli, že vlastně existuje jen jeden rodič, takže se nic řešit ani nebude. Ale  - dle krajské zprávy byl důvod rozbíjení rodiny úplně jiný, než uvedli soudu. V krajské zprávě se OSPOD MB ke všemu přiznává, v ní popisuje své podvody a nezákonné postupy, že s rodiči vůbec nic neřešili, že jim šlo pouze a jen o obnovení sourozenecké skupiny.

 

stránka 2/7

---------------------------------------------------------------------------------------------

Poručík Martin Kalina provedl při tom všem jen jeden jediný výslech a to s Tomášem, našim vele.nezdárným synem.

Výslechem Tomáše nelze řešit korupci mezi OSPOD MB a matkou našich dětí. Nelze přes Tomáše zrušit to, co z OSPOD MB poslali soudu a nedovolili změnit. Nelze přes Tomáše zrušit všechno to, co OSPOD MB tvrdí v krajské zprávě.

To je každému naprosto jasné.

Proto si nikdo nic z toho mého popisu nedovolil ani zpochybnit, nazvat subjektivním, zkresleným, pomluvou …

A přesto GIBS na takovém postupu poručíka Kaliny, který řešil uplácení na OSPOD MB tak, že neprovedl ani jeden výslech s těmi, kteří upláceli, a dokonce ani s uplácenou – neviděli nic divného. A ani na tom, že neřešil korupční důkaz, kterým je návrh soudu. Zjevně je korupční je, protože je tak podvodný, že je nevysvětlitelný. A pokud úředníci provedou ze své moci takový zákrok v rodině a nikdo nic nedokáže vysvětlit, pak je to zločin na rodině, zločin na dětech. Protože to je úřednický úkon, kterému jsme se museli všichni podřídit. Proto je povinností úředníků nám jej řádně vysvětlit a vysvětlení si obhájit.

Ani poručík Martin Kalina po tom všem také nedokáže nic vysvětlit, a přesto už má hotovo.

Ale to nelze. Hotovo může být, až se všechno řádně vysvětlí. A to pořád nikdo nedokáže.

Například: Proč si OSPOD MB na prvním setkání s matkou našich dětí a v utajení před otcem nechal od ní okamžitě podepsat návrh soudu, kterému ani nemohla rozumět, který ji byl úřednici na jejich úřadu sepsán? A ani ji neumožnili to projednat s otcem dětí a hned jej odeslali soudu? A ještě ji radili, aby to před otcem tajila? O otci dětí jim vůbec nic špatného neuvedla, ani rozvod jsme neřešili, přece soudu uvedli, že otec dětí je odstěhovaný, manželství je jen formální.


Jak lze něčeho takového dosáhnout, jak lze v takové situaci rozbít rodinu, když na to nejsou žádné, natož pak zákonné důvody? Pouze nezákonnými postupy páchané z moci úřední. Aby je OSPOD MB mohl spáchat, musel korumpovat matku našich dětí. Proto nikdo nic nedokáže vysvětlit. Ani otec, ani matka, ani děti a ani OSPOD MB. A nikomu to zde nevadí.

GIBS Jihlava po tom všem už nešlo věřit. Proto stížnost na dalšího třebíčského kriminalisty, na poručíka Marcela Škarky jsem poslal na centrálu GIBS.

A na policejní prezídium.

Hned jak poručík Martin Kalina ukončil korupční šetření OSPOD MB, okamžitě na mě nastoupil poručík Marcel Škarka s trestním stíháním mé osoby. Bylo potřeba takto korupční neřešení poručíka Kaliny zlikvidovat, aby se ochránil.

Poručík Marcel Škarka si na mě vytvořil trestí stíhání za mé údajné pomluvy, přitom ani jednu nepopsal, nevysvětlil, takže ani nelze zjistit, zda jsem pomlouval a jakou to mohlo mít sílu. Je to jen takové obecné, jalové plácání, ve kterém se ani nelze vyznat. A prý že nebezpečně vyhrožuji. K tomu sice použil větu z mé zprávy vládě ČR, ale tu si upravil. Prostě – další podvody, falšování, manipulace od dalšího kriminalisty.

Zde je zjevně vymyšlené, trestní stíhání: www.klusak.info v kapitole: GENMJR. MGR. BC. TOMÁŠI TUHÝ ODSTUPTE, ve článku 15A. Výroba trestního stíhání
http://www.klusak.info/ve-verejnem-zajmu/860-15a-vyroba-trestniho-stihani.html

Touto stížností jsem jeho tvrzení dle mého přesvědčení zcela rozmetal. Není divu, že mi tak výživnou stížnost neuznali: www.klusak.info v kapitole: GENMJR. MGR. BC. TOMÁŠI TUHÝ ODSTUPTE, ve článku 15B Stížnost

http://www.klusak.info/ve-verejnem-zajmu/862-15b-stiznost.html


Z policejního prezídia to přeposlali na GIBS Jihlava.
A ti na tom zjevně vymyšleném, trestním stíhání tak dobře odhalené a popsané v mojí stížnosti - neviděli nic špatného, natož pak nezákonného.  
Na oznámení při tak perfektním doložení nezákonných postupů policie žádná lhůta není. Natož pak, aby byla třídenní.


Policejnímu prezídiu jsem oznamoval a dokládal, proč je znalecký posudek podvodný, jak státní zástupce podváděl, přímo falšoval v krajské zprávě, aby tím vším ovlivnil doktory. I zde je důkazů více jak dost.

Z policejního prezídia to opět přeposlali na GIBS Jihlava. A ti mi opět odepsali, že je všechno v pořádku.

Toho věděl a řešil GIBS Jihlava.

Policejní likvidaci mé osoby policejním oddělením MB, skandální krytí uplácení na OSOD MB poručíkem Kalinou, účelové trestní stíhání, kterému ani nelze rozumět od poručíka Škarky, podvody postarání se o znalecký posudek vypracovaný dle požadavků okresním státním zástupcem.

GIBS Jihlava všemu rozuměl, protože k ničemu nežádali další vysvětlení, doplnění, nikdy mě nevyslechli. Nežádali ani další důkazy, jak jim bylo všechno jasné. Proto mám ke všemu jejich vyjádření.

V nich se uvádí, že prý všechno řádně prošetřovali. Ale nikdy nic z mého neoznačili za lež, nepravdu, že se nestalo či že se stalo jinak. 
Takže se vše to mé musí brát nejen za pravdivé, ale i řádně doložené.

Uvědomme si, že každý z těch čtyř bodů je mimořádně závažný, že neoznamuji a nedokládám maličkosti.

 

stránka 3 / 7

----------------------------------------------------------------------------------


A po tom všem, na úplný konec mi z GIBS Jihlava poslali přesně toto:
že prý jim posílám
podání ničím nepodložená, stále stejné opakující se domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti

A je to. Přesně takto nevysvětlitelné postupy policie kryje - GIBS Jihlava.

Proč mi to na jaře 2018 GIBS Jihlava posílá, když postupy policie po jejich důkladném prošetření byly v pořádku?

Protože věděli, že si státní zástupce už na mě opatřil znalecký posudek, kterým se ode této doby už jen bude zpochybňovat můj duševní stav, morální hodnoty, úmysly ….

Že už započal kroky, které mají vést k soudnímu označení mě za nepříčetného, nesvéprávného se soudním určením mi léčut se a určení mi opatrovníka.

 

Takto GIBS Jihlava dořešila mojí likvidací policejním oddělením MB, komické řešení korupce na OSPOD MB, křivé trestní řízení a podvodný znalecký posudek. To vše mi přece policie provedla a GIBS to všechno prošetřovala.

Z toho už nic není, z toho už se nikdy nic řešit nebude.
Už je jen to, že Klušák na GIBS Jihlava posílal podání ničím nepodložená, stále stejné opakující se domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti.

Když jsem po GIBS Jihlava písemně požadoval, aby mě ty stále opakující se domněnky a spekulace založené na subjektivním vnímání skutečnosti uvedli, že jim všechno vysvětlím, tak už se neozvali.

 

Proč ta změna, když byl postup všech vždy v pořádku?

Jak je možné si takový postup, ti změnu vysvětlit?


Přece ty moje popisy jsou dokonalé, přesné a jsou i dostatečně doložené. K žádnému nikdy nic nikdo neměl a vydal vyjádření. Takže doposud s mými podáními žádný problém nebyl.
Jsou zde na ně odkazy, můžete se o tom přesvědčit každý.

A ihned každému dojde, že GIBS Jihlava v tomto podvádí,
že zcela určitě nic z mých podání není

podání ničím nepodložená, stále stejné opakující se domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti.

Když nic jiného, tak jen tvrzení OSPOD MB, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu,

je dokonalá hovadina od tohoto sociálního odboru. Proto ani na tomto mém tvrzení není nic nepodložené, stále opakující se domněnka a spekulace založená na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti.

 

Je to jako by mě pronásledovali za to, že jsem něco v noci spáchal, ale že mě nikdo neviděl, protože jsem černoch.

A trvale to na mě všichni, od OSPOD MB až po policejní prezídium, sváděli, mě za to pronásledovali. A když jim vyvracím, že nejsem černoch, tak mě obviňují z pomluv. A z nebezpečného vyhrožování se zájmem o působení na státní moc. A dokonce si sehnali posudek, v jakém jsem psychickém stavu když tvrdím, že nejsem černoch. A zda nejsem nebezpečný.

Přitom kdo se podívá, ihned vidí, že černoch nejsem. Ale to se musí podívat a nesmí přitom podvádět.

Stejně jako u té „obnovené sourozenecké skupiny“.
Stačí si zjistit, s kým tu žiji a je jasné, že se žádná sourozenecká skupina neobnovila, že tedy mám ve všem pravdu, že jsem státní mocí léta pronásledován a že se konají jen kroky vedoucí k mé likvidaci, jen aby zůstalo, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, tedy že jsme černoch. Proto se zpochybňuje všechno, co tvrdím a dokládám.
A k tomu si vyrábí alibi, jako že nic neví, ničemu nerozumí, nic špatného se nestalo, jen jim posílám domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti.

Všechno jenom proto, aby se mojí likvidaci kryly zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech.

Asi se bude muset udělat znalecký posudek na to, zda a jak se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.


Jen se podívejte, co přesně GIBS Jihlava věděla, jak postupovala a proč, a kam to záměrně dotáhla a musí se ji každý bát.


stránka 4 /7

---------------------------------------------------------------------------------------


Proč tak GIBS Jihlava postupovala?

Proč GIBS Jihlava nevyšetřovala mojí likvidaci policií MB,

která je tak dobře popsaná a ještě lépe doložená?


Právě proto, že byla tak dobře popsaná a hlavně doložená. A že dle mého přesvědčení byl zákrok nařízen se shora a šetření by to odhalilo. A to policie nepotřebovala. Přece se se zákrokem přes týden čekalo. A pak takový cirkus. I s hasiči.

Už to by bylo problém vysvětlit. Nevyšlo jim to s doktory, proto si akci zaštítili dotáhnutím si k nám druhý den starosty, takto si vyrobili svědka. A k tomu ještě jak se v protokolu podvádělo. Se mnou nic neřešili a ani nemohli, protože by přišly o to, že se jedná o rodinné problémy, a to nesměli nechat padnout. Proto se mnou vůbec nic neřešili, aby jim ten "rodinný" důvod nepadl. A také předpokládali, že když to takto uzavřou, že si Klušák bude stěžovat a následné šetření by je mohlo dostalo do problémů.  
Proto nic nešetřili a vše přeposlali na Krajské ředitelství, neb jinam to přeposlat ani nemohli. Až ti to přeposlali policejnímu prezidentovi, protože KPŘ už mohlo. Předpokládali, či se postarali o to, že policejní prezident vydá jen závěrečnou zprávu, a bude hotovo. Kdo by se odvážil jít proti policejnímu prezidentovi? Proto se takto postupovalo. Aby on je toho problému zbavil, a měli to kryté jeho postem.

A jen díky takovému postupu o mé likvidaci policejním oddělením MB ČR ví všechno a přesně a má i doložené – GIBS Jihlava, - Krajské policejní ředitelství Vysočina, - a policejní prezídium.

 

Proč při řešení korupce na OSPOD MB kriminalista tak podváděl? Proč nevyslechl ty, kteří upláceli a ni tu, která byla uplacená?

Proč jej nezajímal korupční důkaz, a ani přiznané korupční plnění?


Copak takto kriminálka řeší korupci? Přece už děti ve školce ví, že když se někdo s někým domluví na něčem, co se nesmí udělat, že se to pak řeší s těmi, kteří se na tom domlouvali a následně i to špatné společně i spáchali. Ale tady se tak jasná korupce na OSPOD MB mezi úřednicemi a matkou dětí řešilo s úplně jinou osobou. A GIBS Jihlava na takovém postupu neviděli a doposud nevidí nic divného, natož pak nezákonného. To přece ani nemůže být možné. A přece se stalo.

Vysvětlení mám jediné.

Poručík Martin Kalina, do té doby jistě poctivý kriminalista plnil jen příkaz shora. Měl krýt ze své moci OSPOD MB odkloněním šetření korupce na Tomáše. Proto postupoval, jak postupoval, a nešlo s tím nic dělat. Věděl, že při takovém krytí korupce jej GIBS bude krýt. A že se ihned po uzavření případu o korupci na OSPOD MB, Klušák obviní, aby se mu mohlo nařídit psycho vyšetření. Pak bude zpochybněn jeho duševní stav, a takto se všechno z jeho tvrzení - zlikviduje.

A tak se i stalo.

Proto GIBS Jihlava ani na tak zjevně vykonstruovaném obvinění Klušáka kriminalistou Marcelem Škarkou, neviděli nic špatného.
Ani na tom, jak podvodně získal st. zástupce znalecký posudek na míru.

 

A jak tohle bylo, hned si na to GIBS přisadila – a mě poslali, že prý jsem jim posílal - podání ničím nepodložená, stále stejné opakující se domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti.

A co na to já?

GIBS Jihlava místo vyhledávání, odhalování a vyšetření skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky …. Tak opakovaně postupovala přesně obráceně.

Určitě kryla, a dost možná že i naváděla, nutila policisty, dokonce kriminalisty k postupům, které jsou nezákonné.

Jejich prošetřování a vyjádření a hlavně, ten jejich závěr, to jsou k tomu dostatečné důkazy.

stránka 5 / 7
-----------------------------------------------------------------------------------

 

18. prosince 2017 jsem veřejně vyzval policejního prezidenta k odstoupení.
To byl geniální tah nutný pro moji obranu a záchranu.


Veřejná výzva k odstoupení je jen zástupný důvod, v té výzvě jde o daleko více.

Zásadní bylo, do té zprávy policejnímu prezidentovi propašovat - už 18. prosince uvést, jak se bude situace vyvíjet dál. Že vlastně nejde o trestní stíhání, ale jen o záminku k nařízení mi psychiatrické vyšetření. Zneužít psychiatrii k likvidaci občana, který oznamuje a dokládá zločiny spáchané na jeho rodině, na jeho dětech. Že se bude doktorům podvádět, to bylo jasné, jako facka. Kdyby doktorům řekl pravdu, tak by nemohl získat posudek, jaký k mé likvidaci potřeboval. Proto musí podvádět.

A také je v té výzvě uvedeno, že mě policie trvale nahání k těm nejzoufalejším činům, nejlépe k definitivě.

A jak vidno, policie s tím nejenže nepřestala, ale ještě i přitvrdila. Jen se podívejte, jak několik měsíců po té výzvě se mi vysmála GIBS Jihlava. Prý - opakující se domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti. Pravdou je – že takové obecné tvrzení GIBS Jihlava nedokáže ani vysvětlit, natož pak doložit.

A také je v té výzvě uvedeno, že můj život je v ohrožení. A že to nebezpečí se stále zvyšuje.

Protože ty zločiny na mé rodině, na mých dětech se staly. Je k tomu důkazů více jak dost. OSPOD MB nemá ani jednoho člověka, který by jim alespoň něco z jejich Krajské zprávy dosvědčil, jaké tvrdí hovadiny. A naopak - celý Martínkov mi jistě dosvědčí, že jsem se nikdy neodstěhoval, a se matce ani náhodou nepodařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Proto – jak zařídit, aby platilo to od OSPOD MB? Že policie v případu nepochybila? Jedině mojí likvidací. A ta právě probíhá.

Zločiny na rodině, zločiny na dětech jsou postavené na pomluvě, křivém obvinění, že prý jsem odvrhl dítě. A že prý by matka dítě nikdy neodvrhla. Proto rozbila rodinu. Aby obnovila sourozeneckou skupinu a že prý se jí to i podařilo.

O těch nesmyslech vyplivnutých na nás z OSPOD MB úplně všechno ví a má perfektně doložené kromě jiných i - Krajské policejní ředitelství Vysočina, - GIBS Jihlava, - a policejní prezídium, respektive policejní prezident.

Všichni tři vědí i o tom, jak se mě policejní oddělení MB pokusilo zlikvidovat. Jak prakticky ve všem policie podváděla.

Všichni tři vědí o korupci na OSPOD MB, všem jsem poslal moji výpověď i s popisem, jak poručík Martin Kalina podváděl. A jak tak dobře popsanou, doloženou korupci, dokonce i přiznanou od OSPOD MB – vyřešil.

Všichni tři vědí o vymyšleném trestním stíhání, neb všichni tři obdrželi stížnost, tedy vysvětlení podvodu na mě.

Všichni tři vědí o podvodném znaleckém posudku, na kterém závisí moje likvidace – respektive ututlání toho, co a jak a proč nám OSPOD MB provedl. A má jim to zajistit, že nikdy nebudou muset nic vysvětlovat. A že ta pomluva, že prý jsme odvrhl dítě zůstane na věky v platnosti.


Copak takto by se mohli chovat k duševně nemocnému?

Přece nikdy nic nevysvětlili, na nic mi neodpověděli. Jen mě bez vysvětlení odkopávali, jako nyní GIBS Jihlava, aby mi dávali na jevo, že jiné řešení případu, než má likvidace, když jsme se nezlikvidoval sám, neexistuje.

 

Jakpak se zločiny na mé rodině, na mých dětech dořešily?

Policejnímu prezidentovi jsem to v půli prosince 2017 vše popsal, doložil. A vyzval k odstoupení. Z policejního prezídia mi odpověděli, že už se ke všemu vyjádřili, v záři 2017. A pak už jen vše přeposílali na policejní ředitelství Jihlava.

Z policejního ředitelství kraje Vysočina mi napsali, že prý po policii opakovaně požaduji, aby prý něco netolerovala.

Tímto prakticky všechno okolo OSPOPD MB skončili. Ani jsem tomu nerozuměl, žádal vysvětlení – a nic.

A z GIBS Jihlava mi konec napsali - že jim posílám podání ničím nepodložená, stále stejné opakující se domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti.

Z toho je zřejmé, jak spolupracují a jediný jejich zájem je, mě umlčet, zlikvidovat, když už mě svými postupy nedohnaly k činu nejzoufalejšímu. A už se jen sami chrání, jak jako o ničem neví, ničemu nerozumí, takže nikdy ani nic neřešili … přece Klušák jim posílal jen stále stejné opakující se domněnky a spekulace, ale že už se soudně prokázalo, že je duševně nemocný, nepříčetný, nebezpečný …. Jeho tvrzení jsou jenom pomluvy a křivá tvrzení …

Přesně takto se zde dořešily zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech.

 

Proto jsem o všem informoval BIS.


stránka 6 / 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Po takovém letitém nátlaku na občana, kdy jej nutí, že i ty nejhnusnější, nejzvrhlejší pomluvy si musí nechat líbit, vše se na něj trvale svádí, ze všeho viní, léta se nutí i jeho děti k nenávisti takového otce, který se jen vymlouvá, své selhání, které rozbilo rodinu, svádí na kde koho … takový státní teror přece končí těmi nejzoufalejšími činy, nejlépe sebevraždou. Proto se tak vůči němu postupuje, aby se k něčemu dohnal. Když OSPOD MB nedokáže nic vysvětlit, tak holt Klušák má smůlu.

Proto jsem o všem informoval BIS. Protože ti, co to a už tolikrát šetřili, tedy GIBS Jihlava, - KPŘ Vysočina, - a policejní prezídium, - ti už po tom všem ani nemohou případ vyřešit. Pouze mě mohou zlikvidovat. A to se právě děje.


Situace se bude už jen zhoršovat. Protože dříve či později se pravda stejně ukáže. Jako vždycky.

Pak se státní moc bude dušovat – že náš případ – to není selhání systému. To určitě ne. Přece jsme demokracie, právní stát, máme zde ochranu rodiny, ochranu dětí, je zde právo na spravedlivý proces, je tu svoboda slova, právo na odpověď …. Je to jen selhání jednotlivců. A budou se hledat viníci. Proto mě likvidují a musí zlikvidovat. Jinak sami padnou. A to se jim při jejich platech a vidiny výsluh určitě nebude chtít. Takže další likvidační postupy se dají čekat, jistě přijdou, a proto jsem informoval BIS.

Proto je tento článek tak slušný a opatrný. Protože jediné, o co státní moci půjde, bude, co a jak z něho proti mně použít, jak mě zlikvidovat, a tedy zlikvidovat i to, co o mém případu píšu, co píšu o GIBS Jihlava.


Připravuji knihu. Aby občané měli celý příběh i se všemi důkazy. I s tím, jak jej konkrétní osoby konkrétně řešily. Aby z případu nezbylo jen, že moje podání byla ničím nepodložená, stále stejné opakující se domněnky a spekulace založené na nesprávném a subjektivním vnímání skutečnosti.


Přesně takto to všechno policejní dění okolo tohoto případu završil GIBS Jihlava.

A ani jim nevadí, že ze svého tvrzení ani nedokážou nic vysvětlit.

Já ze svého tvrzení nejenže dokážu všechno vysvětlit, ale dokážu i všechno řádně doložit.

A to je pro mě v této zemi a v této době smrtelně nebezpečné, protože to některé z mocné elity přímo ohrožuje.

 

Kolik je v zemi takových Klušáků? A jak skončili ti, kteří neměli tolik důkazů, jako mám já? V tom lepším případě zřejmě vše ukončili sebevraždou. A pak se označili za duševně nemocné osoby a bylo vyřízeno.

Na mém případě právě předvádí, jak se to dělá, jak je to pro ně snadné, jak spolupracují, a to se přitom tolik bráním a mám tolik důkazů. A oni na mě kde co hodí, vymyslí si, vůbec nic nemusí vysvětlovat - a takto jim to stačí. Jako naposledy GIBS Jihlava.

Už jen proto se musí případ dotáhnout až tam, kam jen to půjde. Jen ať předvedou, kam jsou až schopni zajít.

 

 

P.S.

Uvádím, že už se jedná o třetí policejní pokus mé likvidace.

První byl, když si na mě vymysleli, že chci spáchat sebevraždu a přes to se mě snažili zavřít na psychiatrii.

Druhý je ta pomluvaže prý jsme odvrhl dítě. Je tak hrůzná, zabijácká, až jsem vládě ČR slíbil, že pod takovou pomluvou nebudu žít. A policie to věděla. A o rok později ji policie použila proti mně, aby skrze ni doktorům demonstrovali, jaká jsem zrůda a jak si jen vymýšlím a lžu, když jsem odvrhl dítě, když proto za všechno můžu jenom já.

A právě probíhá třetí pokus mé likvidace.

Současně s ní skončí možnost státní moci s případem cokoliv udělat. To bude státní tečka za celým případem.


Nakonec spatří světlo světa kniha, ve které vše popíšu a doložím.

Předpokládám, že pokud i po tom všem, čím jsem si prošel zůstane v platnosti všechno to, co si na nás vymysleli na OSPOD MB a popisují v Krajské zprávě, bude mít kniha velkou šancí státi se senzací.


15. září 2018

Jiří Klušák

jikl@jikl.cz

 

stránka 7 / 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop