www.klusak.infoAktuálně

Vánoce 2017:


Podaří se mi někdy alespoň jednoho jediného policisty přesvědčit, že jsem jsem se nikdy neodstěhoval a vzhledem ke své profesi ani nemohl odstěhovat?
Že jsem nikdy nebyl a ani nemohl být formální?
Že jsem neodvrhl Tomáše, za což mě trestal OSPOD MB vyloučením z procesu v mé rodině?
Že matka za navádění OSPOD MB odvrhla syna Jakuba a proto ani nemohla obnovit sourozeneckou skupinu?
Uzná mi alespoň jeden jediný policisty, že Jakub existuje? Alespoň ti, kteří jej viděli?
Nebo po asi už stovce policejního prošetřování na věky zůstane - že jsem z toho
nic neprokázal?


Vysvětlí se toto všechno, nebo policie jen čeká, až z toho "neprokázání" provedu čin nejzoufalejší, aby se jím všechno ukončilo?


Ale policie nečeká, policie koná.
Policie bez jakéhokoliv vysvětlení alespoň něčeho, trvalým odkopáváním mě s tím, že prý se neprokázalo, mě už dohnala k asi ke dvacítce zoufalých činů.

A k tomu si ještě policie si na mě vymyslela bezpočet nesmyslů, pomluv, křivých tvrzení a lží.
A dokonce se mě už přímo pokusila zlikvidovat, zpochybňováním mého zdravotního stavu.
A nyní mě dokonce trestně stíhá, přičemž ani nedokázala uvést nic konkrétního. A i to nekonkrétní jsou jen manipulace, podsouvání, nesmysly a lži, ke kterým mi ani stížnost nedovolila.

Jsem si jistý, že je v nejvyšším veřejném zájmu občany informovat o tom, co a jak se tu děje.
Jak se zde likvidují rodiny, rodiče, sourozenecké vztahy a vazby.
Jak se záměrně vedou děti k nenávisti k otci, jen aby se ho děti co nejvíce bály, jen aby ho co nejvíce nenáviděly.
A jak se záměrně otec dohání k činům nejzoufalejším.
To všechno se tu děje a to všechno zde v nejvyšším veřejném zájmu popisuji a dokládám.


Jediné, co se tu neděje je to, že by se něco vysvětlilo, na něco odpovědělo. To se tu neděje. Jen se mi všichni posmívají, ponižují a čekají, k čemu mě takovým přístupem doženou, jenom aby se to vzápětí použili proti mě. kdybych to přežil.


Já podnikám na plný úvazek už od roku 1991, už 27 let. Měl jsem tu kontroly jak ČOI, tak FÚ. Co si přáli jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát. 

 

A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si takto předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše předemnou tajili, přemlouvali manželku, aby i ta předemnou vše tajila, nic se mnou neřešila, jenom aby rodinu mohli rozbít na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, kterému nikdo nerozumí. Proto jsem ani nemohl něco vědět, proto jem ani nemohl něčemu rozumět, rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všechny kontroly a policie jen posmívají, ponižují mě a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ...
A ani po tom všem se dodnes nedá z postupu OSPOD MB vůbec nic vysvětlit, na nic se neodpovědělo.


Státní moc počítá s tím, že to všechno ukončí až ten nejzoufalejší čin z toho, neb mi takovým postupem už 7 let dávají na jevo, že jiné řešení pro nás ani neexistuje. Smiř se s tím, že se nikdy nic nedozvíš, - nebo se nesmiř - a spáchej z toho, co chceš, nám je to jedno.


Jsem si jistý, je je nezbytné, aby se o takových praktikách OSPOD MB v součinnosti s policií dozvědělo co možná nejvíce lidí.
Že je to v nejvyšším veřejném zájmu
.


Aby se na takové úředníky a policii mohly připravit rodiny, rodiče, děti. Aby pak ze zoudfalství z toho nemuseli páchat ty nejzoufalejší činy.


Nejvyšší veřejný zájem musí být, aby se občané na takové úřednické postupy mohli připravit a tím ubude rodinných tragédií z úřednických masakrů rodin bez důvodů, bez vysvětlení. Tím se sníží počet
sebevražd nejen rodičů, ale i dětí z toho, jak se s nimi z moci úřední zachází. A jak se jim po tom všem ještě státní moc posmívá, odkopává je, a takto dohání do naprosté beznaděje, od které je už kousek k čemukoliv.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


10. Likvidace mé osoby č.3

V březnu 2016 jsem Vládě ČR slíbil, že pod těmi pomluvami a křivým obviněním a nesmysly, co si na mě vymyslel OSPOD MB v Krajské zprávě, nebudu žít.

Ty nesmysly si na mě úřednice vymysleli už v prosinci 2011.

Tak se na konci roku 2018 podívejme, jak mě pomohli, jak jsem dopadl, jen aby mě šílenosti uvedene v Krajské zprávě nedohnali k ... čemukoliv.


 

 

 

 

Krajskému soudu Brno, podatelna@ksoud.brn.justice.cz

a

Okresnímu soudu Třebíč, podatelna@osoud.trb.justice.cz

a

Ministerstvu spravedlnosti, posta@msp.justice.cz

 


Podávám stížnost na JUDr. Halinu Černou předsedkyni senátu Krajského soudu v Brně

JUDr. Halina Černá svým usnesení ze dne 6. září 2018 7 To 282/2018-83 mě nutí pohrdat soudním procesem i soudním rozsudkem. A ze své moci nařídila poškozovat mi zdraví, až bude poškozeno na tolik, že se všemu podvolím.

Návrh soudu byl matce naších dětí sepsán na OSPOD MB 11. 4. 2007. A jako jediný důvod rozbíjení rodiny se v něm uvádí, že otec rodiny je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem. Tedy že rodiče se vůbec řešit nebudou, protože v rodině funguje, a tedy i rozhoduje, jen jeden rodič, matka dětí. Jenom proto se rozbíjí rodina, protože otec nefunguje. Proto si mě OSPOD MB ani jednou nepozval, nedal ani jednu otázku, vůbec nic se mnou neřešil, choval se ke mně jako k formálnímu otci, který v rodině není, který v rodině vůbec nefunguje, proto s ním netřeba něco řešit.

A ani soud nic neřešil. První stání bylo jen takové obecné. Na úvod druhého soudce uvedl, že už má v případu jasno a že za tři dni vyhlásí rozsudek. Takže se to sfouklo prakticky na jedno stání. A to mohlo být pouze proto, že byl jen jeden rodič, matka. Vůbec nic se s rodiči neřešilo, vůbec žádný problém s otcem nebyl, jak se uvádí v návrhu soudu a v rozsudku k němu. Není v nich vůbec nic o nějakých problémech rodičů či ani o nějakém špatném činu otce, či o dětech.

Jakým právem mě JUDr. Halina Černá nutí přijmout, že důvody rozbití rodiny jsou úplně jiné, než které matce našich dětí sepsal OSPOD MB v návrhu soudu, nedovolili změnit a které soud potvrdil rozsudkem jménem republiky? Jakým právem mě JUDr. Halina Černá nutí přijmout důvody rozbití rodiny, které prokazatelně neprošly ani úředním ani soudním řízením? Které dokonce zcela odporují návrhu soudu, na základě kterého se rozbíjení rodiny spustilo i dokončilo?

JUDr. Halina Černá pohrdá soudním procesem, i kolegou soudcem, který to tehdy soudil. A požaduje, abych tím pohrdal i já, a přijal úplně jiné důvody rozbíjení naší rodiny. A protože se tomu bráním, odmítám to, tak se musím léčit.

Přikázání mi ambulantní léčby, léčit mě až do doby, než uznám, přijmu, smířím se s tím,

že OSPOD MB pomáhal matce našich dětí rozbíjet rodinu jenom proto, že to prý byla jediná možnost, jak se mohla obno-vit sourozenecká skupina, kterou otec odvrhnutí Tomáše zničil, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla. A že se matce rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. (Znalecký posudek, strany 6 – 9 či Krajská zpráva z 19. 12. 2011)

To je nyní nová pravda o rozbíjení naší rodiny a doktoři do mě mají tuto novou pravdu o rozbíjení naší rodiny, dostat léčením. Proto mi bylo soudem přikázané se léčit. Abych přijal tvrzení OSPOD MB uvedená ve znaleckém posudku.

Není, neexistuje ani jeden jediný člověk, který by OSPOD MB potvrdil, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. Já mám stovky, tisíce svědků, kteří odpřisáhnou, že tvrzení OSPOD MB – že prý se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, na kterém OSPOD MB všechno stojí - je pomluva, lež, křivé, podvod, nesmyslné, absurdní.

Proto není co léčit. Ale protože léčba je soudně přikázaná, tak se jedná o soudně přikázané poškozování mi zdraví.

Když se zdravý člověk léčí z moci úřední jenom proto, aby pochopil, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, tak je jasné, že takové nesmysly nepůjdou přijmout ani pod léčbou. Proto léčba může skončit pouze mojí likvidací.

Proto podávám stížnost na JUDr. Halinu Černou předsedkyni senátu Krajského soudu v Brně.

Dokud bude platit návrh soudu z 11. 4. 2007 a k němu rozsudek z 3. 8. 2007, obojí vám posílám v přílohách, pak nemá nikdo právo mě nutit přijmout cokoliv z toho, co si na nás vymyslel a prezentuje v Krajské zprávě OSPOD MB. Ten návrh soudu a ani rozsudek k němu nikdo nezrušil, ani nezměnil, proto pořád platí a všichni jsou povinni to respektovat.


A co naše děti? A co všichni ostatní, kteří nás znají?

Také se budou přeléčovat na to, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, kterou jejich otec odvrhnutím Tomáše zlikvidoval? Že jenom proto matka rozbila rodinu, aby to napravila, protože matka by dítě nikdy neodvrhla?

A jaký bude další postup, když vás s těmi nesmysly pošlou do prdele, tedy tam, kam ty nesmysly evidentně patří?

 

druhá strana


Na příkaz soudu jsem se již začal léčit z toho, že nedokážu přijmout úplně jiné důvody rozbití rodiny, které jsou uvedené ve znaleckém posudku na straně 6–9.

Ty „nové důvody“ ale usvědčují OSPOD MB z toho, že moje rodina byla rozbitá na základě podvodu, tedy zločinu na rodině, zločinu na dětech, který OSPOD MB na soud spáchal tím, že mu záměrně uvedl úplně jiné důvody, které jim soud jako jediné, rozsudkem jménem republiky, stvrdil.
A soudy ten tehdejší zločin OSPOD nyní kryjí a „napravují“ tím, že mě likvidují vyráběním si ze mě duševní trosku a legalizují se to soudním příkazem se léčit.

Podívejme, co jsem oznamoval a dokládal, a jak se mi nic neuznalo. A jak celý proces proběhl. A co se po mě chce. A je evidentní, že státní moc používá soudy jako likvidační jednotku občanů, pro krytí zločinů páchaných úředníky na dětech.

V tomto případě soudy o mém zdraví mají krýt, že OSPOD MB rozbíjel rodinu na základě korupční nabídky učiněné matce našich dětí a korupčního plnění postupem, který má v sobě prvky charakteristické pro obchodování s dětmi. Tohle mají krýt a kryjí soudy. Proto se, a ještě tak usilovně, ale přitom tak hladce mění důvody rozbití rodiny, které ale změnit nelze.

Aby to prošlo, tak se mi nikdy nic neuznalo. A nedovolil se mi ani svědek. Ani se neuznala jeho písemná výpověď. Nedo-volil se mi ani revizní posudek. Odvolání bylo beze mne.
To je pak snadné souzení, když se mi vůbec nic nedovolilo.
Soudce pak fakticky už jen plní vůli zadavatele, v tomto případe Mgr. Jaroslava Nemeškala, okresního státního zástupce.

Kdyby se stejně postupovalo například při tvrzení, že jsem Kačer Donald, tak s tím také nic nenadělám a bude mi nařízena léčba a budu se léčit do doby, než uznám, že jsem Kačer Donald. Přesně takto funguje naše soudnictví, takto se legalizuje křivé trestní oznámení, znalecký posudek vyrobený na míru, takto zde funguje spravedlnost pro běžné občany.


Já jsem žádal, prosil státního zástupce Mgr. Jaroslava Nemeškala, aby se do toho psycho.dobrodružstí nepouštěl, že to pro stát dopadne katastroficky. Že sám bude litovat, že ten znalecký posudek vznikl, protože to budou další důkazy. Ještě jsem ho zkoušel zachránit přes policejního prezidenta, kterému jsem přes moji veřejnou výzvu k jeho odstoupení popsal, co se děje, a jak to bude dál. Státní zástupce si ani po tom všem nedal říci. A už to vypadá, že to dopadne přesně tak, jak jsem, ještě měsíc a půl před tím, než jsme navštívil psychiatry, dopadne. Já jsem tehdy všechno zveřejňoval, abych to bylo jako důkaz. A už máme znalecký posudek „na míru“, a v něm nezvratné důkazy o tom, jak státní zástupce pomlouvá a lže, křivě obviňuje, křivě stíhá a dokonce - jak falšuje v důkazech, jak si ze spisu úředníky usvědčující část, vymazal.

Veřejně jsem policejního prezidenta informoval, to se ví. Co ale proběhlo neveřejně, tajně, co se neví, je toto:

Bylo jasné, že mě Mgr. Jaroslav Nemeškal musí zlikvidovat, aby platilo jenom to jeho. Aby si ze své moci zlegalizoval ty pomluvy a lži a křivá tvrzení, které si na mě vymyslel pro stíhání. A že mu všechno a hladce projde, zatím co mě se nikdy nic neuzná. Proto musí a bude tolik podvádět. A proto si znaleckým posudkem na sebe musí vyrobit přehršel důkazů.

S tímto přesvědčením jsem loni, dva měsíc před tím, než jsem navštívil psycho.znalce, oslovil BIS.

A slíbil jsem jim dokonalou studii toho, jak zde státní moc vyrábí teroristy. Jak si na mě budou pořád něco vymýšlet, něco svádět, z něčeho vinit, nikdy mi nedovolí se tomu bránit, nic mi neuznají, všechno zamítnou, a takto mě budu vhánět do stále zoufalejší situace, do beznadějných stavů s nadějí, že z toho „něco“ spáchám. Aby mě pak za to zlikvidovali, pokud by tím činem nebyla jen sebevražda. Upozorňoval jsem BIS na to, že těm, co mě takto likvidují je úplně jedno, co bych z toho mohl spáchat. A to je nejdůležitější. Že mě svým odkopáváním, ničeho nikdy neuznání, dohání k spáchání – cokoliv.

Překvapilo mě, jak se všichni tváří, jak se prý postupuje podle zákona, jak je prý všechno naprosto v pořádku ...

Pokud se vždycky postupovalo podle zákona a na konci, výsledkem takových postupů je v tom lepším případě jen sebevražda, a v tom horším všeho schopný člověk, tedy až terorista sólista, - pak je to s naší zemi hodně špatné.

 

Já jsem se obětoval, všechno vydržel, snášel, protože to je v nejvyšším veřejném zájmu. Státní moci nevadí, jací úředníci a jak zde rozhodují o existenci rodin a o právech dětí. Přitom tolik podvádí a lžou ….
V našem případě si úředníci odstavili oba rodiče a podvedli soud, jen aby nám obnovili sourozeneckou skupinu způsobem, že matku donutili rozbít rodinu a odkopnout Jakuba.
To nám provedli. A státní moc z toho zajímá pouze to, jak mě zlikvidovat. Proto je mým úkolem v tomto životě udělat všechno možné i nemožné, jen aby se tak mocní k rodinám, k dětem už tak nechovali. Aby pak rodiče či děti z toho nepáchali - cokoliv. To je motiv, smysl mého konání, to je mé poslání, pro které jsem připraven obětovat všechno. Zatím co pro státní moc případ končí, či už skončil, pro mě a mé poslání práce teprve začíná.

12. listopadu 2018


Důkazy v přílohách – 9. Návrh soudu a 13. Rozsudek k němu.

 

Jiří Klušák www.klusak.info

Martínkov 105, 
675 44 LesoniceVsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop