www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


10. Likvidace mé osoby č.3

V březnu 2016 jsem Vládě ČR slíbil, že pod těmi pomluvami a křivým obviněním a nesmysly, co si na mě vymyslel OSPOD MB v Krajské zprávě, nebudu žít.

Ty nesmysly si na mě úřednice vymysleli už v prosinci 2011.

Tak se na konci roku 2018 podívejme, jak mě pomohli, jak jsem dopadl, jen aby mě šílenosti uvedene v Krajské zprávě nedohnali k ... čemukoliv.


 

 

 

 

Krajskému soudu Brno, podatelna@ksoud.brn.justice.cz

a

Okresnímu soudu Třebíč, podatelna@osoud.trb.justice.cz

a

Ministerstvu spravedlnosti, posta@msp.justice.cz

 


Podávám stížnost na JUDr. Halinu Černou předsedkyni senátu Krajského soudu v Brně

JUDr. Halina Černá svým usnesení ze dne 6. září 2018 7 To 282/2018-83 mě nutí pohrdat soudním procesem i soudním rozsudkem. A ze své moci nařídila poškozovat mi zdraví, až bude poškozeno na tolik, že se všemu podvolím.

Návrh soudu byl matce naších dětí sepsán na OSPOD MB 11. 4. 2007. A jako jediný důvod rozbíjení rodiny se v něm uvádí, že otec rodiny je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem. Tedy že rodiče se vůbec řešit nebudou, protože v rodině funguje, a tedy i rozhoduje, jen jeden rodič, matka dětí. Jenom proto se rozbíjí rodina, protože otec nefunguje. Proto si mě OSPOD MB ani jednou nepozval, nedal ani jednu otázku, vůbec nic se mnou neřešil, choval se ke mně jako k formálnímu otci, který v rodině není, který v rodině vůbec nefunguje, proto s ním netřeba něco řešit.

A ani soud nic neřešil. První stání bylo jen takové obecné. Na úvod druhého soudce uvedl, že už má v případu jasno a že za tři dni vyhlásí rozsudek. Takže se to sfouklo prakticky na jedno stání. A to mohlo být pouze proto, že byl jen jeden rodič, matka. Vůbec nic se s rodiči neřešilo, vůbec žádný problém s otcem nebyl, jak se uvádí v návrhu soudu a v rozsudku k němu. Není v nich vůbec nic o nějakých problémech rodičů či ani o nějakém špatném činu otce, či o dětech.

Jakým právem mě JUDr. Halina Černá nutí přijmout, že důvody rozbití rodiny jsou úplně jiné, než které matce našich dětí sepsal OSPOD MB v návrhu soudu, nedovolili změnit a které soud potvrdil rozsudkem jménem republiky? Jakým právem mě JUDr. Halina Černá nutí přijmout důvody rozbití rodiny, které prokazatelně neprošly ani úředním ani soudním řízením? Které dokonce zcela odporují návrhu soudu, na základě kterého se rozbíjení rodiny spustilo i dokončilo?

JUDr. Halina Černá pohrdá soudním procesem, i kolegou soudcem, který to tehdy soudil. A požaduje, abych tím pohrdal i já, a přijal úplně jiné důvody rozbíjení naší rodiny. A protože se tomu bráním, odmítám to, tak se musím léčit.

Přikázání mi ambulantní léčby, léčit mě až do doby, než uznám, přijmu, smířím se s tím,

že OSPOD MB pomáhal matce našich dětí rozbíjet rodinu jenom proto, že to prý byla jediná možnost, jak se mohla obno-vit sourozenecká skupina, kterou otec odvrhnutí Tomáše zničil, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla. A že se matce rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. (Znalecký posudek, strany 6 – 9 či Krajská zpráva z 19. 12. 2011)

To je nyní nová pravda o rozbíjení naší rodiny a doktoři do mě mají tuto novou pravdu o rozbíjení naší rodiny, dostat léčením. Proto mi bylo soudem přikázané se léčit. Abych přijal tvrzení OSPOD MB uvedená ve znaleckém posudku.

Není, neexistuje ani jeden jediný člověk, který by OSPOD MB potvrdil, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. Já mám stovky, tisíce svědků, kteří odpřisáhnou, že tvrzení OSPOD MB – že prý se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, na kterém OSPOD MB všechno stojí - je pomluva, lež, křivé, podvod, nesmyslné, absurdní.

Proto není co léčit. Ale protože léčba je soudně přikázaná, tak se jedná o soudně přikázané poškozování mi zdraví.

Když se zdravý člověk léčí z moci úřední jenom proto, aby pochopil, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, tak je jasné, že takové nesmysly nepůjdou přijmout ani pod léčbou. Proto léčba může skončit pouze mojí likvidací.

Proto podávám stížnost na JUDr. Halinu Černou předsedkyni senátu Krajského soudu v Brně.

Dokud bude platit návrh soudu z 11. 4. 2007 a k němu rozsudek z 3. 8. 2007, obojí vám posílám v přílohách, pak nemá nikdo právo mě nutit přijmout cokoliv z toho, co si na nás vymyslel a prezentuje v Krajské zprávě OSPOD MB. Ten návrh soudu a ani rozsudek k němu nikdo nezrušil, ani nezměnil, proto pořád platí a všichni jsou povinni to respektovat.


A co naše děti? A co všichni ostatní, kteří nás znají?

Také se budou přeléčovat na to, že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, kterou jejich otec odvrhnutím Tomáše zlikvidoval? Že jenom proto matka rozbila rodinu, aby to napravila, protože matka by dítě nikdy neodvrhla?

A jaký bude další postup, když vás s těmi nesmysly pošlou do prdele, tedy tam, kam ty nesmysly evidentně patří?

 

druhá strana


Na příkaz soudu jsem se již začal léčit z toho, že nedokážu přijmout úplně jiné důvody rozbití rodiny, které jsou uvedené ve znaleckém posudku na straně 6–9.

Ty „nové důvody“ ale usvědčují OSPOD MB z toho, že moje rodina byla rozbitá na základě podvodu, tedy zločinu na rodině, zločinu na dětech, který OSPOD MB na soud spáchal tím, že mu záměrně uvedl úplně jiné důvody, které jim soud jako jediné, rozsudkem jménem republiky, stvrdil.
A soudy ten tehdejší zločin OSPOD nyní kryjí a „napravují“ tím, že mě likvidují vyráběním si ze mě duševní trosku a legalizují se to soudním příkazem se léčit.

Podívejme, co jsem oznamoval a dokládal, a jak se mi nic neuznalo. A jak celý proces proběhl. A co se po mě chce. A je evidentní, že státní moc používá soudy jako likvidační jednotku občanů, pro krytí zločinů páchaných úředníky na dětech.

V tomto případě soudy o mém zdraví mají krýt, že OSPOD MB rozbíjel rodinu na základě korupční nabídky učiněné matce našich dětí a korupčního plnění postupem, který má v sobě prvky charakteristické pro obchodování s dětmi. Tohle mají krýt a kryjí soudy. Proto se, a ještě tak usilovně, ale přitom tak hladce mění důvody rozbití rodiny, které ale změnit nelze.

Aby to prošlo, tak se mi nikdy nic neuznalo. A nedovolil se mi ani svědek. Ani se neuznala jeho písemná výpověď. Nedo-volil se mi ani revizní posudek. Odvolání bylo beze mne.
To je pak snadné souzení, když se mi vůbec nic nedovolilo.
Soudce pak fakticky už jen plní vůli zadavatele, v tomto případe Mgr. Jaroslava Nemeškala, okresního státního zástupce.

Kdyby se stejně postupovalo například při tvrzení, že jsem Kačer Donald, tak s tím také nic nenadělám a bude mi nařízena léčba a budu se léčit do doby, než uznám, že jsem Kačer Donald. Přesně takto funguje naše soudnictví, takto se legalizuje křivé trestní oznámení, znalecký posudek vyrobený na míru, takto zde funguje spravedlnost pro běžné občany.


Já jsem žádal, prosil státního zástupce Mgr. Jaroslava Nemeškala, aby se do toho psycho.dobrodružstí nepouštěl, že to pro stát dopadne katastroficky. Že sám bude litovat, že ten znalecký posudek vznikl, protože to budou další důkazy. Ještě jsem ho zkoušel zachránit přes policejního prezidenta, kterému jsem přes moji veřejnou výzvu k jeho odstoupení popsal, co se děje, a jak to bude dál. Státní zástupce si ani po tom všem nedal říci. A už to vypadá, že to dopadne přesně tak, jak jsem, ještě měsíc a půl před tím, než jsme navštívil psychiatry, dopadne. Já jsem tehdy všechno zveřejňoval, abych to bylo jako důkaz. A už máme znalecký posudek „na míru“, a v něm nezvratné důkazy o tom, jak státní zástupce pomlouvá a lže, křivě obviňuje, křivě stíhá a dokonce - jak falšuje v důkazech, jak si ze spisu úředníky usvědčující část, vymazal.

Veřejně jsem policejního prezidenta informoval, to se ví. Co ale proběhlo neveřejně, tajně, co se neví, je toto:

Bylo jasné, že mě Mgr. Jaroslav Nemeškal musí zlikvidovat, aby platilo jenom to jeho. Aby si ze své moci zlegalizoval ty pomluvy a lži a křivá tvrzení, které si na mě vymyslel pro stíhání. A že mu všechno a hladce projde, zatím co mě se nikdy nic neuzná. Proto musí a bude tolik podvádět. A proto si znaleckým posudkem na sebe musí vyrobit přehršel důkazů.

S tímto přesvědčením jsem loni, dva měsíc před tím, než jsem navštívil psycho.znalce, oslovil BIS.

A slíbil jsem jim dokonalou studii toho, jak zde státní moc vyrábí teroristy. Jak si na mě budou pořád něco vymýšlet, něco svádět, z něčeho vinit, nikdy mi nedovolí se tomu bránit, nic mi neuznají, všechno zamítnou, a takto mě budu vhánět do stále zoufalejší situace, do beznadějných stavů s nadějí, že z toho „něco“ spáchám. Aby mě pak za to zlikvidovali, pokud by tím činem nebyla jen sebevražda. Upozorňoval jsem BIS na to, že těm, co mě takto likvidují je úplně jedno, co bych z toho mohl spáchat. A to je nejdůležitější. Že mě svým odkopáváním, ničeho nikdy neuznání, dohání k spáchání – cokoliv.

Překvapilo mě, jak se všichni tváří, jak se prý postupuje podle zákona, jak je prý všechno naprosto v pořádku ...

Pokud se vždycky postupovalo podle zákona a na konci, výsledkem takových postupů je v tom lepším případě jen sebevražda, a v tom horším všeho schopný člověk, tedy až terorista sólista, - pak je to s naší zemi hodně špatné.

 

Já jsem se obětoval, všechno vydržel, snášel, protože to je v nejvyšším veřejném zájmu. Státní moci nevadí, jací úředníci a jak zde rozhodují o existenci rodin a o právech dětí. Přitom tolik podvádí a lžou ….
V našem případě si úředníci odstavili oba rodiče a podvedli soud, jen aby nám obnovili sourozeneckou skupinu způsobem, že matku donutili rozbít rodinu a odkopnout Jakuba.
To nám provedli. A státní moc z toho zajímá pouze to, jak mě zlikvidovat. Proto je mým úkolem v tomto životě udělat všechno možné i nemožné, jen aby se tak mocní k rodinám, k dětem už tak nechovali. Aby pak rodiče či děti z toho nepáchali - cokoliv. To je motiv, smysl mého konání, to je mé poslání, pro které jsem připraven obětovat všechno. Zatím co pro státní moc případ končí, či už skončil, pro mě a mé poslání práce teprve začíná.

12. listopadu 2018


Důkazy v přílohách – 9. Návrh soudu a 13. Rozsudek k němu.

 

Jiří Klušák www.klusak.info

Martínkov 105, 
675 44 LesoniceVsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop