www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


13. strana ze Zprávy vládě ČR

púsychoporadna, kde manželka přiznala, že se nestará, nevaří, nepoklízí, že má doma nehorátźný bordel a smrad. A vě všem slibovala nápravu. 
A až do 22. dubna 2007 ujišťování mě i Jakuba, že se doma nic zvláštního neděje, že je všechno v naprostém pořádku.


Ještě ten večer, co matka tak naváděla patnáctiletou Barboru, aby otce vydírala hrozbou sebevraždy,  jsem se o pomoc obrátil na manželskou poradnu Třebíč.
Bylo to pouze a jen z toho důvodu, jak se ke mně chová dcera Barbora. To se mělo řešit, to byl můj požadavek, to já jsem pomoc u odborníků pro naši rodinu objednával. Případ měla na starosti doktorka Mlejnková.


A to už se dostáváme na konec února 2007.


Z Barbory se problém přesunul na matku, takže se prakticky řešila jen manželka. Vysvětlil jsem ji, že nevaří, nepoklízí, nestará se, že ztrácí i základní hygienické návyky. Jak i v těch nejhrůznějších činech Tomáše mu dělala alibi, a jak i nyní matka dceru navádí a štve proti otci. Jak ji učí krást mi peníze, jak ji podporuje, když mě Barbora i před Vendulkou říká, jak se mě štítí, jak mě nesnáší, jak mě nenávidí. Jak ji matka navádí, aby mě Barbora neposlouchala, nijak nepomáhala. A jak to vyvrcholilo tím, že ji matka dokonce naváděla, aby mě, otce dcera vydírala, vyhrožovala sebevraždou, pokud po ní budu něco chtít.


Nikdy od manželky ale ani Barbory přede mnou nezaznělo, že by něco z toho nebyla pravda, či že se tak nestalo, či se stalo jinak. To si netroufli, protože mám plno zvukových záznamů o tom. Když žijete s duševně nemocnou manželkou, když s vámi takto jednají, vždy je potřeba zajistit si dostatek důkazů, ke svému tvrzení.


Manželka přiznala, že ve všem mám pravdu, že nevaří, nepoklízí, že se nestará, že si vlastně dělá, co chce. A slibovala nápravu.


Doktorka si tajně pozvala i Tomáše, který tehdy u nás už půl roku nebydlel. To jsem uvítal. Doktorce Mlejnkové jsem nabídl, že za každou špatnost, kterou jsem kdy Tomášovi provedl, mu dám 10 tisíc korun. To pak doktorka Mlejnková popřela, ale o to nejde. Jde o to, že se neřešilo vůbec nic ohledně toho, že bych se já někdy nějak špatně choval k Tomášovi. Na nic nepřišli.
Naopak – ukazoval jsem jí dopisy, které zoufalá matka a sourozenci psali Tomášovi, kde jej žádají, prosí, aby na ně nebyl tak krutý. Zcela jistě se tam neřešilo, že by nemohli chodit za Tomášem, či že by za ním chodili tajně. To by ani nešlo, neb si za ním chodila, kdykoliv chtěla. Dokonce jsem ji za Tomášem sám posílal. Proto proti mně vůbec nic nebylo.

Já neměl co měnit na svém chování, na svém jednání. Mně se vůbec nic nevyčítalo, po mě se vůbec nic nechtělo.
To manželka tam slibovala nápravu. To bylo koncem března 2007.

Zdálo se, manželská poradna matce pomohla, že alespoň mírně pochopila svou roli, své povinnosti v rodině i vůči dětem.

 

Manželka nevařila. To se tam vyřešilo dohodou, že od 1. dubna jsme já a Jakub brali obědy. Barbora celý ten rok neměla obědy. Ona doma věčně nebyla, chodila v noci, jí a matce to tak perfektně vyhovovalo. Situace u nás byla stabilizovaná a už se měla jen lepšit. Určitě ji nic neohrožovalo. Právě jsme navštěvovali manželskou poradnu a všechno je v pořádku. Na mě nebylo nic špatného, já jsem obstál. A ona se měla polepšit, měla si konečně alespoň částečně plnit své povinnosti.

Dále už se k té terapii doktorky Mlejnkové nebudu vyjadřovat. Mohu uvést, že její terapie bylo to nejhorší, co mě kdy v životě potkalo. Něco tak zrůdného z takové instituce, to bych nepřál zažít nikomu, neb slabší povahy by ji jistě na místě zabili. A já bych to zcela chápal. Ale já byl na šoky a podrazy řádně vycvičený jak Tomášem, tak i manželkou. Proto přežila. Ale měla na mále.

 

Když se po létech začal prošetřovat náš případ, podal jsem na ni stížnost a nešetřil jsem ji. Proč to píšu? Protože se k mé stížnosti doktorka Mlejnková vyjádřila. Takže na mě byla hezky nabroušená. Ale co je hlavní, tu zprávu od ní máme. A ta potvrzuje, že proti mně tam vlastně vůbec nic nebylo, nic takového se neřešilo. Se mnou že byla manželka spokojena. Dokonce ani zmínka o tom, že bych byl odstěhovaný, formální. Ani o tom, že za Tomášem někdo chodí tajně, či že bych odvrhl Tomáše. Nic špatného na mě nenašel ani Tomáš. Ale je tam potvrzeno, že ona nevařila, nepoklízela, nestarala se. A že mě jen využívá, a že naváděla a štvala děti proti mně.

A že ve všem slibovala nápravu. To je tam uvedeno. To je velice důležité vědět, taková byla u nás situace začátkem dubna 2007.

Více o tom psychocentru psát nebudu, neb je to obšírně popsané na mém blogu v článcích číslo devatenáct a hlavně v čísle 20.

Je duben 2007 začíná nový život, máme první obědy.
A blíží se narozeniny.

10. dubna, mám narozeniny – a nic se neděje. Nikdo mi k narozeninám nepopřál, nic jsem nedostal.

16. dubna má narozeniny manželka. Dal jsem jí první mobilní telefon, aby mohla být v kontaktu s Tomášem, kdyby potřebovala. Mobil si převzala.

19. dubna jsme měli výročí svatby. Já nedostal nic, manželce jsem dal květiny, bonboniéru, víno. Vše si převzala.
A zase – nic se neslavilo.

Bylo mi to divné. Několikrát jsem se manželky ale i Barbory ptal, zda se něco nestalo, co se to děje, že se mi zdají být divné. Hlavně Barbora mě ubezpečovala, že se vůbec nic nedej, že mám být v klidu, že je všechno v nejlepším pořádku.


Od 16. dubna jsem se jich nejméně 1x denně ptal a vždy jsem dostával stejné odpovědi.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop