www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


15. strana ze Zprávy vládě ČR

Zločinné propojení sociálního odboru Moravské Budějovice
a soudce okresního soudu Třebíč Mgr. Viléma Michálka.
Setkání se sociální pracovnicí. A její nezájem cokoliv řešit, zjišťovat ...


Zločinné propojení sociálního odboru Moravské Budějovice
a soudce okresního soudu Třebíč Mgr. Viléma Michálka.


Popis situace v období od 23. 4. 2007 do 3. 8. 2007

Do 23. dubna 2007 byla situace v rodině zcela klidná, bez hádek, bez konfliktů. Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by rodina mohla být v ohrožení.
Bylo to jen několik dní, co jsme zdárně ukončili návštěvy manželské poradny, při kterých na mě manželka a ani Barbora a ani Tomáš neuvedli vůbec nic špatného. Na nic si nestěžovali, nic je netrápilo. Proto ani nešlo očekávat nějaký zvrat, dělat něco jinak, chovat se jinak. Nebylo důvod, nebylo proč.

Přesto jen asi týden po posledním sezení v manželské poradně, když prokazatelně vůbec žádný problém nebyl, tak 11. dubna manželka tajně odeslala soudu totálně nesmyslný návrh soudu. Přede mnou a před Jakubem to ještě 12 dní tajila.

Mě to oznámila způsobem, jako se prašivému psu hází ohlodaná kost. Mě to jen tak přidělila, už jako hotovou věc. Ale tak se mnou běžně jednala. Tak mi oznámila například i to, že půjde s Tomášem na zábavu. Bylo jí úplně jedno, co na to já. Ona si dělala, co chtěla. Nešlo nic dělat, protože je duševně nemocná, protože nerozumí tomu, co činí, či jaké jsou její povinnosti. Proto u nás nebyly hádky, nebyly konflikty.

23. dubna 2007 mi řekla. „Na ledničce máš papír, přečti si ho“.

Byl to její návrh soudu na svěření dětí před rozvodem do její péče. Ale ty důvody …že prý je manžel odstěhovaný, že prý je manželství jen formálním svazkem. A ani se nenamáhala s tím, co na to já, a už to dávno bylo u soudu.

Přitom já byl pořád, tehdy už 17 let jenom doma. Já přímo doma podnikal, já se pořád staral, přímo doma jsem vybudoval zahradnictví, obrovskou hodnotu pro rodinu, jistotu, zázemí, majetek pro všechny … A ona soudu pošle takový blábol.

 

Mě to bylo jasné. To už nepůjde okecat. Už ji budou muset odvést do blázince. Já ten návrh vůbec nebral vážně, protože bylo jasné, že je tak nesmyslný, že jej nikdo nemůže brát vážně. Až se o tom dozví na sociálním odboru, manželka vyfasuje jízdenku do blázince. Proto jsme to vůbec neřešili. Bylo to jako vždycky. Bylo by zbytečné ji vysvětlovat, že je to nesmysl a kór v našem případě, když jsem byl pořád doma a když jen já se staral. Až sociální odbor uvidí, co jsem tu všechno dokázal, znám a umím, kolik toho denně udělám, jak jen já se starám, tak mě ještě navrhnou na vyznamenání – Úžasný otec.

Za pár dní nás, respektive mě navštívila sociální pracovnice, paní Stanislava Chalupová. Nikdy jsem neslyšel tolik chvály a obdivu nad tím, co zde viděla, co jsem pro rodinu už dokázal udělat. Jenom obdiv a nejvyšší uznání. Představte si, ani jedna jediná výtka. Neměla moc času, pořád říkala, že spěchá. Tak jsem alespoň chtěl vědět, co udělají s tím totálně nesmyslným návrhem soudu, jak jí zde ze situace muselo být jasné. Ona na to říkala, že s tím nic dělat nemůže, že to až bude řešit soud. To mi bylo divné. Proč by se měl soud zabývat totálním nesmyslem? Ale asi je takový postup, ona to přece musí vědět. Nemohu ji něco určovat. Byla tu jen asi deset minut a prý jen proto, aby se podívala na naše podmínky. Tak jsem se těšil na další jednání, když byla mnou tak nadšená.

Pak zřejmě na sociálním odboru vypovídaly i děti. Nevím.
Já u žádných výpovědí dětí nikdy nebyl, já o tom nic nevím, mě o těch výpovědích dětí vůbec nic neříkali, se mnou vůbec nic ohledně dětí či jejich výpovědí neřešili.

Dodnes nevím, zda na úřadu děti skutečně vypovídaly, ani co tam mé děti vlastně vypovídaly.


Bylo mi to divné. Sama sociální pracovnice uznala, že bývalka soudu poslala totálně nesmyslný návrh soudu, a děti už prý také vypovídaly. Proč by děti vypovídaly k tomu, zda je otec odstěhovaný, zda manželství jen formální, když je zjevné, že jsem byl pořád doma, pořád se staral …

Se mnou z úředníků nikdo nejenže nemluvil, ale ani nechtěl mluvit, nikoho jsem nezajímal. To bylo jen – já nic neřeším, já o ničem nerozhoduji, mě nic neříkejte, to až pak, to až u soudu. A první stání u soudu se blížilo a já vlastně ještě nic nevypovídal. A vypadá to, že už ani nebudu. Co když u soudu na něco zapomenu, co když něco spletu, přece se jedná o tak důležitý soud, o osud dětí.


Tak jsem všechno sepsal a šel jsem jim moji písemnou výpověď pro sociální odbor osobně předat. Sociální pracovnice se mnou nechtěla mluvit. Zase na mě neměla čas, zase prý to až pak, to až u soudu … Ale nakonec jsem se tam asi půl hodiny zdržel. Předal jsem ji popis situace v naší rodině. Krátce jsem zmínil o tyranovi Tomášovi i o tom, proč odešel z domu, i o tom křivém udání mě soudu od něj.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop