www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


16. strana ze Zprávy vládě ČR

Soudní proces o děti, to byla jen formální fraška. Jak také soudit, když druhý rodič je odstěhovaný, když manželství je jen formální, že? 
Přesně podle toho scénáře připraveného sociálním odborem to také dopadlo.
Nebo si někdo myslí, že takovou kravinu hozenou na naší rodinu není soudce při procesu schopen odhalit?  Že by byl soudce až takový vůl?


Sociální pracovnice Stanislava Chalupová o naší rodině, o špatném duševním stavu manželky, který se řešil, i o tyranii a prolhanosti Tomáše, všechno věděla. A věděla to ještě před začátkem soudu.

A protože se opět na nic neptala, nic mi neříkala, pořád jsem neměl ani tušením, jestli vůbec a co děti vypovídaly, jak celou věc posuzují, jak jim vlastně bylo vysvětleno, že se rozbíjí rodiny, když ten návrh je tak debilní. Řekl jsem jí, že budu požadovat, aby tedy vypovídala Barbora u soudu, když já o ničem nevím, když se semnou nic neřeší. A také, že budu požadovat testy rodičů, abych alespoň tam mohl uvést, jak jsem se staral a co jsem pro rodinu již udělal, když už to sociální odbor vlastně ani nezajímalo.

První stání - udivilo mě, že soudce vůbec nezajímá důvod rozbití rodiny. Jako by ten důvod v návrhu uvedený chtěl ututlat. Ale důvod rozbití rodiny je přece základem všeho. Kdo rozbije rodinu, kdo si ji neváží, kdo si neváží zázemí a jistoty dětí, sourozenecké skupiny, kdo je takto poškozuje, takovým se musí přece pohrdat.


Očekával jsem, že sociální pracovnice vystoupí s tím, že pan Klušák s tím návrhem nesouhlasí, protože je nesmyslný, křivý, že záměrně uvádí soud v omyl, když to všechno zde viděla a zde i potvrdila. A ona nic.


Pak jsem mohl dávat otázky. Začal jsem tím, jak chce živit děti, když sama si vydělává jen minimální mzdu? Ona soudu řekla, že do práce teprve půjde a tam že bude brát 8 – 12 tisíc čistého. Řekl jsem, že takový plat pomocné síly neberou, že lže. Pak jsem se ptal, proč vlastně rozbíjí rodinu, když poslala soudu návrh, který ani neumí vysvětlit, kterému ani nerozumí? Do toho vstoupil soudce, že už jsem se ptal, že jedna otázka stačí, a když jsem s tím nesouhlasil, tak mi hrozil pokutami, vyvedením ze soudní síně. Že prý tady nejsme, abychom se vybavovali. Takto mi to přesně řekl. A bylo po ptaní se. Dovolil mi jednu jedinou otázku.

A jednu jedinou otázku měla i sociální pracovnice. Neptala se na nic ohledně rozbití rodiny, na nějaký problém rodičů, ani jak se kdo staral, podílel a podobně. Ptala se, proč jsem opravoval dům až teď? To mě dostalo. Jí z toho všeho dění při rozbíjení rodiny zajímalo pouze toto. Jen se podívejte do krajské zprávy, z čeho všeho, z jakých hrůz mě o pár let později sociální obor obviňoval.

Až později mi došlo, že musela dát otázku, aby se mohlo uvést, že se na něco ptala. A tak dala takovou otázku, která je o ničem. Odpověděl jsem jí, že dům se opravuje pořád. A tím to pro ni, i pro soud skončilo. V celém procesu o děti jsem měl nárok na jednu jedinou otázku a i sociální odbor dal jen jednu jedinou otázku.


(O půl roku později, při její žalobě o rozvod tomu soudu písemně uvedla, že bere okolo 6 tisíc korun. Takže nakonec brala dokonce o dva tisíce méně, než byla minimální mzda. A přesto ji soud okamžitě přiklepl děti do péče)

Požadoval jsem i u soudu, aby o nás vypovídala alespoň Barbora.

Požadoval jsem vyšetření duševního stavu manželky. (To jsem požadoval pak u dalších asi 5 soudů)

Požadoval jsem testy na způsobilost rodiče. Testy nám soudce slíbil. Prý ale až příště.

Nic z toho nám nebylo umožněno.


Jediné, co soudce zajímalo, bylo, kolik si vydělávám. A já mu opakovaně vysvětloval, že má mé daňové přiznání, že tam to je. Pořád mě nutil, do nějaké měsíční výplaty. Řekl jsem mu, že já měsíční výplatu nemám, že mé podnikání je sezonní záležitost. Jeho mé platné daňové přiznání nezajímalo. Já mu žádný měsíční příjem neuvedl a ani nemohl uvést.
A tak si soudce moji měsíční výplatu jen tak vymyslel.

Když přišlo ono příště, druhé stání, když se měly domluvit testy na způsobilost rodiče, tak soudce řekl, že už má v případu jasno, že už nejsou testy potřeba. A že za tři dni vynese rozsudek.

Soudce prokazatelně nic nevěděl, nic nechtěl vědět, nic nám nedovolil, soudce zcela jistě o nás vůbec nic nevěděl, neb o nás, o našem soužití nikdo nic nevypovídal. Soudce dokonce ani netušil, proč se vlastně rozbíjí rodina.
A přesto, že soudce vůbec nic nevěděl, tak takřka okamžitě rozhodl.


Tím to všechno skončilo.

Začátkem dubna 2007 končíme s návštěvami rodinné poradny.

Manželka na mě neuvedla vůbec nic špatného, na nic si nestěžovala.

Z jejího pohledu, z jejich výpovědí začátkem dubna je v rodině všechno v nejlepším pořádku.


11. dubna v návrhu sudu o manželovi nic špatného neuvádí, nezmiňuje vůbec žádné konflikty, hádky, problémy. Naopak. Její návrh soudu jakékoliv problémy vylučuje.


od 11 – 23 dubna mě manželka a dcera Barbora ubezpečují, že se nic neděje, že je všechno v nejlepším pořádku, že nemusím mít žádné obavy.


A jen pět měsíců po tom … 3. 8. 2007 … už bylo hotovo.


Od podání zcela nesmyslného návrhu soudu až do vynesení rozsudku jim na to stačilo ani ne 5 měsíců.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop