www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


19. strana ze Zprávy vládě ČR

Od rozpadu rodiny, po sociální odbor Rosice u Brna

od 3. srpna 2007 po červen 2009

Popisuji, jak se Tomáš zachoval i hned po tom, co se zmocnil rodiny.
A jak si na mě, na otce vymyslel exekuci.


Od rozpadu rodiny, po sociální odbor Rosice u Brna

od 3. srpna 2007 po červen 2009

Jen pár dní po vyhlášení rozsudku o děti jsem psal manželce ohledně plateb a dalších náležitostí. Už mi neodepsala. Jako před tím, tak i potom se semnou vůbec na ničem nedomlouvala, ani o ničem neinformovala.
Získání dětí pro ni automaticky znamenalo, že už vůči manželovi, ani vůči otci svých dětí vůbec nic nemusí.
Ale ona to ani nemohla změnit.
Tomáš se zmocnil rodiny.
Už jí nedovolil odpovědět. Proto mi napsal za ní.
Jak prý jsem jen psychopat, sajrajt, zrůda, že nemám ponětí, jak má fungovat rodina … jak jen já za všechno můžu, protože jsem se k němu neuměl chovat … a že mi zakazuje psát jeho matce, tedy mé manželce.
On mi dokonce zakázal, psát mé manželce. A že se mám obracet na něj. Jinak že si to se mnou vyřídí. Takže je možné, že můj dopis pro moji manželku ani nedostala.


Já jsem tehdy s Tomášem mluvil naposledy u soudu po jeho křivém obvinění z října 2006, kdy tam plakal, omlouval se, že prý zapomněl, že prý si neuvědomil. Od té doby jsem s ním neprohodil ani slovo, vůbec jsme nebyli v kontaktu. A takto se mnou takřka po roce jednal, takto obživl. Ale tato se mnou jednal, když s námi ještě bydlel. Proto ho řešili psychologové, ve škole, proto přece musel z domu. Pak měl ještě rok na gymplu a při konci jeho studování se rozbila rodina.

Tomáš skončil gympl, o ničem mě neinformoval, nic neoznamoval, neuvedl novou adresu bydliště, a nic po mě nechtěl. Zakončil to takovým zvrhlým dopisem a to jen proto, že jsem psal manželce a chtěl se s ní domlouvat. Zcela určitě v něm není nic o nějaké škole, dalším studování. Ani náznak něčeho takového. To bylo v koncem srpna 2007.


Za asi 3 měsíce po tom mi přišel od soudu návrh od manželky na rozvod.

Další šílený návrh soudu.

Manželka v něm kriminalizuje svého manžela, že prý si neplnil vyživovací povinnost a chudák Tomáš se musel soudně domáhat výživného. Přitom já mám soudně potvrzené, že jsem mu platil dříve než jsme měl, a dokonce více, než pak určil soud. Zatím, co já mu platil, jeho matka si celý ten poslední rok jeho studování na gymplu u Tomáše neplnila vyživovací povinnost a to žádnou formou.


A protože soudce její návrh zcela akceptoval, nijak jej v odůvodnění neopravil, nedoplnil, znamená to, že nás rozvedli na základě křivého obvinění manžela z neplnění si vyživovací povinnosti a krytí trestného činu manželky, neplnění si vyživovací povinnosti.


Za touto soudcovskou prasárnou je opět okresní soud Třebíč. A soudce Mgr. JUDr. Jan Hurdík.
Zpečetil to 28. 11. 2007.

U tohoto soudu se taktéž vůbec nic neřešilo, na mé připomínky, na nesmyslnost toho návrhu soudu se vykašlal. Nebylo co řešit, přece se chtěla rozvést s manželem, který si ani vyživovací povinnost neplnil, s takovým přece není co řešit.

U toho soudu ohledne rozbíjení rodiny se nic neříkalo, nic se neřešilo, nijak neodůvodňovalo. Opět to soudce vyřídil za ni. Se mnou o ničem nemluvila, nic mi neříkala, nic nepožadovala, ani ohledně Tomáše. Všechno bylo v nejlepším pořádku. Bylo to stejné, jako když mi na jaře říkala, že se vůbec nic neděje, že je všechno v pořádku. A přitom už dávno odeslala návrh soudu o děti.

Nyní to bylo naprosto to samé. Vůbec nic se neděje, všechno je v nejlepším pořádku. Jen jsme se rozvedli. Tahle mi to servírovala.

A z ničeho nic, o dva měsíce později, 22. ledna 2008 jsem obdržel soudní exekuční úhradu dluhu.


Tomáš na mě, ale ještě za manželství na jednoho rodiče, nařídil exekuci. S advokátkou to vyřídil 31. října 2007. A stejná advokátka manželku zastupovala i při rozvodu, a kvůli tomu se na soud obrátili 25. října 2007.

A koncem listopadu jsme se všichni tři sešly u rozvodu a jen mi oznámili, že se nic neděje, že je všechno v pořádku.

Advokátka nejenže věděla, že nařizuje exekuci na manžela své klientky, ale nikdo se ani nenamáhal mě o něčem informovat. Přitom se mnou u rozvodu obě mluvily, ale o na mě již řešené exekuci, že bude soud, mi ani jedna ani nepípla.

Asi měla strach, že za tu čtvrt hodinu práce, za ten jeden z polo popsaný papír A4, by nedostala 11.900 Kč. Kdybych se o tom náhodou dozvěděl, kdybych náhodou šel k soudu, aby ta její těžce vydělané penízky nebyly ohrožené. A tak mi to všichni tajili.


Přitom - Tomáš si to na mě jen tak vymyslel, podvedl všechny, že prý mu dlužím 6 tisíc korun.
Po mě nic nechtěl, o ničem mě ani neinformoval. Nikdo po mě nic nechtěl, nikdo mě o ničem neinformoval. Já se o tom dozvěděl až že soudního příkazu, až když bylo po všem, až koncem ledna 2008. Že prý dlužím 4.500 Kč a proto jsem byl souzen a odsouzen k exekuci a proto musím do tří dnů zaplatit  30.563 Kč.

Nyní vám vysvětlím, jak přesně takové Třebíčské souzení, dohání občany k zoufalým činům i k sebevraždám.

Podívejte se, co se mi všechno stalo a to v průběhu jednoho a půl roku.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop