www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě potřebují zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do ridiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí sepsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. A ještě ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila. Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak douho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.
Vysvětlení:

 

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava. 
A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy 
Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úředniuckou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Jako jednotlivý - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se žádná sourozenecká skupina odvrhnutím Jakuba ani nemohla obnovit.
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody.
A že nelze zjevné pomluvy a lži nekomu vnucovat a to ještě přes soudy a léčbu.
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny.
A že nejde z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nende osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodo duševné poruchy, která nikde není řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucocat občanovi, zlikvidovat mu něktará základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
A to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákoností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás. A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného. A nikdy ani neuvidí. To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení potřebuji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsme se museli podřídit, tak ať už mi ho konečně řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychaietrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


19. strana ze Zprávy vládě ČR

Od rozpadu rodiny, po sociální odbor Rosice u Brna

od 3. srpna 2007 po červen 2009

Popisuji, jak se Tomáš zachoval i hned po tom, co se zmocnil rodiny.
A jak si na mě, na otce vymyslel exekuci.


Od rozpadu rodiny, po sociální odbor Rosice u Brna

od 3. srpna 2007 po červen 2009

Jen pár dní po vyhlášení rozsudku o děti jsem psal manželce ohledně plateb a dalších náležitostí. Už mi neodepsala. Jako před tím, tak i potom se semnou vůbec na ničem nedomlouvala, ani o ničem neinformovala.
Získání dětí pro ni automaticky znamenalo, že už vůči manželovi, ani vůči otci svých dětí vůbec nic nemusí.
Ale ona to ani nemohla změnit.
Tomáš se zmocnil rodiny.
Už jí nedovolil odpovědět. Proto mi napsal za ní.
Jak prý jsem jen psychopat, sajrajt, zrůda, že nemám ponětí, jak má fungovat rodina … jak jen já za všechno můžu, protože jsem se k němu neuměl chovat … a že mi zakazuje psát jeho matce, tedy mé manželce.
On mi dokonce zakázal, psát mé manželce. A že se mám obracet na něj. Jinak že si to se mnou vyřídí. Takže je možné, že můj dopis pro moji manželku ani nedostala.


Já jsem tehdy s Tomášem mluvil naposledy u soudu po jeho křivém obvinění z října 2006, kdy tam plakal, omlouval se, že prý zapomněl, že prý si neuvědomil. Od té doby jsem s ním neprohodil ani slovo, vůbec jsme nebyli v kontaktu. A takto se mnou takřka po roce jednal, takto obživl. Ale tato se mnou jednal, když s námi ještě bydlel. Proto ho řešili psychologové, ve škole, proto přece musel z domu. Pak měl ještě rok na gymplu a při konci jeho studování se rozbila rodina.

Tomáš skončil gympl, o ničem mě neinformoval, nic neoznamoval, neuvedl novou adresu bydliště, a nic po mě nechtěl. Zakončil to takovým zvrhlým dopisem a to jen proto, že jsem psal manželce a chtěl se s ní domlouvat. Zcela určitě v něm není nic o nějaké škole, dalším studování. Ani náznak něčeho takového. To bylo v koncem srpna 2007.


Za asi 3 měsíce po tom mi přišel od soudu návrh od manželky na rozvod.

Další šílený návrh soudu.

Manželka v něm kriminalizuje svého manžela, že prý si neplnil vyživovací povinnost a chudák Tomáš se musel soudně domáhat výživného. Přitom já mám soudně potvrzené, že jsem mu platil dříve než jsme měl, a dokonce více, než pak určil soud. Zatím, co já mu platil, jeho matka si celý ten poslední rok jeho studování na gymplu u Tomáše neplnila vyživovací povinnost a to žádnou formou.


A protože soudce její návrh zcela akceptoval, nijak jej v odůvodnění neopravil, nedoplnil, znamená to, že nás rozvedli na základě křivého obvinění manžela z neplnění si vyživovací povinnosti a krytí trestného činu manželky, neplnění si vyživovací povinnosti.


Za touto soudcovskou prasárnou je opět okresní soud Třebíč. A soudce Mgr. JUDr. Jan Hurdík.
Zpečetil to 28. 11. 2007.

U tohoto soudu se taktéž vůbec nic neřešilo, na mé připomínky, na nesmyslnost toho návrhu soudu se vykašlal. Nebylo co řešit, přece se chtěla rozvést s manželem, který si ani vyživovací povinnost neplnil, s takovým přece není co řešit.

U toho soudu ohledne rozbíjení rodiny se nic neříkalo, nic se neřešilo, nijak neodůvodňovalo. Opět to soudce vyřídil za ni. Se mnou o ničem nemluvila, nic mi neříkala, nic nepožadovala, ani ohledně Tomáše. Všechno bylo v nejlepším pořádku. Bylo to stejné, jako když mi na jaře říkala, že se vůbec nic neděje, že je všechno v pořádku. A přitom už dávno odeslala návrh soudu o děti.

Nyní to bylo naprosto to samé. Vůbec nic se neděje, všechno je v nejlepším pořádku. Jen jsme se rozvedli. Tahle mi to servírovala.

A z ničeho nic, o dva měsíce později, 22. ledna 2008 jsem obdržel soudní exekuční úhradu dluhu.


Tomáš na mě, ale ještě za manželství na jednoho rodiče, nařídil exekuci. S advokátkou to vyřídil 31. října 2007. A stejná advokátka manželku zastupovala i při rozvodu, a kvůli tomu se na soud obrátili 25. října 2007.

A koncem listopadu jsme se všichni tři sešly u rozvodu a jen mi oznámili, že se nic neděje, že je všechno v pořádku.

Advokátka nejenže věděla, že nařizuje exekuci na manžela své klientky, ale nikdo se ani nenamáhal mě o něčem informovat. Přitom se mnou u rozvodu obě mluvily, ale o na mě již řešené exekuci, že bude soud, mi ani jedna ani nepípla.

Asi měla strach, že za tu čtvrt hodinu práce, za ten jeden z polo popsaný papír A4, by nedostala 11.900 Kč. Kdybych se o tom náhodou dozvěděl, kdybych náhodou šel k soudu, aby ta její těžce vydělané penízky nebyly ohrožené. A tak mi to všichni tajili.


Přitom - Tomáš si to na mě jen tak vymyslel, podvedl všechny, že prý mu dlužím 6 tisíc korun.
Po mě nic nechtěl, o ničem mě ani neinformoval. Nikdo po mě nic nechtěl, nikdo mě o ničem neinformoval. Já se o tom dozvěděl až že soudního příkazu, až když bylo po všem, až koncem ledna 2008. Že prý dlužím 4.500 Kč a proto jsem byl souzen a odsouzen k exekuci a proto musím do tří dnů zaplatit  30.563 Kč.

Nyní vám vysvětlím, jak přesně takové Třebíčské souzení, dohání občany k zoufalým činům i k sebevraždám.

Podívejte se, co se mi všechno stalo a to v průběhu jednoho a půl roku.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, soudní znalci, ambulantní doktoři, advokáti


Strůjce a koordinátor mé likvidace, ochránce úřednic:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákonné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Bezcharakterní ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Vyčůraní doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,


Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízenímzatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už máme září 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop