www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě potřebují zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do ridiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí sepsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. A ještě ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila. Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak douho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.
Vysvětlení:

 

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava. 
A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy 
Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úředniuckou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Jako jednotlivý - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se žádná sourozenecká skupina odvrhnutím Jakuba ani nemohla obnovit.
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody.
A že nelze zjevné pomluvy a lži nekomu vnucovat a to ještě přes soudy a léčbu.
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny.
A že nejde z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nende osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodo duševné poruchy, která nikde není řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucocat občanovi, zlikvidovat mu něktará základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
A to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákoností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás. A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného. A nikdy ani neuvidí. To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení potřebuji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsme se museli podřídit, tak ať už mi ho konečně řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychaietrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


20. strana ze Zprávy vládě ČR

Čtyři prasárny okresního soudu Třebíč, znamenají totální zesměšnění tohoto okresního soudu. Soudci si tam dělají co chtějí. Kašlou na nějaké postupy, zákony, práva souzených a proto máme výsledky, jaké máme. Kdo ty prasárny na souzených chce nazývat řádným, spravedlivým, demokratickým souzením, ten zůstane volem až do smrti.


4. srpna 2006
Tomáš tajně posílá zjevně křivý, nesmyslný návrh soudu, já o ničem nemám ani ponětí.

Soudu křivé udává otce, otce žaluje za skutek, který se i podle něj teprve stane. Až za měsíc. Ale nejenže se stane až za měsíc, obvinil mě ze skutku, který se ani nemohl stát a to hned z několika důvodů.

Na tento zcela nesmyslný, dokonce křivý návrh soudu vydala rozsudek JUDr. Helena Tomková.

 

11. dubna 2007
Manželka tajně posílá soudu zcela debilní návrh soudu o děti, já o ničem nemám ani ponětí.

A ten křivý, zcela nesmyslný návrh soudu, který nikdo nikdy nedokázal pochopit, natož pak vysvětlit, soudce, rozhodl prakticky po prvním stání. Soudce soudil a rozsoudil, přitom ani netušil, proč se vlastně rozbíjí rodina.
Takto soudil Mgr. Vilém Machálek.


25. října 2007
Posílá manželka návrh soudu na rozvod. Ten soud, jako jediný, jsem očekával.  Ovšem ten návrh soudu …

Rozvádí se na základě křivého obvinění manžela soudu z trestného činu. A projitím takového návrhu soudem, vydáním rozsudku, získává alibi, získává krytí trestného činu, neplnění si vyživovací povinnosti, a to přímo od soudce.
Z návrhu soudu jde vyčíst ještě jednu věc – že zcela a ve všem podporovala Tomáše a ze všeho vinila manžela.
Krytí trestného činu neplnění vyživovací povinnosti zajistil bývalce ze své pozice sám soudce Mgr. JUDr. Jan Hurdík.


28. 11. 2007
Opět Tomáš a opět tajně posílá návrh soudu na exekuci na otce. Opět si na mě vše vymyslel, jako i při tom prvním soudu. Já o ničem nemám ani ponětí. Mě přišel po tom všem až rozsudek. Až bylo po všem, až pak jsem se o tom dozvěděl.

Tu vymyšleninu, tento podvod Tomáše na otce soudila Mgr. Michaela Hronovská.

 


Během roku a půl členové mé rodiny poslali přede mnou v naprostém utajení na mě v návrzích soudu čtyři totálně křivá, nesmyslná, zcela idiotská udání soudu.
Z těch čtyř jsem pouze návrh soudu na rozvod očekával.

Všechny ty absolutně nesmyslné, zvrhlé návrhy soudu, ta křivá obvinění prakticky okamžitě, na první stání vyhráli.
Výjimkou byl soud o děti.
Druhé stání bylo ale jen formální, u něho se nic neřešilo. Jen nám soudce oznámil, že už má v případu jasno, že už se nic řešit nebude, a že za tři dny vyhlásí rozsudek.


Nelze tyto prasárny nazývat spravedlivé, demokratické, nezávislé souzení. Tohle se přece v právním státě nemůže stát.
Za rok a půl čtyři takové nesmyslné krávoviny, soudu poslali … a jak snadno a jak rychle jim to prošlo přes soudy. A protože se na soudy obraceli tajně, nemohl jsem ani nic dělat jinak. Teror otce rodinnými příslušníky za využití, zneužití soudů, tak by se ta prasárna mohla jmenovat. Právě díky takovému provedení jsem neměl proti tomu jejich běsnění šanci. Přece – soud, to už je to poslední, když všechno před tím selže. Ale my nikdy to před tím neměli. Oni se neobtěžovali mi dokonce ani něco oznámit. Tajně a hned k soudu. To byl jejich svět. To přece nemůže být náhoda.


Pravdou je, že průměrný občan by po takovém čtyřnásobném soudcovském masakru spáchal sebevraždu. Já to přežil. Ale nezůstalo to bez následků. Způsobilo mi to duševní příhodu a od té doby už si ani jednoho soudce nedokážu vybavit. Už se mi vybavují jen prasata v talárech. A místo budovy okresního soudu Třebíč vidím jen chrochtající, smradlavý prasečák.

A to jsem se ještě nedostal k souzení o majetek.
To byl taktéž zážitek na celý život. Už jen z toho důvodu, že soudce svými podvody a manipulací kryl své kolegy, kteří nás soudili před tím. (majetek už je dávno vyrovnaný, už je dávno hotovo)


Já jim nic nedělal, já si jich ani nevšímal, a oni takto.

Tehdy jsem Tomášovi napsal, proč si výživné nevyřídil jako normální člověk, proč mi zase záměrně udělal takovou škodu, tak mi odpověděl, jak bylo jeho stylem.
Odpověděl mi, že jsme jenom zrůda, že mám držet hubu, a platit.

Dopis zakončil roztomile: Abys neřekl, že ti něco tajím, tak studuji ….

Až po té exekuci mi to konečně oznámil. Teď už mohl, teď už byl spokojený. On za nic nemůže. On mě o škole a dokonce písemně informoval. To je pravda. Ale pravda je, až po jeho nařízené exekuci na otce. Ale tím už se chlubit nebude.


V ten čas tu svého maxima dosáhlo i šíření lží a pomluv od místních, od Lojdů.
Vše se proti mně připravovalo u nich. Proto nyní, po rozbití rodiny museli okolí vysvětlovat, proč tak podporovali Tomáše, matku, proč jsou s nimi tací kamarádi. Proto u nich vznikaly pomluvy, jak jsem byl hrozný, aby oni se prezentovali, jako jejich zachránci.

U nich vznikaly pomluvy, jak prý jsem ženu, bil, týral, jak tady musela všechno oddřít, a jak já ji nedával ani žádné peníze, jak jsem byl zlý na děti, jak jsem jim všem ubližoval, jak neměli ani jídlo ... Hlavně stará Mácová objížděla okolní vesnice a starala se mi o takovou reklamu. Protože za mnou jezdí zákazníci ze širokého okolí, tak mě hned o tom informovali, ti mi to dosvědčí.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, soudní znalci, ambulantní doktoři, advokáti


Strůjce a koordinátor mé likvidace, ochránce úřednic:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákonné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Bezcharakterní ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Vyčůraní doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,


Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízenímzatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už máme září 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop