www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


20. strana ze Zprávy vládě ČR

Čtyři prasárny okresního soudu Třebíč, znamenají totální zesměšnění tohoto okresního soudu. Soudci si tam dělají co chtějí. Kašlou na nějaké postupy, zákony, práva souzených a proto máme výsledky, jaké máme. Kdo ty prasárny na souzených chce nazývat řádným, spravedlivým, demokratickým souzením, ten zůstane volem až do smrti.


4. srpna 2006
Tomáš tajně posílá zjevně křivý, nesmyslný návrh soudu, já o ničem nemám ani ponětí.

Soudu křivé udává otce, otce žaluje za skutek, který se i podle něj teprve stane. Až za měsíc. Ale nejenže se stane až za měsíc, obvinil mě ze skutku, který se ani nemohl stát a to hned z několika důvodů.

Na tento zcela nesmyslný, dokonce křivý návrh soudu vydala rozsudek JUDr. Helena Tomková.

 

11. dubna 2007
Manželka tajně posílá soudu zcela debilní návrh soudu o děti, já o ničem nemám ani ponětí.

A ten křivý, zcela nesmyslný návrh soudu, který nikdo nikdy nedokázal pochopit, natož pak vysvětlit, soudce, rozhodl prakticky po prvním stání. Soudce soudil a rozsoudil, přitom ani netušil, proč se vlastně rozbíjí rodina.
Takto soudil Mgr. Vilém Machálek.


25. října 2007
Posílá manželka návrh soudu na rozvod. Ten soud, jako jediný, jsem očekával.  Ovšem ten návrh soudu …

Rozvádí se na základě křivého obvinění manžela soudu z trestného činu. A projitím takového návrhu soudem, vydáním rozsudku, získává alibi, získává krytí trestného činu, neplnění si vyživovací povinnosti, a to přímo od soudce.
Z návrhu soudu jde vyčíst ještě jednu věc – že zcela a ve všem podporovala Tomáše a ze všeho vinila manžela.
Krytí trestného činu neplnění vyživovací povinnosti zajistil bývalce ze své pozice sám soudce Mgr. JUDr. Jan Hurdík.


28. 11. 2007
Opět Tomáš a opět tajně posílá návrh soudu na exekuci na otce. Opět si na mě vše vymyslel, jako i při tom prvním soudu. Já o ničem nemám ani ponětí. Mě přišel po tom všem až rozsudek. Až bylo po všem, až pak jsem se o tom dozvěděl.

Tu vymyšleninu, tento podvod Tomáše na otce soudila Mgr. Michaela Hronovská.

 


Během roku a půl členové mé rodiny poslali přede mnou v naprostém utajení na mě v návrzích soudu čtyři totálně křivá, nesmyslná, zcela idiotská udání soudu.
Z těch čtyř jsem pouze návrh soudu na rozvod očekával.

Všechny ty absolutně nesmyslné, zvrhlé návrhy soudu, ta křivá obvinění prakticky okamžitě, na první stání vyhráli.
Výjimkou byl soud o děti.
Druhé stání bylo ale jen formální, u něho se nic neřešilo. Jen nám soudce oznámil, že už má v případu jasno, že už se nic řešit nebude, a že za tři dny vyhlásí rozsudek.


Nelze tyto prasárny nazývat spravedlivé, demokratické, nezávislé souzení. Tohle se přece v právním státě nemůže stát.
Za rok a půl čtyři takové nesmyslné krávoviny, soudu poslali … a jak snadno a jak rychle jim to prošlo přes soudy. A protože se na soudy obraceli tajně, nemohl jsem ani nic dělat jinak. Teror otce rodinnými příslušníky za využití, zneužití soudů, tak by se ta prasárna mohla jmenovat. Právě díky takovému provedení jsem neměl proti tomu jejich běsnění šanci. Přece – soud, to už je to poslední, když všechno před tím selže. Ale my nikdy to před tím neměli. Oni se neobtěžovali mi dokonce ani něco oznámit. Tajně a hned k soudu. To byl jejich svět. To přece nemůže být náhoda.


Pravdou je, že průměrný občan by po takovém čtyřnásobném soudcovském masakru spáchal sebevraždu. Já to přežil. Ale nezůstalo to bez následků. Způsobilo mi to duševní příhodu a od té doby už si ani jednoho soudce nedokážu vybavit. Už se mi vybavují jen prasata v talárech. A místo budovy okresního soudu Třebíč vidím jen chrochtající, smradlavý prasečák.

A to jsem se ještě nedostal k souzení o majetek.
To byl taktéž zážitek na celý život. Už jen z toho důvodu, že soudce svými podvody a manipulací kryl své kolegy, kteří nás soudili před tím. (majetek už je dávno vyrovnaný, už je dávno hotovo)


Já jim nic nedělal, já si jich ani nevšímal, a oni takto.

Tehdy jsem Tomášovi napsal, proč si výživné nevyřídil jako normální člověk, proč mi zase záměrně udělal takovou škodu, tak mi odpověděl, jak bylo jeho stylem.
Odpověděl mi, že jsme jenom zrůda, že mám držet hubu, a platit.

Dopis zakončil roztomile: Abys neřekl, že ti něco tajím, tak studuji ….

Až po té exekuci mi to konečně oznámil. Teď už mohl, teď už byl spokojený. On za nic nemůže. On mě o škole a dokonce písemně informoval. To je pravda. Ale pravda je, až po jeho nařízené exekuci na otce. Ale tím už se chlubit nebude.


V ten čas tu svého maxima dosáhlo i šíření lží a pomluv od místních, od Lojdů.
Vše se proti mně připravovalo u nich. Proto nyní, po rozbití rodiny museli okolí vysvětlovat, proč tak podporovali Tomáše, matku, proč jsou s nimi tací kamarádi. Proto u nich vznikaly pomluvy, jak jsem byl hrozný, aby oni se prezentovali, jako jejich zachránci.

U nich vznikaly pomluvy, jak prý jsem ženu, bil, týral, jak tady musela všechno oddřít, a jak já ji nedával ani žádné peníze, jak jsem byl zlý na děti, jak jsem jim všem ubližoval, jak neměli ani jídlo ... Hlavně stará Mácová objížděla okolní vesnice a starala se mi o takovou reklamu. Protože za mnou jezdí zákazníci ze širokého okolí, tak mě hned o tom informovali, ti mi to dosvědčí.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop