www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


21. strana ze Zprávy vládě ČR

Pomluvy a křivá obvinění od Lojdů zastavil až tento web klusak.info.
Duše Tomáše - sbírka vět, kterými mě ve svých třech dopisech obdaroval synek Tomáš. Už z nich je zjevné, jak pevně a všechno řídil, že matka proti němu neměla šanci. Když toto si dovolil na otce, co všechno si asi dovolil na matku a na ostatní?


Musel jsem to zastavit.


Mě se nikdo na nic neptal, u mě si nikdo nic neověřoval, přitom to, co si vymysleli Lojdovi, to ihned brali jako hotovou věc. Ale Lojdovi u nás doma nikdy nebyli, se mnou o ničem nemluvili, se mnou nic neřešili. Takže vůbec nic nemohou vědět.
Nejde o to, že škodili mně. Oni především škodili Jakubovi. Přitom se na něj culí jako kamarádi, ale když pomlouvají jeho otce, pomlouvají a ničí i jeho. Tehdy obec o mně věděla pouze to, co si na nás vymysleli Lojdovi. Ode mne občané Martínkova ani nechtěli nic vědět, to by jim narušilo tu radost z toho, jak já jsem byl zlý a zrůdný. Tak jim to vyhovovalo, tak byli spokojeni, proto se jakémukoliv pohledu na věc z mé strany dokonce bránili. Musel jsem to zastavit.


Proto jsem se v létě 2008 rozhodl, že začnu všechno zveřejňovat. A tak jsem založil a v prosinci 2008 spustil rodinný web klusak.info a tam všechno zveřejňuji. Byla to moje jediná ochrana a obrana proti tomu jejich pomlouvačnému běsnění.


Od té doby už mi bylo jedno, co si na mě vymýšlí. Díky tomu webu se ty jejich pomluvy a lži dříve či později otočí proti nim. Časem ukáže, že Lojdovi nic o mě nikdy neříkali. Jen skrzevá mě všem odhalovali svůj charakter. Pokud pomlouvají a lžou o mě, pak tím samozřejmě škodí všem mým dětem. Které dítě by chtělo za otce takového, jako mě léta líčili Lojdovi? Žádné.

Po tom výsměchu po exekuci od Tomáše jsem napsal návrh soudu na snížení výživného u Tomáše. Ono nešlo ani tak o to samotné snížení výživného, ale abych konečně mohl vypovídat o krutostech, kterých se na mě dopouští, o tyranii, jeho sprostotě, o záměrném mi způsobování škod … A hlavně, bude to v Brně. Takže to nebude v moci třebíčských talárových prasátek.

Tomáš jako vyjádření soudu na můj návrh napsal, že se snížením nesouhlasí.

Před tím soudem, tedy jen jeden jediný rok po tom, co se zmocnil rodiny, mi napsal přesně toto:

Ano, soudní jednání se blíží, avšak nemám nejmenší důvod k obavám.
Takže jako s volem se těžko domluvíš. U tebe to platí dvojnásob.
Moje inteligence nechápe, proč někdo tak strašně blbej jako jsi ty, nezajde k doktorovi.
Seš samolibej namachrovanej blbeček, co potřebuje akorát tak propleskat.
Příliš tě rozmazlovali. Já jsem se nepodrobil, tak je zle.
Seš vůl, pokud to říkáš. Nezapomeň, že s tebou bude také tak jednáno.
Viz ta exekuce. Drž hubu a poslouchej. A přijdou další.
Nedá se s tebou domluvit . Platíš za svou pýchu.
Nemám strach z tvých křivých obvinění ani lhaní u soudu.
Budu připraven na to, že můj otec není čestný, je zákeřný a sníží se ke všemu.
Jen vyhrožuješ a urážíš.
Tys byl vždycky schopen omezovat ostatní ve prospěch naprosto idiotských názorů.
Každého jsi uřval. S tím je konec. Seru ti na tvoje pravdy.
Chováš se jako zrůda a taky ses tak vždy choval.
Ani v nejmenším k tobě necítím respekt za to, cos mi celá léta prováděl a provádíš.
Pokud chceš vidět, jak to vypadá, když se s tebou někdo nesere, tak pokračuj v těch urážkách, výhrůžkách a podobných věcech.
Seš mi ukradenej, nezajímáš mne.
Mám svých starostí a práce dost, než abych se zabýval něčím tak nevýznamným, jako seš ty.
Dej mi pokoj a čekej, až přijde majetkové vyrovnání.
Pak již bude z naší strany po všem a můžeme se v klidu rozejít.
Pokud však chceš nadále křivě obviňovat a lhát u soudu, musíš počítat s tím, že se někdo bude bránit.
A já neustoupím ani o krok.
Jednou jsi přece musel narazit. I Hitler narazil.
Těžce se mi nelíbí tvé chování i celkový přístup.
Nemám chuť odpovídat na tvé nesmyslné a nechutné dopisy.
Běž k doktorovi, pak napiš.

Takto se mnou jednal Tomáš jen rok po tom, co se zmocnil rodiny.

Toto je jeho duše, toto je jeho představa o životě. O otci. O slušnosti.


Pod tímto obrázkem je DODATEK k věci

 

 

*********************************


DOPLNĚNÍ

 

Na tomto je krásně vidět dvojí tvář, dvojí svět Tomáše.


31. srpna 2006 odešel z domu.
Já se s ním od té doby setkal a mluvil jen dvakrát.

V říjnu 2006 když se řešilo jeho křivé udání mě soudu, že prý si nebudu dobrovolně plnit ...
Pak až v lednu 2009 a opět u soudu a opět o výživné, když já jsem požadoval snížení výživného.


Oba ty soudy mám nahrané.

U obou soudů Tomáš plakal, jak byl v koncích.
Ani u jednoho
soudu o mě, o otci neuvedl nic špatného.

Ono nic nebylo, ono nic není. Já mu nikdy nic špatného neudělal. 
Krutému tyranovi celé rodiny ani nemůžete nic špatného udělat.
Proto se takové počínáni hodnotí jako tyranie, a když se to zvyšuje, pak jako teror. A u nás se to zvyšovalo, proto musel z domu.


Proto ve všem, co jsem já uvedl soudu mi dal za pravdu.
Proto mi vždycky před vyšetřovateli musí dát za pravdu.
Proto u obou soudu plakal.
Ne proto, že by si něco uvědomil, že by litoval. Kdepak.
Protože musel přiznat, připustit, že já ve všem mám pravdu.
Že já jsem ten dobrý a on ten špatný, zlý.
Že on je tyran a otec je jeho oběť.


A podívejte, když se Tomášovi nemůže nic stát, jak se najednou stává tím největším hrdinou, co si z bezpečí všechno dovolil na otce.
Jak je to najednou úplně jiný člověk.

 

Podívejte na jeho představy o vyrovnání majetku:


Dej mi pokoj a čekej, až přijde majetkové vyrovnání.
Pak již bude z naší strany po všem a můžeme se v klidu rozejít.


Krutý, bezcitný, křivý, sprostý, s jediným zájmem - opět, jako vždycky, co nejbrutálněji otci dokázet, jaký on je borec, jak on všechno řídí, jak bude po jeho, a až já splním jeho podmínky, pak snad, pak možná ..... Takto
otcem pohrdá, takto si jej vychovává.

Jako vždycky - jenom samé požadavky, podmínky .... a on pak možná ... pak se můžeme v klidu rozejít.
On nikdy nepočítal s tím, že bych se mohl někdy u svých dcer objevit. A já se u nich neobjevil. Protože by je to příliš ohrozilo. 
Ale o tom všem sociální odbory moc dobře věděli. 
Tyranovi se nesmí ustupovat.
Protože jeho požadavky by se zvyšovaly.
Máme s tím přebodhaté zkušenosti.


Tak to ale s ním bylo vždycky.
A na matku byl podstatně sprostější. 
To je přesně jeho tvář. On se nezměnil, on je pořád stejný.
Když už se o ně sociální odbor postaral, když už je hotovo, už se nemusí nepřetvařovat.

A takový vychovával moji dceru Vendulu.


Sociální odbor Moravské Budějovice by měl vysvětlit,

jak je možné, že oni se za ně tak postavili, tolik ho proti otci podporovali, dokonce pro něj rozbili rodinu když už tehdy bylo za ním tolik a tak hrlzných skutků, že už jeho tyranii a agresivitu řešili podborníci, kteří doporučovali, aby z rodiny co nejrychleji odešel. 
A soudkyně u druhého soudu mu řekla, že s tak krutým jednání, s trakovou sprostotou, s takovými podvody a lhaním už se dlouho nesetkala.


Jak je možné, že sociální odbor nejenže má na Tomáše zcela opačné hodnocení, ale co je obvzláště zrůdné .... Jak je možné, že sociální odbor Moravské Budějovice nutil jejich pohled na Tomáše, tedy krytí jeho tyranie a agresivity přijmout i ostatní děti, dokonce prvňáčka?


Jen to ukazuje, jak sociální odbor manipulují s dětmi, jak je záměrně navádějí ke křivým výpovědím proti rodiči, jak je záměrně štvou proti rodiči .... protože rodič je příliš dobrý a příliš toho pro rodinu a děti už vykonal .... tak aby jej mohli z děje v jeho rodině odstavit, a aby to bylo tak, jak oni potřebují.


Už jen ta bezvýhradná podpora Tomáše,
krytí jeho tyranie
a pronásledování otce sociálním odborem,
navádění i ostatních, aby se k nim přidali, aby ve věci křivě vypovídali pro soud,

už jen to v sobě skrývá plno trestných činů.

 
Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop