www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


22. strana ze Zprávy vládě ČR

Důkaty, že Tomáš neřídil  duševně nemocné matce jen rozbíjení rodiny, pak i rozvod matka, ale i její majetkové vyrovnání. Takto mi popsal jeho představy:
Dej mi pokoj a čekej, až přijde majetkové vyrovnání.
Pak již bude z naší strany po všem a můžeme se v klidu rozejít.


V závěru dopisu píše o majetkovém vyrovnání. Z textu vyplývá, že Tomáš všechno a nekompromisně řídil. Jen on. Vysol prachy a pak už na nic nemáš nárok. Ani na dcery, ani na Vendulku. Zaplať za vyrovnání, a pak se můžeme rozejít, tedy, pak táhni do pryč.

Když takto jednal s otcem, dovedete si představit, jak takový asi jednal s matkou, kdyby se mu v něčem nepodřídila?
A takového zcela a ve všem podporovali Lojdovi. Dle nich, takto to chce a řídí Bůh. Dříve by takové z církve vyhnali, aby tím církev chránili. A protože to už nelze, tak právě tací, právě takové zvrácené konání „pobožníků“ spolehlivě rozkládá církev.

Naposledy jsem s Tomášem mluvil u soudu v říjnu 2006, při jeho návrhu o výživném. U toho soudu plakal, omlouval se ….

Nyní ho budu vidět podruhé. A zase u soudu. K prvnímu stání nepřišel. Bylo to až na podruhé, začátkem ledna 2009.

Až v roce 2009 jsem se poprvé setkal se soudkyní. Se skutečnou soudkyní. Protože jí zajímalo, co se jí oznamuje. Proto začala s tím, že pokud se ukáže, že je alespoň něco pravda, nejenže mu může být výživné sníženo, ale může mu být zcela zrušeno.

A Tomáš opět plakal a ve všem, úplně ve všem mi dal za pravdu.
A opět, proti mně neměl vůbec nic, ani to nejmenší.

Soudkyně Tomášovi na základě mého návrhu soudu, mých informací o Tomášovi, na základě jeho krutostí a tyranie proti otci okamžitě zrušila výživné. Bylo to v polovině druhého roku jeho studování na vysoké škole.

 

Tehdy úplně poprvé jsem se setkal s pojmem – odvrhnutí někoho někým. Tomáš přímo u toho soudu odvrhl otce. A je to i uvedeno v rozsudku jménem republiky. Odvrhl ho pouze proto, aby otec, aby realita o něm a o tom, co všechno otci prováděl, byla od něho co nejdále.


To bylo naposledy, co jsem ho viděl, co jsem s ním byl v nějakém kontaktu.
Bylo 8. ledna 2009.

Tyranie, podvody a lži Tomáše jsou soudně prokázané a soudně i potrestané.
A takový nyní vychovává moji dceru Vendulku. Je jasné, že se na ni bude mstít. Protože on se tím bude mstít mě. Někde si přece bude muset kompenzovat ten soudní debakl a to jeho nemilosrdné sražení ho do reality.

Půl roku po tom jsem soud požádal o svěření Vendulky do mé péče. Bylo pro mě nepřijatelné, aby byla v takovém nebezpečí, aby byla vydána na milost a nemilost člověku s takovým charakterem, s takovým vnímání reality a slušnosti.

Sociální odbor Rosice, až se dozví o tom, jaký je tyran Tomáš, co všechno už je za ním, jak byl za to soudě trestaný, z toho pochopí, že zcela ovládá matku, tak se ve vztazích udělá konečně pořádek.

 

Nejde o to, zda dostanu či nedostanu Vendulku do péče.

Jde o to, že tím hlavně eliminuji její ohrožení. Že se Tomáš od ní izoluje a že se konečně Vendulka dozví, jaký otec skutečně je.


Vše jsem postavil na duševní nemoci matky Vendulky a tyranii Tomáše.
Po tom všem už bylo jasné, že se tím někdo bude muset zabývat. A když mi ve všem dal soud za pravdu, když proti mně nic špatného neměl ani Tomáš, tak co by na mě měli? Nic.

Bývalka nedokáže vysvětlit, proč rozbila rodinu, proč odvrhla dítě. A nyní takové důkazy o tyranii Tomáše ...

Prostě neodstěhoval jsem se, manželství nebylo jen formálním svazkem, jak ona uvedla soudu. A jak jí tenkrát tak snadno prošlo. To bude muset nyní vysvětlit, protože u toho soudu už nebude podrazácký sociální odbor Moravské Budějovice a třebíčský soud.

Na brněnský soud jsem se obrátil 17. června 2009.

Můj názor k postupu sociálního odboru Rosice u Brna v tomto případě je od té doby až po dnešek pořád stejný:

Bc. Jana Hauka, DiS kurátora pro mládež na Sociálním oboru Rosice u Brna

by měli za tu prasárnu, za to duševní znásilnění, za to duševní prznění obou mých dcer stáhnout z kůže, nasolit a pověsit do průvanu. A ani to by pro něj nebyl dostatečný trest za jeho prasečiny při práci s mými dcerami.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop