www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


23. strana ze Zprávy vládě ČR

Sociální odbor Rosice u Brna

Sociální odbory mají neomezenou moc, vždycky pravdu, a proto mají i abnormálně zrůdné praktiky.
Opět jsem se snažil soud přesvědčit, že naše děti jsou obětí úřednického zločinu. Že matka dětí je duševně nemocná. A že ji zcela ovládá tyran Tomáš. Vše jsem i řádně doložil. A při návštěvě mi sociální odbor Rosice u Brna dal ve vše za pravdu.


Sociální odbor Rosice u Brna

Sociální odbory mají neomezenou moc, vždycky pravdu, a proto mají i abnormálně zrůdné praktiky.

Případ nyní patří pod sociální odbor Rosice u Brna. Opět přijela kontrola, tentokráte mužská. A byli dva. A měli dost času.

A jako přes kopírák, i tito byli se mnou nadšení. Bodejť by ne. Rodinná firma, práce přímo doma, doma vše hotové, nové, vybavené, v prodejně plno zboží, zahradnictví jedna báseň … Opět jenom chvála a obdiv, obdiv a chvála a obdiv.
A opět, ani jedna výtka, ani to nejmenší. Jenom obdiv, uznání a chvála.

Ale na tom není nic divného. Každý kdo sem přijede je v šoku z toho, co jsem všechno dokázal, vybudoval, co máme, co znám a umím, kolik práce zastanu. To nejde ani hodnotit jinak než v superlativech. Ale tentokrát jsem se nechtěl nechat napálit.

Ihned jsem na ně spustil, že bývalka je duševně nemocná.
A hned jsem to vysvětloval a dokládal. Ukázal jsem jim návrh soudu, že prý jsem se odstěhoval, že prý jsem jen formální. A ptal jsem se jich, jak je možné, že když vidí realitu, že jsem pořád tady, a co všechno jsem zde vybudoval, že takový nesmysl mohl projít? Byli z toho v šoku. Přiznali, že ten návrh soudu byl nesmyslný.

Ukazoval jsem jim Jakuba, aby viděli, jaké dítě matka odkopla a jak to nikdy ani nedokázala vysvětlit. Opět z reality byli v šoku. Ukázal jsem jim, že soudu o rozvod přiznala plat okolo 6 tisíc, že tedy brala dokonce o dva tisíce méně, než byla tehdy minimální mzda. Že tedy taková ani dítě do péče nemohla dostat, když si nevydělá dost ani sama pro sebe. A ona přitom platu si na základě nesmyslného návrhu soudu jen tak rozbila rodinu, odkopla dítě, u jednoho si neplnila vyživovací povinnost a ona za to jako bonus od sociálního odboru dostala do péče hned dvě dcery.

Ze všeho byli v šoku a nechápali, jak je to vůbec možné. Přece viděli realitu a viděli i to, jak se rozbila rodině a nikdo to nedokáže vysvětlit. A ukazoval jsem jim množství fotek, jak to tu hrůzně vypadalo za vedení bývalky. A viděli, že tady je to všechno v dokonalém pořádku. Nové a voňavé.


Velkou část povídání jsem věnoval Tomášovi.
To je ještě více ohromilo. Ukazoval a dokládal jsem jim, jaké hrůzy mi prováděl, dával kopie jeho dopisů, pouštěl zvukové nahrávky. Z nahrávky slyšeli, jak soudkyně Tomášovi říká, že s takovou šikanou, že s takovou brutalitou proti otci se už dlouho nesetkala. Doložil jsem jim, že za tyranii, podvody a lži vůči otci byl soudně trestán okamžitým zrušením výživného. To je dorazilo.

Lépe to začít ani nemohlo.

Jedno stání to všechno sfouklo.

Poznali, pochopili, že je na tom bývalka, co se duševního zdraví týče, špatně.
A tak si zařídili, že opět nevypovídala.

Takže opět se nikdo nedozvěděl, proč rozbila rodinu, proč odkopla dítě. O minulosti se ani nezmínili. A jak to u nich bylo nyní, tam to za ni vyřídil sociální odbor. Jednoduché, primitivní otázky o ničem a jednoduché, primitivní odpovědi o ničem.

A zatím co já o ni navykládal sociálním pracovníkům plno hrůz, ona o mě u soudu neuvedla vůbec nic špatného.


Tomáše už použít nemohli, neb tu bylo soudní rozhodnutí proti němu. Takže Tomáš – jako by ani neexistoval. Přitom věděli, co už je za ním a jak je nebezpečný jak pro Vendulku, tak i pro matku. Jak ten tyran všechno řídil, jak všechny ovládal i jak je zákeřný a mstivý. Jak chtějí rozhodovat, když opět rodiče prakticky nic nevypovídají, když opět o mě nezaznělo vůbec nic dobrého?


Co je s tou chválou? Za chvíli se to vyjasnilo.

Sociální odbor Rosice u Brna proti mně použil dceru Barboru.

Proti ní jsem nic neříkal, nebylo proč o ní mluvit. O ní přece nešlo. Takže toho využili a použili ji proti otci způsobem, za který v jiných zemích uřezávají hlavy. A to jenom proto, aby před procesem ochránit matku Vendulky, aby nebyl zkoumán její duševní stav. A také, aby její výpovědi zakryly krutosti Tomáše i to, jak byl za tyranii otce soudně trestán. To se nesmělo ani zmiňovat. A to všechno jim měla zajistit výpověď dcery Barbory.

Po čtení její výpovědi u soudu, tak po takové by se slušný otec ihned oběsil.
Takové hnusy, zrůdnosti, takových hrůz a co jich bylo, čeho všeho se ten zvrhlý otec na dítěti dopouštěl …

Byly to snadno prokazatelné lži, nesmysly, podvod, křivé výpovědi, pomluvy, záměrné uvádění soudu v omyl …. ale nešlo s tím vůbec nic dělat. Jednak to na mě hodili zcela nečekaně, a bylo to čtené. Barbora u soudu nevypovídala. Je jasné, že po takovém obvinění otce u soudu už je úplně jedno, co otec soudu dodal a doložil. Tímto se to všechno přebylo.

Tak tady to máte.

 
Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop