www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


24. strana ze Zprávy vládě ČR

Další plivance přes soud na otce, tentokráte od sociálního odboru Rosice u Brna. 
Další sociální odbor mi vůbec nic neuznal. Jen to dokládá, že pro sociální odbory nemá otec žádnou hodnotu, že je pro děti zcela nepotřebný. Je úplně jedno, co otec tvrdí, sociální odbory mají své zájmy. Jenže těmi svými zájmy záměrně vedou děti k nenávisi k rodiči. O tom je přece moj případ.


Já sociálnímu odboru vypovídal o matce dětí a o jejím odkopnutí Jakuba, o Tomášovi a jeho krutostech, o Jakubovi, a k tomu se chovali, jako by to neexistovalo. A použili na mě Barboru, o které se mnou vůbec nemluvili, nic ohledně ní se mnou nikdy neřešili.

Jednostranné plivance, nesmysly, zrůdnosti u soudu od dcery na otce a nemožnost se tomu bránit.

Tak přesně takto, přes dítě, dohání sociální odbor Rosice rodiče k zoufalým činům, klidně i k sebevraždě.
Oni si jsou toho podvodu, toho zločinu na dítěti, moc dobře vědomi. Proto si tu výpověď dopředu připravili, přečetli, ale Barboru k soudu nezvali.

Když jsem se chtěl s tou výpovědí Barbory na otce seznámit, tak mi to sociální odbor ani nedovolil.
Jistě se báli toho, co předložili soudu a jak bych jim to všechno rozmetal.
Odpověděli mi, že prý to není v zájmu dítěte.¨


Ta výpověď měla posloužit pouze proto, aby u soudu odrovnali otce. A to se jim zcela podařilo. Opět zrůdný otec a opět obviněn od sociálního odboru při úřednickém zneužití dítěte a opět bez vysvětlení, popsání alespoň něčeho, bez možnosti obrany.


Soud měl řešit špatný duševní stav bývalky, její špatné zázemí i ekonomiku, měl upozornit na mimořádně krutého a nebezpečného tyrana Tomáše, ale vše to zamaskovali prolhanou, křivou výpovědí od Barbory. A ještě k tomu jen čtenou.

Byly to už dva roky, co Barbora s matkou ode mne odešli. Nebyli jsme spolu v žádném kontaktu. Od té doby jsme se ani neviděli.

Ani tehdy nevypovídala před třebíčským soudem, přesto že jsem to požadoval. Prostě, nikdy o mě nic špatného neřekla, nic takového se ani nezmiňovalo, natož pak aby se řešilo. A to jsem chvilku před tím, než odešli, navštěvovali manželskou poradnu. A ani tam o mě nevypověděla nic špatného a to tam byla i beze mne, takže toho mohla napovídat ….

A o dva roky později, u brněnského soudu od sociálního odboru Rosice u Brna takový nálož fekálií od ní na otce.


A samozřejmě – pro otce bez jakékoliv možnosti obrany.


Jedinou možností jak od těch křivých výpovědí a pomluv a všech těch hnusů zbavit, jak před tím utéci, je, jít se oběsit.


Tak přesně takto buduje a posiluje sociální odbor Rosice u Brna vztah otce s dcerou. Přes dítě dohání otce k zoufalým činům, k sebevraždě, jen aby už otec neotravoval, neobtěžoval.

Nedávno vyšla statistika, že v Česku je na počet obyvatel nejvíce sebevražd dětí z celé EU. Jenom loni u nás spáchalo sebevraždu na 50 dětí. Tady vidíte, proč to tak je, i kdo za to může.

Jsou to české sociální odbory, které záměně zneužívají děti proti rodiči.
Nutí dítě ke křivým výpovědím pro soud, protože sociální odbory to pro své zájmy a pro krytí svých zvrhlých praktik právě takové výpovědi potřebují. Aby odrovnali rodiče.


Ale tím spolehlivě vedou dítě k nenávisti k rodiči a k nenávisti otce k takovému dítěti.
Jim je srdečně jedno, jestli se pak z toho rodič oběsí, anebo se z toho oběsí to dítě. Mám důkazy o takovém konání, o zneužívání dětí ke štvaní jich proti rodiči už od obou sociálních odborů.
Takže štvát a navádět dítě proti otci je u sociálních odborů běžná praxe.

Sociální odbor Moravské Budějovice tajně pronikl do naší rodiny, otce si od děje odstavili a za matku si všechny výpovědi vymysleli k obrazu svému. A děti použili k výpovědím proti otci pro soud. Jak prý se otec nestaral, popřeli, že by je prý ráno budil, připravoval do školy, vyprovázel prvňáčka k autobusu … to prý děti popřely. Prostě – otec je podvodník, je lhář, to mu děti přes sociální odbor Moravské Budějovice vzkázali. Samozřejmě – bez možností obrany. Už jen otázka, a kdo tedy budil a připravoval prvňáčka do první třídy, když matka celý rok odjížděla do práce v pět ráno, by je a jejich zrůdné praktiky realizované přes rodiče ba je odhalila.

Sociální obor Rosice u Brna zcela ignoroval všechno, co jim otec řekl. A matku si od děje odstavili tím, že proti otci postavili výpověď Barbory. A všechen ten hnus, všechno to, co prý vypověděla Barbora, tak to všechno zůstalo v platnosti. Přitom by stačilo tak málo, jen aby alespoň jednou jedenkráte vypovídala Barbora před otcem či kdyby alespoň jednu výpověď z některého sociálního odboru prodiskutovali s otcem. Ale vše mají tak prolhané, že se toho bojí a tak se otec nikdy neseznámil ani s jedinou výpovědí svých dětí.

 

Jakou asi má hodnotu výpověď dětí proti otci pro soud, když se otec nikdy k ničemu nemohl vyjádřit, když vlastně ani neví, co o něm vypovídaly, když se to před otcem dokonce tají, tak to věru nechápu.


Ale co chápu, tak to jsou pak z toho pro takovou dceru důsledky a na celý život. Ale nejen vůči otci, ale i mezi sourozenci. Takto pomlouvat a lhát pro soud o otci … Jakub byl z toho dlouho špatný.


A až se dozví Vendulka, co ji Barbora a už podruhé zařídila, také ji za to nepochválí.
Nejde o to, zda bych získal či nezískal Vendulku do péče. Jde o to, že by se tak a na věky nezdevastovaly, nevyhrotily vztahy a to i mezi sourozenci.


V obou případech si začátek vymysleli a zcela řídili sociální odbory.
Od otce ale ani od matky nemají a tedy ani nedodali soudu nic.


Soudci v obou případech rozhodovali pouze z toho, co jim připravili sociální pracovnicí.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop