www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


25. strana ze Zprávy vládě ČR

Vysvětlení podstaty zrůdnosti pomlouvačné kampaně sociálních odborů, kdy záměrně přes děti pořádají hon na rodiče v nadějí, že rodiče doženou k činu nejzoufalejšímu. 
Podívejte se, co děti o otci vypověděli a přitom sociální odbory .... otci nic neuznali, nedali šanci se hájit ... o oni si mohou tvrdit, my nic, to děti.
Takovvou mají moc a takto ji zneužívají k páchání zločinů na dětech.


A jak vám dále dokážu, sociální odbor Moravské Budějovice soudu dodali pouze výpovědi od Tomáše, to rozhodlo nejen o rozbití rodiny, ale dokonce i o vyloučení otce z procesu.

Sociální odbor Rosice u Brna soudu dodal pouze výpovědi od Barbory. Ta její výpověď o všem rozhodla a spolehlivě odklonila pozornost od toho, co už bylo, se stalo, ale i od toho, co právě je.

A oba sociální obory soudu zatajovali, vlastně nic neuvedli o otci, o jeho díle, rodinné firmě, majetku, zboží … z toho se nikdy nic k soudu nedostalo. A spolehlivě se soudy ochránili před tím, co rodině prováděl Tomáš, právě proto, že věděli, jaké to byly hrůzy.

Takto pevně to mají sociální odbory v ruce, takto podvádějí, takto vlastně řídí soudy.

A soudy se jim přeochotně podřizují.

Takže soudce od sociálního odboru Moravské Budějovice neměl ani ponětí, proč se rozbíjí rodina a přesto takřka okamžitě rozhodl

Soudce od sociálního odboru Rosice u Brna neřešil to, na čem jsem postavil svůj návrh. Na špatném duševním stavu bývalky, na tyranii a na nebezpečnosti Tomáše. Od toho si soud odklonili, a realitu přebyli křivými výpověďmi o otci od Barbory.

Ani jeden sociální odbor, a v jejich vleku oba soudci nemají ani tušení, proč se rozbila rodina a vůbec jim to nevadí.

To je pro ně při rozhodování o dětech asi zcela nepodstatné. A pro mě je to zase zcela nepochopitelné.

4. srpna 2009 soudila JUDr. Ivana Losová

Ono se to tváří, jako zcela nepodstatné.

Ale právě v tom je jádro zločinů sociálních odborů.

 

Nejenže nikdo neví, proč se rozbila rodiny. Oni všemožně brání, aby se to ani neřešilo, když je jim jasné, že by to odhalilo jejich zločiny. Takto kolegiálně se ve zločinech podporují. Jenže -  když se ten důvod neví, jak asi takové sociální odbory vysvětlují rozbití rodiny dětem?

Vedením a navádění dětí ke křivým výpovědím o otci pro soud.
K pomluvám, ke lžím o něm, aby ho co nejvíce očernili, aby ho co nejvíce poškodili.
Proto oni odhánějí pravdu, která se jim nehodí.
Oni moc dobře vědí, co a jak se nám stalo, i jaký je Tomáš.
Právě proto tak konají.
Otcem, měl smůlu, že se tak staral, tolik toho udělal, zná a umí.
A že na něj není nic špatného.
Takový otec se jim nehodí.


Proto si přes děti stvořili otce zrůdu, který odvrhává děti, který zdevastoval sourozeneckou skupinu, který nikdy nic dobrého, správného neudělal, který za všechno může.


A nyní se jen vymlouvá a vše možné i nemožné svádí na jiné.
Takového otce potřebují, aby proti němu mohli štvát jeho děti, aby se ho jeho děti bály. To je cílem jejich konání. Je jim jedno, že se po takové hrůze z toho rodič zabije. To je vlastně záměr.
Ale ono se z toho může zabít třeba za 10 či 20 let to dítě.

Vždy to končí – duševně nemocný otec, nezvládl, nesmířil se, neunesl, pořád něco nechápal, pořád jen otravoval …

A když se zabije dítě – pak je obětí nezodpovědného chování rodičů, nevšímavosti okolí a podobně.

Přitom všechno od počátku až o konce řídí sociální odbor.
Ale oni mají skvělé alibi.
Na jedné straně - my nic, to rodič, to dítě vypovídalo.
A na druhé straně – my nic, tak náš demokratický soud rozhodl. My nic.
Oni prostě nikdy nic.

Přitom všechno řídí pouze oni.
A protože oni mají vždycky pravdu, proto je tu tolik sebevražd rodičů, ale už i dětí.

Podívejte se na náš případ.
Do rodiny pronikli tajně, oba rodiče si o dění v rodině odstavili, a rozbíjeli rodinu pro třetí osobu.

Podívejte se, jak se při tom posmívali, jak ponižovali Jakuba. Jak sociální odbor zesměšnil i všechny ostatní děti. A nejvíce matku. Jak prý tmelili sourozence ... a jak se jim to prý i podařilo.

A jak svedli na Vendulku, jak prý ji otec ráno nebudil, nepřipravoval, nevyprovázel o školy … jak vlastně ona ani otce nechce, když tak o ní lže. Jak ona chce raději sourozeneckou skupinu, proto ona a už rok a jako prvňáček tajně chodila za Tomášem, a otci doma jen lhala, podváděla ho … ona si přála jen Tomáše a proto s radostí odkopla otce ale i bratra Jakuba.


To jsou takové hrůzy, co na to dítě hodili, že dítě z toho bude nešťastné po celý život.

Ale i s tím si poradí. Jako vždy, všechno hodí na otce.

Jak prý dítěti škodí, pořád se jenom vymlouvá, lže, pořád se v něčem rýpe a to jen z jediného důvodu. Aby se všem mstil, aby škodil, protože to on nezvládl, nesmířil se …. Jenom štvát děti proti otci, otce proti dětem, to je jejich práce.
Čím děti budou více otce nenávidět, čím budou dál od sebe, tím lépe pro krytí právě takových praktik sociálních odborů.

Tento případ v plné nahotě ukazuje, jak sociální odbory řeší skutečně brutální tyranii v rodině. Jak navádí i děti, aby nejenže kryly tyrana, ale aby společně i s nimi do oběti tyranie co nejvíce kopaly. To mají na svém triku oba dva sociální odbory.


Nebo jakpak oni řešili tyranii v rodině, jakpak se stavěli k Tomášovi a k jeho hrůzám, za které musel odejít z rodiny?

Jakpak ji řešil sociální odbor Rosice u Brna, který měl Tomášovu tyranii už i soudně prokázanou a soudně trestanou?


Ještě uvedu, že i za tato lži a křivá obvinění otce bylo později i Barboře předčasně soudně zrušeno výživné. Toto jsou praktické výsledky pro dítě za navádění a štvaní dítěte sociálním odborem proti otci, a za podporu a navádění dítěte k nenávisti k otci.


Takže už dvěma mým dětem bylo za tyranii a šikanu otce soudně a předčasně zrušeno výživné.


To je snad dost vypovídající, kdo byl tyran a kdo jeho oběť.
A věřte, může za to právě taková podpora, a navádění k tomu dětí sociálními odbory.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop