www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě potřebují zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do ridiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí sepsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. A ještě ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila. Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak douho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.
Vysvětlení:

 

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava. 
A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy 
Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úředniuckou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Jako jednotlivý - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se žádná sourozenecká skupina odvrhnutím Jakuba ani nemohla obnovit.
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody.
A že nelze zjevné pomluvy a lži nekomu vnucovat a to ještě přes soudy a léčbu.
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny.
A že nejde z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nende osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodo duševné poruchy, která nikde není řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucocat občanovi, zlikvidovat mu něktará základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
A to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákoností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás. A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného. A nikdy ani neuvidí. To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení potřebuji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsme se museli podřídit, tak ať už mi ho konečně řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychaietrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


25. strana ze Zprávy vládě ČR

Vysvětlení podstaty zrůdnosti pomlouvačné kampaně sociálních odborů, kdy záměrně přes děti pořádají hon na rodiče v nadějí, že rodiče doženou k činu nejzoufalejšímu. 
Podívejte se, co děti o otci vypověděli a přitom sociální odbory .... otci nic neuznali, nedali šanci se hájit ... o oni si mohou tvrdit, my nic, to děti.
Takovvou mají moc a takto ji zneužívají k páchání zločinů na dětech.


A jak vám dále dokážu, sociální odbor Moravské Budějovice soudu dodali pouze výpovědi od Tomáše, to rozhodlo nejen o rozbití rodiny, ale dokonce i o vyloučení otce z procesu.

Sociální odbor Rosice u Brna soudu dodal pouze výpovědi od Barbory. Ta její výpověď o všem rozhodla a spolehlivě odklonila pozornost od toho, co už bylo, se stalo, ale i od toho, co právě je.

A oba sociální obory soudu zatajovali, vlastně nic neuvedli o otci, o jeho díle, rodinné firmě, majetku, zboží … z toho se nikdy nic k soudu nedostalo. A spolehlivě se soudy ochránili před tím, co rodině prováděl Tomáš, právě proto, že věděli, jaké to byly hrůzy.

Takto pevně to mají sociální odbory v ruce, takto podvádějí, takto vlastně řídí soudy.

A soudy se jim přeochotně podřizují.

Takže soudce od sociálního odboru Moravské Budějovice neměl ani ponětí, proč se rozbíjí rodina a přesto takřka okamžitě rozhodl

Soudce od sociálního odboru Rosice u Brna neřešil to, na čem jsem postavil svůj návrh. Na špatném duševním stavu bývalky, na tyranii a na nebezpečnosti Tomáše. Od toho si soud odklonili, a realitu přebyli křivými výpověďmi o otci od Barbory.

Ani jeden sociální odbor, a v jejich vleku oba soudci nemají ani tušení, proč se rozbila rodina a vůbec jim to nevadí.

To je pro ně při rozhodování o dětech asi zcela nepodstatné. A pro mě je to zase zcela nepochopitelné.

4. srpna 2009 soudila JUDr. Ivana Losová

Ono se to tváří, jako zcela nepodstatné.

Ale právě v tom je jádro zločinů sociálních odborů.

 

Nejenže nikdo neví, proč se rozbila rodiny. Oni všemožně brání, aby se to ani neřešilo, když je jim jasné, že by to odhalilo jejich zločiny. Takto kolegiálně se ve zločinech podporují. Jenže -  když se ten důvod neví, jak asi takové sociální odbory vysvětlují rozbití rodiny dětem?

Vedením a navádění dětí ke křivým výpovědím o otci pro soud.
K pomluvám, ke lžím o něm, aby ho co nejvíce očernili, aby ho co nejvíce poškodili.
Proto oni odhánějí pravdu, která se jim nehodí.
Oni moc dobře vědí, co a jak se nám stalo, i jaký je Tomáš.
Právě proto tak konají.
Otcem, měl smůlu, že se tak staral, tolik toho udělal, zná a umí.
A že na něj není nic špatného.
Takový otec se jim nehodí.


Proto si přes děti stvořili otce zrůdu, který odvrhává děti, který zdevastoval sourozeneckou skupinu, který nikdy nic dobrého, správného neudělal, který za všechno může.


A nyní se jen vymlouvá a vše možné i nemožné svádí na jiné.
Takového otce potřebují, aby proti němu mohli štvát jeho děti, aby se ho jeho děti bály. To je cílem jejich konání. Je jim jedno, že se po takové hrůze z toho rodič zabije. To je vlastně záměr.
Ale ono se z toho může zabít třeba za 10 či 20 let to dítě.

Vždy to končí – duševně nemocný otec, nezvládl, nesmířil se, neunesl, pořád něco nechápal, pořád jen otravoval …

A když se zabije dítě – pak je obětí nezodpovědného chování rodičů, nevšímavosti okolí a podobně.

Přitom všechno od počátku až o konce řídí sociální odbor.
Ale oni mají skvělé alibi.
Na jedné straně - my nic, to rodič, to dítě vypovídalo.
A na druhé straně – my nic, tak náš demokratický soud rozhodl. My nic.
Oni prostě nikdy nic.

Přitom všechno řídí pouze oni.
A protože oni mají vždycky pravdu, proto je tu tolik sebevražd rodičů, ale už i dětí.

Podívejte se na náš případ.
Do rodiny pronikli tajně, oba rodiče si o dění v rodině odstavili, a rozbíjeli rodinu pro třetí osobu.

Podívejte se, jak se při tom posmívali, jak ponižovali Jakuba. Jak sociální odbor zesměšnil i všechny ostatní děti. A nejvíce matku. Jak prý tmelili sourozence ... a jak se jim to prý i podařilo.

A jak svedli na Vendulku, jak prý ji otec ráno nebudil, nepřipravoval, nevyprovázel o školy … jak vlastně ona ani otce nechce, když tak o ní lže. Jak ona chce raději sourozeneckou skupinu, proto ona a už rok a jako prvňáček tajně chodila za Tomášem, a otci doma jen lhala, podváděla ho … ona si přála jen Tomáše a proto s radostí odkopla otce ale i bratra Jakuba.


To jsou takové hrůzy, co na to dítě hodili, že dítě z toho bude nešťastné po celý život.

Ale i s tím si poradí. Jako vždy, všechno hodí na otce.

Jak prý dítěti škodí, pořád se jenom vymlouvá, lže, pořád se v něčem rýpe a to jen z jediného důvodu. Aby se všem mstil, aby škodil, protože to on nezvládl, nesmířil se …. Jenom štvát děti proti otci, otce proti dětem, to je jejich práce.
Čím děti budou více otce nenávidět, čím budou dál od sebe, tím lépe pro krytí právě takových praktik sociálních odborů.

Tento případ v plné nahotě ukazuje, jak sociální odbory řeší skutečně brutální tyranii v rodině. Jak navádí i děti, aby nejenže kryly tyrana, ale aby společně i s nimi do oběti tyranie co nejvíce kopaly. To mají na svém triku oba dva sociální odbory.


Nebo jakpak oni řešili tyranii v rodině, jakpak se stavěli k Tomášovi a k jeho hrůzám, za které musel odejít z rodiny?

Jakpak ji řešil sociální odbor Rosice u Brna, který měl Tomášovu tyranii už i soudně prokázanou a soudně trestanou?


Ještě uvedu, že i za tato lži a křivá obvinění otce bylo později i Barboře předčasně soudně zrušeno výživné. Toto jsou praktické výsledky pro dítě za navádění a štvaní dítěte sociálním odborem proti otci, a za podporu a navádění dítěte k nenávisti k otci.


Takže už dvěma mým dětem bylo za tyranii a šikanu otce soudně a předčasně zrušeno výživné.


To je snad dost vypovídající, kdo byl tyran a kdo jeho oběť.
A věřte, může za to právě taková podpora, a navádění k tomu dětí sociálními odbory.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, soudní znalci, ambulantní doktoři, advokáti


Strůjce a koordinátor mé likvidace, ochránce úřednic:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákonné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Bezcharakterní ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Vyčůraní doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,


Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízenímzatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už máme září 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop