www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


27 strana ze Zprávy vládě ČR

Šetření jsem započal v červenci 2011. Protože sem byl už tehdy přesvědčen, že jsme obětí zločinu úředníků, tak jsem případ popsal a požádal o pomoc přímo ministrstvo práce a sociálních věcí. 
Ti mě vše vrátili s tím, že stížnost musím podat přímé nadřízené sociální pracovnice, Stanislavy Chalupové.
Tak sem poslechl a postupoval  přesně tak, jak jsem měl.


První stížnost, první šetření, první odpovědi.


Není pro úředníka nic snazšího, než si svými odpověďmi o ničem, vyrobit z občana chronického stěžovatele.

A pak už se jen čeká, kdy ho vytočí do takové fáze,
že spáchá jakýkoliv zoufalý čin, za který se zpacifikuje.
Nebo až se zabije. Úředník nepoleví, úředník si počká a úředník se dočká.

Zapomeňte na to, že vám někdo pomůže. To ani náhodou.
Po tolika šetření – ani jeden.
Jako by se všemocní, všemohoucí a všehoschopní sázeli,
jako by závodili v tom,
kdo se k oběti úřednického zločinu bude chovat odporněji, zrůdněji, sprostěji, kdo ho konečně dorazí.
Taková je nekonečná moc nadřízené rasy, která si tu vládne pouze podle svých pravidel a zájmů.
V takové zemi jsou pak zákony a práva zcela zbytečná.
Všivé zájmy úředníku, klientelismus, úplatky, to je nad tím.
Jak můj příběh odhaluje,
dokonce už i prvňáčka si úředníci k této své poslušnosti vychovávají.


Šetření: 1 + 2 + 3

Hlavní problém jsem v počátku viděl v tom, že ať uvedu, co uvedu, okamžitě se to hodí na to, že mi jde o vyrovnání majetku, abych platil co nejméně. Jenom proto hledám cestičky, jak podíl protistrany snížit. Přitom já se na vyrovnání majetku těšil. Přece konečně se bude řešit, jak se kdo podílel. A konečně vše zazní u soudu, konečně se odhalí, jaký podvod, zločin spáchali úředníci na mých dětech. I to, proč svůj majetek opustila.  Ale vyrovnání majetku se pořád odkládalo, a tak už jsem ani nemohl čekat.

1 šetření.
V červenci 2011 jsem se obrátil s žádostí o prošetření případu na ministerstvo práce a sociálních věcí. Popsal a doložil jsem jim případ a vše odeslal.
PhDr. Miloslav Macela mi brzy na to napsal, že musím dodržovat zákonný postup, že musím stížnost podat k vedoucímu odboru, pak k nadřízenému vedoucímu, a kdyby to nestačilo, pak ke krajské kontrole.

2. šetření. Takže jsem stížnost podal šéfové sociálního odboru Moravské Budějovice ing. Janě Loiblové.


3. šetření. Po jejich odpovědích pak i její nadřízené, ing. Janě Špačkové, tajemnici městského úřadu Moravské Budějovice.

Jejich odpovědi byly zcela o ničem. Ony nic nevysvětlili a jen opakovali, že na případu není nic divného. Nereagovali na to, že jsem se nikdy neodstěhoval, že sem nikdy nebyl formální, neuvedli, proč se rozbila rodina. To ne. Jen na to mé psali, že na postupu sociálního odboru neobjevili nic špatného. Psal jsem jim opakovaně a žádal, prosil, žebral, ale oni si mleli pořád to svoje. Na postupu sociální pracovnice jsme neobjevili nic závadného. Nešlo s tím nic dělat. Takže už na věky musíme brát jako hotovou věc:


Šéfová sociálního odboru Moravské Budějovice ing. Jana Loiblová
a tajemnici městského úřadu Moravské Budějovice. ing. Jana Špačková
si po svém šetření neochvějně stojí za tím návrhem soudu. Nic jiného není, nic jiného neexistuje.
Návrh soudu je v pořádku a s ním i celý postup sociálního odboru.

I když otec ničemu nerozumí, nic neví.
Podle nich se nic zvláštního v našem případu nestalo, všechno bylo tak, jak má být.
Mám od nich v tomto duchu dokonce několik odpovědí.

Protože jsem se nic nedozvěděl, vůbec nic se neobjasnilo, za ten návrh soudu se postavili, neviděli na něm něco divného, tak jsem musel dál.
To dál znamenalo ke krajské kontrole, k hejtmanovi kraje Vysočina.

A už je problém:

Krajská kontrola vůbec nic z toho, za čím si oni tak stály, nepotvrdila.
Ba naopak.
Přišli s úplně jiným vysvětlením.
A dokonce i s tím, že prý jsem byl z procesu předem a zcela vyloučený.
I s tím, proč jsem byl z procesu vyloučený.

Je možné, aby o tom šéfová sociálního odboru a po ní tajemnice městského úřadu nic nevěděly?
Že si jejich podřízená, řadová sociální pracovnice z procesu vyloučí jednoho rodiče a nikdo o tom neví?
Nikdo to dokonce nedokáže pro otce ani zjistit, ani když se ptá, proč se s ním vůbec nic neřešilo? Přece jsem oběma vše vysvětloval a ptal se jich opakovaně.
A oni odpověděli, že se nic divného v našem případu nestalo.
A ejhle, nejednou nejenže je úplně jiný důvod rozpadu rodiny, ale dokonce jeden rodič byl z procesu a předem vyloučen. To znamená, že když je jeden vyloučen, že ani druhý nevypovídá. Protože už je rozhodnuto.


Jak je možné, že šéfová sociálního odboru a tajemnice městského úřadu o tom vůbec nic nevěděly a hodnotily náš případ jako naprosto v pořádku?
A to dokonce opakovaně.
Nebo snad chtějí tvrdit, že krajská kontrola byl podvod,
že ony mají pravdu
?

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop