www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


28 strana ze Zprávy vládě ČR

Sociální odbor Rosice u Brna věděl o zločinech na naší rodině všechno. 
I o tyranii Tomáše, neb už ji měl i soudně potvrzenou. I oni tyrana kryli. 
I oni měli zjistit, proč se vlastně rozbila rodina.
Ani od nich nevím vůbec nic.


Sociální odbor Rosice u Brna

I sociální odbor Rosice u Brna jsem v ten čas upozorňoval a dokládal, že naše rodina, že naše děti byly obětí úřednických zločinů.

Že bývalka je duševně nemocná, že doposud nedokáže vysvětlit, proč odvrhla dítě, proč rozbila rodinu, že až tak jak špatně na tom je.

A že všichni to vědí, a proto to nikdy nemusela vysvětlovat.

A to z toho prostého důvodu, že to vysvětlit ani nešlo.

Šetření: 4 + 5 + 6


4. Jan Hauk, DiS, kurátor pro mládež SPOD, Rosice u Brna

5. Bc. Vítězslava Vaverková, vedoucí sociálního odboru Rosice
6. ing. Radek Drnovský, tajemník městského úřadu Rosice

Na Rosičáky jsem samozřejmě nemohl s tím, s čím jsem šel na Moravskobudějovičáky.
U nich jsem všechno cílil na Tomáše.

Na jeho krutosti, tyranii, zákeřnost, bájnou lhavost, jak je před ním Vendulka v neustálém nebezpečí. Přece četli od něho dopisy pro otce, slyšeli zvukové záznamy od soudu. A byli v šoku z toho, co už má za sebou. A věděli i o tom, jak matku zcela ovládá i o tom, jak byl na ni krutý. To bylo nyní aktuální. To věděl Jan Hauk, DiS.
A když mě jen odkopával, nebral vážně, kryl tyrana, podal jsem na něj stížnost vedoucí toho oboru.
A pak i tajemníkovi městského úřadu Rosice.
To byl přece správný postup.

Všichni prokazatelně věděli, že Tomáš je mimořádně krutý mstivý a zákeřný tyran.

Že z nutnosti  ochrany Vendulky jsem se s ní po rozpadu rodiny už nesetkal. Jen jednou, u soudu.

Vysvětloval jsem jim, že nejde o to, že bych Vendulce něco říkal, že bych ji o něčem přesvědčoval. To ani náhodou. Přece na spoustu věcí v životě přijde sama. Stačí se jen dívat. Tehdy jsem ji psal, že nejdůležitější radou od otce pro ni je, že ti, co nejhůře mluví o jejím otci, že ti jsou k ní nejkrutější. A že až s časem bude chápat hodnotu a důležitost mé rady. Nejde ani o to, že bych nedokázal odpovědět na nějaké otázky. Já bych na ně prostě neodpovídal.


Problém je jinde.


Že by měla otázky doma.
Že by o něčem, co Tomáš tvrdí o otci zapochybovala.
Že by doma mohla mít nějaké otázky, které by se Tomášovi nemuseli líbit, které by ho vytáčeli.
A právě to by bylo po ni smrtící.
Co Tomáš říká, to je svaté.
O tom se nepřemýšlí, o tom se nediskutuje, to se musí přijmout.
A kdokoliv se mu vzepře, s tím si to přeřváním, udáváním, donášením na něho, křivým obviňováním, vyřídí.
V tom je jeho nebezpečnost.
Musíte se mu podřídit, jinak je zle, jinak s ním nevydržíte.
Na vás se tváří, jak je vše v pořádku a přitom, přitom ….

Mě už třikrát ve své mstě a zákeřnosti tajně a křivě udal soudu.

A pak ta jeho radost z toho.

Proto jsem se s Vendulkou už nesetkal, nejsme v žádném kontaktu. Má mise je v tomto splněna. Nemohl jsem pro její ochranu udělat více.
Otázkou je, zda sociální odbor Rosice u Brna udělal všechno pro to, aby mohla mít Vendulka normální vztah s otcem. Vypadá to, že všechno dělali jenom pro to, aby odehnali co nejdále jejího otce a by co nejvíce podporovali tyrana Tomáše.

Po tom všem mi odepsali větami, po kterých se takto odkopnutý rodič věsí.

Už jsme vám opověděli, už jsme vám všechno vysvětlili, už na vaše další připomínky nebudeme reagovat.


Nejenže kryli mimořádně krutou tyranii v rodině již soudně potvrzenou a potrestanou, oni ji všemožně podporovali a dokonce naváděli či nutili, aby se k podpoře tyrana i ostatní děti přidaly.


Takové ze sociálního odboru řízené krytí tyrana a odsuzování otce mělo především pro Barboru dva nepříjemné důsledky.


Ačkoliv jsem se s Barborou po rozpadu rodiny setkal až o několik let později u soudu, že i jí bylo na můj návrh z důvodů tyranie otce, křivých výpovědí o otci zrušené výživné. Soudně už tedy bylo zrušeno výživné druhému mému dítěti.


Nakonec Tomáš, kterého Barbora za navádění sociálního odboru tak kryla, podporovala, tak ten ji a ještě k tomu těhotnou vyrazil z domu. Ta před ním našla pomoc a úkryt v azylovém domě ve Zbýšově. Kromě jiného, i to dokazuje, jak mimořádně krutý a nebezpečný tyran byl Tomáš. A běda tomu, kdo se mu nepodřídil. Já mohu uvést, že pro bezpečí Vendulky jsem udělal maximum.

Bohužel, sociální odbor Rosice u Brna měl Vendulku jenom na to, aby ji naváděli a štvali proti otci. Jinou hodnotu pro ně neměla.

Co se týče Tomáše a sociálního odboru Moravské Budějovice, v období prvních stížnosti -  v odpovědích jak od vedoucí odboru, tak i tajemnice městského úřadu se o něm vůbec ani nezmiňovali.
Jako by nebyl, jako by ani neexistoval.

Vypadá to, že jsem se mýlil.
Že Tomáš nemá s rozpadem naší rodiny vůbec nic společného.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop