www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


30 strana ze Zprávy vládě ČR

Krajská kontrola si stvořila zcela nesmyslnou zprávu. Ať jsem se snažil sebevíce, nešlo s tím nic dělat. A tak ta křivá obvinění platí pořád. Tady vidíte, jak jsou si jistí, že i absolutní nesmysly si protlačí a když se to občanovi nelíbí, tak ať se zabije. Jím je to jedno. Jím to papírově souhlasí a to je pro ně nejvyšší hodnota. Ne zákon, ne právo, ale aby jim to papírově sedělo. Tak krutí jsou.


Krajská kontrola, zločinci kryjí zločince

šetření: č. 8. Mgr. Eva Rychvaldová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly Kraje Vysočina

Myslel jsem, že když šéfové krajské kontroly Mgr. Evě Rychvaldové vysvětlím, že ta zpráva je sice dojemná, ale jinak zcela debilní, protože my jsme neměli tři děti, ale čtyři, tak že to ihned pochopí. Že mi poděkuje a že vyšle zatýkací komando na sociální odbor Moravské Budějovice. Ale ona o tom, kolik jsme měli dětí, nechtěla ani slyšet. Jak jsem se tenkrát musel smířit s totálně nesmyslným návrhem soudu, tak jsem se nyní musel smířit i s totálně nesmyslnou krajskou zprávou a tedy i s tím, kolik máme dětí. I ona po několika mých protestech a vysvětlování nakonec poslala zprávu, po které mnozí končí život sebevraždou.

Už jsme vám odpověděli, už jsme vám všechno vysvětlili, už na vaše další dopisy nebudeme reagovat.

Po takovém výsledku se oběť úřednického běsnění musí zabít. Pokud tedy před tím ještě nevystřílí nějaký podnik. Nebo si nepustí plyn, aby vyhodil celý panelák do luftu. Úředníkům je to zcela jedno. Takový se pak prohlásí za duševně nemocného, a je vyřízeno. Pak už nikoho nezajímá, nikdo neřeší, zda byl či nebyl formální ani kolik měl dětí, ani co ho k tomu dohnalo.

Ale co má dělat, když mu úředně přidělí už druhou takovou hovadinu a nelze s tím nic dělat? Musí na to upozornit zoufalým činem.

Já měl tolik a tak jasných důkazů, že jsme se zabít ani nemohl. Protože jsem věřil, že dříve či později prokážu, že jsem se nikdy neodstěhoval, že jsem nikdy nebyl jen formální, že Jakub skutečně existuje, a že odkopnutím dítěte se ani nemůže tmelit sourozenecká skupina. A že matka odkopla dítě a to obzvláště ohavným způsobem.

Přesto jsem nejen u krajské kontroly, ale nikdy a u nikoho ani s tím neuspěl. Naprosto šílení jsou úředníci tohoto státu.

Zrůdnost tohoto systému, zločinné spolčení krajské kontroly se sociálním oborem za účelem krytí zločinů na rodině, na dětech, se nám v plné parádě ukáže, když půjdeme po tom, proč jsem nikdy neuspěl ani se správným počtem dětí v mojí rodině.

Krajské šetření začalo s tím, že si předem stanovili výsledek a tomu všechno podřídili.

Výsledkem jejich šetření muselo být, že sociální odbor postupoval správně, dle zákona, že oni určitě nepochybili.  K tomu potřebovali do případu zakomponovat dva fakty, když už se z návrhu soudu nemohlo použít ani proč se rozbila rodina, ani proč se nic nešetřilo. Tedy - proč nikdo o ničem nevypovídal, proč se vůbec neřešili rodiče, jejich vztahy, jak se kdo staral, podílel ….

Návrh soudu to řešil: Otec byl odstěhovaný, formální. Takže proč nerozbít takovou rodinu? A právě takový důvod umožnil sociálnímu odboru otce obejít, s ním vůbec nejednat. Proč by měli? Otec je odstěhovaný, formální. Pak ani matka nevypovídá.


Jak se z krajské zprávy dozvíme, ten návrh soudu vznikl na sociálním odboru. A jak víme, nejen šéfová sociálního odboru, ale i tajemnice městského úřadu si za ním stály. Nic jiného neexistovalo. Stát si za ním musí, když vznikl na jejich úřadu.

Ale to už si nemohla dovolit krajská kontrola.

Proto důvody z návrhu soudu - to mé odstěhování, formální manželství - muselo na kraji zmizet. Pak už si museli jako důvod rozbití rodiny vymyslet, co by se dalo použít. A tak se tmelila sourozenecká skupina.


A ještě si museli vymyslet, jak odůvodnit, proč s otcem nejednali, proč se nic neřešilo … Proto si vymysleli jakési odvrhnutí dítěte a hned to na otce hodili i s tím, že právě za to odvržení dítěte byl z procesu vyloučen. A zřejmě proto se s ním vůbec nejednalo.

Všechno si to vymysleli a sepsali tak, jako že prý to manželka řekla. Jenže jsou to takové hovadiny, že to ani říci nemohla.

Papírově to sedí stejně tak, jako před tím papírově seděl i ten návrh soudu. Jim to tak stačí, nad nimi už přece nikdo není, už je hotovo. Proto s tím nešlo nic dělat, i když jsou to totální hovadiny. A pokud se tím stěžovatel nesmíří, jeho problém. Nám je to jedno, nám to sedí. A to stačí. A on? Ať to přijme, nebo nepřijme, jeho věc. Ať se třeba pověsí. Stejně s tím už nikdy nic nenadělá.

Takto v podvodech, ve zločinném spolčení pracuje krajská kontrola, jejich šéfová Mgr. Eva Rychvaldová a celý sociální odbor Moravské Budějovice včetně její vedoucí, ing. Jany Loiblové a tajemnice městského Úřadu MB ing. Jany Špačkové. Takto ze svých funkcí podvodnými závěry kryli, že sociální odbor rozbíjel rodinu pro třetí osobu, a že si při tom z děje odstavili oba rodiče.

Nebo si někdo myslí, že sociální odbor vysvětloval Vendulce, že musí odkopnout bratra Jakuba, aby se tím tmelila sourozenecká skupina? To asi těžko. Ale jak tedy? Prokazatelně až do té krajské zprávy nikdo ze sociálního odboru včetně její šéfové a tajemnice městského úřadu o nějakém tmelení sourozenců neměli ani šajnu. Včetně mě. To se poprvé objevilo až nyní.

A co tedy s tím návrhem soudu? Platí ještě anebo už neplatí a platí krajský důvod? Protože obé platit nemůže, to si odporuje.


Když by byl otec odstěhovaný, formální, pak přece není možné rozbíjet rodinu z důvodu, že jen rozbitím rodiny je možné tmelit sourozence.

Ale co je závažnější - Pak je zcela nevysvětlitelné, nepochopitelné, proč by při tom matka odkopávala dítě, Jakuba?

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop