www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


32 strana ze Zprávy vládě ČR

Zde dokládám, že rozbitím rodiny byla nejvíce poškozena manželka. 
Ta přišla totálně o všechno. Dokonce i o dítě.
A naopak - Tomáš, který neměl vůbec nic, pouze rozbitím rodiny získal zázemí, bydlení i peníze. Bez toho by byl bezdomovcem. Proto se musela rozbít rodiny. Aby se sociální odbor postaral o plnoletého Tomáše Tomáše.


Co nám krajské šetření o případu prozradilo?

Poprvé se dozvídám, že bývalka šla na sociální odbor něco řešit. A s Tomášem. Poprvé se dozvídám, že přímo na úřadu a ihned při té první návštěvě sociální pracovníci sepsali a dle razítka od soudu i odeslali návrh soudu, který je zcela nesmyslný.

Dne 11.4. 2007 se dostavila matka se synem Tomášem na OSPOD, tímto začíná krajská zpráva

Co jsem se domníval, to se nyní i potvrdlo. Tomáš všechno řídil, Tomáš zaúkoloval sociální odbor Moravské Budějovice.

A sociální odbor Moravské Budějovice skákal přesně tak, jak Tomáš pískal.

Mafiánským způsobem mu předem z vlivu na rodinu odstranili otce, jenom proto, aby pro něj rozbili rodinu, aby mu ji předali.

Tímto zrůdným způsobem, který nemá co dělat v civilizovaných zemích, se o něj postarali.

Proto takové postupy, utajení, podvody a lži. Proto neustálé měnění popisu a důvodů jejich konání. A proto nejenže nejde nic vysvětlit, ale ani pochopit.


Tomáš si 11. dubna 2007 dotáhl si matku na úřad, na sociální odbor Moravské Budějovice, kde už na ni čekali.
Proto nic neřešili, nehledali nějaké řešení, nekontaktovali otce rodiny, ale ihned odeslali návrh soudu a to přesně takový, jaký oni potřebovali pro svůj záměr. Aby mohli obejít otce, aby se nic nemuselo šetřit, zjišťovat, aby ani jeden rodič nemohl vypovídat.

A v tom zločinném konání proti rodině, proti dětem byli propojeni i se soudcem Mgr. Vilémem Machálkem. Proto si mohli vymyslet a poslat soudu zcela nesmyslný návrh, protože měli jistotu, že jim hladce projde. A tak se i stalo.
Soudce Machálek nic nezjišťoval, nic nedovolil říci, na nic se neptal. Proto nedovolil, aby vypovídala Barbora, aby se dělaly testy na vhodnost rodiče. Proto dovolil jen jednu otázku, proto se sociální pracovnice neptala na nic o rodičích, o dětech, ani o jejich vztazích. Proto soudce Mgr. Vilém Machálek dodnes ani netuší, proč vlastně rozbil rodinu, na základě čeho vydal rozsudek.

Takto u nás jménem republiky likviduje rodiny sociální odbor Moravské Budějovice, Stanislava Chalupová, ve zločinném spolčení se soudcem s Mgr. Vilémem Machálkem.

Proč se rozbila rodina, na to přijde i pětiletý Jarda jen co si zjistí, kdo co tehdy měl.

Manželka, matka našich čtyř dětí:

Svatbu jsme měli v roce 1986 i v kostele. Už to by ji mělo k něčemu zavazovat.

Už neměla rodiče, ani sourozence. S žádnými příbuznými nebyla v kontaktu.

Všechno co měla, to byla její rodina a naše čtyři děti. 3 děti měla zde doma, se čtvrtým se vídala, kdy chtěla. 
Sama měla jen základní vzdělání, pokud pracovala, byly to jen pomocné práce za plat kolem minimální mzdy.

Doma měla manžela, který tehdy už 16 let podnikal a to jenom doma. Přímo doma vybudoval rodinnou firmu, zahradnictví, které nás živilo a bylo jistotou a mimořádnou hodnotou pro ni i pro naše děti. Děti v praxi viděli, učili se, jak se podniká, jak se prodává, jedná se zákazníky a podobně. Toto všechno před návštěvou sociálního odboru měla. Měla vlastně všechno, včetně možnosti zaměstnání přímo doma.
Rozbitím rodiny by o toto všechno přišla, včetně jednoho dítěte.

Tomáš byl ke všem členům rodiny mimořádně krutý, zlý, byl už to takový tyran, že musel odejít z domu. To chtěli psychologové. Odešel na poslední rok gymnázia. A právě mu končila škola, končil mu jeho středoškolský život. Končil mu pronájem bydlení, brzy nebude mít kde bydlet. Přijde o veškeré zázemí, neměl peníze, neměl vůbec nic. Prakticky by se z něho stal bezdomovec.

Manželka měla v Lukovanech prázdný domek a Tomáš duševně slabou matku zcela ovládal. Tomáš si dotáhl matku na sociální odbor, právě v období, když už končil se studováním. Už tam na ně čekali, už byli připraveni na rozbití rodiny.

A proto se chovali, jak se chovali. A proto tak rychle, aby do příštího školního roku už bylo hotovo.


A proto to dopadlo, jak to dopadlo.
Matka úplně o všechno přišla, s Tomášem odtáhla do Lukovan. A tím byl Tomáš zachráněn.

I obě dcery přišly o všechno. I o bratra Jakuba. Záchrana Tomáše je srazila na samé společenské i ekonomické dno.

Sociální odbor si odstavil oba dva rodiče a rozbíjeli rodinu pro plnoletého Tomáše, aby se mu takto postarali o bydlení, o zázemí.

Krajská kontrola, Mgr. Eva Rydvalová toto všechno samozřejmě věděla.
Proto jsem nenadělal nic ani s tím slabomyslným podváděním o počtu dětí v naší rodině. Protože kdyby to padlo, pak by už neměli žádné vysvětlení.
Proto to tak muselo zůstat.


dokončení dokozování ze strany 33.


Když víme, že ne otec, ale že matka odvrhla dítě a ještě k tomu tak odporným způsobem, pak se nám celá krajská zpráva musí jevit jako nesmírně komická. Ale něco nám přesto dokládá. A to, jak byla zcela závislá na Tomášovi. Jak bez něho nebyla schopna ničeho. Ani vykonávat své povinností. Jenom být s Tomášem, jenom za ním utíkat … Kvůli němu ani nezaváhala a odkopla dítě.

Proto ji Tomáš tak snadno o všechno připravil. Proto ji a na věky připravil o dítě, které odvrhla obzvláště brutálním způsobem.

Proto to brutální odvrhnutí člena rodiny všemi, sociální odbor tak dojemně maskoval tmelením sourozenců …


Když takto lehkovážně a rychle rozbila rodinu, odkopla dítě, ožebračila dcery, dokonce prvňáčka, když ani neumí vysvětlit proč, pak je jasné, že sociální odbor věděl, že je na tom duševně velice špatně. A toho zneužil pro rozbíjení rodiny pro třetí osobu.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop