www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


33 strana ze Zprávy vládě ČR

Snadno si vymyslí nesmyslné odůvodnění, jenom aby mohli rozbít rodinu, snadno si vymyslí křivé obvinění, jenom aby si mohli otce od dění v rodině odstavit .... prostě - lidské zrůdy.

Takovou mají moc a takto ji zneužívají.


****************************

Když víme, že ne otec, ale že matka odvrhla dítě a ještě k tomu tak odporným způsobem, pak se nám celá krajská zpráva musí jevit jako nesmírně komická. Ale něco nám přesto dokládá. A to, jak byla zcela závislá na Tomášovi. Jak bez něho nebyla schopna ničeho. Ani vykonávat své povinností. Jenom být s Tomášem, jenom za ním utíkat … Kvůli němu ani nezaváhala a odkopla dítě.

Proto ji Tomáš tak snadno o všechno připravil. Proto ji a na věky připravil o dítě, které odvrhla obzvláště brutálním způsobem.

Proto to brutální odvrhnutí člena rodiny všemi, sociální odbor tak dojemně maskoval tmelením sourozenců …

Když takto lehkovážně a rychle rozbila rodinu, odkopla dítě, ožebračila dcery, dokonce prvňáčka, když ani neumí vysvětlit proč, pak je jasné, že sociální odbor věděl, že je na tom duševně velice špatně. A toho zneužil pro rozbíjení rodiny pro třetí osobu.

Po takovém úřednickém běsnění s počtem dětí je už velice krátká cesta k zoufalým činům.

Otec prý odvrhl dítě, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla.
Proto byl za to otec trestán vyloučením z dění v jeho rodině.

Tohle si na mě vymyslel sociální odbor Moravské Budějovice jenom proto, aby tím zakryli svoje zločiny na mých dětech.

Pikantní na tom je, že já jsem až do té krajské zprávy, tedy do prosince 2011 o nějakém mém odvrhnutí dítěte, Tomáše, neměl ani ponětí. Ani o tom, že jsem byl za to z procesu vyloučený. Já vůbec netušil, že jsem z dění v rodině vyloučený.
Po tom zjištění by mě například zajímalo, jak se sociální odbor snažil zachránit rodinu, když byl otec z dění ve své rodině vyloučený …

 

Mě bylo divné, že se nic neřeší, nezjišťuje, že nikdo o ničem nevypovídal, na nic se mě neptal, že ten nesmyslný návrh pořád platí.

Ale to prý je v pořádku. Sociální pracovnice Stanislava Chalupová mi vysvětlovala, že ona nic nešetří, ona nic v případu nekoná, že to až pak, že to až u soudu. Musíte ji věřit. Nemůžete se vzepřít úřednickému postupu. A přitom ona mě z dění v mé rodině vyloučila a ani to se mnou neprojednávala, dokonce mi to ani neřekla. Tajný návrh soudu, tajné mé vyloučení z procesu …

S Tomášem jsem se sešel u soudu v říjnu 2006. To už byl dva měsíce z domu. U toho soudu tehdy plakal, omlouval se, ale o nějakém odvrhnutí někoho někým, a tom tam nezaznělo vůbec nic.

O rok později, v srpnu 2007 se rozbila rodina. Ale to bylo bez Tomáše, s ním jsem od toho soudu už nebyl v kontaktu, nemluvil.

A sešli jsme se zase až u soudu v lednu 2009.

A tam opět Tomáš plakal, a opět, o nějakém odvrhnutí někoho někým nepadlo ani slovo. A to bylo v lednu 2009.

Ale co více
Protože Tomášovi soud k jeho údivu okamžitě zrušil výživné, došlo mu, že už od otce na nic nedosáhne, že už z něho nic nevyrazí, tak on, Tomáš Klušák a to přímo u soudu odvrhl otce. A je to i v rozsudku uvedené.

S otcem už nechci mít vůbec nic společného“.

To je to poslední, co mi Tomáš a u soudu řekl. To bylo v lednu 2009. Od té doby jsem s ním nebyl v žádném kontaktu.

Ne otec Tomáše, ale Tomáš odvrhl otce.
Bylo to u soudu, kterým byl trestán za krutosti a tyranii, které se on dopouštěl na otci.

A podívejte se, co si na mě vymysleli, z čeho mě obviňuje sociální obor, ale až v roce 2011.


Tu zrůdnost jejich konání plně pochopíte, když si uvědomíte, proč mě takto tajně a křivě obvinili pro soud.

Přece pro to, aby mě mohli od dění v rodině izolovat, abych nemohl chránit rodinu, abych nemohl chránit děti. Aby oni si ji mohli lehce rozbít – pro třetí osobu, pro Tomáše.

„Dle krajského úřadu jste se zavržením syna Tomáše zcela vyloučil z možností vychovávat své dcery.“

Krajský úřad potvrdil, že jsem byl z procesu vyloučený a to dokonce už sociálním odborem.

 

Ale už ne proto, že jsem byl odstěhovaný, formální. To už by jim neprošlo. Proto si vymysleli ono odvrhnutí dítěte.
A ani jim nevadilo, že kdyby měli pravdu, že by se jednalo o plnoleté dítě.
A já se o tom  „odvrhnutí plnoletého Tomáše“ dozvěděl až po létech, až z krajské zprávy.

Nikde to není nějak popsané, vysvětlené. Nikdo nikdy to se mnou neřešil, úředníci k tak fatálnímu obvinění otce k tomu nemají vyjádření ani od jednoho rodiče a dokonce ani od Tomáše.

A přesto to pořád platí.

A jen tak na okraj
Co je sociálnímu úřadu do toho, jaký má otec vztah s plnoletým dítětem?

A pročpak je vůbec nezajímalo, jaký má matka vztah s Jakubem, ani jak mu matka vysvětlovala nutnost rozbít rodinu?

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop