www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


34 strana ze Zprávy vládě ČR

Podívejte se, co si všechno musíme nechat líbit.

Jakou z našich rodin, z rodičů i z dětí má sociální odbor prdel. 
Jak jsem zcela závislí na jejich moci, zvůli, neb pro ně nic neplatí, oni nemusí nic dodržovat, ničím se řídit, nic vysvětlovat. 
Cokoliv si na nás vymyslí, klidně i tu největší hovadinu, tak si ji úplně snadno prosadí, a všichni ostatní se tomu musí podřídit.


Sociální odbor má vždycky pravdu.

Proto je tu tolik sebevražd rodičů, ale i dětí. V tomto jsme nejlepší v celé EU.

A je to proto, neb máme nejhorší sociální odbor v EU, nejhorší úředníky.

Tak se podívejme, jak je to s tou pravdou u pracovníků sociálního odboru Moravské Budějovice:

Ve všem, co sociální odbor tvrdil krajské kontrole, co tedy před tím poslali soudu, se sociální odbor pletl.
Úplně ve všem:

Sociální odbor se spletl v tom, kolik je v rodině dětí.
Sociální odbor se spletl v tom, které dítě bylo odvržené.
Sociální odbor se spletl i v tom, který rodič odvrhl dítě.

Sociální odbor naváděním matky k odvrhnutí dítěte prý tmelil sourozeneckou skupinu.

Sociální odbor se spletl i v tom, jakou profesi má otec, i v tom, kde už tolik let pracuje.
Sociální odbor se spletl i v tom, který rodič odešel ze společné domácnosti.
Sociální odbor se spletl i v tom, který rodič každé ráno odjížděl do práce a který byl pořád doma. Který se tedy staral o děti, aby je připravoval do školy, aby s nimi byl v době prázdnin, volna, nemocí ... prostě pořád.
Sociální odbor se spletl i v tom, kdo byl v rodině tyran a už řešen mnoha odborníky a kdo byli jeho oběti.
Sociální odbor se spletl i v tom, komu odborníci na rodinu doporučili, aby v zájmu zachování dobrých vztahů v rodině z rodiny co nejrychleji odešel.
Sociální odbor se spletl i v tom, kteří členové rodiny mají na doporučení odborníků na rodinu zůstat pospolu, neb tak to bylo pro rodinu, pro děti nejlepší.

Je možné, aby se sociální pracovnice ve všem, ale úplně ve všem pletla a ještě k tomu tak fatálně? A vždycky ve prospěch jednoho rodiče a vždycky v neprospěch toho druhého rodiče?

Je možné, aby v demokracii, v právním státě, který má v ústavě zakotvenou ochranu rodiny, ochranu dětí a jejich majetku, ochranu soukromí, rovnoprávnost rodičů a povinnost rozhodovat společně, aby, i když se rodiče nikdy nehádali, neměli konflikt, aby i do takové rodiny a bez vědomí otce pronikla sociální pracovnice a ihned se poslal soudu návrh na její rozbití, a přitom otec neměl o ničem ani ponětí? Je možné, aby si sociální pracovnice otce z dění v jeho rodině jen tak vyloučila a ani to vyloučení s ním neřešila, ani mu to neoznámila? 

Je toto všechno možné?

Je možné, aby si nikdo z těch všech kontrol a vyšetřovatelů tohoto případu ničeho divného, závadného, nezákonného nevšiml?  Vůbec nikdo?
Je toto všechno možné?

Mám snad věřit tomu, že sociální odbor se ve všem plete běžně a nikomu to nevadí?
Že takto, že v samém pletení se a úplně ve všem, pracuje sociální odbor normálně?
Že je běžný postup, že si jeden rodič může jen tak a tajně za nimi přijít na úřad a tam si za zády druhého rodiče společně na něj vymyslí totální nesmysly, ihned se s nimi obrátí na soud a o zbytek že už se úředníci postarají sami?

Že před tím druhým to co nejdéle tají a tím ho od dění v jeho rodině izolují? A když už mu oznámí, co že se mu to v rodině děje, tak ho z procesu hned vyloučí, takže ani nemůže ovlivnit dění v jeho vlastní rodině?


Sociální odbor snad může děti nutit ke křivým obviňováním otce pro soud, jen aby mu co nejvíce uškodili?

Sociální odbor může naváděním a štvaním dětí proti otci vést jeho děti k odsuzování, k celoživotní nenávisti otce od jeho dětí.


Takto to tu funguje? To všechno sociální odbor může? To všechno je tu zcela normální, běžné?

Jak jsem vám dokázal, tak nejenže ano, ale dokázal jsem vám, že s tím ani nelze nic dělat.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop