www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


35 strana ze Zprávy vládě ČR

Nedá se nic dělat - všichni se musíme s mířit se závěry uvedenými v krajské zprávě. 
To přesně vystihuje nadřazenost a zvůli nedotknutelné vládnoucí rasy. 
I té největší hovaduně, i té nesprostější pomluvě i tomu nejabsurdnějšímu křivému obvinění se musíme podřídit. Všichni. Rodiče, jejich děti, příbuzní a známí, prostě všichni.


*********************************

 

Tolik jsem se snažil, vysvětloval, dokládal, ponižoval se,  prosil, žebral …. a nic. Ani po tom se v té zcela kokotské krajské zprávě nezměnilo ani písmenko. Ne, že bych je nepřesvědčil, ne že by nepochopili, to ne.
Nic se nesmělo změnit, aby se neodhalily zrůdné zločiny na rodinách, zločiny na dětech, které zde na nás páchají z moci úřední sociální pracovníci.

Jak rád by v takové beznadějné situaci člověk zemřel.

Ale proč bych je měl po tom všem a s tolika důkazy mojí sebevraždou zachraňovat?

Aby se případ posunul, aby se nejasnosti konečně vyjasnily, aby se konečně našly odpovědi, které jsou pro občany v právním státě samozřejmostí, a bez žebrání, ponižování se, pak je jediná možnost. Podat na ně trestní oznámení.

Když nic jiného ….

Krajské šetření zjistilo, že sociální odbor rozbíjel rodinu proto, aby matka mohla tmelit sourozeneckou skupinu.

Ale sociální odbor vymyslel a poslal návrh soudu s úplně jinou informaci o otci. Že prý se otec odstěhoval, že prý je manželství jen formálním svazkem. To je jasný důkaz, jak sociální odbor podváděl, že záměrně uvedl soud v omyl.

To byla jen taková přípravka.

Mám přece dost důkazů o tom, že sociální odbor Moravské Budějovice kšeftuje s dětmi.

A že v tomto po stát mimořádně nebezpečném konání je ve zločinném spolčení s minimálně jedním třebíčským soudcem, s Mgr. Vilémem Machálkem.

Proto do případu musí vstoupit policie ČR.

O několik let později ….. únor, 2015

Noský případ, děti Evy Michaálkové a barnevernet

Zaujal mě tvrdý postoj poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové. Jak ta se bije za děti a jak tvrdě jde proti sociálnímu odboru ….
Napsal jsem ji a vysvětlil, že náš sociální odbor je daleko krutější, že je dokonce zločinný. Že záměrně rozbíjejí rodiny pro třetí osoby. Že si klidně odstaví oba rodiče a výpovědi si za ně vymyslí. Že dokonce nutí děti, aby o svých rodičích křivě a co nejhůře vypovídaly pro soud, jenom aby rodiči co nejvíce uškodili, a tím je vlastně vedou k nenávisti k rodiči. A naopak. Rodič ztrácí zájem o dítě, protože kromě jiného se i bojí, kdy a jak sociální odbor jeho dítě zase použije proti němu. Že sociální odbory přes děti drží rodiče, otce v trvalém šachu.

A odkázal jsem jí na můj blog, kde to všechno popisuji a dokládám.

Posměšně mi jen odpověděla, že  Nechci, aby to bylo spatne ani v Norsku ani v České republice. J Ch“

Mě je to jasné.

Paní poslankyně JUDr. Jitce Chalánkové nejde o děti, nejde o sociální odbor. Ta si jen na neštěstí jiných honí triko. Jak si jinak vysvětlit, že má takový zájem o norský sociální odbor, ve kterém nic nemůže udělat, když ji zločiny českého sociálního odboru vůbec nezajímají? Přece právě to by ji mělo z titulu poslance zajímat. Když jí nezajímají rodiny, rodiče, děti, tak proč je poslankyní?

JUDr. Jitku Chalánkovou nepočítám mezi ty, kteří můj případ prošetřovali či posuzovali.
Ale byla mnou informovaná o tom, jak co nám provedl sociální odbor. Takže všechno mohla vědět a do případu zasáhnout.
Jak mi odpověděla, tak mi odpověděla. Tím to pro ni skončilo.

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop