www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


37 strana ze Zprávy vládě ČR

Neplnění si vyživovací povinnoati - otce by za to kamenovali, přesto že si vyživovací povinnoati plní, či alespoň snaží plnit, zatím co neplnění si vyživovací povinnosti matky všichni podporují, kryjí, chrání svým postem, svým pracovním zařazením .... 
Vládě jsem to popsal na dvou stranách.


Vyživovací povinnost otce a matky v ČR.

Trvale jsme žili ve společné domácnosti. Rodiče a 4 děti. Pak se Tomáš odstěhoval. Na ničem nedomlouval, nic nepožadoval, neuvedl ani, kam půjde, na jak dlouho, jakou bude mít adresu, zda má konto, nic z toho nám rodičům neuvedl, dokonce se tomu bránil. Nebylo mi to divné. On takový byl. A ptát se ho na něco bylo vždy nebezpečné. Přesto, ještě asi 10 dní před tím, než odešel z domu, jsem mu dal 800 Kč. Ty si převzal. Odešel 31. srpna 2006 pro všechny členy rodiny - neznámo kam.

Proč nic nechtěl řešit ale naopak, všemu se vyhýbal, všechno tajil, to se vyjasnilo jen asi týden po tom, co od nás odešel.

Od soudu mi přišlo, že Tomáš už měsíc před svým odchodem napsal soudu, že za měsíc odejde z domu, a že jemu nezbývá, než se ohledně výživného obrátit na soud. Toto soudu a v utajení před všemi poslal, a přesto, o 3 týdny později si od otce sebral peníze, a ani nemukl. Soudu oznamuje to, co se teprve má stát. Za měsíc. A on už nemá jinou možnost, než se vlastně 4 měsíce dopředu na něj obrátit. (dle zákona to je až po třech měsících neplacení) Soudu píše i to, že rodiče hospodaří společně, že tedy mají společné peníze. Proč v takové situaci a ještě přes soud požaduje peníze jen od otce, to jsem se nikdy nedozvěděl. Přece mu může být jedno, který rodič mu je ze společné pokladny dá. Ale je to Tomáš. I ty nejjednodušší věci přetavoval v horor.

Soudkyně ten nesmysl soudila a vydala rozsudek.
Soudkyně tím nám, manželům Klušákovým, který jsme trvale žili spolu a trvale společně hospodařili, toto zrušili a rozdělili nám společné hospodaření i společnou vyživovací povinnost.

Tomáš u soudu plakal, omlouval se. Z rozsudku je zjevné, že jsem mu platil dříve, než jsem měl a dokonce více, než pak určil soud. Tomáš si vysoudil polovinu z toho, co soudně požadoval. Už z tohoto pohledu je zjevné, že by se s ním ani nedalo domluvit. Na ten křivý, nesmyslný, zcela kokotský návrh soudu vydala soudkyně JUDr. Helena Tomková, Ph.D., jménem republiky, rozsudek.

Už o pár měsíců později začala o mě manželka roznášet, jak já byl krutý k Tomášovi, jak já mu škodil, že chudák Tomáš byl donucen dát vlastního otce k soudu o výživné. Takto podporovala Tomáše, přesto že jsem jí to několikrát vysvětloval a pouštěl i zvukové nahrávky od toho soudu. Že jsem Tomášovi platil dříve, než jsem mel, ještě než odešel z domu. A více, než pak určil soud. Jenže duševně nemocná manželka něco takového ani nebyla schopna pochopit a nikdy nepochopila, A tak nejenže mě Tomáš křivě udal soudu, že si všechno jen vymyslel, ještě jsem byl za to pronásledovaný u jiného soudu i manželkou.

Duševně nemocná manželka se chlubila, jak je otec hrůzný, krutý k Tomášovi, že ho dokonce soudce musel odsoudit k placení mu peněz. Z toho si vyvodila, že ona je ta dobrá, úžasná, jí Tomáš nedal k soudu, ona nebyla odsouzená, ona tedy nic platit nemusí.

A tak to i celý rok bylo.
Matka mu za poslední rok jeho studování na gymplu nedala ani korunu, ona si ten poslední rok před rozbitím rodiny u Tomáše neplnila vyživovací povinnost a to žádnou formou. Tomáš má středoškolské vzdělání jenom díky penězům od otce, matka se na něj po celý poslední rok jeho studování na gymplu - zcela vykašlala. (školní rok 2006/2007)

Na jaře 2007 jsem sociální pracovnici Stanislavě Chalupové líčil, jak mě Tomáš tajně a křivě udal soudu, pouštěl jsem ji zvukové záznamy, ukazoval návrh sudu i rozsudek. A také jsem ji informoval o tom, že manželka si po celý školní rok u Tomáše neplnila vyživovací povinnost.
O tomto trestném činu sStanislava Chalupová věděla.
Zřejmě to bylo důvodem, proč mě z procesu vyloučili a proč na mě házely jednu špínu za druhou bez možností obrany. Křivým obviňováním otce, kryly neplnění si vyživovací povinnosti matky u Tomáše.

Když jsem o tomto chtěl informovat při souzení o děti, tak mi v tom soudce Mgr. Vilém Machálek bránil s tím, že tohle se neřeší.
Soudce o tomto trestném činu věděl a ze své pozice jej kryl tím, že mě vyhrožoval, že mě zastrašoval pokutou, hrozil vyvedením ze soudní síně. A manželku za ten trestný čin neplnění si vyživovací povinnosti odměnil tím, že ji do výchovy přiklepl obě dcery.

Na podzim 2007 manželka žádala soud o rozvod. A jako hlavní důvod uvedla, že prý byl manžel tak hrůzný, že ho dokonce Tomáš musel hnát k soudu, jak si otec nechtěl plnit svoji vyživovací povinnost.
Protestoval jsem proti tomu, vysvětloval, že je to nejenže křivé obvinění, ale že přijetí a vydání rozsudku na takový návrh soudu bude soudce ze své pozice kriminalizovat nevinného, a krýt trestný čin neplnění si vyživovací povinnosti. Nic jsem s tím nenadělal.
Rozsudkem soudce Mgr. JUDr. Jan Hurník podpořil křivé obvinění „odpůrce“ a kryl trestný čin neplnění si vyživovací povinnosti „navrhovatelky“.

Tomáše jsem od soudu s ním neviděl, už jsme spolu nemluvili. Skončil gympl, mě o tom, co bude dál, neinformoval. V zápětí se odstěhoval. Mě opět o ničem neinformoval.
Skončil gympl a zmizel.

A přesně jako tenkrát, stejný podraz na mě udělal i nyní. Vše mi záměrně tajil, dokonce mi poslal vzkaz, jak dobře placenou má práci. Jediný jeho zájem byl, aby se matka při rozvodu tvářila, jak je všechno v nejlepším pořádku. A tak to i bylo. Vše je v pořádku, nic po mě nechtěli, o ničem mě neinformovali ani matka, ani její advokátka při rozvodovém stání.
Po něm jsme se rozešli.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop