www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


39 strana ze Zprávy vládě ČR

Krok za krokem o tom: 
jak policie záměrně dohání oběť mnoha trestných činů k zoufalým činům, jak jen čeká na jeho sebevraždu. 
Zde je podrobný popis takového postupu policií české republiky, takto to polposuji vládě ČR.
Vláda ČR o tom všechno ví a to už od konce březne 2016.


Policejní taktika


Všechno mé policie vždy po měsíci odložila.


A už v hlavě nemáte nic jiného, než jak to změnit. Přece se jednalo o zločiny na dětech. Je tu ústavní ochrana rodiny. Na co tedy je, když to tu nikoho nezajímá, nikdo to neřeší? Na co je nám ústavní ochrana rodiny, když je to ochrana jen teoretická?

Takže jsem to musel zkusit jinak.

Něco z toho minulého vynechám a co zbylo, to posílím. A vyrazím s novým trestním oznámením ve stejných věcech na policii.

A uvidíme. A za měsíc mi zase přišly ony dva řádky, že policie v ničem neobjevili trestný čin.

To už jste na prášky.

Vy se snažíte, vysvětlujete, popisujete, dokládáte …. Jste si jistý, jste přesvědčen. A nic. Přitom z médií na vás chrlí, jak vše máte hlásit, jak to policie prošetří, musí prošetřit, jak vám všechno vysvětlí, poradí, jak se v případu udělá jasno …


Lidé, nepáchejte ze zoufalství zoufalé činy, nepáchejte sebevraždy. Všechno se dá přece řešit, jen přijďte za námi, my se vám budeme věnovat, my vám všechno vysvětlíme, my vám pomůžeme. Jen se nesmíte bát k nám přijít a otevřít se nám.


A praxe?
Nic vám nevysvětlí, nic vám neporadí, dokonce sami vás a záměrně dohání k zoufalým činům.
Podívejte, jak třeba politici na jiné podávají trestní oznámení za pomluvy. A přitom jde prý jen o čest, o dobré jméno pomluveného.

A podívejte, jaké na naší rodině, na našich dětech byl spáchán podvod, zločin na základě pomluvy o otci.

Prý jsem odvrhl dítě, a proto se rozbila rodina, proto jsem byl z dění v rodině vyloučen.


Vyloučen z dění v mé rodině jsem prakticky i byl.
Proto jsem si stěžoval a krajské šetření to potvrdilo, a vysvětlili i proč. To je prostě fakt. Nabízí se vysvětlení, že to poškodilo jen otce, a to jen o rozhodování o dětech. Ale že dcery stejně chtěly za matkou, tak se vlastně nic tak hrozného nestalo.
To je samozřejmě nesmysl a je to jen ubohé krytí tak fatálního zločinu a rodině, na dětech.


Přece právě takové obvinění otce rozbilo rodinu.

To je ta podstata té pomluvy, toho podvodu na rodině, toho zločinu na dětech.
Otec odvrhl dítě.

Kdyby otec neodvrhl dítě, pak by s ním sociální odbor jednal.
A tak by otec mohl chránit rodinu, mohl chránit děti.
Takže by se rodina vůbec nemusela rozbít.
O tom to je.
Že ta pomluva, ta lež umožnila sociálním pracovníkům tajně proniknout do rodiny, odstavit si otce a potom už si mohli dělat, co chtěli. A tedy i zcela snadno rozbít rodinu pro třetí osobu.


Není jen to tajné proniknutí do rodiny a ta diskriminace otce … na to už se přece nabalují další trestné činy, včetně zneužiti moci.

Bez té pomluvy, bez té lži, bez vyloučení otce z děje v jeho rodině by ani nebylo možné rozbít rodinu. A už vůbec ne takto.

O tom to je.

Je až druhořadé, že při rozhodování o dětech taková pomluva otce z  možnosti vychovávat děti vyloučila.

Podstatou je, že ta pomluva stvořená na sociálním odboru rozbila rodinu, neb úředníkům umožnila předem si z rodiny ostavit otce.
Navíc to proběhlo tajně, takže se proti tomu otec ani nemohl bránit.

Je to jako by vám jeden sociální pracovník mazal med kolem huby, zatím co druhý by nic netušícího zákeřně ze zadu střelil do hlavy. Nemáte šanci tak, jako ji sociální odbor nedal ani naší rodině, našim dětem.

Takže z toho všeho jen tuto pomluvu, že prý jsem odvrhl dítě, jen to jediné bude v dalším trestním oznámení.

 

Podám je na neznámého pachatele v tomto jediném bodu.
A další kvůli týrání dítěte.
A další z neplnění si vyživovací povinnosti …

 

To jsou zcela jasné trestné činy. A až se do toho policie pustí, až se začne vyšetřovat, vyplave na povrch i všechno to ostatní.

Těšil jsem se do doby, než mi asi za měsíc opět přišly ony dva smrtící řádky, že policie v ničem neobjevila trestný čin.

Je to předem prohraný boj.

Zcela klidná policie má plno času a jen čeká na to, až je přestanete otravovat.
Protože pokud nepřestanete, tak přesně takové odpovědi vás spolehlivě doženou k páchání zoufalých činů, či dokonce k sebevraždě.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop