www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


40 strana ze Zprávy vládě ČR

Policii nikdy nezajímalo nic z toho, co jim oznamuji a dokládám. 
Proto neměli otázku, proto nepožadvali další důkazy, přesto že jsem jim je nabízel. Oni věděli moc dobře, jaké zločiny byly na našich dětech spáchány. A protože to muselo zůstat ututlané, tak proto z ničenho nebylo, nesmělo být podezření na trestný čin. Přece se jedná o státní zločiny. A oni slouží státu. Ne zákonu. Státu.


Já policii pořád popisuji a dokládám, že do naší rodiny pronikl sociální odbor tajně, mě od děje v ní izolovali a za manželku si výpovědi vymysleli …. tedy, že úředníci rozbili naší rodinu a vůbec je rodiče nezajímali, nemají ani od jednoho rodiče výpovědi, žádné vyjádření …. Že si to na nás všechno jen vymysleli.

A je to nezajímá. Přece stačilo tak malinko …

Stačilo si vzít tu slavnou krajskou zprávu a jít s ní za bývakou, aby se k ní vyjádřila. A ihned by bylo jasné, že naše rodiny byla obětí zločinů páchaných z moci úřední.

Ale policie ani to neudělala. A neudělala to, protože moc dobře věděla, jak by to dopadlo.

Proto máme jediný výsledek, kterým je, že už si ze mě policie stvořila chronického stěžovatele. A stačilo jim jediné.

Klušáka odkopávat dvěma řádky o ničem …. a - čekat.
Takto snadno mě policie dohnala k prvnímu zoufalému činu.

Už jste v situaci, kdy musíte udělat něco, co vzbudí pozornost a to nejen u policie. Zároveň víte, že policie vás potřebuje odkopnout, zlikvidovat, protože mám ve všem pravdu a oni se cítí mou houževnatostí ohroženi. Proto trpělivě čekají na jakýkoliv důvod se na mě vrhnout.

Tak jsem zveřejnil, ale i policii oznámil, že na policejní stanici přilezu až z parkoviště a po kolenou a se sepjatýma rukama, tedy s prosíkem, aby mi už konečně uznali alespoň to lidské minimum.

Že jsem se nikdy neodstěhoval, že jsem nikdy nebyl jen formální, že jsem nikdy neodvrhl dítě a že Jakub skutečně existuje.

Už jenom na tyto čtyři věci se to zredukovalo. Protože když prosadím alespoň jednu, spadne i zbytek na sociální odbor.

V uvedený den a čas jsem na policejní stanici dolezl i s prosíkem. A co na to policie?

Tentokráte se trestní oznámení sepsalo přímo na policejní stanici. A já šel slavit. Konečně výhra, toto už nemohou ignorovat.

Za měsíc mi přišel dopis se dvěma již notoricky známými řádky textu.

Bylo mi to jasné. Pochopil jsem ten zrůdný policejní systém, který nutně musí vést k zoufalým činům i k sebevraždám z beznaděje.

Policii nikdy nezajímalo nic z toho, co jim oznamuji a dokládám. Stejně jako předtím krajskou kontrolu.
Policii to bylo jedno, právě proto, že jim byl náš případ ihned jasný. A jim bylo jasné, že to musí ututlat. Proto po měsíci vždy jen ty dva řádky. Takto ze mě dělali vola. Celou dobu.
Nemělo význam jim cokoliv oznamovat a dokládat. Oni se zločiny na mých dětech a mou snahou na to upozornit, náramně bavili.

Cokoliv jsem policii oznámil a doložil, oni si to celé hezky uložili do police. A na to si postavili budík, který nastavili na zvonění za 30 dní. A když zazvonil, tak mi poslali ony dva řádky a zřejmě uzavírali sázky na to, zda a s čím a jak k nim Klušák zase přileze.

Uvědomme si, co policie ví, co jsem ji doložil,
a co s takovou vervou a takto kryla.

Sociální odbor tajně pronikl do mé rodiny, jednoho rodiče od děje v jeho rodině izolovali, za druhého si výpovědi vymysleli a to jen proto, aby mohli rodinu rozbít pro třetí osobu.

Přesně takto přece probíhá obchodování s dětmi.
Odstaví se oba rodiče. Dokonce matku donutí odkopnout dítě. Děti se vytrhnou ze svého prostředí, donutí se odvrhnout sourozence, připraví se o zázemí, o otce podnikatele, o rodinnou firmu, zázemí, připraví se o majetek, to všechno se jim zničí, o to všechno se připraví a to všechno pouze a jen
pro zájmy, pro prospěch pouze té třetí osoby, která před tím nic neměl a dokonce v té rodině ani nebydlela.

Takto sociální obor Moravské Budějovice, Stanislava Chalupová ve zločinném spolčení se soudcem Mgr. Vilémem Machálkem rozbíjeli naší rodinu pro třetí osobu, takto kšeftují s dětmi. Skákali, jak devatenáctiletý bezcitně krutý tyran celé rodiny pískal.

A jak vidíte, i policie skákala, jak nám devatenáctiletý tyran nalajnoval. Protože všechno to od Tomáše platí pořád, to policie chrání, za to bojuje svým odkládáním všeho. Co jim oznamuji a dokládám já přes trestní oznámení, to je jim šuma fuk.

Na policii jsem několikrát podával stížnost. Na územním odboru, na státní zastupitelství. K tomu se dostanu.

Stejně tak v ten čas už případ prošetřoval úřad ombudsmana. I k tomu se dostanu.

Nyní jsme v době, kdy mě i po té mé koleno.prosíkové anabázi policie odkopla.

Aniž bych v tom cokoliv konal, napsali mi z krajského ředitelství policie kraje Vysočina, z odboru vnitřní kontroly. Že prý se rozhodli prošetřit postup policie oddělení Moravské Budějovice.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop