www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


44 strana ze Zprávy vládě ČR

Přesně takto jménem zákona policie ČR likviduje svědka a oznamovatele úřednických zločinů.
A pak prý - nebojte se, oznamujte, i anonymně ... my všechno řádně prošetříme, my vás v tom nenecháma .....
A realita?
Já nejen oznamoval, já i dokládal. A policie ČR se mě za to pokusila zlokvidovat.


Je možné, aby si takové prťavoučské policejní oddělení jako jsou Moravské Budějovice něco takového jen tak samo dovolilo? Nenabízí se spíše otázka, že je někdo na to navedl, že to dostali příkazem, že někdo takto k obrazu svému řídí policii?

Já jsem přesvědčen, že takto zlikvidovat Klušáka dostala policie příkazem od okresního státního zástupce, JUDr. Zdenka Špačka. To není plácnutí do vody. V další části to vysvětlím takovým způsobem, že o tom ani vy nezapochybujete.

Další vývoj ukázal, že si to policie skutečně vymyslela a to jenom proto, aby zlikvidovali Klušáka.


Sanitka odjela, a policie se mnou nic neřešila. Prý přijeli zachraňovat sebevraha, tedy člověka v zoufalé situaci a neměli sebou ni policejního specialistu na takové situace, přesto že na to měli času dost. A co více, policie se mnou vůbec nekomunikovala, jako bych je ani nezajímal.
Žádné otázky typu – co to děláte, o co se to pokoušíte, co vás trápí, co vás k tomu dohnalo, my vám pomůžeme, my vás ochráníme.

Kdepak.
Oni moc dobře věděli, že je kvůli tomu, jak oni kryjí zločiny na mých dětech. Přece to v sanitce doktorovi sami přiznali a on to uvedl do protokolu o výjezdu. Věta „mám právo na ukončení svého života z důvodů úřednicko-policejní zvůle.“ jim to přece zcela jasně vysvětluje i dokládá. A oni nic, oni vůbec nic. Je ten důvod zajímal jen v tom směru, jak ho použít proti mně.

Při tom zákroku se doktor a policie dozvěděla, že s tím ukončením života jsem už dokonce začal. Že jsem začal držet proti té úřednicko policejní zvůli - hladovku. A to uvedli i do zápisu. Hladovku jsem nakonec držel 31 dní.

Policie věděla od doktora záchranky, že se nic neděje, že je všechno v pořádku. A že Klušák je zdravý a duševně zcela v pořádku.

Něco takového ale policie, která přišla zlikvidovat Klušáka, která potřebuje papír od lékaře proti Klušákovi, že je duševně nemocný, že ho dokonce museli zachraňovat před sebevraždou, aby tímto zamaskovali, proč v případu nekonali, tak toto nemohli potřebovat.

Proto se po tom všem, přesto že už měli takové informace, už byl konec, tak aniž bych tušil, tak se rozjeli za mojí doktorkou a chtěli po ní, aby mě poslala na psychiatrii na vyšetření. Aby alespoň tato získali na Klušáka doktorský zápis. Paní doktorka jim to odmítla, neb mě prý moc dobře zná a Klušák je dle jejího přesvědčení v naprostém pořádku.

Policejní akce na likvidaci Klušáka dostala druhou facku a to od další doktorky.

Co s tím, když je potřeba Klušáka zlikvidovat a takto se jim nedaří?

Policie si to na mě jen vymyslela. Při své likvidační akci oběti zločinů záměrně na mě poslali rychlou záchranku, aby si do záznamu mohli uvést, že Klušák je duševně chorý. Záchranka jim to nesežrala, policii pokárali, vysvětlili jim, že zneužití rychlé záchranky je trestné, a odjeli. Ode mne i ze zápisu věděli, že držím hladovku. Že mi tedy vůbec nic sebevražedného nehrozí. Ačkoliv k tomu neměli sebemenší důvod, přesto to ještě zkusili u další doktorky. I ta se jim vysmála. Ale ani to nebyla pro policii žádná překážka.

Když už nemohli od doktorů získat žádné potvrzení o mém narušeném duševním stavu, tak si duševní nemoc na mě sami vymysleli. A hned druhý den dopoledne za mnou přijela policie a dovezla si sebou i starosty obce, aby ho takto veřejně, takto slavnostně informovala o tom, že Klušák je duševně nemocný a že oni ho museli zachraňovat před sebevraždou a že se jim to i podařilo. Aby to věděl, aby to věděla celá obec, a že když Klušák bude něco říkat, aby tomu nedávali žádnou váhu, protože je duševně nemocný

Sociální odbor si na mě jen tak vymyslel, že prý jsem odstěhovaný, že prý jsem v manželství jen formální.

Na kraji si na mě vymysleli, že prý jsem odvrhl dítě, že prý matka proto tmelila sourozeneckou skupinu. A že prý se jí to i podařilo.

Nakonec si na mě policie ČR jen tak vymyslela, že prý jsem duševně nemocný a ani vyšetření od doktora k tomu nepotřebovali.


Je zázrak, že jsem se po tom státním teroru ještě nezabil.


Ale ještě to nekončí. To nejlepší teprve přijde. Přímo od policejního prezidenta.

O nějaký čas později se udála střelba v Uherském Bodě, kdy šílenec vystřílel hospodu. V té situaci mě zaujal postoj k policii poslance Petra Gazdíka. Jak ten do ní tepal, jak ten se jí nebál, jak ten stál za námi, za občany. Proto jsem mu napsal, jakých hrůz se policie dopustila mě. Jak mě policie záměrně doháněla k zoufalým činům, jak se mě dokonce pokusila zlikvidovat.

A ten hrdina z obrazovky, ten zástupce lidu mi odepsal,
Vážený pane Klušáku,

nepochybuji o tom, že mezi policisty se najdou dokonce i zločinci. Policii jako celek však rozhodně za zločineckou organizaci či organizaci zločinem ovládanou nepovažuji. Jednotlivé, byť často donebevolající případy, jsou podle mě spíš výjimkou potvrzující pravidlo.

 
Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop