www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


45 strana ze Zprávy vládě ČR

O všem jsem informoval i policejní prezídium.

Ani policejní prezídium včetně policejního prezidenta nezajímalo, když jsem jim oznamoval, že celý problém je v tom, že policie ČR kryje zločiny spáchané úředníky na mé rodině, na mých dětech. 
Pak už je jen otázka - A za kým s tím máte jít, když policii ČR, a to ani tu nejvyšší to nezajímá?


Policejní prezídium


(šetření  15 a 16)


Šetření není číslováno a uváděno v pořadí jak se odehrálo. Řadím je do celků, aby měli návaznost na děj. V té době už případ dávno prošetřoval územní odbor policie, státní zástupci, ombudsman. Ale k tomu se dostanu. Nyní dorazím policii.

15. plk. Mgr. Miroslav Fulín, policejní prezidium PČR,  vedoucí oddělení, 
16. plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, policejní prezident PČR,


Bylo by scifi, zcela bych ztratil důvěryhodnost, kdybych nyní, a ještě k tomu vládě ČR tvrdil, že aby se policie kryla před tou zachraňovací prasárnou, aby se kryl mnou již jmenovaný státní zástupce,

tak si zajistili krytí přímo policejním prezídiem, přímo policejním prezidentem.

Takový vůl nejsem. Přesto …

Aniž bych se v tom nějak angažoval, po tom všem mi přišel z policejního prezídia dopis. Že prý budou prošetřovat postup policie.

Samozřejmě že jsem je ihned informoval, v čem že je problém. Že kromě jiného policie kryje zločiny napáchané na mých dětech.  Ale o tom nechtěli z prezídia nic vědět. Pořád do mě hustili, že to oni nešetří. Že oni šetří jen postup policie. Tak jsem se jich přímo ptal, na koho se mám obrátit, kdo tedy u nás šetří zločiny na dětech, když ne oni, když ne police? Na to už mi neodpověděli.

Tak jsem policejnímu prezidentovi přímo napsal, zda vůbec rozumí psanému textu, když nereaguje na to, co mu oznamuji? Dokonce jsem mu celý zločin namaloval. A barevně. A nic.

Jenže ty zločiny jsou už tak jasné, že policejní prezídium mělo problém uvést, co vlastně prošetřuje u toho postupu policie, aby jako dělali, že o ničem neví. A tak nakonec přišli na to, že z toho všeho prošetřovali, zda mi policie odpověděla včas. A včas že mi odpověděla, tudíž že policie v mém případu nepochybila. A je to.

Když už jsem z policejního prezídia vymámil více jak ty dva zabijácké řádky, pak je očividné jejich trápení. Jak se zoufale snaží ututlat všechny ty zločiny a přitom sebe neuvrhnout do nějakých problémů z tutlání zločinů. A tak mám půl dopisu o tom, jak policie velice pečlivě a opakovaně všechno prošetřila, jako by ani nespala a všichni dělali jenom na tom. Ale v druhé části dopisu to zcela popírají, neb v tom samém dopisu mi píšou, že vlastně nic neprošetřovali, protože ani nemohou, protože jim to vůbec nepřísluší.

Mě přece policie odpovídala, že to nejsou trestné činy a najedou mi z prezídia oznamují, že to policii nepřísluší.
Tak jak to je?

Já to beru jako přiznání, že policie nikdy nic z toho, co jsem ji vysvětloval a dokládal, nevyšetřovala. 12 trestních oznámení a nikdy nic se nevyšetřovalo, přesto že se mi tvrdilo, že ano. Zcela to chápu.


Napsat, že jsem jim oznamoval a popisoval například křivé výpovědi, podvod, navádění dětí ke křivému svědectví, týrání, neplnění s vyživovací povinnosti …. ono je blbé na to napsat, že pro prošetření se trestný čin nestal. Takže to nyní z prezídia vylepšili tím, že napsali, že se to nevyšetřovalo, protože jim to prý nepřísluší. Změnili to, protože už se bojí napsat, že to nejsou trestné činy.

To tehdy byly jen odpovědi pro mě.


Ale jsem si jistý, že v jejich dokumentech to tak není.

Tam že je uvedeno, že se nic z toho nevyšetřovalo, protože Klušák je blázen, že policie ho dokonce musela zachraňovat před sebevraždou, jak to má v hlavě pomotané. Proto se nic nevyšetřovalo. Je blázen.


Toto přece policie potřebuje, aby zamaskovala své krytí úřednických zločinů na mě, na mých dětech, ale aby při tom nebyla v problémech z toho, že nekonala.
Trestním oznámení od duševně nemocných, tím se přece policie nemusí zabývat.

 

Chce snad policejní prezident ČR tvrdit, že jen tak si stvořit z oznamovatele trestních činů sebevraha, že takto u nás policie postupuje běžně, že na takovém postupu policie nevidí nic divného?  Přece postup policie prošetřovali.


No ale pak se nemůžeme divit, že se tu páchají zoufalé činy, že je tu tolik sebevražd, když k tomu občany nahání přímo policie a přesně takto se u toho kryjí. Přece policie už má alibi. Už si vyrobila na Klušáka „důkazy“, že je Klušák na palici. Policie už se o sebe postarala, kdyby Klušák náhodou něco provedl ze zoufalství z toho, jak ho odkopávali.

Otázkou je, proč to tak je, proč by se semnou policie tak namáhala, proč by to dotáhla do takového extrému?


Protože policie si je až moc dobře vědomá, že jsem ji oznámil a doložil obzvláště zrůdné zločiny úředníků na mě, na dětech. Proto to tak je. Kdybych jim oznamoval prkotiny, tak by se mě přece nepokoušela zlikvidovat. A kór tak zoufale. To je přece jasné.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop