www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Odpověď JUDr. Zdenka Špačka, okresního státního zástupce Třebíč.

Zde máte odpověď na to všechno od okresního státního zástupce JUDr. Zdenka Špačka, ze které se ale vůbec nic nedozvíte. 
Přitom já mu oznamoval a dokládal úřednické zločiny na mých dětech.
A podívejte se, jak si se mnou, tedy s mými právy a s jeho povinostmi ze své funkce vytřel zadek.


Podání ze dne 24.6.2012-vyrozumění o založení

Na základě přípisu vedoucího třebíčského územního odboru Policie České republiky plk. Mgr.  Petra Tomáška zabýval jsme se Vaším podnětem ze dne 24.6.2012, ve kterém jste se mimo jiného domáhal kontaktu na státního zástupce a vyjadřoval jste nespokojenost s dosavadnim postupem policejního orgánu.

Váš podnět byl značně nesrozumitelný, proto jsme Vás vyzval dne 10:7.2012 k jeho doplnění, aby bylo  jasno, zda se může jednat o podezření ze spáchání trestné činnosti nějakou konkrétní osobou.

Dne 17.7.2012 byla Okresnímu státnímu zastupitelství v Třebíči doručena obsáhlá písemnost, ve které subjektivně popisujete dřívější soužití ve Vaši rodině a okolnosti rozpadu Vašeho manželství, stanovení výživného a svěření dětí do výchovy manželky soudem.

Pro úplnost a řádnému vyhodnocení  Vašeho podání jsme vyžádal také spisový materiál Policie České republiky, obvodního oddělení v Moravských Budějovicích č.j. KRPJ-3465/ČJ-2012-161014, abych posoudil způsob dosavadního řízení před policejním orgánem, který se Vaším obdobným podáním již zabýval.


Již na tomto místě je nutno konstatovat, že z Vašeho podání podezření z trestné činnosti nevyplývá a policejní orgán nikterak nepochybil, když Váš podnět ze dne 10.1.2012 bez dalšího opatření uložil )o čemž Vás informoval dopisem č.j. KRPJ-3465-4/ČJ-2012-161014-PAT ze dne 10.3.2012).


Váš podnět, který jste doporučil Okresnímu státnímu zastupitelství v Třebíči dne 17.7.2012 obsahuje údaje Vámi výrazně subjektivně zkreslené, nepřesné a v některých bodech zcela nepravdivé, z nichž lze dospět k závěru, že jste se dosud neztotožnil s rozhodnutím soudu o rozvodu Vašeho manželství, o stanovení výživného pro syna Tomáše Klušáka, o svěření dětí do péče a výchovy jejich matce ani se zřejmě ještě nyní probíhajícím řízení soudu o majetkovém vypořádání, pro která sloužily zprávy sociálního odboru Městského úřadu v Moravských Budějovicích.

Orgánům činným v trestním řízení – tedy v tomto případě orgánům policie a státního zastupitelství však v žádném případě nepřísluší přezkoumávat rozhodnutí  a postupy nezávislého soudu.

K tomuto jsou určeny opravné prostředky občanskoprávního řízení, ať již řádné či mimořádné. Z Vašich podání však nelze zjistit, zda jste jich využil a v případě že ano, s jakým výsledkem.


To však nemění nic na závěru, že se ve vámi popisovaném jednání osob, soudních orgánů, ani orgánů správních o podezření ze spáchání jakékoli trestné činnosti nejedná.


Policejní orgán tedy nechyboval, když v březnu letošního roku Váš podnět bez opatření uložil a stejně tak nezbývá, než postupovat obdobně v případě podání, které jste doručil Okresnímu státnímu zastupitelství v Třebíči dne 17.7.2012.

I tento Váš podnět bude bez dalšího opatření na našem státním zastupitelství založen.


Snad jen pro doplnění lze Vám doporučit, abyste v případě podávání jakýchkoli podnětů státním orgánům byl přesnější, abyste nepoužíval nepravdivá tvrzení (jako např. že Vás úředníci soudně zbavili rodičovských práv apod.)


a abyste vážil Vaše činy, když zaslání peněz na adresu státního zastupitelství s textovým dodatkem, že peníze poskytujete proto, abyste si zajistil nadstandardní přístup k řešení Vašeho problému, téměř hraničí s korupčním jednáním.


JUDr. Zdeněk Špaček, okresní státní zástupce                      Třebíč 14. 8. 2012

 

*********************

 

Okresní stítní zástupce si jen tak vymyslel, že prý chci, aby se přezkoumával postup soudů ... protože moc dobře věděl, že to je nemožné a tak to na mě jen tak hodil.
Okresní státní zástupce něco mele o rozvodu rodičů - přitom o rozvod nikdy nešlo. Vždy šlo o  sociální odbor a jeho postupy. Sociální odbor rozvody nedělá.
Okresní státní zástupce něco mele o výživném pro Tomáše, přitom v ten čas už bylo už více jak rok a půl Tomášovi výživné zrušeno.

Takto si krásně sepsal "problémy", aby si ze ze mě stvořil vola. Aby si pak mohl hrdině  napsat - v žádném případě nepřísluší přezkoumávat rozhodnutí  a postupy nezávislého soudu.

Takto se to dělá.

Hovadiny si na mě jen tak vymyslel, hned je na mě hodil, hned mi za to i nadal, s vysvětlením, že jim vlastně nic z toho, co jim oznamuji a dokládám nepřísluší přezkoumávat.

Přitom já nechtěl nic přezkoumávat.

Já mu oznamoval a dokládal zločiny na mé rodině, na mých dětech napáchané ne soudci od rozvodu, ne soudci o výživném, ne soudci o majetek - ale sociálním odborem Moravské BVudějovice.

A on mi odpoví, že to zde vlastně nikomu nepřísluší posuzovat.


Rád bych okresnímu státnímu zástupci připomněl některé zákony, o kterých on zřejmě nemá ani ponětí. Ale která byly v našem případě sociálním odborem Moravské BVudějovice mnohonásobně porušovány.


Bylo by divné, kdyby si  takto postavený úředník vůbec ničeho nezákonného nevšiml.
On si všiml. Až moc dobře.
Proto do mě tak kope a proto jeho odpověď jsou jen samé nesmysly, neurčité věci, ptákoviny o ničem.
A o tom, co jsem mu skutečně oznamoval, o tom se z jeho odpovedi nedozvíme vůbec nic.

Tak zde jen něco z listiny základních práv a svobod. Ale pak je tu trestní zákoník, práva občanů .... například křivé obvinění, pomluva, podvod, zneužití moci, záměrné uvádění soudu v omyl, navádění dětí ke křivým výpovědím pro soud, vedení dětí k nenávisti k otci ....

To vše jsem okresnímu státnímu zástupci podrobně popsal a doložil nezvratnými důkazy. Ale o tom se z jeho odpovědi nedozvíme vůbec nic. 
To není náhoda. To je záměr. Takto na tom státním zastupitelství pracují, takto s námi zacházejí. Takto se vyrábějí zoufalci, takto se dohánějí občané k sebevraždám.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Hlava druhá, Lidská práva a základní svobody
Oddíl první, Základní lidská práva a svobody


Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.

Článek 10
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Článek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona.

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop