www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Zrůdnost tohoto systému

spatřuji v tom, jak nás nutí podřídit se rozhodnutí soudu.

Což by neměl být problém. 
Ale podřídit se dle potřeby každého soudu zvlášť.

Protože dalšímu rozhodnutí soudu už se ani nedá podřídit, protože návrh soudu těm předchozím návrhům, tedy těm předchozím soudům zcela odporuje.

 


O tom to je.

Ne přezkoumávat rozhodnutí soudu jak se mi snaží podsunout, aby mě mohli odkopnout. 
Ale odhalit podvod, neb je jasné, že ty návrhy soudů od jedné osoby na jedno konkrétní období různým soudům si zcela odporují.


Když se jedná o tak fatální zásah do života rodičů i do života, do základních lidských práv a majetku dětí, o tom, proč se rozbila rodina tak se důvody nemohou účelově měnít, dle momentální potřeby.

Pak přece rozbití rodiny se nemůže vysvětlovat nějak, když jde o dětii, a zcela jinak, dokonce obrácene, když jde o majetek.

To je ten podvod, ten zločin.
Stačí si dát návrhy soudům k sobě a porovnat. Ne rozsudky, ale návrhy soudům.
A je ú
řednický zločin na dětech zcela jasný.


Pokud se máme smířit, podřídit rozhodnutí soudu,

pak to přece musí platit pro každý soud a pro každého.
Tedy i pro sociální odbor.

Ale pak je ty následné soudy usvědčují ze zneužití moci, z podvodů, z křivých obvinění, z podpory a navádění dětí ke křivým výpovědím o rodiči, k týrání rodiče ....

Nebo pro někoho platí, že se musí podřídit rozhodnutí soudu a pro jiné to neplatí?
A zase jsme u zločinů, které spáchal sociální odbor na našich dětech a které státní zástupce tak sveřepě kryje.


Jde o to, že sociální odbory o mě, o otci v rodině nikdy neuvedli nic dobrého.
Nikdy. Vůbec nic.
O otci jsou jen negativa.
Vše se na otce hází, ze všechno může otec.
Dokonce i za rozbití rodiny může otec. Jenom otec.

protože byl formální, odstěhovaný ...

A když to padlo, pak proto, že odvrhl dítě.

A když i toto padlo, tak prý proto, že za Tomášem prý chodili tajně.

A kdyby i toto padlo, zase si něco vymyslí.
A něco takového, aby byla vina zase jen na otci.


Otec odvrhl dítě, otec nezvládl výchovu, otec může za nepořádek doma, i za to, že prý za Tomášem chodili tajně, že museli otci lhát, že museli otce podvádět, že se narušoval morální vývoj dcer ...
Otec podvádí a lže, že prý budil a vyprovázel prvňáčka, otec lže o tom, že prý se doma nevařilo ....
Prostě - otec je zrůda.

 

Jen dělal problémy, přitom on všechno zničil a nyní to svádí na všechny okolo.
A v tomto úředníci vedou a takto se vychovávají mé děti.Ale soudy otce hodnotí zcela obráceně.

Soudy otce označují za pracovitého, slušného, který už toho tolik dokázal, zná a umí .... a u dětí, jeden soud u Tomáše, druhý soud u Barbory, jejich chování k otci označili za kruté, bezcitné, za tyranii .... Dva soudy rozhodly, že už dvě děti týraly svého otce a proti jim oběma bylo soudně zrušeno výživné. A to se neruší za maličkosti.


A kdepak je nyní okresní státní zástupce s tím,
že se musí respektovat rozhodnutí soudu?

Protože kdyby byl o tom přesvědčen i v těchto případech, pak by mu muselo být jasné, že sociální odbory si to na otce pro soud všechno jen vymysleli.
Že jen díky jejích zneužití moci jim umožnil sestrojit si z otce zrůdu
a aby se jim to podařilo, tak vedli i děti ke křivým výpovědím o otci a tedy i k nenávisti k otci.

Protože soudy o otci něco tvrdily.
A nějak, co se týče vzájemných vztahů v rodině - rozhodly.

Jak je možné že sociální odbory hodnotí vztahy v rodině a otce zcela obráceně? Že se dokonce tak nekompromisně stavěli na stranu těch, které soudci označili za agresory, za bezcitně kruté tyrany?


Kdyby děti sociální odbory tak nenaváděli, nenutili, nikdy by k takové tyranii ani nemohlo dojít. Sociální odbory potřebovali otce zrůdu a tak si ji stvořili a takto zneužili děti k podpoře svého tvrzení.
A soudy to pak mým dvěma dětem spočítali i s úrokama.
Děti ale i jejich otec mají rozsudky, že týraly svého otce.
A že jim za to bylo soudně a okamžitě zrušeno výživné.
O otci tam nemají napsáno vůbec nic špatného.


O tom to je. 
O tom je tento případ.
A okresní státní zástupce to moc dobře ví.
Proto odpověděl tak, jak odpověděl.
Aby ze své pozice tyto zločiny na dětech kryl.


Nebo chce snad okresnéí státní zástupce zpochybnit soudy,
dokonce dva různé soudy, které soudily týrání v rodině, týrání otce?


Hlavně že mě buzeruje, jak já se prý nesmířil se soudním rozhodnutím ....
Já se s nimi smířil. Přece jsou to moje korunní důkazy.
Nezvratné důkazy o úřednických zločinech v našem případu.

Otec byl obětí nejen tyranie, ale i plno křivých obvinění pro soud od úředníků.
To jsou také závěry soudů.
Smiřte se s nimi.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop