www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


52 strana ze Zprávy vládě ČR

Až 4 roky po rozvodu,
až při dělení majetku,
až když šlo o peníze

až tehdy konečně bývalce došlo,
že to všechno zde bylo společné.
Všechno.

Až čtyři toky po jejím odchodu ji došlo,
že i zahradnictví bylo společné.

Snad jí konečně došlo, že tedy i práce v něm, práce v zahradnictví, byla společná.


Na dělení majetku je zcela zjevné, že bývalka soudu o děti poslala zcela nesmyslyný, totálně křivý návrh soudu.

Děti dostala na základě uvedení soudu v omyl, že prý je manžel odstěhovaný, že prý je manželství jen formálním svazkem.

A ten soud takřka okamžitě vyhrála.
Prostě - otec není, otec odešel ze společné domácnosti, otec se nijak nepodílí, otec neexistuje ...

Ale soudu o majetek uvedla o situaci v rodině i o manželovi pravý opak.

Že prá ona odešla ze společné domácnosti,
zatím co manžel byl pořád doma,
pořád využíval společný majetek jak k bydlení, tak i k podnikání.
A i tento návrh soudu ji bez problému pročel.

Tak co je pravda, kdo odešel ze společné domácnosti - a proč?


Takto se u nás soudí, takto se souzení dohánějí k zoufalým činům i k sebevraždám.

Protože - nemůže platit obojí, když ve stejné věci bývalka dvěma dsoudům popisuje situaci v rodině zcela obráceně.

Tak který návrh soudu je křivý, podvod, zločin na rodině, zločin na dětech?

Kterému soudu, tedy návrhu soudu se máme podřídit, kdsyž si zcela odporují?


Nebo ani na tomto nevidí nikdo nic dovného, takto se tu běžně soudí?

Že si jeden k soudu dodává zcela nesmyslné návrhy soudu a hned ty soudy vyhrává, zatím co ten druhý nemá šanci s tím něco udělat?

Takové prasárny se zde přes soudy na občanech, na dětech snad páchají běžně?
To nikomu nevadí?

To nikomu z těch 24 kontrol a různých šetření ani taková prasárna nevadí?

Pak ale nemůžeme být právním státem
a naše demokracie je jen prázdným pojmem pro pitomce.

 

********************

 

Je potřeba se na případ dívat z té lepší stránky.

A tou je, že konečně, že až 4 roky po rozvodu, až při dělení majetku, konečně bývalce došlo,že to všechno zde bylo společné. Všechno.


Až čtyři toky po jejím odchodu ji došlo, že i zahradnictví bylo společné.

Snad jí konečně došlo, že tedy i práce v něm, v zahradnictví, byla společná.


A to já považuji za ohromný úspěch.

Já ji to za dvacet let nedokázal vysvětit,
ona to dvacet let nebyla schopna pochopit.


Vždy měla za to a razila zde, že je to moje a proto si to mám všechno dělat sám.

Protože jinak by pracovala za mě, místo mě a to ona nebude.
Takto vychovávala i děti.
A toto se řešilo s psychology. A stejně to nepochopila.


Pochopila to, až když došlo na dělení majetku.
Snad.

A pravdou také je, že otročila Jakuba, že žila z jeho práce, že ji od dětství živil.
A že u Tomáše si poslední rok neplnila vyživovací povinnost a to žádnou formou.


A přesto že vydělávala jen kolem minimální mzdy,

tak si jen tak rozbila rodinu,
jen tak odkopla dítě,
a dodnes ani nedokáže vysvětlit, proč?

A v takto nastavené situaci prakticky okamžitě dostala obě dcery do své péče.

 

I to je pravda.

 

Jen jako perličku, když je to tu i o tom dělení majetku:


Při dělení majetku mi její advokát napsal, že co se týče auta,

že z toho nepožaduje jeho klientka nic.

Já mu odepsal,

že jeho klientka je duševně nemocná, že auto jsme nikdy neměli

a to ani půjčené, a tudíž si je ani nemohu nechat.
Já si své první auto koupil až 3 roky po rozvodu.

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop