www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


53 strana ze Zprávy vládě ČR

Pro krytí zločinů na mých dětech nejvíce a navíc i nejpitoměji podváděl úřad ombudsmana.
Takto začíná můj popis vládě ČR o podvádění z tohoto úřadu.  
Když ombudsmani rozpoznali nesmyslnost návrhu soudu i krajské zprávy vymyslených na sociálním odboru .... tak si jen tak přišli s úplně jinou verzí, jenom aby podrželi sociální odbor.


Pro krytí zločinů na mých dětech nejvíce a navíc i nejpitoměji podváděl úřad ombudsmana.

 

(šetření  21 + 22 + 23 )


Úřad ombudsmana je tu proto, aby přes stížnosti občanů kontroloval práci státní správy.
Je to tak posvátný úřad, že každé jeho rozhodnutí musí být bráno nejméně za svaté.
Bohužel mám přehršel důkazů o tom, že jejich závěry mohou být až tak kravské, že se ani nesmí brát vážně.
Protože kdyby se měly brát ty jejich výměšky vážně, pak by to znamenalo, že se toho úřadu zmocnili teroristé.
A že už jsme jen kousek od doby, kdy budou stěžovatelům na úředníky uřezávat hlavy.

21. RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv ČR, 
22. JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR,
23. Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv ČR,

Co šetřili, či co jen posuzovali na mém případu, to je mi dodnes záhadou.

Tak dobře jsem jim vysvětlil a doložil, že ten návrh soudu je tak nesmyslný, podvodný, křivý, že raději o něm ve své zprávě neuvedli vůbec nic.
Přitom ten návrh vznikl tajně, na sociálním odboru, a všechno spustil i dokonal. A nic jiného ani nebylo.

A oni o tak důležitém dokumentu neuvedli ani písmenko.


Tak dobře jsem jim vysvětlil a doložil, že ta krajská zpráva o tom odvržení dítěte, na kterém sociální odbor všechno postavil, je tak nesmyslná, podvodná, křivá, že o tom ve své zprávě neuvedli vůbec nic.
Přitom tím sociální odbor dodatečně odůvodňoval rozbití rodiny i vyloučení otce z dění v jeho rodině.
A oni o tak fatálních tvrzeních o otci ve své zprávě neuvedli ani písmenko.


Takže všechno to, co sem jim oznamoval a dokládal, všechny ty usvědčující důkazy, ta podvodná, pomlouvačná, křivá tvrzení sociálního odboru na dokumentech zaznamenaná, tak z toho neposuzovali vůbec nic.


Prakticky na jejich úřadu úplně všechno zmizlo. Jako by nic z toho, co nám rozbilo rodinu, co mě z děje vyloučilo, z čeho mě obviňovali, na co jsem si stěžoval, jako by nikdy ani nebylo.

A jen tak si na svém úřadu stvořili úplně jiný příběh.
Úřad ombudsmana rozbití rodiny hodili na děti, dokonce na prvňáčka.

Prý dcery, tedy i prvňáček prý chodily za Tomášem tajně, protože prý bez něj strádaly. A doma to prý musely tajit.

Museli doma lhát jak otci, tak bratrovi, prvňáček měl z toho zřejmě celý rok takové trauma, že už se na to matka ani nemohla dívat, a tak kvůli ní, kvůli tomu rozbila rodinu. Aby jí to lhaní otci a bratrovi nekazilo morální vývoj. Pouze proto se rozbila rodina.

 

A co teď?

To znamená, že ten návrh soudu už neplatí, že proč se soudilo, a kvůli čemu byl vydán rozsudek, že to už neplatí?

 

Místo toho že platí -  že za Tomášem chodily tajně? Takto si to může úřad ombudsmana jen tak změnit a to přesto, že se to nikdy s nikým neřešilo a že k tomu nemáme vyjádření ani od jednoho rodiče, ani od dětí? Proč to všechno mění, proč má vlastní důvod?

Ať jsem se snažil sebevíc, přemlouval je, prosil, plakal, nešlo s tím nic dělat.

Na co tedy úřad ombudsmana přišel, jak se všechno událo podle tvrzení úřadu ombudsmana?

Bývalka přišla poprvé a tajně na sociální odbor a tam jim řekla,

že za Tomášem chodí s dcerami tajně a že jim to kazí morální vývoj.

Sociální odbor, aniž by se jí zeptal, proč za ním chodí tajně, aniž by alespoň informovali otce, tak ihned napsali soudu, že otec dětí se odstěhoval a že manželství je jenom formálním svazkem.

Přesně toto se stal, toto jsou závěry šetření úřadu ombudsmana.


Jen to dokazuje, že si plně uvědomovali, že všechno to, co si na nás sociální obor vymyslel i to, co pak nakukal krajské kontrole je tak nesmyslné, že museli přijít s úplně jinou verzí. A samozřejmě - bez šance otce se k tomu vyjádřit.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop