www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


54 strana ze Zprávy vládě ČR

Zde máme od nejvyšších morálních kapacit v této zemi,
od již dvou veřejných ochránců práv a jedné zástupkyně
ten nejlepší postup, jaký lze zvolit při rozbíjení rodiny. 

Takto se má postupovat:


Jak má tedy dle úřadu ombudsmana probíhat rozbíjení rodiny?


Rodiče už se nedomlouvají, nic spolu neřeší, spolu se neradí, nerozhodují.
To už dle ombudsmana není.
Dle úřadu ombudsmana je v pořádku, když matka dětí jde tajně na sociální odbor, a že až s nimi se tajně domlouvá.
Na takovém postupu nevidí nic divného. 

 

Ani to, že se sociálním odborem sepíšou návrh sudu na svěření dětí do její péče, přitom s otcem rodiny ještě ani nemluvili, dokonce ho o ničem ani neinformovali.
To je podle úřadu ombudsmana také v pořádku.

Že všechno dojednávají a rozhodují pouze s jedním rodičem, zatím co druhý rodič o ničem nemá ani ponětí, v tom nevidí žádnou diskriminaci, to je podle závěrů ombudsmana běžný postup.


Tak tací jsou to ochránci práv.

Já to řešil s RNDr. Jitkou Seitlovou, zástupkyní veřejného ochránce práv.

Když jsem ji nepřesvědčil o tom, že to jejich vysvětlení je zcela dementní,

tak jsem se musel odhodlat k dalšímu zoufalému kroku.

Napsal jsem přímo ombudsmanovi, že jeho úřad podvádí, že záměrně likviduje fakta, že vyrábí falza a to jen proto, aby ze své moci takovým zavrženíhodným způsobem kryl mimořádně závažné zločiny páchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech. Proto že se za ním osobně stavím, abych ho za to zneužití moci a krytí zločinů vyzval k odstoupení.
A ještě jsem mu oznámil, že kopii dopisu posílám na prezidentskou kancelář a že ten dopis také hned zveřejním.

Měl jsem tak jasné důkazy, že se dalo předpokládat, že se předenou schová. Proto jsem moje obvinění jich sepsal a ve stanovený den a hodinu jsem se na úřad ombudsmana dostavil. Samozřejmě, že v úřadu nebyl. Tak jsem přímo tam a sepsal stížnost a jako přílohu jsem tam přiložil to mé již připravené obvinění. Místo odpovědi, o 4 měsíce později z úřadu utekl.

Když na jeho místo nastoupila ombudsmanka Šabatová, urgoval jsem odpověď na moji stížnost na ně. Odpověď od bývalého ombudsmana Varvařovského mi dorazila až rok po tom, co už v úřadu nebyl. Jeho odpověď na to mé obvinění jich vás dostane.

Nemluvě o tom, že odpověď samozřejmě antidatovali. Ale to považuji na tom podrazáském úřadu za ten nejmenší problém.

Nechci se pouštět do spekulací …. ale …. Lidsky je mi bývalého ombudsmana líto.

Na tom úřadě probíhají tisíce šetření, nemůže být u každého. Proto si myslím, že ho potopila jeho zástupkyně, která mu byla přidělena. Potopila ho takovým způsobem, že z úřadu utíkal, že ani nevěděl, jak to vysvětlit a proto důvody odchodu měnil.

A také si myslím, že ani tu odpověď nepsal. Že ho tou odpovědí v případu ještě dodatečně vymáchali. Ale to jsou jen moje domněnky. Kdybych měl pravdu, pak by to znamenalo, že bývalý ombudsman je obdobná oběť toho úřadu, jako jsem i já.

Když byla zvolena ombudsmanka, byla to i nová naděje a možná rehabilitace toho úřadu. Dal jsem tomu úřadu další šanci.

Mojí pozornost si zajistila tím, jak nalíčila past na bílé, aby tím demonstrovala, jak se zde ubližuje Rómům.

Ombudsman má lidem pomáhat a ne je nachytávat. Ale když byla proti diskriminaci taková bojovnice, byla to šance pro mě.

Přece …
do naší rodiny pronikli úředníci tajně, mě předem a zcela od dění v mé rodině izolovali. A tak to zůstalo až do konce, až do dnes.
Sociální odbor rozbíjel rodinu, aniž bych k tomu mohl cokoliv říci, na cokoliv se ptát, aniž by se někdo ptal mě, aniž by mi něco uznali, aniž by mi na něco odpověděli.
A dokonce, aniž by o mě uvedli alespoň jednu jedinou slušnou, či dobrou věc.


Zatímco já v tom vidím totální diskriminaci, tak ombudsmanka Šabatová v té totální izolaci otce od dění v jeho rodině …

viděla normální postup.


Co chtít po ombudsmance, která tak nadřazuje zájmy islamistů nad ty naše, která líčí pasti na občany, aby tím deklarovala, jak jsou zde diskriminovaní cikáni, která půl pracovní doby věnuje tomu, aby přes média buzerovala svého zástupce, že?

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop