www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


55 strana ze Zprávy vládě ČR

Po mém upozornění na zločiny sociálního odboru mi sama ministrině práce a sociálních věcí Michaela Marksová odpověděla, že mám všechno sepsat, doložit a že její ministterstvo vše řádně prošetří, na vše najde opovědi a tím se přípéad uzavře.

Po jejich ročním šetření máme, že si z nás a z našich práv udělali jen srandu.  
Takto jsem o tom informoval vládu ČR


MPSV - totální zoufalství

(šetření  24 )


Výsledkem více jak ročního šetření ministerstva práce a sociálních věcí bylo, že buďto se mám se vším smířit, nebo se mám léčit.
Anebo požádat o usmrcení. Oni totiž věděli, co bude dál, když se nic nevysvětlí. A přesto mají závěry, jaké mají.

Chápu, že po tom všem, co se nám stalo, že na MPSV vlastně s mým koncem už tak nějak počítají. Tak proč by něco vysvětlovali, na něco odpověděli či snad, nedej Bůh, postup sociálního odboru posoudit?

24. Mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV

K tomuto šetření jsem se dostal náhodou. Už jsem chtěl oslovit vládu, ale zrovna se rozjela debata proti norskému sociálnímu odboru a ministryně uvedla, jak je to tam hrozné. Ale nejen ona. Všichni měli potřebu vyjádřit se, jak u nás je sociální odbor úžasný, proti tomu norskému. Jak u nás je všechno jasné, srozumitelné, vždy vysvětlené. A tak jsem ji napsal, že u nás je to daleko hrůznější, že se tu páchají zločiny na dětech, že sociální odbor dokonce obchoduje s dětmi a odkázal ji na moje články.
Odepsala mi, že mám všechno sepsat, že oni to všechno prošetří a že se všechno vyjasní. Takový slib mi dala ministryně Marksová, k tomu se mi osobně zavázala. Proto jsem se neobrátil na vládu. To bylo před více jak rokem.

Tímto chci deklarovat, že moje žádost vládě není nic zbrklého, v nějakém rozčilení, akt zoufalství a podobně.

Je to dobře promyšlená a už léta připravovaná akce, na kterou právě uzrál čas.

 

Přesně jsem to udělal tak, jak mi ministryně napsala. A čekal na jejich plnění. A ta ředitelka odboru ochrany práv dětí místo posouzení a objasnění alespoň něčeho, pro nás, pro děti, si ze mě dělala jen srandu. Vůbec nic nevyřešila, na nic neodpověděla, nic z toho, co jsem ji poslal a doložil, nepoužila. A zjevně ze zoufalství se postavila za všechny závěry všech šetření, která už byla.

I když věděla, že už dávno neplatí, protože to jsou totální nesmysly a navíc, že si všechny odporují. Ani to ji nevadilo.

Evidentně se z toho sesypala. Jistě ne z toho, co se nám stalo. Ale z toho, jak ze svého postu musí ty zločiny na dětech krýt.

Našim dětem vzkazuje, že se rozbila rodina, protože otec byl odstěhovaný, formální. Ale také proto, že otec odvrhl dítě. A že oni chodili za Tomášem tajně. A že matka obnovovala sourozeneckou skupinu. A že po tom, co matka a dcery odkopli Jakuba jako prašivinu, se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

To všechno podle ředitelky odboru ochrany práv dětí – platí.

A co by ji na to odpověděly děti?

Že se úplně pomátla, že je absolutně blbá.
Že odkopnutím Jakuba se nemůže obnovovat sourozenecká skupina, natož pak tmelit. A že kdyby byl otec odstěhovaný, formální, pak by to vylučovalo, že chodily za Tomášem tajně.

Doposud by se to dalo brát za zneužití funkce ke krytí zločinů spáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech.
Problém je, že ředitelka ochrany práv dětí zašla mnohem dál.
Ona mi radila, co dál jako konečné řešení. Že prý mám vyhledat jakési odborníky, tedy, že když ty důvody nejsem schopen přijmout, tak že se mám léčit.


Pokud takové kapacitě, ředitelce odboru ochrany práv dětí na ministerstvu sociálních věcí oznámíte a doložíte takové hrůzné zločiny na svých dětech, a ona to řeší tak, že jako ty zločiny nevidí, že oznamovatele těch zločinů, jejich otce posílá na vyléčení z toho …


Jestli to myslí vážně, pak by to měla poradit i mým dětem.
Ony také nemají žádné oficiální vyjádření.

A s tím, že matka rozbila rodinu, aby tmelila sourozence, s tím už nikoho neoblbnou.

Odepsal jsem jí něco v tom duchu, že na to, aby pochopila, že odkopnutím dítěte se nejenže netmelí, ale ani nemůže tmelit sourozenecká skupina, tak na to já nemusím chodit k nějakým doktorům, či nějakým uklidňovačům. Ale že kdybych věděl, že jí to pomůže, že pak by i ona tu nesmyslnost, tu zjevnou krávovinu svých závěrů pochopila, že bych za nimi určitě šel.

 

Tak takovou srandu si ze mě, z našich dětí, udělalo ministerstvo ministryně Marksové.
Prý napište, popište a my to všechno prošetříme, my všechno vysvětlíme.

Podívejte se na přílohy, co jsem jim psal, jak podrobně vysvětloval, že by tomu rozumělo i pětileté dítě. A jak mi na to odpovídali.


Žádná ochrana práv dětí, ale oblbování rodiče a krytí zločinů na dětech, to je jejich práce.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop