www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


56 strana ze Zprávy vládě ČR

Na této straně vládě popisuji, že se k nám úřednici chovají jako k otrokům. 
Jak si dělají, co se jim zlíbí a jak občan nemá proti nim šanci.
Jak už se zde nectí ani hodnota rodiny, ani hodnota rodiče, ani hodnota dětí.
Jak je jejich jediným zájmem, aby jejich oběti, aby všichni přijaly ty jejich zcela zvrhlé, perverzní závěry. Pak se nám tu žije tak, jak popisuji.

 


Otrokářská společnost

Jako se dělí stádo dobytka, obdobně úředníci zlikvidovali moji rodinu.


Do rodiny pronikli tajně, otce od dění v rodině izolovali a za matku našich dětí si všechny výpovědi vymysleli.

Matka rozbití rodiny nikdy nemusela před soudem ani úředníky vysvětlovat. Ani při soudu o děti, ani při rozvodu, ani při dělení majetku. Jen podala návrh soudu, který vznikl tajně na sociálním odboru a ihned se odeslal soudu, jen aby do toho otec dětí nemohl zasáhnout. A kterému ani nerozumí, který ani nejde vysvětlit a tím to pro ni, pro oba rodiče skončilo.
Stačil jim jen ten jeden jediný popis a jen od matky pod zcela nesmyslný, křivý návrh už ani jednoho rodiče nepotřebovali.

O všechno už se postarali aktéři našeho případu a po nich všichni ti, co to pak prošetřovali, posuzovali.
Tolik, co se matky našich dětí týče.


Do rodiny pronikli tajně, otce od dění v rodině předem a zcela izolovali. Nikdy se mě na nic neptali, nikdy mi na nic řádně neodpověděli, nikdy mi nic řádně nevysvětlili. A nikdy mi nic neuznali. Jako bych ani neexistoval, jako by to nebyla moje rodina, jakoby to nebyly moje děti.
Ta totální diskriminace otce sociálním odborem, to vyloučení a odehnání otce od rodiny, od jeho dětí zahájili jejich podáním návrhu soudu, které učinili
11. dubna 2006 …. a trvá dodnes.


24 různých šetření proběhlo, 12 trestných oznámení jsem podal a nikomu nevadilo, že vůbec žádné vyjádření ani od otce alespoň k něčemu nikde není.

 

K tomu ještě máme několik tvrzení sociálního odboru a úřadu ombudsmana o naší rodině, o otci, které je uvedeno jen holou větou, takže není nijak vysvětlené, popsané, nedá se ani zjistit, kdo s tím přišel, kdo z toho viní otce. Takže se o všech těch obvinění otce neví vůbec nic. A ani k jednomu z nich nemáme vyjádření ani od jednoho rodiče, ani od jednoho dítěte.


24 různých šetření už proběhlo, 12 trestních oznámení jsem podal, moje snažení o vysvětlení postupu sociálního odboru je lemováno spoustou zoufalých činů, které byly mnohdy už za hranou zdravého rozumu, mnohdy na hraně zákona.

 

A to všechno jenom proto, aby mi bylo srozumitelně vysvětleno, proč sociální odbor na základě zjevně křivého, zcela nesmyslného návrhu soudu tak zběsile rozbíjel naší rodinu. Po všech těch letech a tolika šetření se pořád neví vůbec nic.

Už je konec.


Všichni už mají hotovo, přitom neexistuje přijatelné vysvětlení alespoň něčeho a alespoň od někoho. Máme zde rozbitou rodinu, úřednický úkon s tak fatálními následky pro každého člena naší rodiny a po tom všem nemáme ani úřední odůvodnění toho činu.


Jak snadno si sociální odbor rozbil naši rodinu, tak ještě snadněji si všichni ti vyšetřující z otce vyrobili chronického stěžovatele.

Nějakého divného, nechápavého, který neustále otravuje, pořád se nedokázal smířit, vyrovnat, pořád by něco sváděl na jiné, na úředníky, přitom my jsme mu všechno a tak podrobně a opakovaně vysvětlovali a pořád dokola. Sotva jsme mu vysvětlili jedno, hned zase přišel s něčím jiným. Nešlo mu to vysvětlit. To je přece nenormální, určitě musel být nemocný. Přece bychom se nemohli mýlit. Všichni. To je přece nemožné.

Takto přesně to tu chodí.

A jen čekali, kdy to vzdám, kdy to konečně ukončím. Oni už mají alibi, oni si už dosvědčí, že ten Klušák byl duševně nemocný, že mu nešlo pomoci. Přitom se všichni tak snažili, tolik se tomu věnovali …

Takto se to zde přece dělá. Můj případ je toho jasným důkazem.
Přece všichni mě mají za nějakého divného, nechápavého, dokonce z MPSV mi místo odpovědí přímo radila, že mám jít k doktorům.
Kdyby to mysleli vážně, tak přece o to podrobněji, o to srozumitelně mi všechno vysvětlí. Ale to oni ne. Ani jeden.


Je jim zcela jedno, jak to ukončím.

Jestli pustím plyn a vyhodím do luftu Michiganské jezero, nebo postřílím satelitní družice, jim je to úplně jedno. Přece i policie týden trpělivě čekala … a bylo jim úplně jedno, co se stane. A když nic, až pak zasáhli.
Už se jen chce, aby se něco stalo, aby už konečně mohli na mě skočit a zlikvidovat mě, když už se nezlikviduji sám sebevraždou.

Jen se podívejte na všechny ty odpovědi. Všechny směřují k tomu, že už se s mou sebevraždou tak nějak počítá.


Ihned by přišli s tím, jak nemohli vědět, ba ani tušit, kam to povede, co ten Klušák nakonec udělá … Že kdyby jen tušili, kdyby se dalo alespoň předpokládat … tak by se mu více věnovali, lépe mu vše vysvětlili.


A stejně tak jako sociální odbor určitě nemůže za rozbití rodiny, stejně tak oni nemohou za to, co ze zoufalství z toho udělal otec.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop